Allah Dostları & Evliyalar

ahir zaman hakkında bilgiler - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Allah Dostları & Evliyalar>ahir zaman hakkında bilgiler
Lil bin Ali 23:57 30.05.19
İbrahim bin Übeydullah bin Alâ babasının şöyle dediğini nakleder. İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: Emirülmüminin aleyhisselam kendisinden sonra Kaim’in kıyamına kadar gerçekleşecek olan olaylardan bahsetti. Bunun üzerine Hüseyn aleyhisselam dedi ki: Ey Emirülmüminin! Allah yeryüzünü ne zaman zalimlerden temizleyecek? Emirülmüminin aleyhisselam şöyle buyurdu: “Dökülmesi haram kanlar dökülmedikçe Allah yeri zalimlerden temizlemeyecektir. -Sonra uzun bir hadiste Emevilerle Abbasilerin durumunu anlattıktan sonra şöyle buyurdu. Kaim Horasan’da kıyam ettiğinde Kufe ve Moltan’a ( pakistan güney sehri ) galip gelecek ve Beni Kâvân adasını ( iranın kuzeyindeki laft adası ) ele geçirecek. Ve bizden olan bir Kaim Gilan’da kıyam edecek ve Abir’lilerle Deyleman’lılar ( hazarın güneydogusundaki sehirler ) ona itaat edecekler. Ve köşe bucakta benim oğluma yardım edecek olan dağınık Türk bayrakları zuhur edecek. Onlar kısa aralıklarla zuhur ederken Basra şehri harabe olacak ve emirlerin emiri Mısır’da kıyam edecek.
-------------------------
12- …Yezid bin Ebi Hazim’den:

Ku’fe’den çıkıp da Medin’e şehrine gittiğimde İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam’ın yanına gettim ve ona selam verdim. Bana, gelirken senin yanında birisi var mıydı? Diye sordu. Evet! dedim.

Buyurdu ki: “Yolda gelirken konuşuyor muydunuz? “Evet, Muğayri’lerden biriyle birlikte geldim, diye arzedince şöyle buyurdu: Ne diyordu o?

Arzettim ki: Muhammed bin Abdullah bin Hasan’ın kaim olduğunu zannediyordu. Delili ise onun adının peygamberin adı, babasının adının da peygamberin babasının adı olduğu idi. Ben de onun cevabında dedim ki: Eğer ölçün isimler ise, Hüseynin evlatlarından olan Muhammed bin Abdullah bin Ali’de öyledir!

Sonra o adam dedi ki: Senin dediğin cariyenin oğludur.

-Yani Muhammed bin Abdullah bin Ali- ama bu hürr kadının oğludur. -Yani Muhammed bin Abdullah bin Hasan bin Hasan-.

İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: Peki sen ne karşılık verdin? arşısında söyleyecek bir söz bulamadım.

Buyurdu ki: Kaim’in bir esir cariyenin oğlu olduğunu bilmiyor musunuz?

Sonra Hz. Ali uzun bir hikayeden sonra şöyle buyurdu: İşte binlerce insan teçhizatını kuşanıp da herkes gruplara ayrılınca ve bir koç öldürüldüğünde orada bir başkası kıyam edecek ve fitneler çıkaracak, kafirler helak olacak. Sonra arzulanan Kaim ve meçhul imam kıyam edecek. Onundur şeref ve fazilet. O senin oğlundur ey Hüseyn. Onun gibi evlat yoktur. İki rüknün arasında zuhur edecek ve iki eski elbisenin arasında insanlara ve cinlere galip gelecek. Ve hiçbir yeri ekilmemiş bırakmayacak. Onun zamanına ulaşanlara ve ona katılıp onun günlerini görenlere ne mutlu.”a

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147