Orijinalini görmek için tıklayınız : Salavat-ı Şerifeler


 1. Salat-ul inkaz (Kurtarma Salatı)
 2. ibrahim-i Dessuki (k.s) Salavatı
 3. Salavat çekenler
 4. Efendimize Selam
 5. Delail-i Hayrat ve Medine-i Münevvere Salavati
 6. Salavat-i Sır Keşif ve Kalp Gözü için
 7. Perşembe ikindiden sonra
 8. ism-i Azam Salevati
 9. Salavat-ı Vasl
 10. İbrahimiyye Salavatı–İbrâhimiyye Sığası
 11. aklı olan bu salavatı hergün 41 kere okusun.. bakın neler oluyor
 12. Bu salavatı 1000 kere okuyanın haceti şimşekten hızlı yerine gelir ..
 13. Efendimizi rüyada görmek için salavat
 14. Salavat ne zaman getirilmez
 15. Maksada Ulaşmak İçin Salavat-ı Şerife
 16. Salatı Nuril Kıyameti(Kudretten taş üzerine yazılan salvatı şerife)
 17. Salavat-ı Suĝra
 18. Sadaka Veremeyenin Okuyacağı Salâvat
 19. Salâtı Enesiyye
 20. Salat-i Şa-baniye
 21. Salavatü-l Hitam Ale-n Nebiyyi-l Hattam Siğası
 22. Salatul İnkâz (Kurtarma Siğası)
 23. Rauf-u Rahim Salavati
 24. Nur-u Zat Salavati
 25. Salavat-i Teslimat
 26. 100 Milyon Salavata Denk Olan Salavat-ı Şerîf
 27. İsm-i Azam salavat-ı şerif
 28. Salât-ı Fevziye ve Tercümesi
 29. Salavatı Sair
 30. Salavat-ı Tevessül
 31. 100 Salavat Vird edinmenin Faydası..
 32. Peygamber Efendimize Hergün Bir Salavatı Şerif Gönderelim
 33. Salavat Yetişir İmdadına..
 34. Salavât-ı Kübrâ Duâsı (Büyük Salavât)
 35. Her Gün Salavat-ı Şerîfe Okuyalım
 36. Azrâîl aleyhisselâmın Tavsiye Ettiği Salavat
 37. Muhammed Bahaeddin Nakşibendi'nin Salavatı
 38. Emir Buhari Hazretlerinin Salavatı
 39. Peygamberlerin Şefaatine vesile olan Salavatı Şerife
 40. İhlâsla Ömründe 1 kere dahi bu salâtı okuyan kişi cehenneme girmez.
 41. Aliyyü'l-kadr siğası
 42. rufai seyhlerinden bir salavat
 43. Sırlı Salavatı Şerife
 44. Bütün GünahLarın Affı İçin Mucize Salavat
 45. Salat-i Mecule Mucizesi (Yazarın tecrübeleri)
 46. Bağışlanmaya vesile olan Salavat
 47. hacet için etkili
 48. Salavat-ı Şerifeler
 49. Salât-ı Mec'ûle
 50. Salavât-ı Fatih
 51. Salât-ı Tefrîciye-i Kurtûbî
 52. Salat-ı Şerifeyi 1000 Defa Okuyanlara Verilen 10 Keramet
 53. Salavat-ı meşiş
 54. Çözülmez Düğümü Çözen Salavat
 55. Salat-ı Fetih
 56. Salâvat-ı Künhiyye
 57. Biz Kulların Okunmasında Fayda Görülen Salavatlar
 58. Cuma Günü 100 Defa Okunacak Salât-ı Şerife
 59. Hastalıklarına şifa borçlarına eda
 60. Haksızlık yada İftirada Okunacak Salavat
 61. Mutlu ve Huzurlu Olmak İçin Salavat
 62. Rızık kapılarının açılmasına bir vesile olan salavat
 63. Salat-ı Mecule Tam Bir Mucize
 64. Salavat-i Sirril Guyub - Gizli Kalpler Salavatı
 65. Salavat-ı Tibbil Kulubi - Vücutların Şifası
 66. Bu Salavatı Okuyan Cehenneme Girmez
 67. Salavat-ı Yakutiyye - Resulü Ekrem ile Görüşmeyi Arzu Edenler
 68. Salavatı Fatih-in Mübarek Sırlı Duası
 69. Sıkıntıları gideren Salavat
 70. Salavatı iksiri azam
 71. SALAVAT-I MELUCEnin Faziletleri
 72. Peygamber Efendimize Hergün Bir Salavatı Şerif Gönderelim
 73. Muhammed Tihami Hz.lerinden Çok Kıymetli Salavat
 74. Çaresiz Derdin Dermanı Salavat
 75. Salaten Tüncinanın Havas Terkibi
 76. 700 Bin Salavat Değerinde
 77. Idrar ve Damar Tıkanıklığı için Salavat
 78. Salavat - ı semaniye
 79. Stres ve Bunaldığında Okunacak Şifa Salavat
 80. Peygamberimizin minberinde okunduğu görülen salavat
 81. şefaate nail olmak içın sırlı salavat
 82. Salavatlar
 83. Hızlı Borç Ödemek İçin Salavat
 84. Efendimizi rüyada görmek için salavat
 85. Göz hastalığına karşı salavat
 86. Borçtan kurtulmak için salavat
 87. Sultânul-Evliyâ Seyyid Ahmeder-Rufâî k.s.a Hz.lerinin okuduğu salavat
 88. Yediyüz bin salat ü selam gücünde salavat
 89. Salavat-ı şemsiyye
 90. 600 bin salavat-ı şerife değerinde bir salavat
 91. Tesiri yüzbin salavata denk salavat-ı şerifeler
 92. Yetmiş bin salavat-ı şerife
 93. Otuz bin salavat-ı şerife
 94. Ondört bin salavat-ı şerife
 95. On bir bin salavat-ı şerife
 96. On bin salavat gücünde
 97. Salat-ı tefriciyye
 98. Salavat-ı fatih
 99. Salavat-ı künhiyye
 100. Dünya ve ahiret rızkının bolluğu için salavat
 101. Salavat-ı azam
 102. Gönenli mehmed efendi hazretlerinin salavat-ı şerifesi
 103. Salavat-ı şerife getirmenin fazileti
 104. Salavat-ı şerifeler hususunda kıssalar
 105. 7 kere okuyanın hacetinin görüleceği , düğümlerinin çözüleceği Bir Salavat
 106. Resululahın Öğrettiği Salavat
 107. Hz. Alinin Okuduğu Salavat
 108. Salavat-ı Kübranın Haftalık Okuma şekli
 109. Ahmed bin İdris Hazretlerine ait bir salâvât (Hızır Aleyhisselamın öğrettiği salavat
 110. En Büyük Hazine Güneşi Salavatı(Şemsül Kenzil Azam)
 111. Dikkat Çok büyük Salavat
 112. rızık için salavat
 113. Cuma Günü Salavat
 114. Huccetül-islam imam-i Gazalinin Sığası
 115. Salavat-i Taç-İş-Rızık konusunda
 116. Salavât-ı Kevser
 117. 40 Salavatı Şerife ve Hikmeti
 118. Her Kim Yedi Cuma Yedişer Defa Salavat Verirse
 119. kuran ve salavat hakkinda
 120. Mecmuatu Salavatu Muhtara Seçilmiş Salavatlar
 121. salavat ve esma
 122. Her Kim Yedi Cuma Yedişer Defa Salavat Verirse
 123. Dikkat! Çok Büyük Salavat
 124. salavat ı mechule
 125. Delalül Hayrat Salavat
 126. Delail-i Hayrat derina anlamlı salavat-ı şerife
 127. peygamberimize salavat kampanyası
 128. Salavat-i Fetih
 129. Salavat-ı Beşairul Hayrat