Alternatif Tıp ve Bitkilerle Tedavi

Refleksoloji - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Alternatif Tıp ve Bitkilerle Tedavi>Refleksoloji
Tuana 10:02 21.03.18
Refleksoloji Nedir?
Refl.eksoloji, bugün alternatif tedavi dediğimiz terapilerin arasında yer almaktadır.
Refleks sözcüğünün sözlük anlamı "dış etkilere bağlı olmak üzere istemsiz kas kasılması"dır. Ancak refleksoloji sözcüğünün içinde bulunan "ref-lek" terimi, yansıma ya da aksetme anlamına gelir.
Ellerimiz, ayaklarımız, gözbebeklerimiz ve kulaklarımız vücudumuzun
bir çeşit haritasını taşımaktadır. Başka bir deyişle her organın el, ayak, göz-bebeği ve kulaklarda yansıdığı bir yer bulunmaktadır. Her organ, yansıma
alanı ile ilişki içindedir. Örneğin ayaktaki karaciğer noktasına baskı uygulayarak ya da o':arak karaciğeri uyarmış oluruz.
Ayaklarda, organların yansıdığı noktalar daha geniş bir alanda oldukları
için, bu noktalar el ve kulaktaki noktalara göre d.aha belirgindir. Dolayısıyla
bu noktalar üzerinde çalışmak ayaklarda daha kolay olur. Ayakların bir özelliği de vücudun hassas bölgeleri olmalarıdır. Bu nedenlerle refleksoloji tedavisi için bu bölgede çalışmak, ellerde çalışmaktan daha etkilidir.
Organlar ile organlann yansıma noktalan arasındaki ilişkinin nasıl oldu*ğu hakkında birbirinden farklı düşünceler bulunmaktadır.
Bazı kitaplarda bu ilişkinin sinir uçları ile olduğu savunulur. Ovma eylemi ayaktaki sinir uçlarını uyarır ve ortaya çıkan elektro-kimyasal mesaj, nöronlann yardımı ile hareketlendirilen noktalara denk gelen organlara taşınır.
Böylece bu organlar da uyarılmış olur.
Bu düşüncenin yanısıra bugünkü refleksoloji eğitiminin temel aldığı, en yaygın inanç 'Bölge Terapisi'dir (Zone Therapy).
Oysa Uzak.doğu düşüncesi, organlar ile yansıma noktalan arasındaki iliş*kinin vücuttan geçen enerji kanalları, meridyenler* ile olduğunu söyler.
Yukanda sıralanan birbirinden farklı düşüncelerin buluştuğu nokta ise.refleksolojinin, vücut enerjisinin dengeli bir biçimde organlara yayılmasına
yardımcı olarak, bütün vücuda denge getirmeyi sağladığıdır.
Vücuttaki enerji, üzüntüler, stres, hastalıklar, travmalar sonucu tıkanabilir. Bu tıkanıklıkların sonucu olarak kimi organ gerektiğinden fazla, kimisi
ise az enerji alır. Bu. dengesizlik ise yavaş yavaş organların görevlerini iyi
yerine getirememesine yol açabilir. Refleksoloji, ayaklardaki bazı noktalara
uygulanan basınç ve masaj ile bu tıkanıklıkları açarak se.rbest enerji akımını
sağlamaya yardımcı olur ve böylelikle organlara uyumla dağılan enerji vü*cudu canlandırır. Enerjinin dengeli yayıldığı vücut sağlıklı bir vücuttur ve sağlıklı vücut kuvvetli bir bağışıklık sistemine sahiptir.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla
Havasokulu 08:41 22.05.18
Sayın Tuana, Allah-u Zülcelal razı olsun.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Anka58 11:37 22.05.18
Teşekkür ederiz.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
pirbab 14:58 23.09.18
Teşekkürler bilgi için
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Etiketler:refleksoloji
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146