Orijinalini görmek için tıklayınız : Vefk & Tılsım


Sayfa : [1] 2 3

 1. Cin şerrine karşı zırh
 2. Nurlu Harfler Vefki
 3. S.a Bu Kağıtta yazılanları çözebilen var mı? Lütfen yardım edin.
 4. Korkan Kimse İçin
 5. Musallat olan cinden kurtulmak
 6. Çocuğunu düşüren kadın için
 7. Çocuğu olmayan erkek için
 8. Bu Vefki Yaşlı Kadınlar Bile Yazıp Taşısa Güzel Kız Gibi Görünürler !!
 9. Muhabbeti Şedid Sevdiğin Deli Gibi Olur Sana Gelir
 10. Tarifi İmkansız Muhabbet Vefki !!
 11. Teshiri Şedid Çok kuvvetli Teshir
 12. Sevdiğin Aşk Ateşiyle Yanar Duramaz Sana Gelir Okuyun !!
 13. Aşkından Karabiber Gibi Yansın İstiyorsan Tılsım Budur !
 14. Karabiberli Tılsımla Sevdiğini Geri Getir !!
 15. Gideni Geri Getirmek İstersen Bu Tılsımı Yaz !!
 16. Güçlü Kavuşturma Tılsımı
 17. Sevdiğin Hiç Tereddütsüz Ayağına Gelir !!
 18. Balinaları Bir Araya Toplamak İstersen
 19. Sınavda başarılı olmak için vefk
 20. Kötü huy ve alışkanlıklar için vefk
 21. Hayırlı Ve Kolay Talip Çıkması için
 22. Altını ıslatan çocuklar için vefk
 23. Hayırlı evlat olması ve ana babaya yumuşak davranması için
 24. Hayız hali yasayamayan hanım kardeşlerimiz
 25. Manevi koruma vefki
 26. Unutkanlık hafıza zayıflığı ve bunaklık için
 27. Üç boyutlu vefk
 28. Kaybolan, kaçan veya evini terkeden kişiyi getirmek
 29. Eve Asılıcak Bir kaç Tılsım - Levha - Şifa
 30. Yürüyen dokuzlu vefk ve Tayyi mekan
 31. Tayyi mekan
 32. Vefkler ve hassaları3
 33. Vefkler ve hassaları 2
 34. Esma-i hüsna ve ismi Azam vefkleri
 35. Her türlü sihirden korunmak için
 36. KUR-ANı KERİMin Dörtlü Vefki
 37. Alemi Manadan Çok Şeyleri İfşa Eden Büyük İsmi Şerif !!
 38. Meleklerin Gelip Dost Olduğu Büyük Tayyi mekana vasıl olan İsmi Şerif
 39. Maddi Manevi Birçok nimete kavuşmak isterseniz okuyun !!
 40. Alemi Ervahtan Çok Şeyler Kendisine Gösterilir !!
 41. İmtihan Yarış ve Müsabakalarda Her Zaman Üstün Gelmek İcin
 42. İşyerinde Lider ve Önder Olmak İçin Vefk
 43. Sihir iptali ve korunma
 44. Beşli mukatta harfleri ile başlayıp, biten ayetler.
 45. İsmi Azam vefki(yürüyen şekli)
 46. Yürüyen vefk örnekleri
 47. Ağrıyan Diş Veya Baş Ağrısını Hemen Durdurmak İçin
 48. Safran Mürekkebi ve Safran Mürekkebinin Hazırlanışı
 49. Vefk nedir, ne işe yarar ? Vefk hakkında genel bilgiler..
 50. Kapalı işler rızık darlığı için
 51. Satılmayan bir mal ve evlenemeyenler için
 52. Ya fettah ismi şerifi ve Taşınabilir Vefki
 53. Kaza-i Hacet ( Bu tılsımın suyu ile yüzünü yıka git matluba dokun )
 54. Define Yeri Tespit Etmek için.. ( Elinden tutup götürürler )
 55. Kalp Ferahlığı Unutkanlık Doğum ve Birçok Şifa İçin TILSIMI ZÖHRE
 56. Kalbi kuvvetlendiren Düşmanlardan Koruyan TILSIMI MERİH
 57. Kalp Hastalıklarında Berekete hatta Muhabbete çözüm TILSIMI MÜŞTERİ
 58. Şehveti-Kalp Heyecanlamasını- Sevdayı Teskin eden TILSIMI ZUHAL
 59. AY TILSIMINI Taşıdığın Sürece Fitne Fesattan Beladan Uzak yaşarsın
 60. GÜNEŞ TILSIMI ile İnsanlar Katında İzzet Sahibi Olursun
 61. Diş ağrısını hemen kesen Tılsım budur!!
 62. Göz ağrıları için oniks taşına bu tılsımı nakşet!!
 63. Bütün kötülüklerde koruyan o tılsım!!
 64. Tecrübe edilmiş bütün acıları ve sızıları dindiren Tılsım!!
 65. Prostat hastalığının Şifası olan tılsım
 66. İbni seb-în ra diyorki her türlü hastalığın şifası bu tılsımdır
 67. Vekeeyyin min dabbetin... vefki
 68. Hiçbir Cin Musallat Olamaz
 69. Cin veya Peri Serrine Uğrayan Kişi icin
 70. Ticaretin Artması İcin
 71. Cin ve Peri Musallatindan Kurtulmak İcin
 72. Bütün Korku ve Endişelerden Uzaklaşmak için Vefk
 73. Uzaktan Şifa Çalışması Yapmak İsteyenler Okuyun
 74. Bu Vefki ve Duasını yazıp Cüzdanında Taşıyan Asla Parasız Kalmaz
 75. Davet-i Sure i İnşirah
 76. Uykuda İstihbarat
 77. Evlenemeyen Kişi İçin
 78. Eşyayı Bir Yerden Bir Yere Göndermek ( İlm-i Simya )
 79. Rüyada İstediğin Şeyi Keşfetmek...
 80. Muhabbet aşk ve teshir etmek Sana gelinceye kadar oku !!
 81. Giden sevdiğin eğer ölmediyse büyük bir aşkla sana gelir !!
 82. Kuvvetli muhabbet ve aşk tılsımı
 83. Muhabbetinden duramaz hemen sana gelir
 84. Aşk Ateşini yakmak mı istiyorsun? Bundan Etkili Tılsım Yoktur!!
 85. Sihir ve Büyü Batıl Olur Tecrübe edilmiştir
 86. Fareleri Def Etmek için Okuyun
 87. Muhammed İsmi Şerifinin Vefki Cin ve diğer bütün şerlerden korunma
 88. Celbi Rızık
 89. Rızık korunmak baht için Nasr Suresinin Vefki
 90. Malın Çalındığı Yere Asın Biiznillah Geri Getirilir
 91. Kevser Suresinin bu vekfi ile baht açmak
 92. Düşmanlara karşı heybetli olup diğer insanlar arasında sevecen olmak
 93. Bol rızık için iyi bir saatte yazıp taşıyın
 94. Maişetini kazanamayanlar için Fakirlikten kurtulma vefki
 95. Doktorların çare bulamadığı hertürlü hastalığın şifası
 96. İmam Sekkaki derki Rızık ve Baht açmak istersen
 97. Mahlukat Katında Aziz Olmak Kerim Olmak İstersen
 98. Rızık Çoğalması için okuyun
 99. İşlerinizin yoluna girmesi rızkın genişlemesi için okuyun
 100. Manevi ve maddi düşmanlardan emin olmak istersen
 101. Düşmana galip gelip şerrini def etmek istersen
 102. Hertürlü Hastalık İçin Kağıda Yazıp Suyunu İçin Biiznillah Şifa
 103. Kötü Nazar ve korkulardan emin olmak istersen
 104. Alemi Ulvi ve Sufliyi Muhassar Etmek istersen
 105. Kalemi Tilsimat
 106. Yüksek Mevkilere Erismek
 107. Bir Kişiyi Kendine Baglama
 108. Ömrünüzde hayır malınızda bereket isterseniz
 109. Allaha isyandan kaçınmak istersen
 110. Kaza belalardan emin olup birçok hastalığa şifa için okuyun
 111. Şah Bahaeddin Hz.den Baht açmak ve sıkıntılardan kurtulma tılsımı
 112. Nübüvvet Mührü ile dünyada sıkıntı ve zarar görmeden yaşamak istersen
 113. Cin ve şeytanın zararlarından koruyan Nadu Ali Tılsımı
 114. Vefk Çalışması Örneği
 115. İnsanlardan cinlerden ve şeytanların şerrinden emin olmak için Okuyun
 116. Aklını kuvvetlendirip görüp duyduğunu unutmamak için okuyun
 117. Sara ve benzeri rahatsızlıkların şifası için okuyun
 118. Bütün insanlar seni sever kimse düşmanlık edemez okuyun
 119. Anlama fehmini genişletmek için okuyun
 120. Batını ve zahiri sırlardan birçok sırların ifşası için
 121. Hem İlim Öğreten Hem Şifa Veren İsmi Şerifler
 122. Hacetini rüyanda görmek için Okuyun
 123. Kimse senin Hanımına veya Kocana yaklaşamaz muhabbetinizi bozamaz
 124. Okuyana Mikail a.s ve avaneleri Zuhur Eder
 125. Gittiğiniz Her yerde Sevgi ve Saygı görmek isterseniz okuyun
 126. El-Vasiu Veş-Şehid İsmi şerifleriyle herşeyin yoluna girmesi
 127. Cenabı Hakkın birçok Lutuflarına mazhar olmak için Okuyun
 128. Kocanın kadını sevmesi için tılsım
 129. Korku Vefki
 130. Gözlerden Gizlenmek - Görünmemek Havas
 131. Ağlayan çocuğa vefk
 132. Hirz-i Gassale - Bir çok hususta manevi zırh
 133. Matlubu Celb Etmek
 134. Kolay ve Etkili RIZIK için
 135. İşyerinde Bereket ve Bol Müşteri İçin Okuyun
 136. Şeytan Dokunmasıyla Ağzı Eğrilenlerin Şifası İçin Okuyun
 137. Ebcedi vefke uygulama 6'lı vefk tasarımı
 138. Hz. Musanın Asasında Yazılı Tılsım
 139. Heyakili Seb-a Tılsımları - Her türlü Dilek ve İstekler
 140. Heyakili Seb-a Tılsımları - Devlet Büyüklerinden Hacet Dilemek
 141. Bu Tilsimi üzerinde tasiyan kisi 1000 melek tarafindan korunur
 142. Heyakili Seb-a Tılsımları - Huzurun Daimi Olması
 143. Heyakili Seb-a Tılsımları - Muhabbet ve Kabul görmek
 144. Heyakili Seb-a Tılsımları - Dilleri bağlamak
 145. Heyakili Seb-a Tılsımları - Kazai Hacet
 146. Vefklerin Esrarı
 147. Zamahşeriden Şeyh Sadeddine İntikal Eden Eşsiz Tılsım
 148. Birbirinden Ayrılan veya Birbirini Seven İki kişiyi Birleştirmek
 149. Cin ve Sara Hastalarına Güzel Bir Terkip
 150. Her Çeşit Kalp Ağrısı İçin
 151. İlmi Simya-i ve Şem-un Zeytun Meymun
 152. Muhabbet ve Celb İçin Okuyun-2
 153. Muhabbet ve Celb İçin Okuyun-1
 154. Her Türlü Hayır İçin İhlası Şerif vefki
 155. Futuhatı Rızık Hayır ve Bereket
 156. ERRAHMAN ile Celp
 157. İslami ilimlere muaffak olmak için
 158. Zalimin Evini Başına Yıkmak İçin Okuyun
 159. Şeytanın ve Cinlerin Şerrinden Emin Olmak İçin Okuyun
 160. Muhabbetten Galibiyete Birçok Konuda Etkili Hatem Budur
 161. Maddi Mertebenizi Yükselten ve Heybetli Kılan Hatem Budur
 162. Birkaç Günde Malında Mülkünde Hayrı ve Bereketi Göreceksin
 163. Bu İsmi Şeriflerin Vekfini Çizip Taşıyanlar Bolluk Bereket İçinde Olur
 164. Şeytanın Cinlerin Şerrinden ve Vesveselerinden Emin Olun
 165. Havada Uçan Bütün Hayvanları Biryere Toplamak İçin Okuyun
 166. Cinleri Emre Amade Eden Hatem Okuyun
 167. Büyü ve Nazar Koruması
 168. Korunma Tılsımı (Çok Güçlü)
 169. Celp
 170. Cinli Kimse İçin
 171. Şirinlik Tılsımı
 172. Karin Cini ile Taslit
 173. Taslit ve Darp
 174. Hırsız için
 175. Cin Musallat Etmek (Taslit)
 176. Muhabbet (Tılsımı Azim)
 177. Muhabbet İçin
 178. Bağlı Kapıların Açılması İçin
 179. Yasin-i Şerif'in 31. Ayeti'nin Vefki
 180. Yasin-i Şerif'in 13. Ayeti'nin Vefki
 181. Kısmet Açmak ve Evlilik İçin Tılsım
 182. Terk Edip Giden Eş İçin Tılsım
 183. Büyü Yüzünden Geçimsizlik ve Huzursuzluk Yaşayan Aileler İçin Tılsım
 184. Dil Bağı ve Şirinlik Tılsımı
 185. Evden Kaçan Birini Döndürmek İçin Tılsım
 186. Cinleri Kovmak İçin
 187. Vefklerin günleri
 188. Misk ve Kafur karisimli Kalem yapmak
 189. Ayetel Kürsi Vefki
 190. ateşlenme hastalığı için
 191. Uzaktaki kişiyi getirtmek
 192. Kalp Gözü İçin Vefk
 193. Kalp Gözü Açmak İçin Vefk
 194. Kâfir Cinleri Evden Kovmak İçin Tılsım
 195. Mührü Muhammed (s.a.v.)
 196. Mührü İdris (a.s.)
 197. Mührü Taçı Ala Allah (c.c.)
 198. Ruh Bozukluğu İçin Vefk
 199. Borçlu Olan İçin Mühür
 200. Sevdiğinden Aşk Teklifi Almak İçin Vefk
 201. muhabbet için
 202. Osmanlıda Tılsımlı Gömlekler
 203. Önemli ve mühim bir dilek için: Allah isminin su üçlü vefki
 204. erkeğin cinsel gücünü arttırmak için
 205. beğ bahçeye tarlaya yağmur yağdırmak için
 206. Çocuk olması için
 207. iş yerinin rızkının ve bereketinin artması için
 208. Ticarette Kazanç İçin Vefk
 209. Yorgunluk için Vefk
 210. Mahkemeyi kazanmak için
 211. rüyada kaybolan şeyi görmek için
 212. kabul olunmak iteat ve rızık celbi için
 213. zengin olmak için
 214. Muhabbet mücerreb
 215. Kolay doğum için
 216. Saç Dökülmesi İçin ..
 217. karı koca arasında muhabet için
 218. korunma , şirinlik , üstün olma , Süleyman mühürü
 219. Bütün Ağrıları Sızıları Dindirmek İçin
 220. Baş ağrısı için
 221. VEFK veya TILSIM Yazacaklar Okusunlar
 222. Erkeklerin gözüne şirin görünmek isteyen kadınlar
 223. Sırtını Kimse Yere Getiremez.
 224. inna fetahna vefki
 225. Celp ve tefrik
 226. Sevmediğin Birinin Yanına Gelmemesi İçin
 227. Hayır ve Şer Sicili
 228. ön sezinizi güçlendirme tılsımı
 229. Balık Celb Tılsımı
 230. Celbi Ateşi
 231. başarı tılsımı
 232. Medemed tılsımı
 233. Akrep sokmasına karşı:
 234. uykusuz yapmak.
 235. Şanlı aşk tilsimi
 236. Kötülüklerden Sende Korun
 237. Özel vefk
 238. Mendeli zati nevileri
 239. Muhabbet ve aşk icin Tılsım
 240. Muhabbet ve ülfet için
 241. Evlenmek
 242. Evlenmek
 243. Geceleri korkanlar için
 244. Üçlü vefk ölüm ve şiddetli yaralı hastalık
 245. Özel vefk yaptırtmak için ve görüntü için
 246. Kismeti bağlı Olupta evlenemeyen kız ve kadın icın
 247. Korkan kimse icin
 248. Bel ağrısı için
 249. Şifa yöntemi
 250. Vefk Nasıl yapılır?