Orijinalini görmek için tıklayınız : Allah Dostları & Evliyalar


 1. EbuTurab Hazretlerinden Hikmetli Sözler
 2. Seyyid Nûr Muhammed Bedâyûnî Hazretleri
 3. Evlere bolluk ve bereket getiren o amel
 4. Abdülhamid Hanın Duası ve Bedduası
 5. İmam Hadi-den (as) İki Büyük Mucize
 6. Süleymaniye camii ve mimar sinan
 7. Hidayete ve rahmete ulaşmanız dileğiyle
 8. Maruf-i Kerhi (RA)
 9. Osman Hulusi Efendi
 10. Evliyalar Sultani Abdükadir Geylani
 11. Sofi Nuri'nin başından geçenler.
 12. Kolaylık zorluğun içinde saklı
 13. Hünkar hacı bektaş veli’de hoşgörü düşüncesi
 14. Mahmud Efendi Hazretleri’ nin Bir Sohbeti
 15. Mahmud Efendi Hazretleri Kimdir ?
 16. Harâbât Ehlini Hor Görme Sakın, Nice Defineye Mâlik Viraneler Var
 17. Deli’nin Veliye Tavsiyesi..
 18. Zamanın Allah Dostlarından İbretlik..🙏🏻
 19. Üftade Hazretleri
 20. Ebu Zer El-Gıfari (R.A) Kimdir ?
 21. İmam Azam Hazretlerinin Oğluna Vasiyeti
 22. Muhiddini İbni Arabi hz .Nasihatları..
 23. Velîlerin kerametleri Ve Kısımları
 24. Büyük Kutup Ebu'l Hasan Eş-Şazeli (k.s)'dan Nasihatler
 25. Aşk ve insan
 26. İbrahim Desûkî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 27. Muhyiddîn İbnü'l-Arabî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 28. Feridüddîn Attar -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 29. Abdülhâlık Gucdevânî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 30. Belâm bin Baurâ ve İsm-i Azam
 31. Sahabe-i Kiram 'ıdan .. Sevmenin Adı
 32. Hz. Allah-ın (cc) Evliyasına Verdiği yetmiş Keramet
 33. Gavs-i Sani (k.s) Hazretlerinin Zikir İle İlgili Mübarek Sözleri -I
 34. Uzakta Bulunan Bir Velinin Kabrini Ziyaret Etmek İstersen...
 35. Sûfi Kalbi
 36. Türbe Ziyaretinde Uyulması Gereken Adablar
 37. Zatların türbeleri neden ziyaret edilir?
 38. Abdülkâdir Geylânî Kds. Sr.hz Hayatı ve Vefatı
 39. Abdülkâdir Geylânî (k.s.) hazretlerinin Eserleri
 40. ALLAHA ULAŞMAK Gavs ́ül Azam Abdülkadir Geylan
 41. Bilal-i Nadir K.S kerameti
 42. Haşa Allah Yok Diyen Bir Kadın Öğretmenle Bilal Nadir Hz.lerinin Arası
 43. Akşemseddin (k.s) 'in Hikmetli Sözleri
 44. ımâm-ı rabbânî hazretlerinden inciler
 45. La tahzen innallahe meana !!!
 46. Evliyadan Yardım İstemek Dinimizce Uygun mu?
 47. Kabir ehlinden yardım istemek
 48. Süleyman Çelebi Hazretlerinin Mevlidi’nin Yazılış Sebebi
 49. Şeyhten Himmet İstemek Caiz mi ?
 50. Veysel karani ashâp'tan büyüktür diyenlere
 51. şeyh muhyiddin-i arabi hazretlerinin oğlunun yetmişlara karışması
 52. Gavs-ul Azam Efendimizin vefatından sonra irşadı:
 53. Gavs-ul Azam Efendimizi Hızır (as)’ın medh eylediği:
 54. Gavs-ul azam efendimize semadan yemek gelmesi
 55. Gavsul Azam Pir Abdulkadir Geylani K.S' un Kerameti
 56. Rabbimizle kulları arasındaki sır (İhlâs)
 57. Hazreti Şeyh Hüseyn-i Mansuri Hallac (Kuddise Sırruhu)
 58. Hadim'ül fukara abdullah gürbüz (ks) hazretleri
 59. Hacı muhammed hilmi kutlubay hazretleri
 60. Bilal Baba
 61. Muhammed raşid elhüseyni (k.s) veda sohbeti
 62. Seyyid Muhammed Raşid El Hüseyni (K.S) Hazretlerinin Eşi Vefat Etmişti
 63. Abdulkadir Geylani Hz.nin Besmele-i Şerife Duası
 64. İBRAHİM BİN ETHEM k.s.a
 65. Fadıl ibni iyad şöyle dedi
 66. ibni teymiyye bu rivayeti şöyle açıklamışdır
 67. Hz ali'nin kılıcı zülfikar
 68. Hasan-ı Basrî hazretleri, Ömer bin Abdülazîz'e yazdığı mektup
 69. Dr.Münir Derman-dan bir sohbet.
 70. Erzurumlu Coban Dede
 71. Lâdikli Hacı Ahmet Ağa (k.s)
 72. Şeyh Turesan-ı Veli (KS)
 73. Şem'un El-Gazi (AS)
 74. Seyyid Burhaneddin Tirmizi
 75. Halifelerin Bal tefsiri okuyun inşaELLAH
 76. Halifelerin Bal tefsiri okuyun inşaELLAH
 77. Bu Bilgi Şeyh Maulaneyn Hazretlerinden Gelmektedir
 78. Gavs-ı Sani Hazretleri Tavsiye ediyor ki
 79. Hazreti Şeyh Üveysi Karani (Kaddesallahü sırrahul aziz)
 80. İmamı Cafer-i Sadık (Kuddise sirruh)
 81. İbrahim bin Ethem Hazretleri - İlahi Aşk
 82. Hz Alinin Bildirdiği İsmi Azam
 83. İmam-i Caferus-Sadık hz.den Nasihatler
 84. Ricali Gaybın Kırklar Grubu - Dr. Münir derman Hz
 85. Hazreti Ömer (r.a.) den HACET DUASI
 86. Veysel karani hazretleri’ne ait münacaat
 87. Abdülkadir geylani hazretlerinin besmele-i şerife duası
 88. Hasan-ı şazeli hazretlerinin koruyucu aziyme duası
 89. Mutlaka izleyiniz lütfen dikkatle alt yazıları okuyunuz
 90. evliyalığa giden yol
 91. insandaki kötü huyların hayvanlara benzemesi
 92. Abdülkadir-i Geylani Hz. İstiharesi
 93. Abdul Kadir Geylani Kuddise Sirruh ile Tevessül
 94. Abdu'l-Kadîr Geylâni Kuddise Sirrûh İle Tevessül
 95. imam Azamın seçtiği 5 hadis
 96. Abdulkadir Geylani Hazretleri - Fütuhul Gayb - 27.Makale: Hayır ve Şer iki Meyvedir
 97. Abdulkadir Geylani Hazretleri Cilaul Hatır 45 Sohbet Belaların Hikmeti
 98. Abdülkadir Geylani (k.s) Hazretlerinin Dilinden Dualar
 99. Allah (c.c.) Bir Cemaate Niyetlerinin Doğruluğu Nispetinde Yardım Eder
 100. Yanan Kalbe Devasın Sen- Yaman Dede-(Seslendiren İbrahim Sadri)
 101. fudayl bin iyadi hayatı (vaktı gelirse dinlemek de yeter)
 102. bişri hafi hz (bazılarını sevmek bile affedılmeye yeter)
 103. teravih namazı
 104. Bayezid-i Bistami Hazreleri
 105. Gavs-ül Azam Abdülkadir Geylani k.s
 106. Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahaeddin k.s. hazretleri