Orijinalini görmek için tıklayınız : Allah Dostları & Evliyalar


 1. Maruf-i Kerhi (RA)
 2. Osman Hulusi Efendi
 3. Evliyalar Sultani Abdükadir Geylani
 4. Sofi Nuri'nin başından geçenler.
 5. Kolaylık zorluğun içinde saklı
 6. Hünkar hacı bektaş veli’de hoşgörü düşüncesi
 7. Mahmud Efendi Hazretleri’ nin Bir Sohbeti
 8. Mahmud Efendi Hazretleri Kimdir ?
 9. Harâbât Ehlini Hor Görme Sakın, Nice Defineye Mâlik Viraneler Var
 10. Deli’nin Veliye Tavsiyesi..
 11. Zamanın Allah Dostlarından İbretlik..🙏🏻
 12. Üftade Hazretleri
 13. Ebu Zer El-Gıfari (R.A) Kimdir ?
 14. İmam Azam Hazretlerinin Oğluna Vasiyeti
 15. Muhiddini İbni Arabi hz .Nasihatları..
 16. Velîlerin kerametleri Ve Kısımları
 17. Büyük Kutup Ebu'l Hasan Eş-Şazeli (k.s)'dan Nasihatler
 18. Aşk ve insan
 19. İbrahim Desûkî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 20. Muhyiddîn İbnü'l-Arabî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 21. Feridüddîn Attar -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 22. Abdülhâlık Gucdevânî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 23. Belâm bin Baurâ ve İsm-i Azam
 24. Sahabe-i Kiram 'ıdan .. Sevmenin Adı
 25. Hz. Allah-ın (cc) Evliyasına Verdiği yetmiş Keramet
 26. Gavs-i Sani (k.s) Hazretlerinin Zikir İle İlgili Mübarek Sözleri -I
 27. Uzakta Bulunan Bir Velinin Kabrini Ziyaret Etmek İstersen...
 28. Sûfi Kalbi
 29. Türbe Ziyaretinde Uyulması Gereken Adablar
 30. Zatların türbeleri neden ziyaret edilir?
 31. Abdülkâdir Geylânî Kds. Sr.hz Hayatı ve Vefatı
 32. Abdülkâdir Geylânî (k.s.) hazretlerinin Eserleri
 33. ALLAHA ULAŞMAK Gavs ́ül Azam Abdülkadir Geylan
 34. Bilal-i Nadir K.S kerameti
 35. Haşa Allah Yok Diyen Bir Kadın Öğretmenle Bilal Nadir Hz.lerinin Arası
 36. Akşemseddin (k.s) 'in Hikmetli Sözleri
 37. ımâm-ı rabbânî hazretlerinden inciler
 38. La tahzen innallahe meana !!!
 39. Evliyadan Yardım İstemek Dinimizce Uygun mu?
 40. Kabir ehlinden yardım istemek
 41. Süleyman Çelebi Hazretlerinin Mevlidi’nin Yazılış Sebebi
 42. Şeyhten Himmet İstemek Caiz mi ?
 43. Veysel karani ashâp'tan büyüktür diyenlere
 44. şeyh muhyiddin-i arabi hazretlerinin oğlunun yetmişlara karışması
 45. Gavs-ul Azam Efendimizin vefatından sonra irşadı:
 46. Gavs-ul Azam Efendimizi Hızır (as)’ın medh eylediği:
 47. Gavs-ul azam efendimize semadan yemek gelmesi
 48. Gavsul Azam Pir Abdulkadir Geylani K.S' un Kerameti
 49. Rabbimizle kulları arasındaki sır (İhlâs)
 50. Hazreti Şeyh Hüseyn-i Mansuri Hallac (Kuddise Sırruhu)
 51. Hadim'ül fukara abdullah gürbüz (ks) hazretleri
 52. Hacı muhammed hilmi kutlubay hazretleri
 53. Bilal Baba
 54. Muhammed raşid elhüseyni (k.s) veda sohbeti
 55. Seyyid Muhammed Raşid El Hüseyni (K.S) Hazretlerinin Eşi Vefat Etmişti
 56. Abdulkadir Geylani Hz.nin Besmele-i Şerife Duası
 57. İBRAHİM BİN ETHEM k.s.a
 58. Fadıl ibni iyad şöyle dedi
 59. ibni teymiyye bu rivayeti şöyle açıklamışdır
 60. Hz ali'nin kılıcı zülfikar
 61. Hasan-ı Basrî hazretleri, Ömer bin Abdülazîz'e yazdığı mektup
 62. Dr.Münir Derman-dan bir sohbet.
 63. Erzurumlu Coban Dede
 64. Lâdikli Hacı Ahmet Ağa (k.s)
 65. Şeyh Turesan-ı Veli (KS)
 66. Şem'un El-Gazi (AS)
 67. Seyyid Burhaneddin Tirmizi
 68. Halifelerin Bal tefsiri okuyun inşaELLAH
 69. Halifelerin Bal tefsiri okuyun inşaELLAH
 70. Bu Bilgi Şeyh Maulaneyn Hazretlerinden Gelmektedir
 71. Gavs-ı Sani Hazretleri Tavsiye ediyor ki
 72. Hazreti Şeyh Üveysi Karani (Kaddesallahü sırrahul aziz)
 73. İmamı Cafer-i Sadık (Kuddise sirruh)
 74. İbrahim bin Ethem Hazretleri - İlahi Aşk
 75. Hz Alinin Bildirdiği İsmi Azam
 76. İmam-i Caferus-Sadık hz.den Nasihatler
 77. Ricali Gaybın Kırklar Grubu - Dr. Münir derman Hz
 78. Hazreti Ömer (r.a.) den HACET DUASI
 79. Veysel karani hazretleri’ne ait münacaat
 80. Abdülkadir geylani hazretlerinin besmele-i şerife duası
 81. Hasan-ı şazeli hazretlerinin koruyucu aziyme duası
 82. Mutlaka izleyiniz lütfen dikkatle alt yazıları okuyunuz
 83. evliyalığa giden yol
 84. insandaki kötü huyların hayvanlara benzemesi
 85. Abdülkadir-i Geylani Hz. İstiharesi
 86. Abdul Kadir Geylani Kuddise Sirruh ile Tevessül
 87. Abdu'l-Kadîr Geylâni Kuddise Sirrûh İle Tevessül
 88. imam Azamın seçtiği 5 hadis
 89. Abdulkadir Geylani Hazretleri - Fütuhul Gayb - 27.Makale: Hayır ve Şer iki Meyvedir
 90. Abdulkadir Geylani Hazretleri Cilaul Hatır 45 Sohbet Belaların Hikmeti
 91. Abdülkadir Geylani (k.s) Hazretlerinin Dilinden Dualar
 92. Allah (c.c.) Bir Cemaate Niyetlerinin Doğruluğu Nispetinde Yardım Eder
 93. Yanan Kalbe Devasın Sen- Yaman Dede-(Seslendiren İbrahim Sadri)
 94. fudayl bin iyadi hayatı (vaktı gelirse dinlemek de yeter)
 95. bişri hafi hz (bazılarını sevmek bile affedılmeye yeter)
 96. teravih namazı
 97. Bayezid-i Bistami Hazreleri
 98. Gavs-ül Azam Abdülkadir Geylani k.s
 99. Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahaeddin k.s. hazretleri