Allah Dostları & Evliyalar

Abdulkadir Geylani'nin Şahı Bahauddin'e "Nakşibend" ismini takması - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Allah Dostları & Evliyalar>Abdulkadir Geylani'nin Şahı Bahauddin'e "Nakşibend" ismini takması
Kırklar 11:50 03.10.19
Rivayete göre; Gavs'ül-Âzam'ın Hakk'a yürümesinden takriben yüz elli sene sonra Nakşiye Pîri Şah Bahâüddin Nakşi-bend'e müridleri sual ettiler:

Gavsü'l-âzâm Şeyh Seyyid Abdülkâdîr:
— «Kademi hazâ alâ rekabeti külü veliyullahî teâlâ» buyurmuşlar, buna ne
dersiniz?
Bunun üzerine Hazret-i Şah Nakşibend, elini göğsüne koyarak dedi ki:
— «Alâ aynî ve alâ basireti.»
Yâni: Hazret-i Abdülkâdîr'in ayağı benim gözüm ve basiretimin üzerine olsun... demiştir.
Zaten Şah Bahâüddin Hazretlerinin, Nakşibend ismini almaları şöyle olmuştur:

Bir gün Şah Bahâüddin sahrada dolaşırken Hazret-i Hızır (a.s.)'ı gördü. Hazret-i Hızır onu bir anda Bağdat'ta Hazreti Şeyh Abdülkâdîr'in yanına iletti ve Hazreti Pîr ile aralarında şöyle bir konuşma oldu.
Şah Bahâüddin:

— Ey âlemlerin elini tutucu! Sen benim elimi tut ki, sana el tutucu desinler.
Hazreti Pîr mübarek eiini uzatıp Hazreti Şah Bahâüddin'in kalbi üzerine koydu ve dedi ki:

— «Yâ Nakşebendi âlem, nakşi mârâ begir ki tura nakşebend güyend...»
Yâni: Ey âlemlerin nakşini tutucu! Sen benim nakşımı tut ki; sana Nakşibend desinler.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146