Orijinalini görmek için tıklayınız : Vefk & Tılsım


Sayfa : [1] 2 3

 1. Çocuğunu düşüren kadın için
 2. Çocuğu olmayan erkek için
 3. Bu Vefki Yaşlı Kadınlar Bile Yazıp Taşısa Güzel Kız Gibi Görünürler !!
 4. Muhabbeti Şedid Sevdiğin Deli Gibi Olur Sana Gelir
 5. Tarifi İmkansız Muhabbet Vefki !!
 6. Teshiri Şedid Çok kuvvetli Teshir
 7. Sevdiğin Aşk Ateşiyle Yanar Duramaz Sana Gelir Okuyun !!
 8. Aşkından Karabiber Gibi Yansın İstiyorsan Tılsım Budur !
 9. Karabiberli Tılsımla Sevdiğini Geri Getir !!
 10. Gideni Geri Getirmek İstersen Bu Tılsımı Yaz !!
 11. Güçlü Kavuşturma Tılsımı
 12. Sevdiğin Hiç Tereddütsüz Ayağına Gelir !!
 13. Balinaları Bir Araya Toplamak İstersen
 14. Sınavda başarılı olmak için vefk
 15. Kötü huy ve alışkanlıklar için vefk
 16. Hayırlı Ve Kolay Talip Çıkması için
 17. Altını ıslatan çocuklar için vefk
 18. Hayırlı evlat olması ve ana babaya yumuşak davranması için
 19. Hayız hali yasayamayan hanım kardeşlerimiz
 20. Manevi koruma vefki
 21. Unutkanlık hafıza zayıflığı ve bunaklık için
 22. Üç boyutlu vefk
 23. Kaybolan, kaçan veya evini terkeden kişiyi getirmek
 24. Eve Asılıcak Bir kaç Tılsım - Levha - Şifa
 25. Yürüyen dokuzlu vefk ve Tayyi mekan
 26. Tayyi mekan
 27. Vefkler ve hassaları3
 28. Vefkler ve hassaları 2
 29. Esma-i hüsna ve ismi Azam vefkleri
 30. Her türlü sihirden korunmak için
 31. KUR-ANı KERİMin Dörtlü Vefki
 32. Alemi Manadan Çok Şeyleri İfşa Eden Büyük İsmi Şerif !!
 33. Meleklerin Gelip Dost Olduğu Büyük Tayyi mekana vasıl olan İsmi Şerif
 34. Maddi Manevi Birçok nimete kavuşmak isterseniz okuyun !!
 35. Alemi Ervahtan Çok Şeyler Kendisine Gösterilir !!
 36. İmtihan Yarış ve Müsabakalarda Her Zaman Üstün Gelmek İcin
 37. İşyerinde Lider ve Önder Olmak İçin Vefk
 38. Sihir iptali ve korunma
 39. Beşli mukatta harfleri ile başlayıp, biten ayetler.
 40. İsmi Azam vefki(yürüyen şekli)
 41. Yürüyen vefk örnekleri
 42. Ağrıyan Diş Veya Baş Ağrısını Hemen Durdurmak İçin
 43. Safran Mürekkebi ve Safran Mürekkebinin Hazırlanışı
 44. Vefk nedir, ne işe yarar ? Vefk hakkında genel bilgiler..
 45. Kapalı işler rızık darlığı için
 46. Satılmayan bir mal ve evlenemeyenler için
 47. Ya fettah ismi şerifi ve Taşınabilir Vefki
 48. Kaza-i Hacet ( Bu tılsımın suyu ile yüzünü yıka git matluba dokun )
 49. Define Yeri Tespit Etmek için.. ( Elinden tutup götürürler )
 50. Kalp Ferahlığı Unutkanlık Doğum ve Birçok Şifa İçin TILSIMI ZÖHRE
 51. Kalbi kuvvetlendiren Düşmanlardan Koruyan TILSIMI MERİH
 52. Kalp Hastalıklarında Berekete hatta Muhabbete çözüm TILSIMI MÜŞTERİ
 53. Şehveti-Kalp Heyecanlamasını- Sevdayı Teskin eden TILSIMI ZUHAL
 54. AY TILSIMINI Taşıdığın Sürece Fitne Fesattan Beladan Uzak yaşarsın
 55. GÜNEŞ TILSIMI ile İnsanlar Katında İzzet Sahibi Olursun
 56. Diş ağrısını hemen kesen Tılsım budur!!
 57. Göz ağrıları için oniks taşına bu tılsımı nakşet!!
 58. Bütün kötülüklerde koruyan o tılsım!!
 59. Tecrübe edilmiş bütün acıları ve sızıları dindiren Tılsım!!
 60. Prostat hastalığının Şifası olan tılsım
 61. İbni seb-în ra diyorki her türlü hastalığın şifası bu tılsımdır
 62. Vekeeyyin min dabbetin... vefki
 63. Hiçbir Cin Musallat Olamaz
 64. Cin veya Peri Serrine Uğrayan Kişi icin
 65. Ticaretin Artması İcin
 66. Cin ve Peri Musallatindan Kurtulmak İcin
 67. Bütün Korku ve Endişelerden Uzaklaşmak için Vefk
 68. Uzaktan Şifa Çalışması Yapmak İsteyenler Okuyun
 69. Bu Vefki ve Duasını yazıp Cüzdanında Taşıyan Asla Parasız Kalmaz
 70. Davet-i Sure i İnşirah
 71. Uykuda İstihbarat
 72. Evlenemeyen Kişi İçin
 73. Eşyayı Bir Yerden Bir Yere Göndermek ( İlm-i Simya )
 74. Rüyada İstediğin Şeyi Keşfetmek...
 75. Muhabbet aşk ve teshir etmek Sana gelinceye kadar oku !!
 76. Giden sevdiğin eğer ölmediyse büyük bir aşkla sana gelir !!
 77. Kuvvetli muhabbet ve aşk tılsımı
 78. Muhabbetinden duramaz hemen sana gelir
 79. Aşk Ateşini yakmak mı istiyorsun? Bundan Etkili Tılsım Yoktur!!
 80. Sihir ve Büyü Batıl Olur Tecrübe edilmiştir
 81. Fareleri Def Etmek için Okuyun
 82. Muhammed İsmi Şerifinin Vefki Cin ve diğer bütün şerlerden korunma
 83. Celbi Rızık
 84. Rızık korunmak baht için Nasr Suresinin Vefki
 85. Malın Çalındığı Yere Asın Biiznillah Geri Getirilir
 86. Kevser Suresinin bu vekfi ile baht açmak
 87. Düşmanlara karşı heybetli olup diğer insanlar arasında sevecen olmak
 88. Bol rızık için iyi bir saatte yazıp taşıyın
 89. Maişetini kazanamayanlar için Fakirlikten kurtulma vefki
 90. Doktorların çare bulamadığı hertürlü hastalığın şifası
 91. İmam Sekkaki derki Rızık ve Baht açmak istersen
 92. Mahlukat Katında Aziz Olmak Kerim Olmak İstersen
 93. Rızık Çoğalması için okuyun
 94. İşlerinizin yoluna girmesi rızkın genişlemesi için okuyun
 95. Manevi ve maddi düşmanlardan emin olmak istersen
 96. Düşmana galip gelip şerrini def etmek istersen
 97. Hertürlü Hastalık İçin Kağıda Yazıp Suyunu İçin Biiznillah Şifa
 98. Kötü Nazar ve korkulardan emin olmak istersen
 99. Alemi Ulvi ve Sufliyi Muhassar Etmek istersen
 100. Kalemi Tilsimat
 101. Yüksek Mevkilere Erismek
 102. Bir Kişiyi Kendine Baglama
 103. Ömrünüzde hayır malınızda bereket isterseniz
 104. Allaha isyandan kaçınmak istersen
 105. Kaza belalardan emin olup birçok hastalığa şifa için okuyun
 106. Şah Bahaeddin Hz.den Baht açmak ve sıkıntılardan kurtulma tılsımı
 107. Nübüvvet Mührü ile dünyada sıkıntı ve zarar görmeden yaşamak istersen
 108. Cin ve şeytanın zararlarından koruyan Nadu Ali Tılsımı
 109. Vefk Çalışması Örneği
 110. İnsanlardan cinlerden ve şeytanların şerrinden emin olmak için Okuyun
 111. Aklını kuvvetlendirip görüp duyduğunu unutmamak için okuyun
 112. Sara ve benzeri rahatsızlıkların şifası için okuyun
 113. Bütün insanlar seni sever kimse düşmanlık edemez okuyun
 114. Anlama fehmini genişletmek için okuyun
 115. Batını ve zahiri sırlardan birçok sırların ifşası için
 116. Hem İlim Öğreten Hem Şifa Veren İsmi Şerifler
 117. Hacetini rüyanda görmek için Okuyun
 118. Kimse senin Hanımına veya Kocana yaklaşamaz muhabbetinizi bozamaz
 119. Okuyana Mikail a.s ve avaneleri Zuhur Eder
 120. Gittiğiniz Her yerde Sevgi ve Saygı görmek isterseniz okuyun
 121. El-Vasiu Veş-Şehid İsmi şerifleriyle herşeyin yoluna girmesi
 122. Cenabı Hakkın birçok Lutuflarına mazhar olmak için Okuyun
 123. Kocanın kadını sevmesi için tılsım
 124. Korku Vefki
 125. Gözlerden Gizlenmek - Görünmemek Havas
 126. Ağlayan çocuğa vefk
 127. Hirz-i Gassale - Bir çok hususta manevi zırh
 128. Matlubu Celb Etmek
 129. Kolay ve Etkili RIZIK için
 130. İşyerinde Bereket ve Bol Müşteri İçin Okuyun
 131. Şeytan Dokunmasıyla Ağzı Eğrilenlerin Şifası İçin Okuyun
 132. Hz. Musanın Asasında Yazılı Tılsım
 133. Heyakili Seb-a Tılsımları - Her türlü Dilek ve İstekler
 134. Heyakili Seb-a Tılsımları - Devlet Büyüklerinden Hacet Dilemek
 135. Bu Tilsimi üzerinde tasiyan kisi 1000 melek tarafindan korunur
 136. Heyakili Seb-a Tılsımları - Huzurun Daimi Olması
 137. Heyakili Seb-a Tılsımları - Muhabbet ve Kabul görmek
 138. Heyakili Seb-a Tılsımları - Dilleri bağlamak
 139. Heyakili Seb-a Tılsımları - Kazai Hacet
 140. Vefklerin Esrarı
 141. Zamahşeriden Şeyh Sadeddine İntikal Eden Eşsiz Tılsım
 142. Birbirinden Ayrılan veya Birbirini Seven İki kişiyi Birleştirmek
 143. Cin ve Sara Hastalarına Güzel Bir Terkip
 144. Her Çeşit Kalp Ağrısı İçin
 145. İlmi Simya-i ve Şem-un Zeytun Meymûn
 146. Muhabbet ve Celb İçin Okuyun-2
 147. Muhabbet ve Celb İçin Okuyun-1
 148. Her Türlü Hayır İçin İhlası Şerif vefki
 149. Futuhatı Rızık Hayır ve Bereket
 150. İslami ilimlere muaffak olmak için
 151. Zalimin Evini Başına Yıkmak İçin Okuyun
 152. Şeytanın ve Cinlerin Şerrinden Emin Olmak İçin Okuyun
 153. Muhabbetten Galibiyete Birçok Konuda Etkili Hatem Budur
 154. Maddi Mertebenizi Yükselten ve Heybetli Kılan Hatem Budur
 155. Birkaç Günde Malında Mülkünde Hayrı ve Bereketi Göreceksin
 156. Bu İsmi Şeriflerin Vekfini Çizip Taşıyanlar Bolluk Bereket İçinde Olur
 157. Şeytanın Cinlerin Şerrinden ve Vesveselerinden Emin Olun
 158. Havada Uçan Bütün Hayvanları Biryere Toplamak İçin Okuyun
 159. Cinleri Emre Amade Eden Hatem Okuyun
 160. Büyü ve Nazar Koruması
 161. Korunma Tılsımı (Çok Güçlü)
 162. Celp
 163. Cinli Kimse İçin
 164. Şirinlik Tılsımı
 165. Karin Cini ile Taslit
 166. Taslit ve Darp
 167. Hırsız için
 168. Cin Musallat Etmek (Taslit)
 169. Muhabbet (Tılsımı Azim)
 170. Muhabbet İçin
 171. Bağlı Kapıların Açılması İçin
 172. Yasin-i Şerif'in 31. Ayeti'nin Vefki
 173. Yasin-i Şerif'in 13. Ayeti'nin Vefki
 174. Kısmet Açmak ve Evlilik İçin Tılsım
 175. Terk Edip Giden Eş İçin Tılsım
 176. Büyü Yüzünden Geçimsizlik ve Huzursuzluk Yaşayan Aileler İçin Tılsım
 177. Dil Bağı ve Şirinlik Tılsımı
 178. Evden Kaçan Birini Döndürmek İçin Tılsım
 179. Cinleri Kovmak İçin
 180. Vefklerin günleri
 181. Misk ve Kafur karisimli Kalem yapmak
 182. Ayetel Kürsi Vefki
 183. ateşlenme hastalığı için
 184. Uzaktaki kişiyi getirtmek
 185. Kalp Gözü İçin Vefk
 186. Kalp Gözü Açmak İçin Vefk
 187. Kâfir Cinleri Evden Kovmak İçin Tılsım
 188. Mührü Muhammed (s.a.v.)
 189. Mührü İdris (a.s.)
 190. Mührü Taçı Ala Allah (c.c.)
 191. Ruh Bozukluğu İçin Vefk
 192. Borçlu Olan İçin Mühür
 193. Sevdiğinden Aşk Teklifi Almak İçin Vefk
 194. muhabbet için
 195. Osmanlıda Tılsımlı Gömlekler
 196. Önemli ve mühim bir dilek için: Allah isminin su üçlü vefki
 197. erkeğin cinsel gücünü arttırmak için
 198. beğ bahçeye tarlaya yağmur yağdırmak için
 199. Çocuk olması için
 200. iş yerinin rızkının ve bereketinin artması için
 201. Ticarette Kazanç İçin Vefk
 202. Yorgunluk için Vefk
 203. Mahkemeyi kazanmak için
 204. rüyada kaybolan şeyi görmek için
 205. kabul olunmak iteat ve rızık celbi için
 206. zengin olmak için
 207. Muhabbet mücerreb
 208. Kolay doğum için
 209. karı koca arasında muhabet için
 210. korunma , şirinlik , üstün olma , Süleyman mühürü
 211. Bütün Ağrıları Sızıları Dindirmek İçin
 212. Baş ağrısı için
 213. VEFK veya TILSIM Yazacaklar Okusunlar
 214. Erkeklerin gözüne şirin görünmek isteyen kadınlar
 215. Sırtını Kimse Yere Getiremez.
 216. inna fetahna vefki
 217. Celp ve tefrik
 218. Sevmediğin Birinin Yanına Gelmemesi İçin
 219. Balık Celb Tılsımı
 220. Celbi Ateşi
 221. Akrep sokmasına karşı:
 222. uykusuz yapmak.
 223. Şanlı aşk tilsimi
 224. Kötülüklerden Sende Korun
 225. Özel vefk
 226. Mendeli zati nevileri
 227. Muhabbet ve aşk icin Tılsım
 228. Muhabbet ve ülfet için
 229. Evlenmek
 230. Evlenmek
 231. Geceleri korkanlar için
 232. Üçlü vefk ölüm ve şiddetli yaralı hastalık
 233. Kismeti bağlı Olupta evlenemeyen kız ve kadın icın
 234. Korkan kimse icin
 235. Bel ağrısı için
 236. Şifa yöntemi
 237. Evlenemeyen bakire kızlar icin
 238. Hamayıl Nedir?
 239. Hertürlü Kötü Alışkanlık İçın
 240. cinleri görmek için
 241. Mecnun ve sevdalı için
 242. Mecnun için
 243. İsmi Azam Vefki
 244. Güzel Vefk
 245. Zor işleri kolaylaştırır ayeti 1223 oku vefki taşı
 246. gunes tilsimi
 247. rızık bolluğu bereketin artması için üzerinde taşırsın ve okursun
 248. firdevs Cennetin anatarı
 249. RIZIK , Koruma , Muhabet , Heybet , Vefki Tılsımı
 250. manevi sır kapılarını acar küş kişileri barıştırır Allah cc izni ile