Beyin Fırtınası & Akıl Oyunları

Dünya düz mü? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Beyin Fırtınası & Akıl Oyunları>Dünya düz mü?
bitter 17:40 15.11.18
DÜNYA, DÜZ MÜ - KÜRESEL Mİ?
Sorunun cevabı aşağıdaki Kuran mealinde anlayanlara (bilenlere) şöyle anlatıyor:
“İnkâr edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı?” Diyanet İşleri: (21/ENBİYÂ-30).
Dünya düz mü?

Konulara vakf olan Kadim bilgeler; Yaratılış olayını başlatırken dünyayı, Yer ile Gök olarak iki boyutlu ve birbirlerine yapışık olarak çizebildiklerinden dünyayı düz olarak tabir etmişlerdi; Bu yüzden başlangıçta yer ve gök yapışıktı. Bir zaman sonra İki boyutlu çizimden üç boyutlu çizime geçtiklerinde: çizimlerde Başlangıçta yapışık olan dünya birbirinden ayrılmış oldu. Böylece daha önce düz dünya olarak tabir edilen dünya küresel dünya olarak tabir edilmeye başlandı.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
DiLara 17:40 15.11.18
Eski bilim daha çok akıl ve tefekkür ile inşa edilirdi.. yeni bilim ile daha çok tecrübe ve tekemmül ile yapılandırılıyor. Eski ilimler insan ve ilke ve yorum ağırlıklı idi.. yeni bilimler ise evren ve veri ve gözlem ağırlıklı.. bu yüzde simya zamanla kimyaya astroloji de astronomiye intikal etti.. ve zaman içinde BİLİMSEL bilgi.. alanları ve yöntemleri ile günlük bilgiden ayrılarak kuramsallaştı ve kurumlaştı.. ve o dereceye geldi ki artık masa başında bilim yapılamıyor.. hatta ulusal olarak bile bilimsel sonuçlar elde edilemiyor.. ancak CERN gibi dünya çapındaki labaratuvarlarda bilim yapılabiliyor.. diyeceğim o ki evren.. galaksiler arası uzay.. yıldızlar arası uzay ve gezegenler arası uzay konusunda kadim bilgeleri yeni yeni bilginleri dinleyeceğiz.. ancak yeni bilimlerinde bilgiyi kötü ve kötüye kullanarak teknoloji ile insanı doğaya yabancılaştırmasını ve ideoloji ile insanı insandan uzaklaştırmasını eleştirmeyi de ihmal etmeyeceğiz.. bu bilimin insan ilimlerinden uzaklaşmasının ve yer küreyi çıkarları için kullanmasının bir sonucudur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İpek 13:42 06.12.18
Dünya dönüyor dönecek birgün bu dertler bitecek ve gerçek dünyaya gideceğiz

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Genciesrar 18:22 09.01.19
Hararetli bir şekilde düz dünyayı savunanlarda var hayret

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Jq 20:01 09.06.19
DÜNYA HEM DÜZ, HEM KÜRE ŞEKLİNDEDİR.

DÜZ DÜNYA OLARAK BİLİNEN YER: TANRININ MEKANI VE ALAMETLERİNİN DÜNYA ÜZERİNDE SERGİLENDİĞİ MİKRO KOZMOS (LEVH-İ MAHFUZ), DENİLEN YERDİR.

Dünya üzerine yaklaşık 1,5 km2'lik bir alana kurulmuş olan mikro kozmos; Kadim bilgelerin düz dünya olarak tanımladıkları yerdir. Kuru deniz, Okianus (Okyanus), Mana Âlemi, Gayb Âlemi, Akaşik Kayıtlar, Levhi mahfuz, kozmik bir mabet gibi yüzlerce, binlerce değişik isimlerle anılmaktadır.

Tanrının kâinatı nasıl yaratmış olduğu burada nokta, çizgi, geometrik şekil ve suretler insanların ibret alması amacıyla mikro kozmos (levh-i mahfuz), denilen yerde doğaya kaydedilmiş olarak teşhir edilmekte, evrensel sembolizm diliyle açıklanmaktadır. İlk Kıblenin, Hayat Ağacının, Ye-cüc, Me-cüc seddinin, Gök kubbenin, Gök sofrasının ve Allah’ın daha nice alametlerinin muhafaza edildiği bu görülemeyen alem; dünyanın merkezi olup, kaynaklara göre göksel güçlerin başkentidir.

Mikro kozmos denilen yer aslında Tanrının Hz. Musa’ya Tur-i Sina da “Bak, her şeyi dağda sana gösterilen örneğine göre yapacaksın” buyurduğu yer değil; Kızıldeniz ve Sina dağının ikizi olan Tur-i Sina dağıdır. Tur-i Sina dağının diğer adlarından biri, yeri insanlardan gizlenmiş olan Golgotha (Kurukafa), tepesidir.

Kısaca: Mikro kozmos; Kuru, el ıslatmayan bir Suyla çevrili disk biçiminde olan bir bilgi okyanusudur. Makro kozmosta olmuş veya olacak her şeyin mikro kozmos da (Ana Kitap), kaydı olmasının nedeni de Hz. Adem’in düz dünya denilen mikro kozmosta topraktan yaratılarak makro kozmostaki tüm bilgilerin Adem’e (mikro kozmosa), öğretilmesi, bir başka değişle; prototiplerin Tanrı alametleri olarak doğaya kaydedilmesi.

Mikro Kozmosta İbret Alınması Amacıyla Sergilenen Konulardan Bazıları:
- Felsefe taşı = Zümrüt tablet.
- Dünyanın merkezinde yer alan Küp (Kâbe) sembolü.
- Dünyanın merkezinde yer alan Keops piramidi. - Dünyanın merkezinde yapılıp, yıkılan Babil kulesi.
- Sefirot (hayat ağacı) sembolü. - Nuh’un gemisi.
- Musa’nın ahit Sandığı.
- Hezekiel’lin ateş arabası.
- Yıldız sembolleri.
- Siklus çarkları ve oluşturdukları yaşam çiçekleri.
- Matematiğin olmazsa olamazı; Ölçüsüz Gönye pergel Cetvel sembolleri..
- Çemberi karelemek.
- Küpü iki katına çıkarma.
- Açıyı üçe bölme.
- İsa’nın XP sembolü ve bilinen veya bilinmeyen konuların ve de kayıpların gizli mekânı.

MİKRO KOZMOSUN DÜZ DÜNYA OLARAK BENİSENMESİNİN NEDENİ:
Evrenin ahengini, adaletini ve Tanrının yaratılış ilmini içeren ana bilim dalı olan rasyonel (planlı), matematiği kanıtlatacak, tüm sırları çözdürecek olan tek yöntem “Düz Dünya” bilgisidir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Arma 02:08 03.12.19
Ufuk mesafesi sebebi ile cisimlerin görünürlükleri ,boyutları ve görüş noktasına olan uzaklıklarına bağlı olarak değişir , 1,5-2m lik bir boy için ufuk mesafesi yaklaşık 5 km civarındadır.1000 km yüksekliğinde bir sütun ise Dünya'nın mevcut eğiminden dolayı yaklaşık 3700 km sonrasında görünmemeye başlar tabi bulutlar olmasaydı.Eğerki Dünya düz olsaydı eğimden dolayı görünmeme durumu perspektif le sınırlı olacaktı ve bu mesafede bu sütun perspektif sebebi ile yaklaşık 8 cm civarında görünür durumda olacaktı , perspektif oransal bir küçülmeye sahip ve bu sebeple 3700 km de 8 cm lik boy yaklaşık 10 katı mesafede 10 kat oranında küçülürdü yani 37 bin km uzaklıkta 0,8 cm olarak bu sütun görünür olmaya devam ederdi , buda tüm Dünya'dan görülebilir olduğu anlamına gelirdi yada başka bir deyişle Kuzey kutbundan 1000 km yükselip Güney kutbunu görebileceğiniz manasına , tabi bu imkansız...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Skoda 01:59 04.02.20
Eflâtun şöyle söylemiştir:

''Alem küredir, felekler yaydır, kaza oktur, insan hedeftir, atıcı Allah'tır. Kaçış nereye ?''

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
chyper 23:51 17.03.20
Bilimsel veriler dünyanın yuvarlak olduğunu söylüyor.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi