Allah Dostları & Evliyalar

Abdülkadir Geylani (k.s) Hazretlerinin Dilinden Dualar - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Allah Dostları & Evliyalar>Abdülkadir Geylani (k.s) Hazretlerinin Dilinden Dualar
Havasokulu 05:05 22.04.16
Eûzübillâhimineşşeytanirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillahi Rabbil âlemin. Ves-salatü ves-selâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn..

Allah’ım, uzuvlarımızı sana kulluk yapmakla, kalplerimizi seni tanımakla, uzun ömürlerimizin gecesini-gündüzünü sana layık olmaya çalışmakla meşgul eyle. Bizi, bizden önce gelip geçmiş salihler topluluğuna ilhak eyle.

Allah’ım, bize sana dayanıp güvenmeyi ve böylece salih, halis ve kalb-i selim sahibi müslümanlar olmayı nasip eyle.

Allah’ım, hepimizi doğru yola sevket, hepimizin tevbesini kabul buyur, hepimizi günah yolundan döndür, hepimize merhamet et.

Allah’ım, bizi lütfunla ve senin rızan için uyandır.

Allah’ım, dünyada da ahirette de vuslatını bize nasip eyle.

Allah’ım, bizi senden gafil olanların ve seni tanımayanların uykusundan uyandır.

Allah’ım, bize senin yakınlığını, beraberliğini ihsan et.

Allah’ım, bizi kendine yaklaştır, asla uzak tutma!

Allah’ım, bütün hal ve hareketlerimizde bizi nifaktan, ikiyüzlülükten uzak tut.

Allah’ım, bize belalara maruz kalmadan sana yakın olmayı nasip et.

Allah’ım, hak erenlerine rızık olarak verdiğini bize de ver.

Allah’ım, sana kulluk hususunda bize yardım et. Bizi sana karşı günahkar olup da rezil-rüsvâ eyleme.

Allah’ım, nefislerimize karşı bize yardım et.

Allah’ım, bizi tevhidle güzelleştir. İnsanlardan ve senden başka her şeyden geçmek ve yalnız sana bağlanmakla bizi buhurla.

Allah’ım, her halükarda senin takdir-i ilahine uymayı bize rızık olarak ver.

Allah’ım, bize af ve afiyetle beraber muhabbetini nasip et!

Allah’ım, bizi rızıklandır. Bize muvaffakiyet ver. Bizi bidatten uzak tut.

Allah’ım, nefislerimizle bizim aramızı birbirinden ayır.

Allah’ım, bizi kendinden başkasına muhtaç etme, kendinden başkasına el açar duruma düşürme.

Allah’ım, bizi senden ayıran her şeyi bizden ayır.

Allah’ım, bize zikrini, şükrünü ve güzel bir kullukla kulluk etmeyi ilham et.

Allah’ım, bize kendini tanıt.

Allah’ım, hükümlerinde ve takdir-i ilahinde bizlere lütfet.

Allah’ım, bizi seni tevhid edenlerden, birleyenlerden eyle.

Allah’ım, bizi kendin için seçilmişlerden eyle.

Allah’ım, bizim bütün kederlerimizi tek bir keder yap. O da sana yakınlık olsun.

Allah’ım, bize ilim irfan rızkı ver, ilim irfan öğrenmede ihlas nasip et.

Allah’ım, sana tevekkül, sana itaat, seni zikir, senin emirlerine muvafakat ve seni tevhid ile kalplerimizi ihya et.

Allah’ım, kalplerimizi kendine doğru çevir.

Allah’ım, kalplerimizi nurlandır. Kalplerimizin sana ulaşmasına delalet buyur. Özlerimizi temizle, sana yakınlaştır.

Allah’ım, bizi seni kendimizden razı edecek amelleri işlemeye muvaffak eyle.

Allah’ım, bizi doğrulardan eyle.

Allah’ım, bizi kapında durdur. Bizi senin için, sende ve seninle eyle. Bizi sana hizmetle bahtiyar eyle.

Allah’ım, bizi seni dünyada kalp gözleri ile, ahirette kafa gözleri ile görenlerden eyle.

Allah’ım, kalplerimizi güzel eyle.

Allah’ım, bizi sana itaat halinde yaşat. Bizi sana itaat edenlerle haşreyle.

Allah’ım, bizim ellerimize ve dillerimize hayırlar akıt. Bizi senin lütfuna ve inayetine nâil olanlardan eyle.

Allah’ım, bizi, seni bilme nimetiyle rızıklandır.

Allah’ım, bize gıda olarak zikrini, zenginlik olarak da yakınlığını nasip et.

Allah’ım, dünyada da, ahirette de işlerimize yardım et. Bizi nefislerimizin eline de, diğer insanlardan herhangi birinin eline de bırakma.

Allah’ım, bize, sana karşı ve kullarının seçkinlerine karşı hüsn-ü edeple davranmayı nasip et.

Allah’ım, seni tevhidimiz ve sana olan tevekkülümüz üzerinde bizi sabitkadem eyle.

Allah’ım, bizi kendi sözlerimizle ve kendi amellerimizle imtihan etme. Onlar sebebiyle cezalandırma. Bize lütfunla, kereminle, cezamızdan vazgeçmekle ve müsamahanla muamele et.

Allah’ım, bize hilmini, ilmini ve yakınlığını nasip et.

Allah’ım, bizi kendine yakınlaştırarak dinimizi, imanımızı ve bedenlerimizi kuvvetlendir.

Ya Rabbi, rahmetinden esen bir genişlikle sana karşı günah işlemekten bizleri muhafaza buyur.

Allah’ım, insanların şerrini bizden uzak tut.

Allah’ım, bizi salihlerden eyle. Bizi yalnız sana yönelenlerden eyle.

Allah’ım, takatımızın yetmeyeceği şeyleri bize yükleme.

Ya Rabbi, bize tevbe nasip et. Tevbelerimizi kabul et. Günahlarımızı bağışla.

Amin. Bi-hürmeti seyyidil mürselin. Ve bi-hürmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil âlemin. Ves-salatü ves-selâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn..El-Fatiha mea salavat..

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (k.s)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
desperado 14:09 22.04.16
Amin. Amin. Amin

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Devrimci 01:31 24.06.16
mali66 12:39 06.07.16
Ejder 13:34 30.09.16
neco43 11:46 08.12.16
İnşirah 11:06 09.03.17
İlkcan 20:48 22.03.17
RvP 15:14 21.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
kenandemir 22:55 22.04.17
1 2