Orijinalini görmek için tıklayınız : Sesli Kur-an Sureleri Dinle ve Oku


 1. Mukaddime
 2. Bakara Suresi Sesli Dinle ve Oku
 3. Hümeze Suresi Sesli Dinle ve Oku
 4. Fetih Suresi Sesli Dinle ve Oku
 5. Şura Suresi Sesli Dinle ve Oku
 6. İnşirâh Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 7. Cuma Suresi Sesli Dinle ve Oku
 8. Karia Suresi Sesli Dinle ve Oku
 9. Kadir Suresi Sesli Dinle ve Oku
 10. Leyl Suresi Sesli Dinle ve Oku
 11. Tahrim Suresi Sesli Dinle ve Oku
 12. Müzzemmil Suresi Sesli Dinle ve Oku
 13. Abese Suresi Sesli Dinle ve Oku
 14. Nebe Suresi Sesli Dinle ve Oku
 15. Fil Suresi Sesli Dinle ve Oku
 16. Tegabün Suresi Sesli Dinle ve Oku
 17. Mülk Suresi Sesli Dinle ve Oku
 18. Mutaffifin Suresi Sesli Dinle ve Oku
 19. Kureyş Suresi-Maun Suresi-Kevser Suresi Sesli Dinle ve Oku
 20. Lokman Suresi Sesli Dinle ve Oku
 21. Zilzal Suresi Sesli Dinle ve Oku
 22. Kafirun Suresi- Nasr Suresi-Tebbet Suresi Sesli Dinle ve Oku
 23. A-la Suresi Sesli Dinle ve Oku
 24. Cin Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 25. Asr Suresi Sesli Dinle ve Oku
 26. Kaf Suresi Sesli Dinle ve Oku
 27. Fussilet Suresi Sesli Dinle ve Oku
 28. Ahkaf Suresi Sesli Dinle ve Oku
 29. Yasin Suresi Sesli Dinle ve Oku
 30. Zariyat Suresi Sesli Dinle ve Oku
 31. Ahzab Suresi Sesli Dinle ve Oku
 32. Ankebut Suresi Sesli Dinle ve Oku
 33. Rum Suresi Sesli Dinle ve Oku
 34. Secde Suresi Sesli Dinle ve Oku
 35. Müddessir Suresi Sesli Dinle ve Oku
 36. Kıyamet Suresi Sesli Dinle ve Oku
 37. Târık Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 38. Nahl Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 39. Fatiha Suresi Sesli Dinle ve Oku
 40. Neml Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 41. Buruc Suresi Sesli Dinle ve Oku
 42. İnşikak Suresi Sesli Dinle ve Oku
 43. İnfitar Suresi Sesli Dinle ve Oku
 44. Tekvir Suresi Sesli Dinle ve Oku
 45. Naziat Suresi Sesli Dinle ve Oku
 46. Mürselat Suresi Sesli Dinle ve Oku
 47. İnsân Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 48. Haşr Suresi Sesi Dinle ve Oku
 49. Necm Suresi Sesli Dinle ve Oku
 50. Rahman Suresi Sesli Dinle ve Oku
 51. Tur Suresi Sesli Dinle ve Oku
 52. Zuhruf Suresi Sesli Dinle ve Oku
 53. Mü-min Suresi Sesli Dinle ve Oku
 54. Casiye Suresi Sesli Dinle ve Oku
 55. Fatır Suresi Sesli Dinle ve Oku
 56. Hucurat Suresi Sesli Dinle ve Oku
 57. Hadid Suresi Sesli Dinle ve Oku
 58. Sad Suresi Sesli Dinle ve Oku
 59. Muhammed Suresi Sesli Dinle ve Oku
 60. Zümer Suresi Sesli Dinle ve Oku
 61. Saffat Suresi Sesli Dinle ve Oku
 62. Yusuf Suresi Sesli Dinle ve Oku
 63. Duhan Suresi Sesli Dinle ve Oku
 64. Şems Suresi Sesli Dinle ve Oku
 65. Al-i İmran Suresi Sesli Dinle ve Oku
 66. Tekasür Suresi Sesli Dinle ve Oku
 67. Hakka Suresi Sesli Dinle ve Oku
 68. Mücadele Suresi Sesli Dinle ve Oku
 69. Saf Suresi Sesli Dinle ve Oku
 70. Kasas Suresi Sesli Dinle ve Oku
 71. Şuara Suresi Sesli Dinle ve Oku
 72. Nûr Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 73. Tâhâ Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 74. Talak Suresi Sesli Dinle ve Oku
 75. Âdiyât Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 76. Beyyine Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 77. İsra Suresi Sesli Dinle ve Oku
 78. En'âm Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 79. Fecr Suresi Sesli Dinle ve Oku
 80. Gâşiye Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 81. Münafikun Suresi Sesli Dinle ve Oku
 82. Beled Suresi Sesli Dinle ve Oku
 83. Duha Suresi Sesli Dinle ve Oku
 84. Tin Suresi Sesli Dinle ve Oku
 85. Mearic Suresi Sesli Dinle ve Oku
 86. Meryem Suresi Sesli Dinle ve Oku
 87. Vakıa Suresi Sesli Dinle ve Oku
 88. Hac Suresi Sesli Dinle ve Oku
 89. Enbiyâ Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 90. Hûd Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 91. Araf Suresi Sesli Dinle ve Oku
 92. İhlas Suresi- Felak Suresi-Nas Suresi Sesli Dinle ve Oku
 93. Maide Suresi Sesli Dinle ve Oku
 94. Kalem Suresi Sesli Dinle ve Oku
 95. Tevbe Suresi Sesli Dinle ve Oku
 96. Nisa Suresi Sesli Dinle ve Oku
 97. Kehf Suresi Sesli Dinle ve Oku
 98. İbrâhîm Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 99. Enfal Suresi Sesli Dinle ve Oku
 100. Mü'minûn Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 101. Nuh Suresi Sesli Dinle ve Oku
 102. Yûnus Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 103. Mümtehine Suresi Sesli Dinle ve Oku
 104. Alak Suresi Sesli Dinle ve Oku
 105. Furkân Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 106. Ra'd Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 107. Hicr Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 108. Kamer Suresi Sesli Dinle ve Oku
 109. Sebe Sûresi Sesli Dinle ve Oku