Orijinalini görmek için tıklayınız : Allah Dostları & Evliyalar


 1. Hz. Hızırın Ayasofyayı Kıbleye Çevirdiği Direk ve Parmak izi
 2. Alllah-tan utanandan her şey utanır
 3. Kimyayı öğrenmek
 4. Şeyh Ali El-Arinci
 5. 100 kırbaç vurun
 6. istigfar - Abdullah ibn-i Sultan
 7. ıstanbul fethedildi günlerden cuma
 8. evrenin sırrı
 9. keramet sahibi olmak
 10. Evliya kişi odur ki
 11. Seyyidlere hürmet
 12. İlahi İhsan
 13. EbuTurab Hazretlerinden Hikmetli Sözler
 14. Seyyid Nûr Muhammed Bedâyûnî Hazretleri
 15. Evlere bolluk ve bereket getiren o amel
 16. Abdülhamid Hanın Duası ve Bedduası
 17. İmam Hadi-den (as) İki Büyük Mucize
 18. Süleymaniye camii ve mimar sinan
 19. Hidayete ve rahmete ulaşmanız dileğiyle
 20. Maruf-i Kerhi (RA)
 21. Osman Hulusi Efendi
 22. Evliyalar Sultani Abdükadir Geylani
 23. Sofi Nuri'nin başından geçenler.
 24. Kolaylık zorluğun içinde saklı
 25. Hünkar hacı bektaş veli’de hoşgörü düşüncesi
 26. Harâbât Ehlini Hor Görme Sakın, Nice Defineye Mâlik Viraneler Var
 27. Deli’nin Veliye Tavsiyesi..
 28. Zamanın Allah Dostlarından İbretlik..🙏🏻
 29. Üftade Hazretleri
 30. Ebu Zer El-Gıfari (R.A) Kimdir ?
 31. İmam Azam Hazretlerinin Oğluna Vasiyeti
 32. Muhiddini İbni Arabi hz .Nasihatları..
 33. Velîlerin kerametleri Ve Kısımları
 34. Büyük Kutup Ebu'l Hasan Eş-Şazeli (k.s)'dan Nasihatler
 35. Aşk ve insan
 36. İbrahim Desûkî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 37. Muhyiddîn İbnü'l-Arabî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 38. Feridüddîn Attar -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 39. Abdülhâlık Gucdevânî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 40. Belâm bin Baurâ ve İsm-i Azam
 41. Sahabe-i Kiram 'ıdan .. Sevmenin Adı
 42. Hz. Allah-ın (cc) Evliyasına Verdiği Kırk Keramet
 43. Gavs-i Sani (k.s) Hazretlerinin Zikir İle İlgili Mübarek Sözleri -I
 44. Bu dereceye nasıl kavuştun
 45. Uzakta Bulunan Bir Velinin Kabrini Ziyaret Etmek İstersen...
 46. Sûfi Kalbi
 47. Türbe Ziyaretinde Uyulması Gereken Adablar
 48. Zatların türbeleri neden ziyaret edilir?
 49. Abdülkâdir Geylânî Kds. Sr.hz Hayatı ve Vefatı
 50. Abdülkâdir Geylânî (k.s.) hazretlerinin Eserleri
 51. ALLAHA ULAŞMAK Gavs ́ül Azam Abdülkadir Geylan
 52. Ibrahim hakkı hazretlerinden öğütler
 53. Bilal-i Nadir K.S kerameti
 54. Haşa Allah Yok Diyen Bir Kadın Öğretmenle Bilal Nadir Hz.lerinin Arası
 55. Akşemseddin (k.s) 'in Hikmetli Sözleri
 56. ımâm-ı rabbânî hazretlerinden inciler
 57. La tahzen innallahe meana !!!
 58. Evliyadan Yardım İstemek Dinimizce Uygun mu?
 59. Kabir ehlinden yardım istemek
 60. Süleyman Çelebi Hazretlerinin Mevlidi’nin Yazılış Sebebi
 61. Şeyhten Himmet İstemek Caiz mi ?
 62. Veysel karani ashâp'tan büyüktür diyenlere
 63. şeyh muhyiddin-i arabi hazretlerinin oğlunun yetmişlara karışması
 64. Gavs-ul Azam Efendimizin vefatından sonra irşadı:
 65. Gavs-ul Azam Efendimizi Hızır (as)’ın medh eylediği:
 66. Gavs-ul azam efendimize semadan yemek gelmesi
 67. Gavsul Azam Pir Abdulkadir Geylani K.S' un Kerameti
 68. Rabbimizle kulları arasındaki sır (İhlâs)
 69. Hazreti Şeyh Hüseyn-i Mansuri Hallac (Kuddise Sırruhu)
 70. Hadim-ül fukara abdullah gürbüz (ks) hazretleri
 71. Hacı muhammed hilmi kutlubay hazretleri
 72. Bilal Baba
 73. Muhammed raşid elhüseyni (k.s) veda sohbeti
 74. Seyyid Muhammed Raşid El Hüseyni (K.S) Hazretlerinin Eşi Vefat Etmişti
 75. Abdulkadir Geylani Hz.nin Besmele-i Şerife Duası
 76. İBRAHİM BİN ETHEM k.s.a
 77. Fadıl ibni iyad şöyle dedi
 78. ibni teymiyye bu rivayeti şöyle açıklamışdır
 79. Hz ali'nin kılıcı zülfikar
 80. Allah dostları ve evliyalar, insanlara nasıl görünür?
 81. Hasan-ı Basrî hazretleri, Ömer bin Abdülazîz'e yazdığı mektup
 82. Dr.Münir Derman-dan bir sohbet.
 83. Erzurumlu Coban Dede
 84. Lâdikli Hacı Ahmet Ağa (k.s)
 85. Şeyh Turesan-ı Veli (KS)
 86. Şem'un El-Gazi (AS)
 87. Seyyid Burhaneddin Tirmizi
 88. Halifelerin Bal tefsiri okuyun inşaELLAH
 89. Halifelerin Bal tefsiri okuyun inşaELLAH
 90. Bu Bilgi Şeyh Maulaneyn Hazretlerinden Gelmektedir
 91. Gavs-ı Sani Hazretleri Tavsiye ediyor ki
 92. Hazreti Şeyh Üveysi Karani (Kaddesallahü sırrahul aziz)
 93. İmamı Cafer-i Sadık (Kuddise sirruh)
 94. İbrahim bin Ethem Hazretleri - İlahi Aşk
 95. Hz Alinin Bildirdiği İsmi Azam
 96. İmam-i Caferus-Sadık hz.den Nasihatler
 97. Hazreti Ömer (r.a.) den HACET DUASI
 98. Veysel karani hazretleri’ne ait münacaat
 99. Abdülkadir geylani hazretlerinin besmele-i şerife duası
 100. Hasan-ı şazeli hazretlerinin koruyucu aziyme duası
 101. Mutlaka izleyiniz lütfen dikkatle alt yazıları okuyunuz
 102. evliyalığa giden yol
 103. insandaki kötü huyların hayvanlara benzemesi
 104. Abdülkadir-i Geylani Hz. İstiharesi
 105. Abdul Kadir Geylani Kuddise Sirruh ile Tevessül
 106. Abdu'l-Kadîr Geylâni Kuddise Sirrûh İle Tevessül
 107. imam Azamın seçtiği 5 hadis
 108. Abdulkadir Geylani Hazretleri - Fütuhul Gayb - 27.Makale: Hayır ve Şer iki Meyvedir
 109. Abdulkadir Geylani Hazretleri Cilaul Hatır 45 Sohbet Belaların Hikmeti
 110. Abdülkadir Geylani (k.s) Hazretlerinin Dilinden Dualar
 111. Allah (c.c.) Bir Cemaate Niyetlerinin Doğruluğu Nispetinde Yardım Eder
 112. Yanan Kalbe Devasın Sen- Yaman Dede-(Seslendiren İbrahim Sadri)
 113. fudayl bin iyadi hayatı (vaktı gelirse dinlemek de yeter)
 114. bişri hafi hz (bazılarını sevmek bile affedılmeye yeter)
 115. teravih namazı
 116. Bayezid-i Bistami Hazreleri
 117. Gavs-ül Azam Abdülkadir Geylani k.s
 118. Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahaeddin k.s. hazretleri