Orijinalini görmek için tıklayınız : Allah Dostları & Evliyalar


 1. Kilisede Ezan Okumak
 2. Evliyalar kuantum fiziği mi biliyor?
 3. mehdi as ve sorular
 4. Allah dostlarından Zünnun Mısri hazretleri anlatıyor
 5. hatemül evliya
 6. Hz. Hızırın Ayasofyayı Kıbleye Çevirdiği Direk ve Parmak izi
 7. Alllah-tan utanandan her şey utanır
 8. Kimyayı öğrenmek
 9. Şeyh Ali El-Arinci
 10. 100 kırbaç vurun
 11. istigfar - Abdullah ibn-i Sultan
 12. ıstanbul fethedildi günlerden cuma
 13. evrenin sırrı
 14. keramet sahibi olmak
 15. Evliya kişi odur ki
 16. Seyyidlere hürmet
 17. İlahi İhsan
 18. EbuTurab Hazretlerinden Hikmetli Sözler
 19. Seyyid Nûr Muhammed Bedâyûnî Hazretleri
 20. Evlere bolluk ve bereket getiren o amel
 21. Abdülhamid Hanın Duası ve Bedduası
 22. İmam Hadi-den (as) İki Büyük Mucize
 23. Süleymaniye camii ve mimar sinan
 24. Hidayete ve rahmete ulaşmanız dileğiyle
 25. Maruf-i Kerhi (RA)
 26. Osman Hulusi Efendi
 27. Evliyalar Sultani Abdükadir Geylani
 28. Sofi Nuri'nin başından geçenler.
 29. Kolaylık zorluğun içinde saklı
 30. Hünkar hacı bektaş veli’de hoşgörü düşüncesi
 31. Harâbât Ehlini Hor Görme Sakın, Nice Defineye Mâlik Viraneler Var
 32. Deli’nin Veliye Tavsiyesi..
 33. Zamanın Allah Dostlarından İbretlik..🙏🏻
 34. Üftade Hazretleri
 35. Ebu Zer El-Gıfari (R.A) Kimdir ?
 36. İmam Azam Hazretlerinin Oğluna Vasiyeti
 37. Muhiddini İbni Arabi hz .Nasihatları..
 38. Velîlerin kerametleri Ve Kısımları
 39. Büyük Kutup Ebu'l Hasan Eş-Şazeli (k.s)'dan Nasihatler
 40. Aşk ve insan
 41. İbrahim Desûkî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 42. Muhyiddîn İbnü'l-Arabî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 43. Feridüddîn Attar -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 44. Abdülhâlık Gucdevânî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 45. Belâm bin Baurâ ve İsm-i Azam
 46. Sahabe-i Kiram 'ıdan .. Sevmenin Adı
 47. Hz. Allah-ın (cc) Evliyasına Verdiği Kırk Keramet
 48. Gavs-i Sani (k.s) Hazretlerinin Zikir İle İlgili Mübarek Sözleri -I
 49. Bu dereceye nasıl kavuştun
 50. Uzakta Bulunan Bir Velinin Kabrini Ziyaret Etmek İstersen...
 51. Sûfi Kalbi
 52. Türbe Ziyaretinde Uyulması Gereken Adablar
 53. Zatların türbeleri neden ziyaret edilir?
 54. Abdülkâdir Geylânî Kds. Sr.hz Hayatı ve Vefatı
 55. Abdülkâdir Geylânî (k.s.) hazretlerinin Eserleri
 56. ALLAHA ULAŞMAK Gavs ́ül Azam Abdülkadir Geylan
 57. Ibrahim hakkı hazretlerinden öğütler
 58. Bilal-i Nadir K.S kerameti
 59. Haşa Allah Yok Diyen Bir Kadın Öğretmenle Bilal Nadir Hz.lerinin Arası
 60. Akşemseddin (k.s) 'in Hikmetli Sözleri
 61. ımâm-ı rabbânî hazretlerinden inciler
 62. La tahzen innallahe meana !!!
 63. Evliyadan Yardım İstemek Dinimizce Uygun mu?
 64. Kabir ehlinden yardım istemek
 65. Süleyman Çelebi Hazretlerinin Mevlidi’nin Yazılış Sebebi
 66. Şeyhten Himmet İstemek Caiz mi ?
 67. Veysel karani ashâp'tan büyüktür diyenlere
 68. şeyh muhyiddin-i arabi hazretlerinin oğlunun yetmişlara karışması
 69. Gavs-ul Azam Efendimizin vefatından sonra irşadı:
 70. Gavs-ul Azam Efendimizi Hızır (as)’ın medh eylediği:
 71. Gavs-ul azam efendimize semadan yemek gelmesi
 72. Gavsul Azam Pir Abdulkadir Geylani K.S' un Kerameti
 73. Rabbimizle kulları arasındaki sır (İhlâs)
 74. Hazreti Şeyh Hüseyn-i Mansuri Hallac (Kuddise Sırruhu)
 75. Hadim-ül fukara abdullah gürbüz (ks) hazretleri
 76. Hacı muhammed hilmi kutlubay hazretleri
 77. Bilal Baba
 78. Muhammed raşid elhüseyni (k.s) veda sohbeti
 79. Seyyid Muhammed Raşid El Hüseyni (K.S) Hazretlerinin Eşi Vefat Etmişti
 80. Abdulkadir Geylani Hz.nin Besmele-i Şerife Duası
 81. İBRAHİM BİN ETHEM k.s.a
 82. Fadıl ibni iyad şöyle dedi
 83. ibni teymiyye bu rivayeti şöyle açıklamışdır
 84. Hz ali'nin kılıcı zülfikar
 85. Allah dostları ve evliyalar, insanlara nasıl görünür?
 86. Hasan-ı Basrî hazretleri, Ömer bin Abdülazîz'e yazdığı mektup
 87. Dr.Münir Derman-dan bir sohbet.
 88. Erzurumlu Coban Dede
 89. Lâdikli Hacı Ahmet Ağa (k.s)
 90. Şeyh Turesan-ı Veli (KS)
 91. Şem'un El-Gazi (AS)
 92. Seyyid Burhaneddin Tirmizi
 93. Halifelerin Bal tefsiri okuyun inşaELLAH
 94. Halifelerin Bal tefsiri okuyun inşaELLAH
 95. Bu Bilgi Şeyh Maulaneyn Hazretlerinden Gelmektedir
 96. Gavs-ı Sani Hazretleri Tavsiye ediyor ki
 97. Hazreti Şeyh Üveysi Karani (Kaddesallahü sırrahul aziz)
 98. İmamı Cafer-i Sadık (Kuddise sirruh)
 99. İbrahim bin Ethem Hazretleri - İlahi Aşk
 100. Hz Alinin Bildirdiği İsmi Azam
 101. İmam-i Caferus-Sadık hz.den Nasihatler
 102. Hazreti Ömer (r.a.) den HACET DUASI
 103. Veysel karani hazretleri’ne ait münacaat
 104. Abdülkadir geylani hazretlerinin besmele-i şerife duası
 105. Hasan-ı şazeli hazretlerinin koruyucu aziyme duası
 106. Mutlaka izleyiniz lütfen dikkatle alt yazıları okuyunuz
 107. evliyalığa giden yol
 108. insandaki kötü huyların hayvanlara benzemesi
 109. Abdülkadir-i Geylani Hz. İstiharesi
 110. Abdul Kadir Geylani Kuddise Sirruh ile Tevessül
 111. Abdu'l-Kadîr Geylâni Kuddise Sirrûh İle Tevessül
 112. imam Azamın seçtiği 5 hadis
 113. Abdulkadir Geylani Hazretleri - Fütuhul Gayb - 27.Makale: Hayır ve Şer iki Meyvedir
 114. Abdulkadir Geylani Hazretleri Cilaul Hatır 45 Sohbet Belaların Hikmeti
 115. Abdülkadir Geylani (k.s) Hazretlerinin Dilinden Dualar
 116. Allah (c.c.) Bir Cemaate Niyetlerinin Doğruluğu Nispetinde Yardım Eder
 117. Yanan Kalbe Devasın Sen- Yaman Dede-(Seslendiren İbrahim Sadri)
 118. fudayl bin iyadi hayatı (vaktı gelirse dinlemek de yeter)
 119. bişri hafi hz (bazılarını sevmek bile affedılmeye yeter)
 120. teravih namazı
 121. Bayezid-i Bistami Hazreleri
 122. Gavs-ül Azam Abdülkadir Geylani k.s
 123. Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahaeddin k.s. hazretleri