Beyin Fırtınası & Akıl Oyunları

Firavun ve israiloğullarından Melesi - Bakın dikkat edin - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Beyin Fırtınası & Akıl Oyunları>Firavun ve israiloğullarından Melesi - Bakın dikkat edin
Mube 14:45 08.01.20
Firavun ve İsrailoğulları’ndan Mele’si

Rivayetlerde anlatılan firavun ve İsrailoğulları kıssası şu şekildedir; Hz. Yusuf zamanında Mısır’a yerleşen İsrailoğulları zaman içinde Firavunların kölesi durumuna düşmüşlerdir. Erkek çocuklarını öldürerek İsrailoğullarını bir soykırıma tabi tutan firavunun karşısına dikilen Hz. Musa uzun mücadeleleler sonucu kavmini Mısır’dan çıkarmıştır. Firavun ise ordusuyla beraber denizde boğulmuştur.

Bu temel üzerine oturtulan kıssada Firavun ve İsrailoğulları iki ayrı kutuba oturtulmuştur. Bir tarafta köleleştirilmiş, erkek çocukları öldürülen, öldürüresiye firavunun hizmetinde çalıştırılan mazlum israiloğulları, diğer tarafta her türlü sapkınlığı yaşam biçimi haline getirmiş zalim Firavun…

Rivayetlerin bu kıssada önümüze koyduğu boyut bu kadardır. Her şey bu temel üzerinden peşinen kabul edilince kimsenin aklına bu kıssanın başka boyutlarının olabileceği gelmemiştir. Hatta zaman zaman Kur’an’da anlatılan ilgili kıssalarda karşımıza çıkan çok önemli detayların bile üstünden geçilmiştir. Mesela hiçbir hakları olmayan israiloğulları arasından Karun gibi tarihin gördüğü en zengin insanın nasıl olupta çıkabildiğine ve beşikteki bebeleri bile öldüren firavunun nasıl olupta buna göz yumduğuna asla dikkat edilmemiştir.

Bir Mısırlıyı öldürdüğü için öldürülme korkusuyla Medyene kaçan Musa geri döndüğünde her türlü zülmüne rağmen nasıl olupta Firavun tarafından öldürememiş hatta bunun için etrafındaki Mele’den neden izin istemiştir.

Beşikteyken ölümden nasıl kurtulduğunu ayetlerin anlatımı ile bildiğimiz Musa’nın ana bir kardeşi Harun’un nasıl sağ kalabildiği ve yaşamını nasıl sürdürdüğü konusu hiç sorgulanmamıştır.

Rivayetler öylesine kalın bir perde oluşturmuştur ki, tarih boyunca kendilerini mazlum olarak göstermeyi beceren İsrailoğullarının aslında firavunla iş birliği içinde olabileceklerini kimse aklına dahi getirmemiştir.

Mele, bir görüş üzerine bir araya gelenler. Görüş ve duruşları itibariyle gözleri dolduran, heybet ve saygınlık yönünden kalplerde saygı oluşturan topluluk. Saygınlık, yücelik uyandıran topluluk. (El Müfredat. MLE maddesi)

Bilindiği gibi İsrailoğullarının Mısır’a gelmesi Hz. Yusuf zamanında olmuştur .Geçen zaman içinde (tevrata göre 430 yıl) İsrailoğulları Firavun ve onun önde gelen (mele’si) adamları tarafından bir soykırıma tabi tutulmuşlardır . Kendi halkını fırkalara bölen firavun ve adamları bu gruplardan bazısına ağır işkenceler uyguluyordu .

Musa’ya Mısır’ı ele geçirmek, oranın halkıyla savaşmak, oranın yerli halkını oradan çıkarmak ile alakalı bir görev verilmemiştir. Zaten Mısır yerlisi olmayan İsrailoğullarını Yusuf zamanında geldikleri Mısır’dan çıkarıp Mekke’ye getirmektir.

Firavunun etrafındaki mele israiloğullarından olduğu için “sizi ülkenizden çıkarmak istiyor” diyor. Firavunla iş birliği içinde olan ve Mısır’dan gitmek istemeyen İsrailoğullarından olan mele, Musa’yı durdurmak için tedbirler düşünüyor. Düşünebildikleri çözüm Musa’nın karşısına sihirbazları çıkarmayı Firavuna önermek oluyor.Sihirbazlarla karşılaşma Taha suresinde de anlatılıyor. Firavun İsrailoğullarından olan Mele’nin tavsiyesine uyarak yine İsrailoğullarından olan sihirbazları Musa’nın karşısına diker. Sihirbazlara vadettiği şey onların da yakın çevresine girip, diğer İsrailoğulları gibi Firavun’un Melesi olmalarıdır.

Firavunun etrafında bulunan Mele’nin İsrailoğullarından olduğunu daha açık bir şekilde ortaya koyan ayetler Mü’min suresindedir. Kıssanın bambaşka boyutlarının anlatıldığı ayetler sadece Mele’nin değil bizzat firavunun dahi İsrailoğlu olduğunu düşündürmektedir.

Firavun ve onun etrafında bulunanlara söylenen bu söz Yusuf’u bilmeyenler için bir şey ifade etmezdi. Ama Yusuf kıssasında O’nun elçiliğine benzer tavrı ilk olarak gösterenler Yusuf’un kardeşleridir. Yusufla beraber 12 kişi olduğu iddia edilen bu kardeşler, geleneğe göre lakabı İsrail olan Yakub’un oğullarıdır.

Ayetler ve ayetler arası bağlantıları araştırıldıkça ortaya konulabilecek yeni bulgular, şu gerçeği gözler önüne sermektedir. Tarihe, özellikle de dinler tarihine bakışımızda önemli bir eksiklik söz konusudur! Bu durum; Kur’an ayetlerinin, arkeolojik bulguların da üzerinde kesin bir bilgi olarak değerlendirilmemesidir.

Açık olarak şu ki İsrail oğulları Mısır da zulüm altında değildirler. Firavun ile işbirliği içinde olup, toplumun bir parçası haline gelmişler hatta onun yanında yüksek mevkilere yükselmişlerdir.

Musa'nın çağdaşı olan ve Kızıldeniz'in sularında boğulduğu iddia edilen firavun kimdir? Bir iddiaya göre o kişi II.Ramses'tir ancak bu iddianın doğru olmadığı iyi biliyoruz, kaldı ki Ramses'in mumyası tabutuyla birlikte mezarında bulunmuş, adamın gayet yaşlı başlı haliyle hastalıktan ve yaşlılıktan öldüğü bilinmektedir.

Merneptah'ın tabutu bulunmuş ve KV8 koduyla kayıt altına alınmıştır fakat mumyası ilk etapta bulunamamıştır. 1989 yılında Amenhotep'in mezarında 18 ayrı mumya ile birlikte bulunmuş ve Kahire müzesine alınmıştır. İlk başta mumyanın bulunamamış olması sizde ''acaba?'' sorusunun zihninizden geçmesine neden olduysa da üzgünüm. Bu iki kral da iddia edildiği gibi sular altında kalarak boğulmamıştır.

British Museum'da bulunan ve firavun ile akalası olmayan bir köylü cesedi..((M.Ö. 3500-3250 arası) bu ceset, Yukarı Mısır'daki Cebeleyn kasabasında yapılan resmî bir kazıda bulunmuştur.)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
fatih1 14:47 08.01.20
Erkek çocuklarının öldürülmesi sadece Hz.Musa'nın doğduğu yıl uygulanmıştır.Kendinden küçük olan Hz.Harun'un öldürülmemiş olması söz konusu katliamdan sonraki dönemde doğmuş olmasındandır... Ayrıca arkeoloji müspet bir bilim değildir.Değişebilen bilgiler içerir... Buna rağmen Kur'an-ı Kerim'in bütün bilimler eşliğinde incelenmesi savunanlardanım... Malesef musbet bilimle uğraşanların Kur'an ile ilgilenmemeleri ve Kur'an alimi olanların musbet bilimle ilgilenmemeleri sayesinde bir çok sorunun cevabina hala ulaşılamamıştır...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ezo 14:48 08.01.20
Bugünkü dünya nüfusunun%0.2 si olan bir millet din kitaplarında neden bu kadar yer kaplıyor.Dünya medeniyeti düzen ve ahlakını bu azınlığa göre mi ayarlayacak.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ankatr 14:53 08.01.20
Böyle kıssalar çok dikkatımı çekiyor gerçekten allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Logos 15:22 08.01.20
fatih1 Nickli Üyeden Alıntı:
Erkek çocuklarının öldürülmesi sadece Hz.Musa'nın doğduğu yıl uygulanmıştır.Kendinden küçük olan Hz.Harun'un öldürülmemiş olması söz konusu katliamdan sonraki dönemde doğmuş olmasındandır... Ayrıca arkeoloji müspet bir bilim değildir.Değişebilen bilgiler içerir... Buna rağmen Kur'an-ı Kerim'in bütün bilimler eşliğinde incelenmesi savunanlardanım... Malesef musbet bilimle uğraşanların Kur'an ile ilgilenmemeleri ve Kur'an alimi olanların musbet bilimle ilgilenmemeleri sayesinde bir çok sorunun cevabina hala ulaşılamamıştır...
Çok doğru iki ilimde eşgüdümlü gitse insanlık epey yol alır.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi