Orijinalini görmek için tıklayınız : Sure ve Ayet Havasları


 1. Allah-ın Göğü Koruması Ve Hıfzan Min Kulli Şeytânin Mârid
 2. Her Derde Her Manevi Hastalığa Okuyun
 3. Sır gibi Saklanan Ayet, Sırlı Ayet
 4. Şüphesiz Bir Ayet Biliyorumki, İnsanlar Buna Sarılsaydı Yeterdi
 5. Sorgusuz Sualsiz Cennetin Kapılarını Açan O Sure
 6. Düşman Şerrinden Korunmak İcin
 7. Asr Suresi
 8. Şaki mi Said mi Olduğunu Bilmek İçin
 9. Haşr suresinin Son 3 Ayetinin Fazileti
 10. Fetih suresi ile mehabbet
 11. Elli Senelik Günahının Affını istersen
 12. Dünya ve Ahiret Saadetine Kavuşmak Istersen
 13. Ali İmran Suresi,Ayet 18-26-27
 14. zengin olmak için
 15. Allah Benzeri Görülmemiş Ayetler İndirdi
 16. Fecr suresinin bir hassesi
 17. Ruhsal Sıkıntılardan Kurtulmak İstersen
 18. Manevi - Maddi Bütün Hastalıklara Şifa Olan Lokman Suresi
 19. İsra Suresinin 45. Ayeti
 20. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)-ı Rüyasında görür
 21. Gerçekten Zalim Olduğuna Eminseniz Okuyun !!
 22. Saygı Sevgi ve İtibar Görmek İstiyorsan
 23. Müzzemmil Suresi-nin Mucize Sırrı
 24. Ruhi Bunalım ve Vesveseden Kurtulmak İstersen
 25. Herkes Tarafından Sevilmek İstersen
 26. Bütün Kapılar Kapandığında Rabbine Bu Ayet İle Dua Et
 27. Yalancı Şahitlerin Şerrinden Korunmak İstersen
 28. Sihir ve Büyüyü Etkisiz Hale Getiren Mucize Sureler
 29. Tevbe suresinin son iki ayeti (128-129)
 30. Eşsiz Bir Havas Tertibi
 31. Anne ve Babanın Rızasını Kazanmak İstersen
 32. Maide Suresinin Bilinmeyen Sırları
 33. Tövbe Etmiş Olarak Ahirete Göçmek İsterseniz
 34. Kehf Suresi 110. Ayet Mucizesi
 35. Çocuk Özlemi Çeken Anne ve Babalar
 36. Nefs-i Emmareden Kurtulmak İstiyorsan
 37. Hasetçilerin Şerrinden Korunmak İstiyorsan
 38. Şeytanın Nefret Ettiği Evler
 39. Şüphesiz Kuran-ı Kerim Şifadır
 40. Yasin i şerifin Tesirini Kendi üstünde Hissetmek için
 41. Kötü Ahlaktan Kurtulmak İstiyorsan
 42. Şerrinden Korktuğunuz Kimsenin Yanına Girmeden Okuyun
 43. İman ile Ahirete Göçmek İstiyorsan
 44. Fakirlikten Kurtulmak İstiyorsan
 45. Yöneticilerin Gazabından Korunmak İstiyorsan
 46. Düşmanı Uzaklaştırmak İstiyorsan
 47. Surelerin Sırları
 48. Başarıya Ulaşmak İstiyorsan
 49. 40 gün 1000 Ayet-el Kursi okuyan
 50. Herkese Şirin Görünmek İçin
 51. Hakk-a Yaklaşıp Dertlerden Kurtulmak İçin
 52. Haşr Süresinin Bir Havassı
 53. AHKÂF Suresi 15. Âyet İle Evladın Islahı
 54. Kıyamet Azabından Kurtulmak İçin
 55. Casiye Süresi Mucizeleri
 56. Sureler Ve Ayetler
 57. Mülk sûresinin bir faydası
 58. Zuhruf Suresi ile Gelen Şifa
 59. Selamun kavlen mir rabbir rahim
 60. Fatiha SuResi'nin Bazı Sırları
 61. Evlenmek
 62. Ayetel kursi
 63. Dilediğini Rüyada Görmek
 64. ( Tekvir ) Ruhlar Bedenlerle Birleştirildiğinde !.
 65. Tekasür Suresinin SırlaRı
 66. Şura Suresi 19. Ayet Mucizesi
 67. Her türlü hastalık,stres ve sıkıntı için
 68. hümeze suresi ile celb
 69. Ayet'el Kürsi'nin Esrarı
 70. İhlas suresinin Fazileti
 71. Fatiha Suresinin Hüddamı
 72. Ayet-el Kürsi'nin Hüddamı Seyyid Kendiyas Hazretleri
 73. Ayet'el Kursu Ozel Formulu
 74. Karşılıksız Sevenler İçin Enfal Suresi
 75. ayetel kürsi ile muhabbet
 76. Eşinden Şikayetci Olanlara
 77. Ayetel Kürsinin Faydaları
 78. Fatiha Okumanın Faydaları
 79. Ayet-el Kürsi ve Gücü - Ayet-el Kürsi'nin sırları
 80. Fatiha-i Şerif Havvası ile Celb
 81. Ayetel Kürsi(Cin tutmuşlar için)
 82. Ayet-El Kürsi Yöntemi
 83. Surelerin havasi
 84. Fatiha suresinde olmayan harflerin sırrı
 85. Ayetel Kürsi'nin Havas ve Esrarı
 86. Âyet-el Kürsi'nin İmanı Koruyan Sırrı
 87. Hangi Sure Ne için Kaç Defa Okunur?
 88. Saffat Suresi ve Fazilet
 89. İhlas Suresinin Havassı Celilesi
 90. İnşirah Suresinin Havassı Celilesi
 91. Muvazeteyen Surelerinin Havassı Celilesi
 92. Fatiha Suresinin Havassı Celilesi
 93. Yedi Ayeti Kerimenin Havassı-4/Fetih-1 Ayet
 94. Yedi Ayeti Kerimenin Havassı-3/Nebe Suresi 38. Ayet
 95. Yedi Ayeti Kerimenin Havassı-2/AHZAB-69
 96. Yedi Ayeti Kerimenin Havassı
 97. Sure-i Fetih ile Yapılan bazı Tertibler ve Havasslar
 98. Hakka Suresinin Fazileti
 99. Furkan suresinin Faziletleri Sırları
 100. İhlas Suresinin Faziletleri, Havas ve Esrarı
 101. Yedi âyet vardır ki,
 102. Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim Havassı
 103. Fatiha suresinin sırları
 104. Sure i Ali İmran
 105. Hâ-Mîm İle Başlayan 7 Surenin Fazileti
 106. Enam Suresi Ayet-59 Havassı
 107. FETİH SURESİ ve Havassları-Faziletleri
 108. Sureler Havassları ve Hikmetleri
 109. Taha Suresi-nin Havassı ve Faziletleri
 110. şifa ayetleri
 111. Yedi ayetler ve sırları
 112. BEŞ AYETLER VE SIRLARI-Havassları
 113. HAVVAS-I FATİHA-İ ŞERİFE-Hazreti Ali(k.v.)
 114. AYETEL KÜRSiNiN TASARRUFU
 115. Fil suresinin bir hassesi
 116. Tekasür Süresinin Havassı
 117. Rahman Suresi ve Faziletleri-2
 118. AYETEL KÜRSİNİN HAVASSI-Her Türlü Dilek İçin
 119. Nasr Suresi ile Teshiri Cin ve İns
 120. Fetih suresi ile yapılan terkipler
 121. inna fetehna leke fethan Mübina ayetinin havvassı
 122. Enbiyâ Suresi’nin Sırları Hakkında Rivayetler
 123. Rahman Suresi ve Havassı-Faziletleri
 124. Sure-i Fatiha Havasslarından
 125. Sure-i Yasini Şerif Havasslarından
 126. Ayetel Kürsi Havasslarından
 127. Sure-i Haşr Havassları
 128. Sure-i Vakıa ile Rızık ve Hacet
 129. Sure-i Hicr Havasslarından
 130. Sure-i Hucurat Havasslarından
 131. Sure-i Kaf Havasslarından
 132. Sure-i İhlas Havasslarından
 133. Ya Munkide (Kurtarıcı) MAİDE SÜRESİ
 134. Azaimi (En üstün ) Yasin Suresi
 135. Yasin-i Şerif ve Azimetleri
 136. Yasin-i Serifin Farkli Okuma Usulleri
 137. Enfal ve Tevbe Surelerinin Havassları
 138. Saff Suresi ile Zenginlik
 139. TAHRİM SURESİ Havassları
 140. Mümtehine Suresinin Fazileti ve Sırları Hakkında
 141. İhlas Suresinin Havassı-Fazilet ve Sırları
 142. Fil Suresinin Fazilet ve Sırları
 143. Kureyş Suresinin Fazilet ve Sırları
 144. Kafirun Suresinin Havassı ve Faziletleri
 145. Hümeze Suresi ve Havassı
 146. Yasin-Hacetler İçin Çok Etkili Havassı
 147. Nasr Suresi’nin Fazilet ve Sırları
 148. Fatır Suresi ve Faziletleri
 149. Tarık Suresi ve Faziletleri
 150. Nur Suresi Havassı ve Fazileti
 151. Saffat Suresi ve Faziletleri
 152. Ayetel Kürsinin Havas ve Esrarı
 153. İnşirah Suresinin Havası
 154. Nas Suresinin Fazilet ve Sırları
 155. Rad Suresinin Fazileti
 156. Enbiya Suresinin Fazilet ve Esrarı
 157. Nasr süresi Havassı
 158. Enam Suresinin Fazileti ve Havassı
 159. Necm suresi Havassı ve Sırları
 160. Sure-i enfal ve sure-i tevbe
 161. Enfal suresinin sırları ve fazileti
 162. Havvas-ul Kuran
 163. Surelerin Faziletleri ve Sırları
 164. Al-i İmran süresinin fazileti
 165. Latiful Habir
 166. Havvası Fatiha
 167. Bazı Surelerin Fazileti
 168. Vakıa suresinin yüce bir sırrı
 169. İnşirah Suresi Elemneşrahleke Mucizesi
 170. Rızık Ayetleri ve Vakıa Azimeti (Çok Etkili)
 171. isra suresinin son iki ayeti
 172. Yasin-i Şerifin Faziletleri
 173. Fetih Suresini okuma usulü
 174. Hümeze Suresi ve Havassları
 175. Kadir suresinin azimeti
 176. Bazı Surelerin Ne Için ve Kaçar Defa Okunduğu
 177. Asr suresi ve havassı
 178. İbrahim Suresinin Sır Ayetleri Hakkında
 179. FETİH SURESİ ve YA RAKİB ESMASI ile yapılan ÖZEL BİR TERKİP
 180. Fatiha-ı Şerife-nin Sırları ve Havassları
 181. Duha Suresi Havassı
 182. Rahman Suresi ve Faziletleri
 183. inşirah suresinin havvası celilesi
 184. İnşirah Suresi Faziletleri
 185. Kevser Süresi Ve Esrarı ; Çok Uyuyanlar İçin Dua ...
 186. Mülk Suresinin Havassı
 187. ŞÛRÂ Suresi Havassları
 188. Cuma suresinin faziletleri
 189. Sır yüklü ayetı kerime
 190. Yasini Şerif ile yapılan mücerreb bir dua şekli.
 191. Yasin Suresi’nin Sırları Hakkında
 192. Sure-i Yasin Havassları
 193. Besmele- şerifin havassı celilesi
 194. Ayet’el Kürsi İle Salat-ı Mücerrebenin Havas ve sırrı
 195. Tevbe Suresi Son 2 Ayeti
 196. Havvası surei kul uhiye (cin suresinin havvasları)
 197. Kur'ân-ı kerîm sûrelerinin havassı
 198. Ya-sin sûresi ve fazileti
 199. Cin Suresinin bazı özellikleri
 200. AYET-EL KÜRSi-nin Özel Formülü
 201. inşirah suresi
 202. Necm Suresi 58.Ayetin Sırları
 203. Muhiddin arabi FAtiha suresi Tertibi