Orijinalini görmek için tıklayınız : Allah Dostları & Evliyalar


 1. Ey Aynâ-yı merdiyye! İşte sana eş olacak kimse geldi.
 2. Behlül dânâ hz ve meyhaneci
 3. Gavsı Sani hz lerinin 18 kasım2018 deki sohbeti
 4. Mazlumun Ahı
 5. Ahmed er rufai hazretleri çağırıyor..
 6. Şeyh Ali Arinci Hazretleri sohbetinden..
 7. kovulan evliyanın tekrar evliya oluşu
 8. Hacca gitmeye niyetlendim
 9. Hakkı Şikayet Etmemek
 10. Açlığın Faydaları
 11. Çok az insanın bildiği Ledünni İlim nedir?
 12. 100.000 altın !
 13. Açıklanamayan fizik üstü olay
 14. Kilisede Ezan Okumak
 15. Evliyalar kuantum fiziği mi biliyor?
 16. mehdi as ve sorular
 17. Allah dostlarından Zünnun Mısri hazretleri anlatıyor
 18. hatemül evliya
 19. Hz. Hızırın Ayasofyayı Kıbleye Çevirdiği Direk ve Parmak izi
 20. Alllah-tan utanandan her şey utanır
 21. Kimyayı öğrenmek
 22. Şeyh Ali El-Arinci
 23. 100 kırbaç vurun
 24. istigfar - Abdullah ibn-i Sultan
 25. ıstanbul fethedildi günlerden cuma
 26. evrenin sırrı
 27. keramet sahibi olmak
 28. Evliya kişi odur ki
 29. Seyyidlere hürmet
 30. İlahi İhsan
 31. EbuTurab Hazretlerinden Hikmetli Sözler
 32. Seyyid Nûr Muhammed Bedâyûnî Hazretleri
 33. Evlere bolluk ve bereket getiren o amel
 34. Abdülhamid Hanın Duası ve Bedduası
 35. İmam Hadi-den (as) İki Büyük Mucize
 36. Süleymaniye camii ve mimar sinan
 37. Hidayete ve rahmete ulaşmanız dileğiyle
 38. Maruf-i Kerhi (RA)
 39. Osman Hulusi Efendi
 40. Evliyalar Sultani Abdükadir Geylani
 41. Sofi Nuri'nin başından geçenler.
 42. Kolaylık zorluğun içinde saklı
 43. Hünkar hacı bektaş veli’de hoşgörü düşüncesi
 44. Harâbât Ehlini Hor Görme Sakın, Nice Defineye Mâlik Viraneler Var
 45. Deli’nin Veliye Tavsiyesi..
 46. Zamanın Allah Dostlarından İbretlik..🙏🏻
 47. Üftade Hazretleri
 48. Ebu Zer El-Gıfari (R.A) Kimdir ?
 49. İmam Azam Hazretlerinin Oğluna Vasiyeti
 50. Muhiddini İbni Arabi hz .Nasihatları..
 51. Velîlerin kerametleri Ve Kısımları
 52. Büyük Kutup Ebu'l Hasan Eş-Şazeli (k.s)'dan Nasihatler
 53. Aşk ve insan
 54. İbrahim Desûkî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 55. Muhyiddîn İbnü'l-Arabî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 56. Feridüddîn Attar -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 57. Abdülhâlık Gucdevânî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 58. Belâm bin Baurâ ve İsm-i Azam
 59. Sahabe-i Kiram 'ıdan .. Sevmenin Adı
 60. Hz. Allah-ın (cc) Evliyasına Verdiği Kırk Keramet
 61. Gavs-i Sani (k.s) Hazretlerinin Zikir İle İlgili Mübarek Sözleri -I
 62. Bu dereceye nasıl kavuştun
 63. Uzakta Bulunan Bir Velinin Kabrini Ziyaret Etmek İstersen...
 64. Sûfi Kalbi
 65. Türbe Ziyaretinde Uyulması Gereken Adablar
 66. Zatların türbeleri neden ziyaret edilir?
 67. Abdülkâdir Geylânî Kds. Sr.hz Hayatı ve Vefatı
 68. Abdülkâdir Geylânî (k.s.) hazretlerinin Eserleri
 69. ALLAHA ULAŞMAK Gavs ́ül Azam Abdülkadir Geylan
 70. Ibrahim hakkı hazretlerinden öğütler
 71. Bilal-i Nadir K.S kerameti
 72. Haşa Allah Yok Diyen Bir Kadın Öğretmenle Bilal Nadir Hz.lerinin Arası
 73. Akşemseddin (k.s)in Hikmetli Sözleri
 74. ımâm-ı rabbânî hazretlerinden inciler
 75. La tahzen innallahe meana !!!
 76. Evliyadan Yardım İstemek Dinimizce Uygun mu?
 77. Kabir ehlinden yardım istemek
 78. Süleyman Çelebi Hazretlerinin Mevlidi’nin Yazılış Sebebi
 79. Şeyhten Himmet İstemek Caiz mi ?
 80. Veysel karani ashâp'tan büyüktür diyenlere
 81. şeyh muhyiddin-i arabi hazretlerinin oğlunun yetmişlara karışması
 82. Gavs-ul Azam Efendimizin vefatından sonra irşadı:
 83. Gavs-ul Azam Efendimizi Hızır (as)’ın medh eylediği:
 84. Gavs-ul azam efendimize semadan yemek gelmesi
 85. Gavsul Azam Pir Abdulkadir Geylani K.S' un Kerameti
 86. Rabbimizle kulları arasındaki sır (İhlâs)
 87. Hazreti Şeyh Hüseyn-i Mansuri Hallac (Kuddise Sırruhu)
 88. Hadim-ül fukara abdullah gürbüz (ks) hazretleri
 89. Hacı muhammed hilmi kutlubay hazretleri
 90. Bilal Baba
 91. Muhammed raşid elhüseyni (k.s) veda sohbeti
 92. Seyyid Muhammed Raşid El Hüseyni (K.S) Hazretlerinin Eşi Vefat Etmişti
 93. Abdulkadir Geylani Hz.nin Besmele-i Şerife Duası
 94. İBRAHİM BİN ETHEM k.s.a
 95. Fadıl ibni iyad şöyle dedi
 96. ibni teymiyye bu rivayeti şöyle açıklamışdır
 97. Hz ali'nin kılıcı zülfikar
 98. Allah dostları ve evliyalar, insanlara nasıl görünür?
 99. Hasan-ı Basrî hazretleri, Ömer bin Abdülazîz'e yazdığı mektup
 100. Dr.Münir Derman-dan bir sohbet.
 101. Erzurumlu Coban Dede
 102. Lâdikli Hacı Ahmet Ağa (k.s)
 103. Şeyh Turesan-ı Veli (KS)
 104. Şem'un El-Gazi (AS)
 105. Seyyid Burhaneddin Tirmizi
 106. Halifelerin Bal tefsiri okuyun inşaELLAH
 107. Halifelerin Bal tefsiri okuyun inşaELLAH
 108. Bu Bilgi Şeyh Maulaneyn Hazretlerinden Gelmektedir
 109. Gavs-ı Sani Hazretleri Tavsiye ediyor ki
 110. Hazreti Şeyh Üveysi Karani (Kaddesallahü sırrahul aziz)
 111. İmamı Cafer-i Sadık (Kuddise sirruh)
 112. İbrahim bin Ethem Hazretleri - İlahi Aşk
 113. Hz Alinin Bildirdiği İsmi Azam
 114. İmam-i Caferus-Sadık hz.den Nasihatler
 115. Hazreti Ömer (r.a.) den HACET DUASI
 116. Veysel karani hazretlerine ait münacaat
 117. Abdülkadir geylani hazretlerinin besmele-i şerife duası
 118. Hasan-ı şazeli hazretlerinin koruyucu aziyme duası
 119. Mutlaka izleyiniz lütfen dikkatle alt yazıları okuyunuz
 120. evliyalığa giden yol
 121. insandaki kötü huyların hayvanlara benzemesi
 122. Abdülkadir-i Geylani Hz. İstiharesi
 123. Abdul Kadir Geylani Kuddise Sirruh ile Tevessül
 124. Abdu'l-Kadîr Geylâni Kuddise Sirrûh İle Tevessül
 125. imam Azamın seçtiği 5 hadis
 126. Abdulkadir Geylani Hazretleri - Fütuhul Gayb - 27.Makale: Hayır ve Şer iki Meyvedir
 127. Abdulkadir Geylani Hazretleri Cilaul Hatır 45 Sohbet Belaların Hikmeti
 128. Abdülkadir Geylani (k.s) Hazretlerinin Dilinden Dualar
 129. Allah (c.c.) Bir Cemaate Niyetlerinin Doğruluğu Nispetinde Yardım Eder
 130. Yanan Kalbe Devasın Sen- Yaman Dede-(Seslendiren İbrahim Sadri)
 131. fudayl bin iyadi hayatı (vaktı gelirse dinlemek de yeter)
 132. bişri hafi hz (bazılarını sevmek bile affedilmeye yeter)
 133. teravih namazı
 134. Bayezid-i Bistami Hazreleri
 135. Gavs-ül Azam Abdülkadir Geylani k.s
 136. Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahaeddin k.s. hazretleri