B Harfi ile Başlayan Rüya Tabirleri

Rüyada Bulut - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
B Harfi ile Başlayan Rüya Tabirleri>Rüyada Bulut
Havasokulu 09:59 27.09.17
BULUT: Rüyada bulut görmek, bütün insanlığın hayat ve kurtuluşu olan İslâm ile
tâbir olunur. Zira bulut, su ve yağmur taşıdığı için yüce ve kerim olan Allah'ın
rahmetine sebeptir. Bulut ağlamayınca çemen gülmez.
Yine bulut görmek, kendisinde mevcut olan lütuf ve hikmete binaen, ilim, fıkıh, hikmet
ve irfana delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki:
- Rüya esnasında semada bulutları öteye beriye sevkettiğini görmek, ulemâ ve
hukemâ ile sohbete delâlet eder. Havada bir bulut tutup yere getirdiğini görmek, ilim
ve hikmet sahibi olmaya işarettir.
Rüyada kendisini bulut gölgesinde görmek, rüya sahibinin o sene içinde çok hayır ve
berekete ve nimete ereceğine alâmettir.
Cafer-i Sâdık hazretleri demişlerdir ki:
- Rüyada bir kimse kendi gömleğini buluttan olarak görse, Allahu Teâlâ'nın nimetinin
o kişiyi kaplayacağına delâlet eder. Kişinin rüyada bulut üzerine bir ev yaptığını
görmesi, hikmet ve yükseklikle beraber helâlinden nimete ve mala erişeceğine işarettir.
Rüyada bulutun üstüne bindiğini görmek, saliha bir kadınla evlenmeye delâlet eder.
Veya arzu ve isteği varsa seyahat eder, yahut hacca gider. Gönlünde bu arzular
yoksa ve ilim talep ediyorsa, ilim ve hikmetle şöhret bulur.
Rüyada bulut görmek, bazı kere de su üzerinde yürüyen gemilere delâlet eder.
Bazı tâbirciler demişlerdir ki:
- Rüyada bulut görmek, kuvvetli melik, şefkat ve merhametli sultan veya âlim ve
hakim bir kimseye delâlet eder.Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada bulut görmek şu veçhe ile tâbir olunur:
a) Hikmet,
b) Riyaset,
c) Mülk,
d) Rahmet,
e) İffet,
f) Azab,
g) Baht,
h) Bela ve fitne...
İsmail bin El-Eşas ise şöyle demektedir: Korkunç siyah bulut görmek, şiddet ve
zarurete işarettir. Yağmur bulutu görmek, hayır ve ucuzluktur. Buluttan bir kısmını
eline aldığını görmek, mal ve mülkün artmasına delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada bulutun kendisini istikbal ettiğini görmesi, adi, beşaret, keder ve
gamdan kurtuluşa işarettir. Gökyüzünden bulutun yere düştüğünü görmek, şidetli
yağmur ve sellere delâlet eder ve o belde düşman istilâsına maruz kalır.
Rüyada bulutun güneşi örttüğünü görmek, devlet reisinin vefatına ve zevaline delâlet
eder.
Kirmanı (rh.a.) demiştir ki:
- Rüyada bulutlar topladığını veya yüklendiğini veya onlarla konuştuğunu görmek, ilim
ve hikmete, refah ve saadete delâlet eder. Bulutlar önünde olup onları toplamaya
kadir olamadığını görmek, âlimler ile arkadaş olmakla beraber onların ilminden istifade
edememeye işarettir.
Rüyada buluta bindiğini görmek, ilim ve hikmette kadri ve şani yüce olmaya işarettir.
Çocuğunun buluttan olduğunu görmek de bütün dünyasının ilim ve hikmetle dolu
olacağına delâlet eder. Yine rüyada dünyasının bulut olduğunu görmek, hikmetle,
hayretle çalışmaya delâlet eder.
Yine tâbircilerce denilmiştir ki: Rüyada bulutu vaktinde görmek, hayır, bereket, nimet
ve mala işarettir. Bulutu vaktinde ve yağyağmur yağdırır görmek, o şehrin halkının
rızkının genişliğine işarettir.
Rüyada mevsimsiz kırmızı bulut görmek, o şehir veya mahalle halkına bir sıkıntı, bir
hastalık veya fitnenin isabet edeceğine alâmettir.
Bir kimsenin rüyada yağmursuz siyah bulut görmesi, nimet ve menfaat ile tâbir
olunur.
Bazı kere de bulut görmek, soğuğa veya mahzunluğa delâlet eder.
Rüyada beyaz bulut görmek, iyi amel ile tâbir olunur. Bir bulutun yeryüzünden göğe
doğru yükseldiğini görmek, yolculuğa delâlet eder. Gurbette olan birinin bu rüyayı
görmesi, memleketine döneceğine işarettir.
Rüyada bir bulutun kendisini karşıladığını görmek, iyi amele, adalete, sevinmeye, her
türlü keder ve üzüntüden kurtulup rahata kavuşmaya alâmettir. Kötü huylu ve fitneci
bir adamın bu rüyayı görmesi, ona erişecek azaba işarettir.
Yine rüyada bulut görmek, sıkıntı, korku, keder ve üzüntünün gitmesine, iyilik ve güzelliklerin meydana çıkmasına delâlet eder.
Bazı kere de rüyada bulut görmek, yüce Allah'ın "Görmedin mi şu hakikati ki Allah
bulutları (dilediği) yere sürüyor. Sonra aralarında bir imtizaç hâsıl oluyor." (Âl-i
İmran, 161) mealindeki âyet-i kerimesinin işareti ile ülfet ve sevgiye delâlet eder.
Bazıları da demişlerdir ki: Rüyada bulut görmek, kuvvetli melik, şefkat ve merhametli
sultan veya âlime delâlet eder.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
111333elmeddin 22:54 13.07.22
Rüyada bulut görmek kişilerin olumsuz birtakım olaylarla yüz yüze geleceğine, rüya sahibinin ağlayacağına delalet eder. Rüyada bulut görmek kişinin iş hayatında sorun yaşayacağına, kötü insanlarla yüz yüze geleceğine ve kişinin bir takım olumsuzluklarla karşılaşacağına işaret eder
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up