Allah Dostları & Evliyalar

Dr.Münir Derman-dan bir sohbet. - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Allah Dostları & Evliyalar>Dr.Münir Derman-dan bir sohbet.
Hiçlik 01:46 06.01.17
Dr.Münir Derman-dan bir sohbet.
Kabirde Mü'min olarak yatana gıpta ederim.Ben de öyle olmak istiyorum.
Dış giyinişim basit. Bunu zühd için giyiyorum desem nefsimi övmüş olurum. Para yetmiyor alamıyorum desem bu sefer Rabbimi şikayet etmiş olurum.Bunu bana sormayın... Ne düşünürsen düşün... En büyük günahın in*sanlarla eğlenip alay etmek olduğunu hatırlatırım.

Yıldırım herkese isabet eder. Mü'mine de, mü'min olmayana da. Amma Allah'ı anana isabet etmez.Öyle tecelliler olur ki gaflet olmasaydı dayanamaz insan ölürdü. İnsanlar önlerine çıkacak felaketi sezebilselerdi ekin ekmez, bina yap*maz, yiyemez, içemez, uyuyamazlardı.

Allah-ü alem hazinelerini sevdiklerine taksim eder bunda bir neseb veya sülâle gözetilmezdi...

Kendimi bir kaya başında sanıyorum. Nereye yuvarlanacağımı bilmiyorum.Bu asırda helâl aramak azaldı. Helâli arayan müsafirlere bir lokma ekmek dahi çıkaramaz.Bu zamanda köşesine çekilen bile kendini kurtaracağından emin değil. Halk arasına karışanı düşün...Hayatım boyunca sıkıntıdan bir gün olsun kurtulmadım. Bu zamanda dirilerin kalbleri ölü, ölülerin kalbleri diri. Helâl yemek ihtimal dahi*linden bile çıktı şimdi...
Ev geçindiriyorum ne yapayım diyemem. Allah'a asi olunca mı geçine'biliyorum? Allah'a itaat edince ölecekmiyim ?...

Öyle utanmalar vardırki yüzden etler dökülür gibi olur. Beni söy*letmeyin... Uyuduğun zaman ne alacağın nede vereceğin olsun. Ne senin kimsede hakkın, nede kimsenin sende bir hakkı bulunsun.Zenginlik zahid olmağa engel değildir. Bakilik te zahidliğe işaret sayılmaz. Kalbe bakmak gerek... Dünyalığı yoktur zahid değildir. Dünyalık için hırsa kapılır.
Yağdan yapılmış birşeyler görürsün.Kemikten birşeyler duyarsın.Bir et parçasıyla konuşursun.Aklın miğdene takılmasın. Dünyanın günleri sayılıdır. İbadedte benlik olursa ağır yemekleri terkedin. Tuz ve ekmekle geçinenler vücuddaki kötü yağları giderirler. Yakın haliniz artar. Bir lokma et kırk gün kalbi karartır...Ölümü özüne sevdir. Nasıl olsa gelecek... "Keşke böyle olmasaydı" deme. Tehlikelidir bu laf...

"Hastalığa görsünler diye bir şey karışmaz. Tahammül edene mükafat*la doludur."
En çok sevdiğim şey soğuk su'dur. Sana söylemeğe seni ehil görmü*yorum. Kendi mi de anlatmağa lâyık görmüyorum.

“Imam-ı Malik" Allah'ın Resul'ünün türbesi bulunan bir yere hay*van derisiyle basarsam Allah'tan utanırım. der, Medine'de yalın ayak ge*zerdi. Biz bu gün onları arzımıza dahi alacak: kudrette değiliz. Bu hali*mizle nasıl onların fazilet derecelerini ölçebiliriz...Peygamberlere aid bir sır vardır. Açıklarlarsa peygamberlikleri hiç olur.
Ulemalara aid bir sır vardır. Açıklanırsa Halk fesada gider. Padişahlara aid bir sır vardır. Açıklanırsa saltanatları kalmaz... îstiğfar etmekle kurtulduğunu zannetme. O istiğfar da başka bir istiğfara muhtaçtır...
Kıyamette insan tanıdığı kimselerin yanında hesaba çekilir.Sebebi de daha çok utansın...
Yaptığın ibadete bakıp aldamnayın.
Erenlerin yanına boş giren dolu çıkar. Dolu giren de boş. Sadaka fakirlere ve çaresizlere verilir. Manevi hal, maddi varlığı görmeyenlere verilir. Beşer elbisesinden soyunanlara giydirilir.
“Allah, yaptığın taati senden gizlesin, kendine taat kılmağı sana kolaylaştırsın.”
Fakirler üçe ayrılır. Bir fakir vardır kimseden birşey istemez. Verilerdi de almaz. Bu Ruhani bir zümredir.
Bir fakir vardır ki kimseden birşey istemez. Verilirse kabul eder. Bu Velilerin orta hallisidir.
Bir başka fakirde vardır ki sabra devam eder. Vaktini geçirmeğe bakar. İhtiyaç canına tak ederse, çıkar Allah'ın kullarından birşeyler ister. Amma kalbindeki dileği Allah'tır.
Sadaka gizli verilir. Vereni yalnız Allah bilir...
Elini iç yağı ile bulayıb, balığın temizlendiği su ile temizlemek çok gariptir...
İstitrac: farkına varılmadan yada farkına varılıp aldırış etme*den yavaş yavaş helake yönelmek.
Zenginliğin gelmesinden tıpkı fakirliğin gelmesinden korktuğun gibi korkarsan gel yanıma...
Mü'min: Hurma eker ondan diken almaktan korkar.
Münafık: Diken eker, taze yemiş almayı arzular. Böyle düşünene ya*zıklar olsun deriz...
Kulların bir gayreti olmadan Allah kulları yarattı. Onların arzusu olmadan boyunlarına bir emanet yükü vurdu. Bu halleriyle onlara yardım etmezse kim yardım edecek...
Sünnet: Dünyayı tamamen, terk etmektir. Farz da Mevla ile sohbet etmektir. Resul'ün bütün sünneti dünyayı kalbe sokmamağa delâlet eder. Kur’anda emirlerin hepsidir. O da Mevlâ ile sohbete çağırır... Kur’an Allah'ın Kelâm sıfatının tecellisidir.
Evvel. Ahir. Zahir. Batın. isimlerinin birinin cezbesi içine düşen Veli'den keramet zuhur eder.
Zahir: Buna sahib olanlar dış aleme dalgındır. Ondaki ilâhi kuv*vet ve kudreti seyrederler.
Batın:Sırlar aleminin macerasını seyrederler.
EVVEL:Geçmişte olmuş işlerle meşgul olurlar. Ezel alemine dalarlar
ARÎF aima istikbale bakarlar.
Bu dört isme şahit olanların her biri istidad ve kabiliyetine göre nasib alırlar. Ancak Cenabı Hakkın bizzat idare ettiği Veli kullar bu hududun dışındadırlar. Bu zümre için her taraf açıktır.
"Bir kimse bildiği ile âmel ederse, Cenabı Hak ona bilmediğini insan eyler." âyet...
Velâdet halinde bulunan her Veli bütün Cuma geceleri mutlaka Mekke'dedir.Hiç bir şekilde bu hal te'hir edilmez.
Helâl yiyenlerin elbiseleri eskimez. Beden elbiseyi eskitmez. Elbi*seyi günah kokuları eskitir...Fakirin elbisesi de eskimez. Çünki haram yemez... Helâl yiyenlerin öldükten sonra cesetleri de çürümez...
Kalbin, kendine göre has yemesi ve içmesi vardır. O da "Zikrullah"tır. O Allah'ı anmakla gıdasını alır...
Allah'tan korktuğunu söyleyen kimse, haramlar şöyle dursun, şüphe*lilerden sakınmıyorsa Allah'tan korkma işinde yalancıdır.
Açlık Nur'dur. Tokluk ateş. Şehvet de odun. Şehvet ve tokluk bir araya gelince ateş yanmağa başlar. Sahibini yakıp bitirinceye kadar sönmez.
Sabretmeyi sabırla başarana sabırlı denir. Bir yandan sabır o bir yandan şikayet edene sabırlı denmez.
KUL VE BİL HAKKI ENZALNAHU VE BİL HAKKI NEZELE
Şam'lı meşhur Veli Ahmet bini Ebu'ul Havari, Cüneyd ona Şam'ın reyhanı derdi...den Öğrenmiş ağrıyan yere elini kor ve bunu okurmuş.
Ehli Kur'an olan bir kimse,bir isyana dalacağı zaman sinesindeki Kur'an: Allah'a kasem olsun ki sen beni bu iş için ezber etmedin. diye seslenir. Eğer o aciz kul bu sesi duyabilse; Allah'tan utanır ve bu utanç onu o anda öldürür.
Kötülüğe,iyilik, merd yiğitin kârıdır.
Velilerin yanında kalbini temiz tut. Onlar kalblerin casusudur. Hepsini bilirler.
Dedikodudan şeytan dahi yapmaktan utanır. Hatta korkar.
Usul çoktur amma Hak yolu birdir.
İzzeti Nefs: Nefsin izzeti olmaz...
Melamîliği kuran Hamdun Nişaburi 271 de Nişabur'da vefat etmiştir. Hayde mezarlığında medfundur.
Önce emirlere sarıl. Sonra da himmet bekle... Allah dış duyguları*mızla bilinmez. Çünki o gizlidir. Hemde gizlinin gizlisi. Bu gizliyi bul*manın adı Mârifet'tir.
Bela ve eziyeti yüklen. İnsanın özündeki gayrettir. Himmetidir. Zahirdeki vücud değildir.
Arif mücella bir aynadır. Ona takıldığın zaman. Mevlasının tecel*lisi görülür.
Dünya: Miğde'den ibarettir. Miğdeni ne kadar dolduruyorsan dünya ile o kadarsın...
Allah'ın Veli kullarını sevmiş olan, Allah'ı sevmiş olur»
Evliyanın sevdiği kimse ise, Allah'ın sevdiği kimsedir...
Bu benim eserim değildir. Hakkın bir niğmetidir. Daraldığım zaman*larda içten gelen duygularla bunları yazdım. Yazdıkça içim açıldı ve bunlar husule geldi...
Ulema fesad olunca ibaded işleri bozulur.
Fukara zümresi fesad olunca da ahlak kalmaz.
Umera'ya da fesad hali arız olunca yaşama düzeni bozulur. Halkta huzur kalmaz...
Allah yolunda hiç bir makam yoktur ki orada göz yaşı olmasın... Vuslet oldumu göz yaşı artık diner. Hak ile arana bir gömlek sokma...
Allah'a karşı irfan sahibi olan bir kalbin, ondan gayrisine mey*letmesi haramdır.
Herkes kalb kalb der dururlar acaba bu nedir. Birisi çıksada izah etse dinlesek ve öğrensek...
Bir kimseyi nefsi. alt ederse, şehvet duygularına esir olur. Hay*vani arzularının zindanına kapatılır. Ve Cenabı Hak onun kalbine faydalı işlerden zevk almayı haram kılar.
“ONLARKİ YERYÜZÜNDE HAKSIZ YERE KİBRE KAPILDILAR VE AYETLERİMİZİ ANLAMAKTAN YANA UZAKTADIRLAR " AYETLERİMlZİN NURLARINI ZULMET PEÇESlYLE KAPARIZ OKUSALARDA ANLAYAMAZLAR "ZEVK" ALAMAZLAR" Âyet
Beni ziyarete gelmen senin faziletine delildir. Benim ziyaretim de bu da senin hakkın...
RABBANİYYUN ZÜMRESÎ OLUNUZ. DİNLEYECEĞİNİZİ ALLAH'TAN DİNLEYİNİZ VE ONUNLA KONUŞUNUZ...
Cennet mahluktur.
Kur 'an değil. O ezel ve ebedi'dir.
Cennet için okuma. Rabbinin varlığını bilmek için oku.
Bu böyle olursa, dünyalık için okuyan! artık sen tart... Böyle yapan her hayrı kaybeder.
Edebini salih kullardan alırsan, keramet minderine oturmağa hak kazanırsın...
Adem hatayı yaptığı zaman, Cennette bulunan her yey ağladı. Yal*nız Altın ve gümüş ağlamadı. Allah Kelam sıfatı ile onları âlâ etti.
Adem'e herşey ağlarken siz neden ağlamazsınız?
Biz sana âsi olana ağlamayız.
Bunun üzerine Hak Tealâ şöyle buyurdu.
“İZZETİME, CELÂLİME AND EDERİM ÜSTÜNDE BÎR DEĞER BİÇECEĞÎM. VE ADEM OĞULLARINI SİZE HİZMATÇİ KILACAĞIM."

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Devrimci 06:45 06.01.17
Herkezin dikkatlice okuyup tefekkür etmesi gereken bir konu.Allah razı olsun @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] kardeşimiz.

Değerli üyelerimiz lütfen okuduğunuz ve istifade ettiğiniz her konuyu sağ üstten yıldız verip değerlendiriniz ve yorum-mesaj yazınız.Hep birlikte ahde vefa ile foruma destek olalım.
Hala iki yıldır üye olup forumda 1 tek bile mesajı olmayan sömürücü bazı üyelerimiz gibi duyarsız olmayalım.Hep birlikte emek verip formumuzu yaşatalım.
Chat bölümünün hemen altındaki reklamı günde 5-6 defa tıklayıp formumuza destek olalım arkadaşlar.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Hiçlik 12:49 06.01.17
Allah sizden de razı olsun @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] hocam.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
RvP 15:20 21.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 20:33 21.04.17
ALLah Razı OLsun PayLaşım İçin..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İnşirah 17:14 06.08.17
Allah razı olsun,emeğinize sağlık ..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Aliye 17:47 06.08.17
Devrimci 10:39 26.09.17
Dr.Münir DERMAN hazretlerinin ''Sohbetler'' kitabını e-kitap olarak foruma yükledim.250 mesaj barajını geçen üyelerimiz indirip istifade edebilirler.
Lütfen forumda aktif olup okuyup istifade ettiğiniz konulara mesajlar ve yorumlar yazınız.Chatteki sohbetlerimize de katılınız.
Sizleri forumda daha aktif görmek isteriz.Hep birlikte forumumuzu canlı tutalım.
Chat bölümünün hemen altındaki reklamı günde 5-6 defa tıklayıp formumuza destek olalım arkadaşlar.
Lütfen Facebook Sayfamizdan ve Twitter adresimizden Bizi takip Edin.
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Mostar 00:00 06.10.17
Fevkalade. Rabbül alemin sırlarını yüceltsin.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ahmthc09 08:11 11.02.20