Orijinalini görmek için tıklayınız : Sure ve Ayet Havasları


 1. Bismillah 5 Duası
 2. Bismillah En-am Duası, Tüm Dilekler ve istekler için
 3. Yasin-i Şerfin farklı bir havvası
 4. Veşşemsi Vedduha Suresi Sırları
 5. Yasin-i Şerfin gizli bir havvası
 6. Esrar-i sure-i Yasin Magribi
 7. Esrar-i Surei insirah
 8. Yasini Şerifin Bilinmeyen Gizli Havası
 9. Ayetel Kürsi Daveti
 10. Havas ve davet-i ayetel kürsi
 11. Muhafaza ayetlerinin gücü ve tecrübesi
 12. Allah-ın Göğü Koruması Ve Hıfzan Min Kulli Şeytânin Mârid
 13. Her Derde Her Manevi Hastalığa Okuyun
 14. Sır gibi Saklanan Ayet, Sırlı Ayet
 15. Şüphesiz Bir Ayet Biliyorumki, İnsanlar Buna Sarılsaydı Yeterdi
 16. Sorgusuz Sualsiz Cennetin Kapılarını Açan O Sure
 17. Düşman Şerrinden Korunmak İcin
 18. Asr Suresi
 19. Şaki mi Said mi Olduğunu Bilmek İçin
 20. Haşr suresinin Son 3 Ayetinin Fazileti
 21. Fetih suresi ile mehabbet
 22. Elli Senelik Günahının Affını istersen
 23. Dünya ve Ahiret Saadetine Kavuşmak Istersen
 24. Ali İmran Suresi,Ayet 18-26-27
 25. zengin olmak için
 26. Allah Benzeri Görülmemiş Ayetler İndirdi
 27. Fecr suresinin bir hassesi
 28. Ruhsal Sıkıntılardan Kurtulmak İstersen
 29. Manevi - Maddi Bütün Hastalıklara Şifa Olan Lokman Suresi
 30. İsra Suresinin 45. Ayeti
 31. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)-ı Rüyasında görür
 32. Gerçekten Zalim Olduğuna Eminseniz Okuyun !!
 33. Saygı Sevgi ve İtibar Görmek İstiyorsan
 34. Müzzemmil Suresi-nin Mucize Sırrı
 35. Ruhi Bunalım ve Vesveseden Kurtulmak İstersen
 36. Herkes Tarafından Sevilmek İstersen
 37. Bütün Kapılar Kapandığında Rabbine Bu Ayet İle Dua Et
 38. Yalancı Şahitlerin Şerrinden Korunmak İstersen
 39. Sihir ve Büyüyü Etkisiz Hale Getiren Mucize Sureler
 40. Tevbe suresinin son iki ayeti 128 ve 129
 41. Eşsiz Bir Havas Tertibi
 42. Anne ve Babanın Rızasını Kazanmak İstersen
 43. Maide Suresinin Bilinmeyen Sırları
 44. Tövbe Etmiş Olarak Ahirete Göçmek İsterseniz
 45. Kehf Suresi 110. Ayet Mucizesi
 46. Çocuk Özlemi Çeken Anne ve Babalar
 47. Nefs-i Emmareden Kurtulmak İstiyorsan
 48. Hasetçilerin Şerrinden Korunmak İstiyorsan
 49. Şeytanın Nefret Ettiği Evler
 50. Şüphesiz Kuran-ı Kerim Şifadır
 51. Yasin i şerifin Tesirini Kendi üstünde Hissetmek için
 52. Kötü Ahlaktan Kurtulmak İstiyorsan
 53. Şerrinden Korktuğunuz Kimsenin Yanına Girmeden Okuyun
 54. İman ile Ahirete Göçmek İstiyorsan
 55. Fakirlikten Kurtulmak İstiyorsan
 56. Yöneticilerin Gazabından Korunmak İstiyorsan
 57. Düşmanı Uzaklaştırmak İstiyorsan
 58. Surelerin Sırları
 59. Başarıya Ulaşmak İstiyorsan
 60. 40 gün 1000 Ayet-el Kursi okuyan
 61. Herkese Şirin Görünmek İçin
 62. Hakk-a Yaklaşıp Dertlerden Kurtulmak İçin
 63. Haşr Süresinin Bir Havassı
 64. AHKÂF Suresi 15. Âyet İle Evladın Islahı
 65. Kıyamet Azabından Kurtulmak İçin
 66. Casiye Süresi Mucizeleri
 67. Sureler Ve Ayetler
 68. Mülk sûresinin bir faydası
 69. Zuhruf Suresi ile Gelen Şifa
 70. Selamun kavlen mir rabbir rahim
 71. Fatiha SuResi'nin Bazı Sırları
 72. Ayetel kursi
 73. Dilediğini Rüyada Görmek
 74. ( Tekvir ) Ruhlar Bedenlerle Birleştirildiğinde !.
 75. Tekasür Suresinin SırlaRı
 76. Şura Suresi 19. Ayet Mucizesi
 77. Her türlü hastalık,stres ve sıkıntı için
 78. hümeze suresi ile celb
 79. İhlas suresinin sırları
 80. Geçim darlığından şikayet edenler için
 81. Ayet-el Kürsinin Esrarı
 82. İhlas suresinin Fazileti
 83. Fatiha Suresinin Hüddamı
 84. Ayet-el Kürsi'nin Hüddamı Seyyid Kendiyas Hazretleri
 85. Ayet'el Kursu Ozel Formulu
 86. Karşılıksız Sevenler İçin Enfal Suresi
 87. ayetel kürsi ile muhabbet
 88. Yasin Süresi ile Tesir Etmek
 89. Eşinden Şikayetci Olanlara
 90. İçkiyi Bırakmak İçin Etkili Bir Havas
 91. Sems Suresi Ile Baglama
 92. Evlenmek isteyenler için dua
 93. Geceleri Uyku Zorluğu Çekenler İçin
 94. Enam Süresi
 95. Beş Ayetler ve Sırları Nelerdir?
 96. Zor Durumdan Kurtulmak İçin Dua
 97. İftiraya Uğrayanlar İçin Dua
 98. Kötü İnsanlardan Korunma ve İftiradan Korunma Duası
 99. Ayetel Kürsinin Faydaları
 100. Fatiha Okumanın Faydaları
 101. Karşıdaki Kişiye Zarar Verme Duası
 102. Hırsızlıktan Korunma İçin Dua
 103. Muavvizeteyn Surelerinin Havası
 104. Yasin-i Şerifin Havassı
 105. Depremden Korunmak İçin Dua
 106. Ayet-el Kürsi ve Gücü - Ayet-el Kürsi'nin sırları
 107. Fatiha-i Şerif Havvası ile Celb
 108. Ayetel Kürsi(Cin tutmuşlar için)
 109. Ayet-El Kürsi Yöntemi
 110. Surelerin havasi
 111. Onar kaflı beş ayeti kerime
 112. Fatiha suresinde olmayan harflerin sırrı
 113. Ayetel Kürsi'nin Havas ve Esrarı
 114. Ayet-el Kürsinin imanı Koruyan Sırrı
 115. Hangi Sure Ne için Kaç Defa Okunur?
 116. Saffat Suresi ve Fazilet
 117. Et talak suresinin sırları
 118. İhlas Suresinin Havassı Celilesi
 119. İnşirah Suresinin Havassı Celilesi
 120. Muvazeteyen Surelerinin Havassı Celilesi
 121. Fatiha Suresinin Havassı Celilesi
 122. Yedi Ayeti Kerimenin Havassı-4/Fetih-1 Ayet
 123. Yedi Ayeti Kerimenin Havassı-3/Nebe Suresi 38. Ayet
 124. Yedi Ayeti Kerimenin Havassı-2/AHZAB-69
 125. Yedi Ayeti Kerimenin Havassı
 126. Sure-i Fetih ile Yapılan bazı Tertibler ve Havasslar
 127. Hakka Suresinin Fazileti
 128. Furkan suresinin Faziletleri Sırları
 129. İhlas Suresinin Faziletleri, Havas ve Esrarı
 130. Yedi âyet vardır ki,
 131. maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulmak için
 132. Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim Havassı
 133. Fatiha suresinin sırları
 134. Sure i Ali İmran
 135. Hâ-Mîm İle Başlayan 7 Surenin Fazileti
 136. Enam Suresi Ayet-59 Havassı
 137. FETİH SURESİ ve Havassları-Faziletleri
 138. Sureler Havassları ve Hikmetleri
 139. Taha Suresi-nin Havassı ve Faziletleri
 140. şifa ayetleri
 141. Yedi ayetler ve sırları
 142. BEŞ AYETLER VE SIRLARI-Havassları
 143. HAVVAS-I FATİHA-İ ŞERİFE-Hazreti Ali(k.v.)
 144. AYETEL KÜRSiNiN TASARRUFU
 145. Fil suresinin bir hassesi
 146. Tekasür Süresinin Havassı
 147. Rahman Suresi ve Faziletleri-2
 148. AYETEL KÜRSİNİN HAVASSI-Her Türlü Dilek İçin
 149. Nasr Suresi ile Teshiri Cin ve İns
 150. Fetih suresi ile yapılan terkipler
 151. inna fetehna leke fethan Mübina ayetinin havvassı
 152. Enbiyâ Suresi’nin Sırları Hakkında Rivayetler
 153. Rahman Suresi ve Havassı-Faziletleri
 154. Sure-i Fatiha Havasslarından
 155. Sure-i Yasini Şerif Havasslarından
 156. Ayetel Kürsi Havasslarından
 157. Sure-i Haşr Havassları
 158. Sure-i Vakıa ile Rızık ve Hacet
 159. Sure-i Hicr Havasslarından
 160. Sure-i Hucurat Havasslarından
 161. Sure-i Kaf Havasslarından
 162. Sure-i İhlas Havasslarından
 163. Ya Munkide (Kurtarıcı) MAİDE SÜRESİ
 164. Azaimi (En üstün ) Yasin Suresi
 165. Yasin-i Şerif ve Azimetleri
 166. Yasin-i Serifin Farkli Okuma Usulleri
 167. Enfal ve Tevbe Surelerinin Havassları
 168. Saff Suresi ile Zenginlik
 169. TAHRİM SURESİ Havassları
 170. Mümtehine Suresinin Fazileti ve Sırları Hakkında
 171. İhlas Suresinin Havassı-Fazilet ve Sırları
 172. Fil Suresinin Fazilet ve Sırları
 173. Kureyş Suresinin Fazilet ve Sırları
 174. Kafirun Suresinin Havassı ve Faziletleri
 175. Hümeze Suresi ve Havassı
 176. Yasin-Hacetler İçin Çok Etkili Havassı
 177. Nasr Suresi’nin Fazilet ve Sırları
 178. Fatır Suresi ve Faziletleri
 179. Tarık Suresi ve Faziletleri
 180. Nur Suresi Havassı ve Fazileti
 181. Saffat Suresi ve Faziletleri
 182. Ayetel Kürsinin Havas ve Esrarı
 183. İnşirah Suresinin Havası
 184. Nas Suresinin Fazilet ve Sırları
 185. Rad Suresinin Fazileti
 186. Enbiya Suresinin Fazilet ve Esrarı
 187. Nasr süresi Havassı
 188. Enam Suresinin Fazileti ve Havassı
 189. Necm suresi Havassı ve Sırları
 190. Sure-i enfal ve sure-i tevbe
 191. Enfal suresinin sırları ve fazileti
 192. Havvas-ul Kuran
 193. Surelerin Faziletleri ve Sırları
 194. Al-i İmran süresinin fazileti
 195. Latiful Habir
 196. Havvası Fatiha
 197. Bazı Surelerin Fazileti
 198. Vakıa suresinin yüce bir sırrı
 199. İnşirah Suresi Elemneşrahleke Mucizesi
 200. Rızık Ayetleri ve Vakıa Azimeti (Çok Etkili)
 201. isra suresinin son iki ayeti
 202. Yasin-i Şerifin Faziletleri
 203. Fetih Suresini okuma usulü
 204. Hümeze Suresi ve Havassları
 205. Kadir suresinin azimeti
 206. Bazı Surelerin Ne Için ve Kaçar Defa Okunduğu
 207. Asr suresi ve havassı
 208. İbrahim Suresinin Sır Ayetleri Hakkında
 209. FETİH SURESİ ve YA RAKİB ESMASI ile yapılan ÖZEL BİR TERKİP
 210. Fatiha-ı Şerife-nin Sırları ve Havassları
 211. Duha Suresi Havassı
 212. Rahman Suresi ve Faziletleri
 213. inşirah suresinin havvası celilesi
 214. İnşirah Suresi Faziletleri
 215. Kevser Süresi Ve Esrarı ; Çok Uyuyanlar İçin Dua ...
 216. Mülk Suresinin Havassı
 217. ŞÛRÂ Suresi Havassları
 218. Cuma suresinin faziletleri
 219. Sır yüklü ayetı kerime
 220. Yasini Şerif ile yapılan mücerreb bir dua şekli.
 221. Yasin Suresi’nin Sırları Hakkında
 222. Sure-i Yasin Havassları
 223. Besmele-i Şerifin Havassı Celilesi
 224. Ayet’el Kürsi İle Salat-ı Mücerrebenin Havas ve sırrı
 225. Tevbe Suresi Son 2 Ayeti
 226. Kur'ân-ı kerîm sûrelerinin havassı
 227. Ya-sin sûresi ve fazileti
 228. Cin Suresinin bazı özellikleri
 229. AYET-EL KÜRSi-nin Özel Formülü
 230. Havvası yasini şerif diğer
 231. inşirah suresi
 232. Necm Suresi 58.Ayetin Sırları
 233. Muhiddin arabi FAtiha suresi Tertibi