Berhetiyye

Berhetiyye Azimetleri-Kasemleri - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Berhetiyye>Berhetiyye Azimetleri-Kasemleri
HavasHoca 19:40 15.05.16
Berhetihin Kübra

Bismillahil muhitil kadimül ezeliyyüllezi cema bi
nuri vechihil ekvani Ve emeddeha bi kudretihi bi
kuvvetin heybeti ala külli meliki ve felekin ve cini ve
seytanin ve sultani mehafetihi cemi-ı mahlukatihi ve
ezanet ve tevadaatil keribiyyüne min a'la
makamatiha ve secedet ve icabet da'veti ismihil
azimül a'zamü limen tekelleme bihi ve esraet bil
berahinül mahkümeti fi elvahi kulubil mütesarrifine
batadin zehecin vahin Aksemtü aleyküm eyyetühel
melaiketil ulviyeti vel ervahir ruhaniyeti bima cemea
fi bahril esma-i minel envari termi bi sühübin nariala
külli men asa daiyel melikil cebbari tahsa sekunin
agla galeyhunin yekün feyekün innema emruhu iza
erade seyen en yekulelehü kün feyekün Tekünül
esma-ihi tai-ıne ve lidaihi raciıne vel ismihil azimül
a'zamü hadimine ve mukarrabine bi ızzeti bathesin
tahselanunin esmehin semahin elali ala külli
berahin hureynin hureynin baruhin baruhin ve
hüvellezi yuhyi ve yumitü fe iz akada emran fe
innema yekulelehü kün feyeküne en feinne ya'tün fil
kudsiyyihi kadimen ve min seyin errahmeti rukaman
ma izzayi hara men fis semavati vel ardı tavan ev
kerhan li azametil melikil cebbarillezi celle fi allahin
liyeküni kevni kürsiyyihi cehran ceharan yahrücü
duhanin suudün nun muhteber bi meyraze alin
fakselin salihin alin ibilin veyhin inneke ala ma tesaü
kadir halakal arda ala bahrin acacin yetelatamü
zahiran Venferade bil vahdaniyeti fevka kürsiyyihi
lem yettehız sahibeten ve la veleden ihduru ila
mekami haza vermu bi sivazin min narin ala külli
men asa daiyel melikil cebbari bi ızzeti berhetihin
berhetihin yehin yehin hüve la ilahe illa keririn
keririn kain cebbari tetlihin tetlihin turanin mezcelin
bezcelin tebarakallahü rabbil alemin Terkabin
tebarakellezi biyedihil mülki ve hüve ala külli seyin
kadir Berhesin bi ismihi tücibül melaiketi li
daiyyehü galmesin galmesin galmesisin ganiyyün
fettahu karibü mücibü hutirin halikul ars imin
kadarati nuri kudretihi kalnehudin fatiris semavati
vel ardı cailil melaiketi rusulen üli ecnehitin mesna
ve selase ve ruba yezidü fil hakli ma yesa-ü
innallahe ala külli seyin kadir Bersanin kazhirin
nemuselhin berheyula beskeylehin bi ismihi yücibü
da'vetil mudattarine kayyümün kazmezin ehata
ilmihi bil kainati ecmeın Engalelitin kabaratin
gayahan keydehüla Maliki yevmiddine lehü mülküs
semavati vel ardı semhahirin semhahirin
semhahirin Bikehtahünihin besarisin tunesin
semhabaruhin bikehkehicin keckelemin aksemtü
aleykün hazel ismil a'zamü ve bi münezzilü elvahyi
aler rusili min süradikatil azameti minel levhil
mahfüzi illa ma ecebtüm da'veti bil kafi ven nuni ve
bi ismihi echezetin beduh ellezi yeduru bihil feleküd
deverani ve yebasü men fil kuburi yevmin nusuri
ecibid da-i ya selhubin in kanet illa sayhaten
vahideten feizahüm cemiun ledeyna muhdarun.

Normal Berhetiyye azimetinden çok daha kuvvetli ve tehlikelidir.. Bunla ilgili sır vermeye gerek yok.. Öncelikle normal berhetiyye çözülmeden bu çözülmez, çözülse bile zararı sana patlar ve hata yaparsın .

Bu berhetiyye kübra yani orjinal Berhetiyye değil yalnız Berhetiyyenin içine girer onun büyük bir dalı gibi düşün..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
HavasHoca 19:45 15.05.16
Berhetihin Kübra

Önce normal Berhetiyye ile başlıyosun yani bilindik Berhetiyye kısa öz...
Allahumme Bi izzeti Berhetiyyhin Keriyrin böyle gider.. sonra biter.. kasemin tamı sende vardır.
Ben bazı düzenlemeler yaptım.. harf ve kelime olarak..

Berhetiyye sırları diye bir konum var onun el alt yorumu :

Berhetiyye isimlerinin tamamını bir çini tabağa gülsuyu, mizk, zağferan ile yazıp, yazıyı menba suyu ile sildikten sonra iftarını bu su ile açarsın. Açtıktan sonra tuzsuz arpa ekmeği ve tuzsuz zeytinyağı ile açarsın. Esma-i berhetiyye kasemini her farz namazının ardından 45 kere okursun. Bulunduğun yeri ummal yani kına çiceği tohumu ile buhurlarsın. Yedi gün oruçlu olarak yedi günü bu şekilde tamamladıktan dilediğin her şeyde berhetiyye kullanma hakkına sahip olursun. Riyazetli yapılmalıdır. Temiz olunmalıdır. Abdestli olunmalıdır. Gereksiz vakit harcanmamalıdır. Davet yaptıktan sonra elini pis işlere sürmemelisin. Buna bulaşan kişi çok dikkatli olmalıdır.

yetkin olduktan sonra
Ondan sonra hep oruçlu olmalısın ve riyazetli.. insanların olmadığı boş bir mekana git
Ud dalını buhurlayarak,
Berhetiyye Kasemini 7 kere okuduktan sonra istediğin varlığı getirebilirsin.
Çağırma şöyle olabilir ; ….. isimin görevlileri buraya gelin
veya ….. buraya gel.

diğer ayrı ayrı amellerinde ayrı ayrı buhurları var..

zaten bir ruhani ile iletişime geçtikten sonra diğer sırlarıda açarsın..

gün, saat, vakite göre çağırmalar değişir... önce vakitlerin sırrını çözüceksin

Artık 45 kere okuyup yetki alman gerekiyor sonra 7-3-1 vsvs okuyup kullanman gerekiyor.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 20:09 15.05.16
Berhetiyye Sırları


Şimdi bu yol üzere devam edip okumak şarttır ; evvelce ervah ile alakadar olduğunda huzura celb ve ihzar eylemek üzere davetiye edersin, ; evvela baliğ olmadık bir çocuk bulup çocuğun alnına (fe keşefna anke Kıta-uke febasarukel yevme hadid) yazarsın sonra bir kağıda daha yazıp bir kalaylı tas altına koyarak okumaya başlarsın 1 defa veya 7 defa veya 9 kere okumak şarttır,Berhetiyyeye devam ederken çocuğa dersin; padişahları gelsin ) derhal padişahları gelip hazır olur, ve alem ve sancaklarının hepsi saf tutup düzülürler ki 28 isimlerin umum isimlerin ulvi gerek süfli hepsi hazır olurlar ,hepsi taht üzere oturup divan kururlar, matlubun her ne ise sorarsın , şöyleki maksudun bir hastanın derdine derman olmaksa ; şu adam hasta oldu reçetesi nedir devası nedir ve nezaman iyi olur yoksa ölürmü dersin hepsine cevap verirler, veyahutta definelerden hazinelerden hazinelerdeki tılsımlardan sorarsın hepsine cevap verirler
Şöyleki Ulema-i havvas , bu Havvası Berhetiyye yi 45 Bab (Kısım) üzere , ve 28 menazili kameriyye üzere tertip etmişlerdir
2ci Bab
Celb :
Eğer arzu Edersen bir kimseyi emrin altına alırsın Yolu budurki : Evvelce o kişinin ismini Ve validesinin ismini Yazıp bunu bir daire halinde çizersin ve etrafına Berhetiyye aksamını Yazıp Ve bir diğer kağıda vefki şerifi yazıp hazır edersin , Akşam olunca hemen kimsenin olmadığı bir yere girip orda 45 defa Berhetiyye okursun ve içerisinde Berhetiyye yazılı kağıdı büküp fitil haline getirirsin ve üzerine kafur bal mumu kaplayıp tam mum haline getirirsin içerisine fitil geçirmek için ortasını delip ve pamuk ipliğinden bir ip büküp geçirirsin.
Yapılışı şöyledirki : okuduktan hemen sonra veya okumaya başladıkta hemen mumu yandırırsın ve hemde mum yanarken vefki 3 parça kesip 3 kere veya 45 kere berhetiyye kasemini okuyup ve hemde her 45te birisini tüttürürsün, bu amel tamam olurken matlubunu hazır olarak görürsün derhal 24 saata varmayıp celb ve hazır olduğunu görürsün , bu amel kamer reşa menzilinde iken yapılır
3cü Bab
Celbi Derahim
Üstazı Kiramların tarifleri vardırki Berhetiyyenin ekseriye 2ci babında celbi derahim vardırki : evvelce yeni bir kaziburruman(Nar Dalı) tedarik edip üzerine kasemi Berhetiyyeyi yazıp bu çubuğu kimsenin olmadığı bir yere gömüp halvete girersin orada tam bir menazili seyyare devam edip her gecede 45 defa berhetiyye okuyup tamam oldukta derhal halvetten çıkıp uyursun, işte bu yol üzere devam edip eyyamı mezkure tamam olacağı gece Sol tarafta Boyalanmış Kısım aynında ve bir muhadde boyunda bir beyaz Atlasdan şerbet alıp bunu muhadde nin altına koyup yatarsın.Her ne zaman uykudan kalkarsan muhaddenin(yastık) ın altına bakarsın Orda günlük olarak rızkını bulursun.Her gece bu ameleyi yapmak lazım değildir. Bir kere bu amel yapılırsa ömür boyunca altınlar gelmeye devam eder.Yalnız vefki yastığın altına koymak yeterlidir bu amel kamer afra menzilinde iken yapılır.
4cü Bab
Celbu Huddam
Eğer arzu edersen Bir hadim sahibi olursun, Her emrine hazır edip herne muradın varsa her ne maksudun varsa onu vazifelendirirsin
Bunun yolu şöyle dir : Yeni bir kaziburruman(Nar Dalı) alıp üzerindeki kabuğunu kaldırıp beyaz maddesiniçıkarırsın Üzerine şu tılsımı yazarsın, (resim 1 ) Sonra bu kaziburrumanı alıp Bir halvet yere girip Orada beyaz bir taş veyahut başka bir şey ile Bir daire çizip onun içerisine girip otur bir parça lübanı zeker tüttürürsün, Berhetiyye kasemini okuyup her okumada bir kere bu kaziburrumanı yere vurursun bu kıyas üzere gecede 45 kere okursun tam son gece oldukta yine etrafına daire çizip hemde 2 kat çizersin, şöyleki her 2 çizginin arası bir parmak kadar ol son gece okurken orda görürsün ki şark tarafından bir gölge düşer ve hemde o gölge gittikçe büyüyüp tam bir uzun adam boyu olur , başını kaldırıp bakarsın tam adam suretine girerken çubuğu bir kere yere vurursun , derhal gözden kaybolur, yine sen devam edersin , 5 dakika sonra görürsünki yüzü nurani bir kimse sağ tarafında durup sana selam verir sende ve aleyküm selam diyip selamını alırsın ondan sonra senin muradın nedir diye sorar, Sende fülan şeyi veya fülan yeri veya fülan ademi veya dilerim dersin, derhal sana işaret edip gider 10 dakika kadar sonra geri gelip derki maksudun hazırdır getiriniz dersin huzura getirir, yoksa tedricen (Zorla) olması lazımgelen bir şey ise mukaveleye bağlarsın luzum olduğu zaman istersin eğer cevap olmayıp bir mahluk şey talep edersen, O zaman Matlub zorla huzura getirilir
emri bu ismin ikisi birden söylenir ise hem ulvi hem süfli hazır olur bunun ismi ise berhetiyyedir bu huddam ise hem hayır hemde şerre hizmet eder bunun yolu budurki : O hüddam gçlgesi görüldükte hemen bir tas temiz suhazır edip 4 tarafa serpilse hadim 4 tarafta hazır olup selam verir, herkim bu ilme talib olup mübaşeret ederse şartlarına riayet etmesi şarttır gerek tedmiri zalim gerek celb veya kahır bunların hangisi arzu edilirsederhal zuhura ve husule gelir, veşşemsi ve hel-eteeke ve kul uhiye surelerinin havaslarına bakılırsa bunların tesiri aşikare dir.
İmdi bu amel icra edilirse kesinlikle muvaffak olamamaktan korkmayasın.
Bu amel Kamer nesre menzilinde iken yapılır
----------------Devamı------------------------
5ci Bab
Celbi Rızık
Eğer Arzu edilirse CVahibul Ataya dan Helal Rızık taleb edilir
Bunun Yolu budur ki:
Bir Halvet yere girip orada 2 rekat namaz kılıp hemen havvası Berhetiyyeyi okumaya başlarsın 45 defa okuyunca vefkinden 1 aded yazıp bir akar suya bırakırsın , gelip tekrar bir daha yazıp yine matlub ne ise vefkin altına tafsilatlı olarakyazıp öylece suya bırakırsın, ondan sonra tekrar gelip bir daha vefki yazarsın , yani 3 defa aynı vefki yazarsın ,amma matlub olunan şey sadece 2 ci vefk e yazılmış olur suya atma işi bitince hemen halvet bir yere girip 70 defa ya fettah ya razzak isimlerini okursun, matlubun ne ise hacetleri gideren C.C. dan temenni edersin 24 saate varmayıp her matlub seriian husule gelir. Lakin (HUTAYRİN ve KALNEHUDİN) isimlerini2 defa okudukdan sonra ,tekrar 2şer defa daha tekrar edilir

6cı Bab
Celbu Ekabir
Eğer bir kimseyi celb ve hazır etmek dilersen, Bunun yolu şöyledir : 4 parça kiremid alarak bunların üzerlerine Berhetiyye aksamının vefkini yazıp sonra havanda dövüp un gibi edip birini matlubun evinin veya dükkanının önüne serpersin ,birini kab içine koyup götürüp akar suya atarsın,Sonra Dönüp yarım saat kadar Berhetiyye okursun , diğer bir parçasını alıp bir hamamın külhanına atarsın, fırın veya hamam külhanına koyulması lazımdır yani ve birinide bir alet ile delip bir ağaca asarsın min tarafillah 24 saatte matlubuna nailolursun bu amel kamer zira menzilinde iken yapılır
7ci Bab
Celbu Ahbar
Eğer bilmedik görülmedik şeylerden haber almak , sual etmek dilersen bunu manen sual edip bazan rüyada göstermek devam edilir ve bazı vakitte dahi aşikar surette zahiren gelip haberverirler
Şöyleki : Evvelce bir halvet yere girip yerde oturup 45 kere Aksamı Berhetiyyeyi okursun , Ondan sonra Berhetiyye vefkini yazıp vefkin ortasına matlub edilen şeyi yazıp uykuya varırken yastığının altına bu vefki bırakırsın ,uykuda iken hadim sana gelip matlubunu aşikar olarak beyan eder malı medfun haric diğer bütün şeylerden haber verir.
Bu amel kamer semak menzilinde iken yapılır.

8ci Bab
Malı medfun Define Keşif
Eğer Malı Medfundan Haberi Sadık Almak Murad edersen :
Kazbul verdi alarak Üzerine Berhetiyye aksamını yazıp sonra vefkini yazıp bu vefki bir tel ibrişim ile çubuğun uç tarafına bağlarsın, ve lübanı zeker ile buhur verirsin, sonra bu çubuğu matlub olunan yere götürüp define olduğu tahmin edilen yere bırakıp 7 kere Berhetiyye okursun,bu Berhetiyyenin hadimlerinin imdadı ruhanileri sayesinde o çubuk ok gibi bir tarafa gitmeye ve yürümeye başlar , ve define nerede ise oraya doğru yürür ve definenin üzerine gelip adam gibi ayağa kalkar, bilki define oradadır
Bu Amel Kamer Avak menzilinde iken yapılır

9cu Bab
Tahvilat (Bir şeyi başka bir şeye dönüştürmek)
Eğer Arzu edersen Bir şeyi Başka bir şeye dönüştürürsün :
Bunun yolu şöyledir :
Gerek kırtasıya gerek Nebatı şeker olsun maden cinsinden olmayan şeylerden 40 aded miktarı kesip bir mavi çaput içerisine koyup karşına alarak üzerine bir hırka örtüp halvet bir yere girip Berhetiyyeyi okumaya başlarsın ,buhur olarak günlük cavi lübanı zeker yakarsın, sonra Berhetiyye vefkini beyaz atlas üzerine yazarak zikredilen hazırlanan parçaları bu atlasın içerisine toplayıp 1ci gece 40 defa okursun 2ci gece 45 defa 3cü gece 50 defa okuyup o atlası hemen 4cü gece açıp matlub ettiğin şeye dönüştüğünü görürsün, dilediğin gibi harcarsın

10cu Bab
Celbu Taam Ve Şerab (Gaib ten yiyecek ve içecek)
Eğer Gaibten Yiyecek ve içecek taleb Edersen Bunun yolu şöyledir:
Evvelce bir halvet yere girip 11 defa berhetiyye okuyup hemen bir sofra hazır edip bunun 4 köşesini 4 tarafa doğru muvazana gösterip çevirirsin ondan sonra sofranın üstünü örtmek için büyük bir kab kapatırsın 41 aded Berhetiyye okursun sonra niyetini tutup vefki berhetiyyeyi bir temizyemek kabına yazıp ol kabı ol kapağın altına koyarsın yarım saat sonra açıp acaib görürsün , gözlerin görmediği yiyecek ve içeceklerin hazır olduğunu görürsün,
Bu Amel kamer Nüsre menzilinde iken yapılır
11ci Bab
Celbu Derahim ve İhzarı Simya
Eğer Arzu Edersen bir gecede Celbu derahim edip Ahmer Ve Ahdar Şemhoroş Namında 3 Melek İdaresinde hazır Olunmasını taleb edersin.
Evvelce Beyaz Bir çanak Alarak üzerine 28 Aksamı Berhetiyyeyi Aralardaki isimlerine birer nokta koyarak yazarsın, tamam olunca o çanağı ağzı üzerine kapatıp Bir Halvet Yere bırakırsın, O halvete girip 7 gece gecede 45 kere okursun, ve ne kadar Ve kaç aded Altın istiyorsan yazıp vefkin 1ci hanesine koyarsın, sonra tam yarım menazili seyyareye devam edip 1 gün ara verip yarımda menazili seyyareye devam edilirse derhal taleb olunan aded kadar nesne hazır olur,
İmdi Bu ameli Müddeti ömürde 1 kere yapılırsa Altın hergün gelmeye devam eder Vefkin üzerine Şu yazılır (her gün hazır buluna)
Lakin Şemhahirin , Şemhamahirin, isimlerinin Berhetiyye 1 kere okundukta bunları 45 defa tekraretmek lazımdır
--------------------------Devamı--------------------------
12ci Bab
Tayyi Mekan
Eğer Bir şeyi bir mekandan Uçurmak dilersen Bunun yolu şöyledir:
Yarasa kuşunun yuvasından bir Parça toprak alarak üzerine 2 damla sirke ile karışmış sudan koyup çamur haline getirirsin, ondan sonra bu çamuru kurutup toz haline getirirsin, sonra tebdili mekan a niyyet edip o toprak üzerinde halvete girip yarım menazili kameriyye her gecede 45 kere Berhetiyye okuyup ve Berhetiyyenin vefkini yazıp onun üzerine üfürürsün, ondan sonra okurken TURANİN ismindeki müvekkeli hayal olarak görürsün, Anlarsınki matlub hasıl olmuştur, Her ne zamanki gerek bir eşyayı veya bir insanı bir mahalden diğer bir malle Tayyi mekan yaptırmak dilersen ,ol nesneyi nereye geçirmek istiyorsan oraya o topraktan biraz saçarsın, ve bir parçada göndereceğin yere saçarsın, 3 kere Berhetiyye ahkamını okursun,
O nesne nin gözden kayb olup istediğin mekana gittiğini görürsün, burada havvası Berhetiyyeyi okurken yüzünü mutlaka şark tarafına çevirmek lazımdır ve sırtını ricali gayb a çevirmek lazımdır
Bu amel kamer Neayim menzilinde iken yapılır

13cü Bab
Eğer arzu edersen Bir kimseyi Akılsız edip Ateş gibi havaya sıçratırsın,
Önce bir çaput alarak bir güneş görmeyen karanlık yere girip orada çaput üzerine berhetiyye ahkamını yazıp sonra hemen dışarı çıkıp bu çaputu fitil halinde büküp üzerine mum kaplarsın, sonra bu mumu alıp ezan okunan bir minarenin altında yakarsın , amma daha evvel bu mumu 5 e taksim edersin, şöyleki bir parçasını sabah ezanında , bir parçasını öğle ezanında yatsı ezanında yakarsın, mumu yandırırken 5 aded Berhetiyye vefkini yazıp her birini mumum ateşi ile alevlendirirsin, ve adamın adını ve anasının adını o vefkin içerisine yazarsın ve mumu yandırırken 45 kere berhetiyye okursun, her ezan okunurken ol kişiye sar-a hastalığı gibi bir hastalık arız olup çılğın gibi düşüp patlamak derecesine varır ,öyle Ölmez amma Sürünür Ölümden daha beter olur Hergün 1000 kere ölmek ister
Bu amel Kamer Ze Menzilinde iken yapılır

14cü Bab
Celbul İhzar
Eğer Arzu edersen 3 gün içerisinde veya 24 saatte bir matlubu celb edip hazır edersin, Evvelce bir koyun yüreği alıp çöp den bir aded şiş yapıp yüreğin ortasına saplarsın, kebab pişirir gibi çevirirsin, bu arada da 45 aded Berhetiyye okursun, amma şişi yavaş yavaş çevirirsin , lakin 45 inciyi okurken hızlı hızlı çevirirsin, yüreği ateş üzerinde çevirirken Berhetiyye vefkini yazıp5 veya 6 aded cavi buhuru ile tüttürürsün
Bu Amel kamer nesre menzilinde iken yapılır

15ci Bab
Celbul Huddam
Eğer arzu edersen Kendine bir hadim alıp kendi tabi edip her işinde yardımcı olur yolu budur ki
Halvet bir yere girip Orada günde 22 gecede ise 45 defa aksamı berhetiyyeyi okursun, buna yarım menazili kameriyye devam edersinvefki şerifeyi yazıp gözünün önüneasarsın ve okurken ona bakarsın günler tamam olunca bir parça buhur yakıp vefkin üzerine bir çubuk ile vurursun, amma buhuru vefkin altında tütürürsün, o zaman bir hadim zuhur eder bu hadimin adı tabruş dur berhetiyyedeki ismi şemhahir dir bu hadim sana karşı selam elam selam diyerek selam verirona karşılk ve aleykum selam dersinondan sonra sana ; sizin matlubunuz nedir ?der, (amma halvete dikkat etmek lazımdır eğer halvet tam olursa hadim gelirve sana celbu derahim kahr ve tedmir ile hizmet eder) her ne zaman taleb edersen mendil daveti açarak bunların hangisi lazım ise (para altın vs) onları açıkaçık yazıp gösterirsin24 saat içinde matlubun hasıl olur
Lakin okurken ya şark tarafına yada kıbleye dönmek şarttır
Bu amel için menazili kameriyyeye luzum görülmemiştir müvekkel hadim görürlürken bunlar okunur :Tevekkel YA hüddamı ruhani Ef-aluu maa Tu'merune YA hadim, Ya hadimil Belva, YA şarantub Semian mutian

16cı Bab
Celbul Ahbar
Eğer arzu edersen Soru sorup alemde olup bitenlerden her şeyden haber alırsın
Şöyleki Evvela Temiz bir kaba su koyup Ve suyun üzerini bir şey ile kapatırsın, Ve berhetiyyenin vefkini bir kağıda yazıp, o kabın üzerine koyarak 45 defa Berhetiyyeyi okuyup o kaba nazaredersin amma kesinlikle başka tarafa bakmayasın ondan sonra hemen bir nar çubuğu alıp üzerine3 defa vurursun(kabın üzerine) sonra o suya nazar edersin ki herne sorarsan bütün hepsine cevap alırsın
Geldiklerine dair İşaret ise : o kabın üzerine 3 defa vurunca kab ortalıkta yürümeye başlar
Eğer sorulan sorulardan biri tehir edilirse ( hemen cevap verilmezzseyani) hemen çubuğu tekrar vurursun kaba , derhal hazır olurlar hemen cevab verirler
Bu amel için Herhangi bir vakte ihtiyaç yoktur Amma berhetiyye yi 10 bin defa okuduktan sonra bu işler yapılır bilesin

17ci Bab
Celbul Ahbarı Umumi
Eğer Gaib ten Haber almak dilersen
Evvela halvet bir yere girip orda celbul ahbar edilirse bütün ervah zahiren görünüp haber verirler
Şöyleki evvelce bir leğen içerisine su doldurup ÜZerine bir siyah veyahud beyaz bir örtü örtüp berhetiyye aksamını 11 defa okursun, tamam olurken o leğeniniçindeki su çalkalanır o zaman bilki bütün ervah gemiştir eğer karşıya bir mum yakıp berhetiyyeyi okursan derhal o zaman alevlernir eğer leğenin içindekilere emir edersen derhal alev söner bu minval üzere hernetürlü emir eylersen öyle ederler ve hemde bir şeyi yakmak veya söndürmek veya yürütmek arzu edersen cümlesini hadimler yerine getirirler bu davete gelenlerin cümlesinin ellerinde meş-ale olarakgelirler ve cümlesi alevler içinde gözükürler
Bu amel kamer nüsre menzilinde iken yapılır

18ci Bab
Celbul Muhadde(yastık daveti)
Eğer arzu edlirse BErhatiyye ahkamı ile celbul muhadde yapılır
Şöyleki Evvela berhetiyyenin vefkini Yazıp 3 gece üzerine 45 kere BErhetiyye , her gecede 1 velleyli iza yağşa suresini okuyup ondan sonra berhetiyye azimetini okursun ve her gece uyurken berhetiyye vefkinide yastığının altına koyarsın, ondan sonra her sabah uykudan kalkınca yastığının altına bakarsın ki : bir parlak renkgelmiştir ve gözünün önünde bir aydınlık vardır yastığı kaldırıp bakınca orda kadar altın görürsün fukaraya tasadduk ediipkalanını helal olarak sarf edersin
Bu amel kamer zira' menzilinde iken yapılır

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 20:11 15.05.16
Berhetiyye Sırları

Berhetiyye isimlerinin tamamını bir çini tabağa gülsuyu, mizk, zağferan ile yazıp, yazıyı menba suyu ile sildikten sonra iftarını bu su ile açarsın. Açtıktan sonra tuzsuz arpa ekmeği ve tuzsuz zeytinyağı ile açarsın. Esma-i berhetiyye kasemini her farz namazının ardından 45 kere okursun. Bulunduğun yeri ummal yani kına çiceği tohumu ile buhurlarsın. Yedi gün oruçlu olarak yedi günü bu şekilde tamamladıktan dilediğin her şeyde berhetiyye kullanma hakkına sahip olursun. Riyazetli yapılmalıdır. Temiz olunmalıdır. Abdestli olunmalıdır. Gereksiz vakit harcanmamalıdır. Davet yaptıktan sonra elini pis işlere sürmemelisin. Buna bulaşan kişi çok dikkatli olmalıdır.

Yetkin olduktan sonra
Ondan sonra hep oruçlu olmalısın ve riyazetli.. insanların olmadığı boş bir mekana git
Ud dalını buhurlayarak,
Berhetiyye Kasemini 7 kere okuduktan sonra istediğin varlığı getirebilirsin.
Çağırma şöyle olabilir ; ….. isimin görevlileri buraya gelin
veya ….. buraya gel.

diğer ayrı ayrı amellerinde ayrı ayrı buhurları var..

zaten bir ruhani ile iletişime geçtikten sonra diğer sırlarıda açarsın..

gün, saat, vakite göre çağırmalar değişir... önce vakitlerin sırrını çözüceksin.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 20:11 15.05.16
Benim bildiğim kadarıyla berhetiyyenin sarfını kazanabilmek için bir arabi ayın ilk pazar günü üç günlük oruca başlanır ve bu üç gün içinde 11.000 defa okunması gerekir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
haydar95 01:15 03.01.18
berhetiye isimleri tehlikelimidir

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
werty 02:35 21.01.18
Yafes 03:16 02.03.18
PerdeliHoca 17:54 18.03.18
Benim bildiğim kadarıyla bu kaseme sahip olabilmek için ya Pazar günü riyazatlı oruca başlıyacak 7 gün oruç tutacak ve 5 vakit namazını kılıp ver namazdan sonra 66 berhetiyye okuyacaksın ve orucu açarken önce berhetiyyeyi bir tasa yazıp suyunu içerek açıcaksın böyle 7 günde biter veya günde 45 defadan fazla çekerek 10.000 i bitirirsin ve biter ben 10.000 i bitirerek yapıyorum ancak yazın 7 günlüğüde yapmaya çalışacağım

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Derdekea 08:28 09.05.18
1 2