Orijinalini görmek için tıklayınız : Allah Dostları & Evliyalar


 1. 100 kırbaç vurun
 2. Velilerin kabir ziyaretlerinde farklı durum yaşayanlar var mı
 3. istigfar - Abdullah ibn-i Sultan
 4. ıstanbul fethedildi günlerden cuma
 5. evrenin sırrı
 6. keramet sahibi olmak
 7. Evliya kişi odur ki
 8. Seyyidlere hürmet
 9. İlahi İhsan
 10. EbuTurab Hazretlerinden Hikmetli Sözler
 11. Seyyid Nûr Muhammed Bedâyûnî Hazretleri
 12. Evlere bolluk ve bereket getiren o amel
 13. Abdülhamid Hanın Duası ve Bedduası
 14. İmam Hadi-den (as) İki Büyük Mucize
 15. Süleymaniye camii ve mimar sinan
 16. Hidayete ve rahmete ulaşmanız dileğiyle
 17. Maruf-i Kerhi (RA)
 18. Osman Hulusi Efendi
 19. Evliyalar Sultani Abdükadir Geylani
 20. Sofi Nuri'nin başından geçenler.
 21. Kolaylık zorluğun içinde saklı
 22. Hünkar hacı bektaş veli’de hoşgörü düşüncesi
 23. Harâbât Ehlini Hor Görme Sakın, Nice Defineye Mâlik Viraneler Var
 24. Deli’nin Veliye Tavsiyesi..
 25. Zamanın Allah Dostlarından İbretlik..🙏🏻
 26. Üftade Hazretleri
 27. Ebu Zer El-Gıfari (R.A) Kimdir ?
 28. İmam Azam Hazretlerinin Oğluna Vasiyeti
 29. Muhiddini İbni Arabi hz .Nasihatları..
 30. Velîlerin kerametleri Ve Kısımları
 31. Büyük Kutup Ebu'l Hasan Eş-Şazeli (k.s)'dan Nasihatler
 32. Aşk ve insan
 33. İbrahim Desûkî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 34. Muhyiddîn İbnü'l-Arabî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 35. Feridüddîn Attar -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 36. Abdülhâlık Gucdevânî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 37. Belâm bin Baurâ ve İsm-i Azam
 38. Sahabe-i Kiram 'ıdan .. Sevmenin Adı
 39. Hz. Allah-ın (cc) Evliyasına Verdiği yetmiş Keramet
 40. Gavs-i Sani (k.s) Hazretlerinin Zikir İle İlgili Mübarek Sözleri -I
 41. Uzakta Bulunan Bir Velinin Kabrini Ziyaret Etmek İstersen...
 42. Sûfi Kalbi
 43. Türbe Ziyaretinde Uyulması Gereken Adablar
 44. Zatların türbeleri neden ziyaret edilir?
 45. Abdülkâdir Geylânî Kds. Sr.hz Hayatı ve Vefatı
 46. Abdülkâdir Geylânî (k.s.) hazretlerinin Eserleri
 47. ALLAHA ULAŞMAK Gavs ́ül Azam Abdülkadir Geylan
 48. Bilal-i Nadir K.S kerameti
 49. Haşa Allah Yok Diyen Bir Kadın Öğretmenle Bilal Nadir Hz.lerinin Arası
 50. Akşemseddin (k.s) 'in Hikmetli Sözleri
 51. ımâm-ı rabbânî hazretlerinden inciler
 52. La tahzen innallahe meana !!!
 53. Evliyadan Yardım İstemek Dinimizce Uygun mu?
 54. Kabir ehlinden yardım istemek
 55. Süleyman Çelebi Hazretlerinin Mevlidi’nin Yazılış Sebebi
 56. Şeyhten Himmet İstemek Caiz mi ?
 57. Veysel karani ashâp'tan büyüktür diyenlere
 58. şeyh muhyiddin-i arabi hazretlerinin oğlunun yetmişlara karışması
 59. Gavs-ul Azam Efendimizin vefatından sonra irşadı:
 60. Gavs-ul Azam Efendimizi Hızır (as)’ın medh eylediği:
 61. Gavs-ul azam efendimize semadan yemek gelmesi
 62. Gavsul Azam Pir Abdulkadir Geylani K.S' un Kerameti
 63. Rabbimizle kulları arasındaki sır (İhlâs)
 64. Hazreti Şeyh Hüseyn-i Mansuri Hallac (Kuddise Sırruhu)
 65. Hadim'ül fukara abdullah gürbüz (ks) hazretleri
 66. Hacı muhammed hilmi kutlubay hazretleri
 67. Bilal Baba
 68. Muhammed raşid elhüseyni (k.s) veda sohbeti
 69. Seyyid Muhammed Raşid El Hüseyni (K.S) Hazretlerinin Eşi Vefat Etmişti
 70. Abdulkadir Geylani Hz.nin Besmele-i Şerife Duası
 71. İBRAHİM BİN ETHEM k.s.a
 72. Fadıl ibni iyad şöyle dedi
 73. ibni teymiyye bu rivayeti şöyle açıklamışdır
 74. Hz ali'nin kılıcı zülfikar
 75. Hasan-ı Basrî hazretleri, Ömer bin Abdülazîz'e yazdığı mektup
 76. Dr.Münir Derman-dan bir sohbet.
 77. Erzurumlu Coban Dede
 78. Lâdikli Hacı Ahmet Ağa (k.s)
 79. Şeyh Turesan-ı Veli (KS)
 80. Şem'un El-Gazi (AS)
 81. Seyyid Burhaneddin Tirmizi
 82. Halifelerin Bal tefsiri okuyun inşaELLAH
 83. Halifelerin Bal tefsiri okuyun inşaELLAH
 84. Bu Bilgi Şeyh Maulaneyn Hazretlerinden Gelmektedir
 85. Gavs-ı Sani Hazretleri Tavsiye ediyor ki
 86. Hazreti Şeyh Üveysi Karani (Kaddesallahü sırrahul aziz)
 87. İmamı Cafer-i Sadık (Kuddise sirruh)
 88. İbrahim bin Ethem Hazretleri - İlahi Aşk
 89. Hz Alinin Bildirdiği İsmi Azam
 90. İmam-i Caferus-Sadık hz.den Nasihatler
 91. Hazreti Ömer (r.a.) den HACET DUASI
 92. Veysel karani hazretleri’ne ait münacaat
 93. Abdülkadir geylani hazretlerinin besmele-i şerife duası
 94. Hasan-ı şazeli hazretlerinin koruyucu aziyme duası
 95. Mutlaka izleyiniz lütfen dikkatle alt yazıları okuyunuz
 96. evliyalığa giden yol
 97. insandaki kötü huyların hayvanlara benzemesi
 98. Abdülkadir-i Geylani Hz. İstiharesi
 99. Abdul Kadir Geylani Kuddise Sirruh ile Tevessül
 100. Abdu'l-Kadîr Geylâni Kuddise Sirrûh İle Tevessül
 101. imam Azamın seçtiği 5 hadis
 102. Abdulkadir Geylani Hazretleri - Fütuhul Gayb - 27.Makale: Hayır ve Şer iki Meyvedir
 103. Abdulkadir Geylani Hazretleri Cilaul Hatır 45 Sohbet Belaların Hikmeti
 104. Abdülkadir Geylani (k.s) Hazretlerinin Dilinden Dualar
 105. Allah (c.c.) Bir Cemaate Niyetlerinin Doğruluğu Nispetinde Yardım Eder
 106. Yanan Kalbe Devasın Sen- Yaman Dede-(Seslendiren İbrahim Sadri)
 107. fudayl bin iyadi hayatı (vaktı gelirse dinlemek de yeter)
 108. bişri hafi hz (bazılarını sevmek bile affedılmeye yeter)
 109. teravih namazı
 110. Bayezid-i Bistami Hazreleri
 111. Gavs-ül Azam Abdülkadir Geylani k.s
 112. Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahaeddin k.s. hazretleri