Allah Dostları & Evliyalar

imam Azamın seçtiği 5 hadis - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Allah Dostları & Evliyalar>imam Azamın seçtiği 5 hadis
Tuana 22:01 24.04.16
İmam-ı Azam Hazretleri oğluna şu nasihatte bulunduğu 5 hadis...


İmam-ı Azam Hazretleri oğluna şu nasihatte bulunuyor:

Ey oğlum; 500 bin hadis arasından seçtiğim şu 5 hadise uy...- Amel ancak niyetledir. Ve bir kişiye ancak niyet ettiği vardır.


- Kişinin malayaniyi (manasız boş söz) terk etmesi İslamiyet'inin güzelliğindendir.


- Kendi nefsiniz için istediğiniz ve sevdiğiniz şeyi, din kardeşiniz için de istemedikçe hiçbiriniz tam iman etmiş sayılmazsınız.


- Şüphesiz helâl belli, haram da bellidir. Allah güzeldir, ancak güzel şeyleri kabul eder.


- Müslüman, Müslümanlara eliyle ve diliyle zarar vermeyen kimsedir. Sen, Allah'ın azabından kork ve rahmetini um; havf ile reca (ümit ve korku) arasında ol. Fakat ümidin korkuya (recân havfe) galip gelsin. Sıhhatli olduğun halde, korku ve rahatlık arasında sabit ol. Cenab-ı Allah hakkında hüsn-i zanda bulun.


Oğlum! Bozuk itikatli olanlardan uzak olmanı, kalbi selim sahibi olarak ölmeni isterim. Şüphesiz Allah (cc) Gafûr ve Rahîm'dir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
RvP 21:29 14.05.16
Ebû Hanife Hazretlerinin İmâm-ı Âzam (en büyük imam) unvanıyla anılması, onun fıkıhtaki derinliği, keskin zekası, ikna kabiliyeti yanında yüce bir karakter ve onur sahibi olduğunu da göstermektedir

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
FETTAH 00:26 16.05.16
İslam kardeşliktir...Hz Muhammed(s.a.v)...ALLAH razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
insan-ol-evlat 23:04 13.07.16
imamı azam ebu hanife hazretleri bütün ömrümü sapkın fırkalarla mücadele etmek için harcamıştır peygamber efendimiz vefat ettikten sonra iblis hemen atağa geçmiş ve bazı ileri gelen kişileri hedef alarak sapkın yola sürüklemiş ve onun peşinden gidenlerde sapkın fırkaları oluşturmuştur

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
mehmtsirin 02:03 29.07.16
Ne büyük insan

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ejder 02:22 29.07.16
İnşirah 11:12 09.03.17
Reis 15:17 21.04.17
~{ İmâm_ı Âzam Hazrelerinden Hikmetler }~
Vaktinden evvel başa geçmek isteyen zelil olur.

Her kimi, ilmi ve mârifeti haram işlemekten alıkoymazsa dünya ve âhirette hüsran (ziyan)da kalır.

Din ilmini dünyayı elde etmek maksadıyla tahsîl eden (öğrenen) bereketinden mahrum olur ve ilmi kuvvetli olmayacağından insanlar onun ilminden çok istifâde edemezler.

İslam dînini muhafaza niyetiyle ilim tahsil edenlerde bereket ve kuvvet hâsıl olur. Onların ilminden istifâde eden çok olur.

Kendi kadrini bilip îtibârını gözeten kimse nazarında dünya değersizdir ve mihneti (sıkıntıları) ehemmiyetsizdir.

Sözünü kesene tekrar söz söyleme. Onda ilim ve edep öğrenmek arzusu ve muhabbeti olmadığını anla.

Mühim bir işi tetkik etmek istediğin zaman çok yemek yeme ki aklın zayıflamasın.

Halkta ayıplamaya lâyık şeyler görüyorum. Fakat nefse güvenilmez. Belki kendim de mübtelâ olurum (o hatayı işlerim) diye kimsenin ayıbını söylemeye cesâret edemiyorum.

İmâm-ı Âzam (rah.), bir sabah namazından sonra birçok dînî meseleye cevap vermekle meşgul oldular.

“Bu vakit Cenâb-ı Hakk'ı zikir ve hayırlı söz ile meşgul olma vakti değil midir?” denilince:

“Bu helâldir ve şu haramdır, diye dînin hükümlerini beyan etmekten daha hayırlı söz var mıdır? İnsanlara (Ehl-i Sünnet) îtikâdını öğretiyor, günah ve haramlardan uzak durmalarını söylüyoruz. Bu da Allâhü Teâlâ'yı zikir değil midir? Azığı kalmayan yolcu yaşayamadığı gibi ilimsiz ibâdet edenler de ibâdetlerinin meyvesini, faydasını göremezler.”

İmâm-ı Âzam (rah.) bir gün bilmeden bir çocuğun ayağına bastı. Çocuk:

“Yâ İmam, hakların alınacağı kıyâmet gününden korkmaz mısın?” deyince İmâm-ı Âzam (rah.) hemen bayılıp düştü. Ayılınca: “Bir çocuğun sözü kalbinize niçin bu kadar tesir etti?” diye soruldu:

“Bu çocuğa bu söz Allah tarafından telkin edildiğinden korktum.” buyurdu. (Mevâhibü’r-Rahman)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
forevernight38 10:45 13.07.17