Allah Dostları & Evliyalar

Seyyid Sıbğatullah Arvasi Kuddise Sırrahü.. . - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Allah Dostları & Evliyalar>Seyyid Sıbğatullah Arvasi Kuddise Sırrahü.. .
havashavas 16:15 05.09.20
(d.? / ö.1870)

Osmanlı dönemi âlim ve velilerindendir. Büyük âlim ve arif Seyyid Tâhâ-i Hakkâri Hazretleri'nin talebelerindendir. Adı, Sıbgatüllah olup, “Gavsü'l-A'zam”, “Gavsü'l-Hızâni” ve “Gavs” lakaplarıyla şöhret buldu. Ay*rıca "Arvâsî" nisbesiyle de bilinir. Babası Seyyid Lütfullah Efendi, dedesi Seyyid Abdurrahman Kutub Hazretleri'dir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1287 (m.1870) yılında vefat etti. Kabri Hizan ilçesinin Gayda köyündedir. Seyyid Sıbgatüllah Efendi, küçük yaşta bilinmesi gereken ilimleri tahsil etti. Genç yaşta tasavvufa merak sardırıp Van'a giderek Seyyid Muhiddin Efendi'nin hizmetine girdi. Bir müddet ona hizmet ettikten sonra Şeyh Muhiddin Efendi vefat etti. Bundan sonra Sıbgatüllah Efendi Şeyh Hâlid-i Gezeri Hazretleri'ne gitti. Bu mübarek zatın vefatına kadar ondan ayrılmadı. Daha sonra Seyyid Tâhâ-i Hakkâri Hazretleri'nin hizmetine koştu. Onun huzurunda kemal derecesine erişti. Onun vefatı üzerine ise yerine postnişin olan Seyyid Salih Hazretleri'ne teslim oldu. Seyyid Salih Hazretleri, Seyyid Sıbgatüllah Hazretleri'ni Hizan ve Gayda halkının irşadına görevlendirdi. Bu sırada Hızır Aleyhisselam’la istediği zaman buluşup görüşecek duruma geldi. Seyyid Sıbgatüllah Hazretleri'nin, taliplerine teveccühü, sohbetlerinden daha faydalı idi. Onun için sohbet süresi çok az olurdu. Talebeleriyle sessiz otururken içlerinden pek çoğu cezbeye kapılır, kendinden geçerlerdi. Bir defa*sında oğlu Bahaddin, babasından izin alarak vaaza başladı. İki saat kadar gönülleri aydınlatan sözler söyledi. Fakat hiç kimsede muhabbet ve cezbe eseri yoktu. Sohbet bittikten sonra, Seyyid Sıbgatüllah Efendi: "Haydi, kalkınız, ikamet getiriniz de namaz kılalım" der demez, cemaat cereyana kapılmış gibi cezbeye tutuldu. Hayatı insanlara hizmetle geçen Seyyid Sıbgatüllah Hazretleri, iki küçük oğlunu Seyyid Nur Muhammed ve Seyyid Burhan'ı, zahirî ve manevî terbiye*leri için Molla Abdurrahman-ı Meczub'a teslim etti. Seyyid Tâhâ Hazretle*ri'nden naklederek: "Kılıç kınından çıkmadıkça bir şey kesmez" buyurdu. Vefat ettiği Cu*martesi günü öğleden sonra sekerat-ı mevt haline geldi. Bu haliyle yanına giren Abdurrahman Tâğî ve Molla Abdurrahman Meczub, sessizce "Yasin" suresini okudular. "Beni doğrultun" buyurdu. Doğrulttular, tekrar: "Beni yatağıma uzatın" buyurdular. Birkaç defa doğrulttular ve tekrar yatağa yatırdılar. Ölüm hastalığının ızdırabı fazlalaşınca, Abdurrahman Tâğî'ye bakarak: "Böyle olsun bakalım" dedi ve ölümü tercih ettiğini belirtti. Sarığını çı*kardı. Göğsüne buz koydular. Yasin suresini yüksek sesle okumalarını tavsiye buyurdu. Sağ yanına tebessümle dönerek şahadet kelimesi getirdi ve ruhunu teslim etti. Seyyid Sıbgatüllah Arvâsî Hazretleri'nin yolu, başta halifesi ve oğlu Seyyid Bahaddin Hazretleri, diğer halifeleri Abdurrahman Tâğî, Şeyh Halid-i Şirvânî, Şeyh Abdurrahman Behtânî, Sûfı Mustafa Külâtî, Ali Can Gülpikî gibi zatlar tarafından devam ettirildi. Seyyid Sıbgatüllah Arvâsî Hazretleri'nin, Seyyid Celaleddin, Seyyid Behaeddin, Seyyid Hamza, Seyyid Nur Muhammed ve Seyyid Hasan adlarında oğulları vardı. Ayrıca Seyyid Bahri, Sultan Veled, Bürhaneddin adlarında üç oğlu ise küçük yaşta vefat etmişlerdir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.

Kaynak: EVLİYALARIMIZ.. .

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Elifelif 22:39 05.09.20
Allah teala razı olsun, Rabbim veli kullarının yolundan ayırmasın bizleri hepsinin kabirleri nur dolsun Rabbim razı olsun cümlesinden.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
havashavas 23:40 05.09.20
Cevapla Up