Allah Dostları & Evliyalar

Gavsü'l-azam'ın bir kerameti - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Allah Dostları & Evliyalar>Gavsü'l-azam'ın bir kerameti
Kırklar 10:13 30.09.19
Kıssa, Seyyid Ahmed-i Rüfâi Hz. tarafından büyük bir vü-sukla anlatılmaktadır.

«Menâkib-i Tâcü'l-Evliyâ»'da; Bu yedinci menkıbeye, "Ervah'ın (Ruhların) Azrail
(a.s.)'dan kurtarılması kerameti!.." başlığı altında temas buyurulmuştur.
Bu menkıbe Gavsü'l-âzâm'ın mâşûkiyet (sevgililik) makamında olmasından
doğmaktadır.
Menkıbe şöyledir:

Gavsü'l-âzâm Abdülkâdîr Geylânî (k.s.)'un mürit ve hadimlerinden (hizmetçi)
birisinin ruhu, Azrail (a.s.) tarafından kabzedilir (alınır)...
Mevtanın hanımı Gavsü'l-âzâm'ın saygı değer eşlerinden, kocasının ruhunun
Azrail (a.s.)'ın kabzından kurtarılması için yardım isteğinde bulunur.
Gavsü'l-âzâm'a gelen bu rica üzerine, Yüce Gavs murakabe âlemine dalar.
Birden müşahade buyurur ki:
Ölüm meleği, sözü edilen mürit ve hâdîminin ruhunu kaz-betmiş ve kabzettiği o
ruhu beraberinde götürmektedir.
Yüce Gavs, mahbubiyet tecellisini kullanarak, Azrail (a.s.)'dan kabzettiği rûhu,
tekrar bedene iadesini ister.
Buna cevaben Azrail (a.s.):
— «Ya Gavs! Bu mümkün değildir. Zira ALLAH'ın irâdesi ile ben ismini söylediğin
şahsın ruhunu kabzettim ve beraberimde belirtilen yere götürüyorum.» der.
Ancak, Gavsü'l-âzâm mâşûkiyet makamının verdiği yetki ile kabzedilen rûh'un
tekrar iadesi hususunda ısrarda bulundu...
Azrail (a.s.) tekrar direnince, Abdülkâdîr Geylânî Hazretle-ri'nde mahbûbiyet
hikmeti zahir olur.

[Dikkat buyurulursa, bu hikmet, şu esrara taallûk eder ki; yüce velîlerin bir tek
mertebei niyazları levh-i mahfuzu izni Hakla yazar, bozar tahtasına çevirir.]

O zaman, Azrail (a.s.) âlemlerin Rabbi'ne şöyle de:
— «Ya Alîm, Ya Kâdîr, SEN herşeyden haberdarsın. Mahbûbunla, aramızdaki
konuşmayı bilirsin. Yüce malûmun ki; mahbûbun Gavsü'l-âzâm beraberimdeki rûh'u
geri istemektedir. İlâhî buyruğun nedir?» diye sordu.
Hak, Azze ve Cellehü şöyle buyurdu:
— «Gavsü'l-âzâm Abdülkâdîr Geylânî, mâşûkiyet makamında bir velîmdir.
O, mahbûb ben muhibbim ne istiyorsa onu yap.»
İlâhî emirlerini izhar buyurdu.
O vakit de, ölüm meleği olan Azrail (a.s.) teeddüd etmiş olmaktan pişman oldu.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147