Allah Dostları & Evliyalar

Evliyalardan yardım istenir mi? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Allah Dostları & Evliyalar>Evliyalardan yardım istenir mi?
Laci 00:29 25.01.20
HADİSİ ŞERİF

‘Biriniz herhangi bir yerde yolunuzu şaşırırsanız,
bir şeyde yardımcı, muhafaza edici arayıp bulamadığınız zaman,
hiç kimsenin size yoldaş, arkadaş olmadığı ve
çaresiz kaldığınız yerde deyiniz ki:
Ey Allahü Teâlâ’nın has kulları! Beni muhafaza ediniz.
Ey Allahü Teâlâ’nın has kulları! Bana yardım ediniz.

Çünkü Allahü Teâlâ’nın öyle kulları var ki onlara yardıma gelirler, görünmezler.’

(Taberani, Mu’cem’ul Kebir, Hadîs No: 13737; Heysemî, Mecme’uz-Zevâid, 10. c, Hadîs No: 17103)

Hz. Ömer (ra) yağmur duasında Hz. Abbas'ı (Peygamberimizin amcası) vesile kılarak şöyle dua etti:

"Allah'ım, biz Peygamber'in amcasını sana vesile kılıyoruz, bunun için bize yağmur yağdır.” (Buhari).

'' AKLI OLAN BUNU ÇOK İYİ ANLAR''

Ebul Alemeyn Es-Seyyid Ahmed Er-Rufai Hazretleri Buyurduki:

Allah’ın sevgili kulları vesîle edilerek, Cenâb-ı Allah’tan bir şey istenebilir.
Onları vesîle ederek bazı ihsanlara kavuşulursa, bu ihsan ve yardımları evliyâlardan bilmemek lazımdır.

İhsanı yapan, Allah’tır.
Çünkü, velîler kendiliklerinden bir şey yapamazlar.
Allah Teâlâ onları çok sevdiği için, onların duâsı ve hatırı için yaratır.

Peygamber aleyhisselâm bir hadîslerinde şöyle buyurur: ''Saçları dağınık, kapılardan kovulan öyle kimseler vardır ki; bir şey için yemin etseler, Allah Teâlâ onları doğrulamak için o şeyi yaratır.''

Allah Teâlâ sevdiği kullarını yalancı çıkarmamak için, yemin ettikleri şeyleri dahi yaratınca; duâlarını elbette kabûl buyurur.

Mümin Sûresi, 6. âyet-i kerîmesinde meâlen şöyle buyurulur: ''Bana duâ ediniz; duânızı kabûl ederim.''

Duâların kabûl olması için şartlar vardır.
Bu şartları taşıyan duâ, elbet kabûl olunur.
Bu şartları taşıyan âlim ve velîlerin duâ etmesi için onlara yalvarmak, şirk olmaz.

Mevlâ-yi Müteâl, söylenenleri, sevdiklerinin rûhlarına işittirir.
Onların hatırı için, istenileni yaratır.
Evliyânın rûhlarından yardım istenir.
Çünkü, onların rûhları diri iken de, öldükten sonra da Allah’ın lutfettiği kuvvet ve izinle dirilere yardım ederler. Böyle inanarak, evliyâdan yardım istemek şirk değildir. Aklı olan, bunu çok iyi anlar.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147