Orijinalini görmek için tıklayınız : Sesli Kur-an Sureleri Dinle ve Oku


 1. Mukaddime
 2. Bakara Suresi Sesli Dinle ve Oku
 3. Hümeze Suresi Sesli Dinle ve Oku
 4. Fetih Suresi Sesli Dinle ve Oku
 5. Şura Suresi Sesli Dinle ve Oku
 6. Tahrim Suresi Sesli Dinle ve Oku
 7. Lokman Suresi Sesli Dinle ve Oku
 8. Zilzal Suresi Sesli Dinle ve Oku
 9. Kadir Suresi Sesli Dinle ve Oku
 10. Abese Suresi Sesli Dinle ve Oku
 11. Cuma Suresi Sesli Dinle ve Oku
 12. Tegabün Suresi Sesli Dinle ve Oku
 13. İnşirâh Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 14. Müzzemmil Suresi Sesli Dinle ve Oku
 15. Nebe Suresi Sesli Dinle ve Oku
 16. Karia Suresi Sesli Dinle ve Oku
 17. Fil Suresi Sesli Dinle ve Oku
 18. Mülk Suresi Sesli Dinle ve Oku
 19. Kafirun Suresi- Nasr Suresi-Tebbet Suresi Sesli Dinle ve Oku
 20. A-la Suresi Sesli Dinle ve Oku
 21. Mutaffifin Suresi Sesli Dinle ve Oku
 22. Leyl Suresi Sesli Dinle ve Oku
 23. Kureyş Suresi-Maun Suresi-Kevser Suresi Sesli Dinle ve Oku
 24. Cin Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 25. Asr Suresi Sesli Dinle ve Oku
 26. Kaf Suresi Sesli Dinle ve Oku
 27. Fussilet Suresi Sesli Dinle ve Oku
 28. Ahkaf Suresi Sesli Dinle ve Oku
 29. Yasin Suresi Sesli Dinle ve Oku
 30. Zariyat Suresi Sesli Dinle ve Oku
 31. Ankebut Suresi Sesli Dinle ve Oku
 32. Ahzab Suresi Sesli Dinle ve Oku
 33. Müddessir Suresi Sesli Dinle ve Oku
 34. Kıyamet Suresi Sesli Dinle ve Oku
 35. Mürselat Suresi Sesli Dinle ve Oku
 36. Naziat Suresi Sesli Dinle ve Oku
 37. Tekvir Suresi Sesli Dinle ve Oku
 38. Târık Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 39. Rum Suresi Sesli Dinle ve Oku
 40. İnsân Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 41. Nahl Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 42. Fatiha Suresi Sesli Dinle ve Oku
 43. Neml Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 44. Secde Suresi Sesli Dinle ve Oku
 45. Buruc Suresi Sesli Dinle ve Oku
 46. İnşikak Suresi Sesli Dinle ve Oku
 47. İnfitar Suresi Sesli Dinle ve Oku
 48. Necm Suresi Sesli Dinle ve Oku
 49. Haşr Suresi Sesi Dinle ve Oku
 50. Rahman Suresi Sesli Dinle ve Oku
 51. Tur Suresi Sesli Dinle ve Oku
 52. Zuhruf Suresi Sesli Dinle ve Oku
 53. Mü-min Suresi Sesli Dinle ve Oku
 54. Casiye Suresi Sesli Dinle ve Oku
 55. Hucurat Suresi Sesli Dinle ve Oku
 56. Fatır Suresi Sesli Dinle ve Oku
 57. Hadid Suresi Sesli Dinle ve Oku
 58. Sad Suresi Sesli Dinle ve Oku
 59. Muhammed Suresi Sesli Dinle ve Oku
 60. Al-i İmran Suresi Sesli Dinle ve Oku
 61. Saffat Suresi Sesli Dinle ve Oku
 62. Şems Suresi Sesli Dinle ve Oku
 63. Duhan Suresi Sesli Dinle ve Oku
 64. Yusuf Suresi Sesli Dinle ve Oku
 65. Zümer Suresi Sesli Dinle ve Oku
 66. Hac Suresi Sesli Dinle ve Oku
 67. Şuara Suresi Sesli Dinle ve Oku
 68. Nuh Suresi Sesli Dinle ve Oku
 69. Mü'minûn Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 70. Nûr Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 71. Tâhâ Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 72. Ra'd Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 73. Talak Suresi Sesli Dinle ve Oku
 74. Meryem Suresi Sesli Dinle ve Oku
 75. Yûnus Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 76. Kasas Suresi Sesli Dinle ve Oku
 77. Enfal Suresi Sesli Dinle ve Oku
 78. Duha Suresi Sesli Dinle ve Oku
 79. Tin Suresi Sesli Dinle ve Oku
 80. Mearic Suresi Sesli Dinle ve Oku
 81. Beyyine Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 82. Âdiyât Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 83. Tekasür Suresi Sesli Dinle ve Oku
 84. Hakka Suresi Sesli Dinle ve Oku
 85. İsra Suresi Sesli Dinle ve Oku
 86. Saf Suresi Sesli Dinle ve Oku
 87. Hicr Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 88. Kehf Suresi Sesli Dinle ve Oku
 89. Tevbe Suresi Sesli Dinle ve Oku
 90. Alak Suresi Sesli Dinle ve Oku
 91. Mümtehine Suresi Sesli Dinle ve Oku
 92. En'âm Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 93. Nisa Suresi Sesli Dinle ve Oku
 94. Maide Suresi Sesli Dinle ve Oku
 95. Mücadele Suresi Sesli Dinle ve Oku
 96. Araf Suresi Sesli Dinle ve Oku
 97. Vakıa Suresi Sesli Dinle ve Oku
 98. Kalem Suresi Sesli Dinle ve Oku
 99. İbrâhîm Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 100. İhlas Suresi- Felak Suresi-Nas Suresi Sesli Dinle ve Oku
 101. Hûd Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 102. Enbiyâ Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 103. Gâşiye Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 104. Furkân Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 105. Fecr Suresi Sesli Dinle ve Oku
 106. Beled Suresi Sesli Dinle ve Oku
 107. Münafikun Suresi Sesli Dinle ve Oku
 108. Kamer Suresi Sesli Dinle ve Oku
 109. Sebe Sûresi Sesli Dinle ve Oku