Berhetiyye

Havassı İsmi Azamı Berhetiyye - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Berhetiyye>Havassı İsmi Azamı Berhetiyye
HavasHoca 17:33 04.08.16
بسم الله الرحمن الرحيم

Cümleten Selamun aleykum Forumun Güzel Üyeleri,

Burada sizlere bizzat Osmanlıca kitaplardan aldığım notları Aktarmaya Çalışacağım inşallah. Anlaşılmayan bir yer olursa Açıklamaya çalışırız inşallah.


1.
Havvası ismi Azamı Berhetiyye

Ulema-i Havvas öyle buyurmuşlardır ki : Berhetiyye , Ehli Havvasın En nadir Olanlarının Baş Tacı Olup Şöyleki İdris A.S mın SUre-i Fatihasıdır, İdris A.S bununla amel edip Her bir matlubunu Tahsil ederdi. Her bir muradına nail olmuş idi. Şöyleki her ne murad için olursa olsun 2 Ağızlı bıçak gibidir Hangi tarafını Çalarsan keser.
Her ismin 2 kere tekrar edilmesi şartdır ki 1.ci de ulvi melaikesi 2.cisinde süfli melaikesi hazır olup emre amade olurlar.
evvela hadimi berhetiyye ile alakadar olmak için ,10.bin aded okumak şarttır.
şimdi bu yol üzere devam edip okumak şarttır ; evvelce ervah ile alakadar olduğunda huzura celb ve ihzar eylemek üzere davetiye edersin, ; evvela baliğ olmadık bir çocuk bulup çocuğun alnına (fe keşefna anke Kıta-uke febasarukel yevme hadid) yazarsın sonra bir kağıda daha yazıp bir kalaylı tas altına koyarak okumaya başlarsın 1 defa veya 7 defa veya 9 kere okumak şarttır, berhetiyyeye devam ederken çocuğa dersin; padişahları gelsin ) derhal padişahları gelip hazır olur, ve alem ve sancaklarının hepsi saf tutup düzülürler ki 28 isimlerin umum isimlerin ulvi gerek süfli hepsi hazır olurlar ,hepsi taht üzere oturup divan kururlar, matlubun her ne ise sorarsın , şöyleki maksudun bir hastanın derdine derman olmaksa ; şu adam hasta oldu reçetesi nedir devası edir ve nezaman iyi olur yoksa ölürmü dersin hepsine cevap verirler, veyahutta definelerden hazinelerden hazinelerdeki tılsımlardan sorarsın hepsine cevap verirler.

Şöyleki Ulema-i havvas , bu Havvası berhetiyye yi 45 Bab (Kısım) üzere , ve 28 menazili kameriyye üzere tertip etmişlerdir.

2.ci Bab
Celb :

Eğer arzu Edersen bir kimseyi emrin altına alırsın Yolu budurki : Evvelce o kişinin ismini Ve validesinin ismini Yazıp bunu bir daire halinde çizersin ve etrafına berhetiyye aksamını Yazıp Ve bir diğer kağıda vefki şerifi yazıp hazır edersin , Akşam olunca hemen kimsenin olmadığı bir yere girip orda 45 defa berhetiyye okursun ve içerisinde berhetiyye yazılı kağıdı büküp fitil haline getirirsin ve üzerine kafur bal mumu kaplayıp tam mum haline getirirsin içerisine fitil geçirmek için ortasını delip ve pamuk ipliğinden bir ip büküp geçirirsin, yapılışı şöyledirki : okuduktan hemen sonra veya okumaya başladıkta hemen mumu yandırırsın ve hemde mum yanarken vefki 3 parça kesip 3 kere veya 45 kere berhetiyye kasemini okuyup ve hemde her 45 te birisini tüttürürsün, bu amel tamam olurken matlubunu hazır olarak görürsün. derhal 24 saata varmayıp celb ve hazır olduğunu görürsün , bu amel kamer reşa menzilinde iken yapılır.


3.cü Bab
Celbi Derahim

Üstazı Kiramların tarifleri vardırki berhetiyyenin ekseriye 2.ci babında celbi derahim vardırki : evvelce yeni bir kaziburruman tedarik edip üzerine kasemi berhetiyyeyi yazıp bu çubuğu kimsenin olmadığı bir yere gömüp halvete girersin orada tam bir menazili seyyare devam edip her gecede 45 defa berhetiyye okuyup tamam oldukta derhal halvetten çıkıp uyursun, işte bu yol üzere devam edip eyyamı mezkure tamam olacağı gece Sol tarafta Boyalanmış Kısım aynında ve bir muhadde boyunda bir beyaz Atlasdan şerbet alıp bunu muhadde nin altına koyup yatarsın her ne zaman uykudan kalkarsan muhaddenin(yastık) ın altına bakarsın Orda günlük olarak rızkını bulursun, her gece bu ameleyi yapmak lazım değildir. bir kere bu amel yapılırsa ömür boyunca altınlar gelmeye devam eder. yalnız vefki yastığın altına koymak yeterlidir. bu amel kamer afra menzilinde iken yapılır.


4.cü Bab
Celbu Huddam

Eğer arzu edersen Bir hadim sahibi olursun, Her emrine hazır edip herne muradın varsa her ne maksudun varsa onu vazifelendirirsin.
Bunun yolu şöyle dir : Yeni bir kaziburruman alıp üzerindeki kabuğunu kaldırıp beyaz maddesini çıkarırsın Üzerine şu tılsımı yazarsın, (resim 1 ) Sonra bu kaziburrumanı alıp Bir halvet yere girip Orada beyaz bir taş veyahut başka bir şey ile Bir daire çizip onun içerisine girip otur bir parça lübanı zeker tüttürürsün, berhetiyye kasemini okuyup her okumada bir kere bu kaziburrumanı yere vurursun bu kıyas üzere gecede 45 kere okursun tam son gece oldukta yine etrafına daire çizip hemde 2 kat çizersin, şöyleki her 2 çizginin arası bir parmak kadar ol son gece okurken orda görürsün ki şark tarafından bir gölge düşer ve hemde o gölge gittikçe büyüyüp tam bir uzun adam boyu olur , başını kaldırıp bakarsın tam adam suretine girerken çubuğu bir kere yere vurursun , derhal gözden kaybolur, yine sen devam edersin , 5 dakika sonra görürsünki yüzü nurani bir kimse sağ tarafında durup sana selam verir. sende ve aleyküm selam diyip selamını alırsın. ondan sonra senin muradın nedir diye sorar, Sende fülan şeyi veya fülan yeri veya fülan ademi veya dilerim dersin, derhal sana işaret edip gider 10 dakika kadar sonra geri gelip derki maksudun hazırdır. getiriniz dersin. huzura getirir, yoksa tedricen (Zorla) olması lazım gelen bir şey ise mukaveleye bağlarsın luzum olduğu zaman istersin. eğer cevap olmayıp bir mahluk şey talep edersen, O zaman Matlub zorla huzura getirilir.
emri bu ismin ikisi birden söylenir ise hem ulvi hem süfli hazır olur. bunun ismi ise berhetiyyedir. bu huddam ise hem hayır hemde şerre hizmet eder. bunun yolu budurki : O hüddam gçlgesi görüldükte hemen bir tas temiz su hazır edip 4 tarafa serpilse hadim 4 tarafta hazır olup selam verir, herkim bu ilme talib olup mübaşeret ederse şartlarına riayet etmesi şarttır. gerek tedmiri zalim gerek celb veya kahır bunların hangisi arzu edilirse derhal zuhura ve husule gelir, veşşemsi ve hel-eteeke ve kul uhiye surelerinin havaslarına bakılırsa bunların tesiri aşikare dir.
imdi bu amel icra edilirse kesinlikle muvaffak olamamaktan korkmayasın.
Bu amel Kamer nesre menzilinde iken yapılır.

---------- Post added at 17:31 ---------- Previous post was at 17:30 ----------

5.ci Bab
Celbi Rızık

Eğer Arzu edilirse C.Vahibul Ataya dan Helal Rızık taleb edilir.
Bunun Yolu budur ki: Bir Halvet yere girip orada 2 rekat namaz kılıp hemen havvası berhetiyyeyi okumaya başlarsın 45 defa okuyunca vefkinden 1 aded yazıp bir akar suya bırakırsın , gelip tekrar bir daha yazıp yine matlub ne ise vefkin altına tafsilatlı olarak yazıp öylece suya bırakırsın, ondan sonra tekrar gelip bir daha vefki yazarsın , yani 3 defa aynı vefki yazarsın ,amma matlub olunan şey sadece 2 ci vefk e yazılmış olur. suya atma işi bitince hemen halvet bir yere girip 70 defa ya fettah ya razzak isimlerini okursun, matlubun ne ise hacetleri gideren C.Allah dan temenni edersin. 24 saate varmayıp her matlub seriian husule gelir. Lakin (HUTAYRİN ve KALNEHUDİN) isimlerini 2 defa okudukdan sonra ,tekrar 2 şer defa daha tekrar edilir.6.cı Bab
Celbu Ekabir

Eğer bir kimseyi celb ve HAzır etmek dilersen, Bunun yolu şöyledir : 4 parça kiremid alarak bunların üzerlerine berhetiyye aksamının vefkini yazıp sonra havanda dövüp un gibi edip birini matlubun evinin veya dükkanının önüne serpersin ,birini kab içine koyup götürüp akar suya atarsın, Sonra Dönüp yarım saat kadar berhetiyye okursun , diğer bir parçasını alıp bir hamamın külhanına atarsın, fırın veya hamam külhanına koyulması lazımdır yani.. ve birinide bir alet ile delip bir ağaca asarsın min tarafillah 24 saatte matlubuna nail olursun. bu amel kamer zira menzilinde iken yapılır.7.ci Bab
Celbu Ahbar

Eğer bilmedik görülmedik şeylerden haber almak , sual etmek dilersen bunu manen sual edip bazan rüyada göstermek devam edilir. ve bazı vakitte dahi aşikar surette zahiren gelip haber verirler.
Şöyleki : Evvelce bir halvet yere girip yerde oturup 45 kere Aksamı berhetiyyeyi okursun , Ondan sonra berhetiyye vefkini yazıp vefkin ortasına matlub edilen şeyi yazıp uykuya varırken yastığının altına bu vefki bırakırsın ,uykuda iken hadim sana gelip matlubunu aşikar olarak beyan eder. malı medfun haric diğer bütün şeylerden haber verir.
Bu amel kamer semak menzilinde iken yapılır.8.ci Bab
Malı medfun Define Keşif

Eğer Malı Medfundan Haberi Sadık Almak Murad edersen :
Kazbul verdi alarak Üzerine Berhetiyye aksamını yazıp sonra vefkini yazıp bu vefki bir tel ibrişim ile çubuğun uç tarafına bağlarsın, ve lübanı zeker ile buhur verirsin, sonra bu çubuğu matlub olunan yere götürüp define olduğu tahmin edilen yere bırakıp 7 kere berhetiyye okursun ,bu berhetiyyenin hadimlerinin imdadı ruhanileri sayesinde o çubuk ok gibi bir tarafa gitmeye ve yürümeye başlar , ve define nerede ise oraya doğru yürür ve definenin üzerine gelip adam gibi ayağa kalkar, bilki define oradadır.
Bu Amel Kamer Avak menzilinde iken yapılır.


9.cu Bab
Tahvilat (Bir şeyi başka bir şeye dönüştürmek)


Eğer Arzu edersen Bir şeyi Başka bir şeye dönüştürürsün : Bunun yolu şöyledir :
Gerek kırtasıya gerek Nebatı şeker olsun maden cinsinden olmayan şeylerden 40 aded miktarı kesip bir mavi çaput içerisine koyup karşına alarak üzerine bir hırka örtüp halvet bir yere girip berhetiyyeyi okumaya başlarsın ,buhur olarak günlük cavi lübanı zeker yakarsın, sonra berhetiyye vefkini beyaz atlas üzerine yazarak zikredilen hazırlanan parçaları bu atlasın içerisine toplayıp 1.ci gece 40 defa okursun 2.ci gece 45 defa 3.cü gece 50 defa okuyup o atlası hemen 4.cü gece açıp matlub ettiğin şeye dönüştüğünü görürsün, dilediğin gibi harcarsın..

---------- Post added at 17:32 ---------- Previous post was at 17:31 ----------

10.cu Bab
Celbu Taam Ve Şerab (Gaib ten yiyecek ve içecek)


Eğer Gaibten Yiyecek ve içecek taleb Edersen Bunun yolu şöyledir :
Evvelce bir halvet yere girip 11 defa berhetiyye okuyup hemen bir sofra hazır edip bunun 4 köşesini 4 tarafa doğru muvazana gösterip çevirirsin ondan sonra sofranın üstünü örtmek için büyük bir kab kapatırsın 41 aded berhetiyye okursun sonra niyetini tutup vefki berhetiyyeyi bir temiz yemek kabına yazıp ol kabı ol kapağın altına koyarsın yarım saat sonra açıp acaib görürsün , gözlerin görmediği yiyecek ve içeceklerin hazır olduğunu görürsün,
Bu Amel kamer Nüsre menzilinde iken yapılır.11.ci Bab
Celbu Derahim ve İhzarı Simya


Eğer Arzu Edersen bir gecede Celbu derahim edip Ahmer Ve Ahdar Şemhoroş Namında 3 Melek İdaresinde HAzır Olunmasını taleb edersin.
Evvelce Beyaz Bir çanak Alarak üzerine 28 Aksamı berhetiyyeyi Aralardaki isimlerine birer nokta koyarak yazarsın, tamam olunca o çanağı ağzı üzerine kapatıp Bir Halvet Yere bırakırsın, O halvete girip 7 gece gecede 45 kere okursun, ve ne kadar Ve kaç aded Altın istiyorsan yazıp VEfkin 1.ci hanesine koyarsın, sonra tam yarım menazili seyyareye devam edip 1 gün ara verip yarımda menazili seyyareye devam edilirse derhal taleb olunan aded kadar nesne hazır olur,
İmdi Bu ameli Müddeti ömürde 1 kere yapılırsa Altın hergün gelmeye devam eder. Vefkin üzerine Şu yazılır (her gün hazır buluna)..
Lakin Şemhahirin , Şemhamahirin, isimlerinin berhetiyye 1 kere okundukta bunları 45 defa tekrar etmek lazımdır.

---------- Post added at 17:33 ---------- Previous post was at 17:32 ----------

12.ci Bab
Tayyi Mekan

Eğer Bir şeyi bir mekandan Uçurmak dilersen Bunun yolu şöyle dir:
Yarasa kuşunun yuvasından bir Parça toprak alarak üzerine 2 damla sirke ile karışmış sudan koyup çamur haline getirirsin, ondan sonra bu çamuru kurutup toz haline getirirsin, sonra tebdili mekan a niyyet edip o toprak üzerinde halvete girip yarım menazili kameriyye her gecede 45 kere berhetiyye okuyup ve berhetiyyenin vefkini yazıp onun üzerine üfürürsün, ondan sonra okurken TURANİN ismindeki müvekkeli hayal olarak görürsün, Anlarsınki matlub hasıl olmuştur, Her ne zamanki gerek bir eşyayı veya bir insanı bir mahalden diğer bir malle Tayyi mekan yaptırmak dilersen ,ol nesneyi nereye geçirmek istiyorsan oraya o topraktan biraz saçarsın, ve bir parçada göndereceğin yere saçarsın, 3 kere berhetiyye ahkamını okursun,
o nesne nin gözden kayb olup istediğin mekana gittiğini görürsün, burada havvası berhetiyyeyi okurken yüzünü mutlaka şark tarafına çevirmek lazımdır. ve sırtını ricali gayb a çevirmek lazımdır.
Bu amel kamer Neayim menzilinde iken yapılır.13.cü Bab

Eğer arzu edersen Bir kimseyi Akılsız edip Ateş gibi havaya sıçratırsın,

Önce bir çaput alarak bir güneş görmeyen karanlık yere girip orada çaput üzerine berhetiyye ahkamını yazıp sonra hemen dışarı çıkıp bu çaputu fitil halinde büküp üzerine mum kaplarsın, sonra bu mumu alıp ezan okunan bir minarenin altında yakarsın , amma daha evvel bu mumu 5 e taksim edersin, şöyleki bir parçasını sabah ezanında , bir parçasını öğle ezanında .................................................. yatsı ezanında yakarsın, mumu yandırırken 5 aded berhetiyye vefkini yazıp her birini mumum ateşi ile alevlendirirsin, ve adamın adını ve anasının adını o vefkin içerisine yazarsın. ve mumu yandırırken 45 kere berhetiyye okursun, her ezan okunurken ol kişiye sar-a hastalığı gibi bir hastalık arız olup çılğın gibi düşüp patlamak derecesine varır ,öyle Ölmez amma Sürünür Ölümden daha beter olur. Hergün 1000 kere ölmek ister.
Bu amel Kamer Z....e Menzilinde iken yapılır.


14.cü Bab
Celbul İhzar

Eğer Arzu edersen 3 gün içerisinde veya 24 saatte bir matlubu celb edip hazır edersin, evvelce bir koyun yüreği alıp çöp den bir aded şiş yapıp yüreğin ortasına saplarsın, kebab pişirir gibi çevirirsin, bu arada da 45 aded berhetiyye okursun, amma şişi yavaş yavaş çevirirsin , lakin 45 .inciyi okurken hızlı hızlı çevirirsin, yüreği ateş üzerinde çevirirken berhetiyye vefkini yazıp 5 veya 6 aded cavi buhuru ile tüttürürsün.
Bu Amel kamer nesre menzilinde iken yapılır.15.ci Bab
Celbul Huddam


Eğer arzu edersen Kendine bir hadim alıp kendi tabi edip her işinde yardımcı olur. yolu budur ki
Halvet bir yere girip Orada günde 22 gecede ise 45 defa aksamı berhetiyyeyi okursun, buna yarım menazili kameriyye devam edersin. vefki şerifeyi yazıp gözünün önüne asarsın ve okurken ona bakarsın. günler tamam olunca bir parça buhur yakıp vefkin üzerine bir çubuk ile vurursun, amma buhuru vefkin altında tütürürsün, o zaman bir hadim zuhur eder. bu hadimin adı tabruş dur. berhetiyyedeki ismi şemhahir dir. bu hadim sana karşı selam elam selam diyerek selam verir.ona karşılk ve aleykum selam dersin.ondan sonra sana ; sizin matlubunuz nedir ?der, (amma halvete dikkat etmek lazımdır eğer halvet tam olursa hadim gelir ve sana celbu derahim kahr ve tedmir ile hizmet eder) her ne zaman taleb edersen mendil daveti açarak bunların hangisi lazım ise (para altın v.s) onları açık açık yazıp gösterirsin.24 saat içinde matlubun hasıl olur.
Lakin okurken ya şark tarafına yada kıbleye dönmek şarttır.
Bu amel için menazili kameriyyeye luzum görülmemiştir. müvekkel hadim görürlürken bunlar okunur : Tevekkel YA hüddamı ruhani Ef-aluu maa Tu'merune YA hadim, Ya hadimil Belva, YA şarantub Semian mutian.


16.cı Bab
Celbul Ahbar

Eğer arzu edersen Soru sorup alemde olup bitenlerden her şeyden haber alırsın.
Şöyleki Evvela Temiz bir kaba su koyup Ve suyun üzerini bir şey ile kapatırsın, Ve berhetiyyenin vefkini bir kağıda yazıp, o kabın üzerine koyarak 45 defa Berhetiyyeyi okuyup o kaba nazar edersin amma kesinlikle başka tarafa bakmayasın. ondan sonra hemen bir nar çubuğu alıp üzerine 3 defa vurursun(kabın üzerine) sonra o suya nazar edersin ki her ne sorarsan bütün hepsine cevap alırsın.
Geldiklerine dair İşaret ise : o kabın üzerine 3 defa vurunca kab ortalıkta yürümeye başlar..
Eğer sorulan sorulardan biri tehir edilirse ( hemen cevap verilmezzse yani) hemen çubuğu tekrar vurursun kaba , derhal hazır olurlar hemen cevab verirler.
Bu amel için Herhangi bir vakte ihtiyaç yoktur. Amma berhetiyye yi 10 bin defa okuduktan sonra bu işler yapılır bilesin.17.ci Bab
Celbul Ahbarı Umumi

Eğer Gaib ten Haber almak dilersen.
Evvela halvet bir yere girip orda celbul ahbar edilirse bütün ervah zahiren görünüp haber verirler.
Şöyleki evvelce bir leğen içerisine su doldurup ÜZerine bir siyah veyahud beyaz bir örtü örtüp berhetiyye aksamını 11 defa okursun, tamam olurken o leğenin içindeki su çalkalanır o zaman bilki bütün ervah gemiştir. eğer karşıya bir mum yakıp berhetiyyeyi okursan derhal o zaman alevlernir. eğer leğenin içindekilere emir edersen derhal alev söner. bu minval üzere herne türlü emir eylersen öyle ederler. ve hemde bir şeyi yakmak veya söndürmek veya yürütmek arzu edersen cümlesini hadimler yerine getirirler. bu davete gelenlerin cümlesinin ellerinde meş-ale olarak gelirler. ve cümlesi alevler içinde gözükürler.
Bu amel kamer nüsre menzilinde iken yapılır.


18.ci Bab
Celbul Muhadde(yastık daveti)

Eğer arzu edlirse BErhatiyye ahkamı ile celbul muhadde yapılır.
Şöyleki Evvela berhetiyyenin vefkini Yazıp 3 gece üzerine 45 kere BErhetiyye , her gecede 1 velleyli iza yağşa suresini okuyup ondan sonra berhetiyye azimetini okursun ve her gece uyurken berhetiyye vefkinide yastığının altına koyarsın, ondan sonra her sabah uykudan kalkınca yastığının altına bakarsın ki : bir parlak renk gelmiştir. ve gözünün önünde bir aydınlık vardır. yastığı kaldırıp bakınca orda ...... kadar altın görürsün. fukaraya tasadduk ediip kalanını helal olarak sarf edersin.
Bu amel kamer zira' menzilinde iken yapılır.19.cu Bab
Tahvilat

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
HavasHoca 22:27 13.05.17
Güncelliyelim bakalım üyelerin dikkatini çekecekmi?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 23:38 12.01.18
werty 01:15 13.01.18
Emeğinize sağlık hocam güzel konu olmuş

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tugra 04:16 13.01.18
Paylasim icin Cok tesekkürler formun güzel hocasi
Allah razi olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Yunus099 10:01 13.01.18
Allah razı olsun hocam paylaşım için

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Sems 09:11 27.01.18
19. Bab yaziyor ama görunmüyor

---------- Post added 27.01.18 at 09:12 ----------

Allah razi olsun emeginize saglik

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Sems 01:58 28.01.18
19.babdan sonrasi görünmüyor ve burda bahsedilen berhetiyye hangisi lütfen yardcı olabilirmisiniz

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
meytatarun 23:14 31.01.18
Ensar63 16:48 30.03.18
1 2