Allah Dostları & Evliyalar

Gavsü'l-azam'ın makamı kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Allah Dostları & Evliyalar>Gavsü'l-azam'ın makamı kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak
Kırklar 10:03 30.09.19
Gelmiş geçmiş veya kaderde geleceği müjdelenen, bütün velîler hakkında,
Muhyiddîn ibn'ül Arabî Hazretleri bilgi sahibi idiler.
Bu yüce velî Fütûhâtül Mekkiyye adlı eserinin üçüncü babın ellinci sahifesinde
şöyle beyân buyurmuşlardır:
— «Gavsü'l-âzâm'dan sonra, aynı velayet makamını aynı yetki ile işgal
edebilecek bir velî'nin, mevcut olup olmadığını gayb âleminden öğrenmek istedim.
Ve şundan haberdar oldum ki:
Kullarının üstünde kâdîr ve kâhîr olan yüce Mevlâ, böyle bir velîyi sırrı
kaderde tayin etmemiştir.»
İşte yukarda zikr olunan cümleler bize anlatmaktadır ki; Hâtemiyyet (son velayet)
muammasını çözmeğe uğraşırken, Şeyhü'l-Ekber (r.a.) o sır kadar önemli bir ledün
sırrından haberdar olmuştur.
O sır şudur ki:
Gavsü'l-âzâm'ın makamı, hiç bir velîye nasip olmayan, bir makamdır.
Kendilerinden sonra dâhi o mertebede bir Gavs gelmeyecektir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147