Burçlar & Astroloji & Yıldızname

Astroloji (İlmi Nücûm) Nedir? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Burçlar & Astroloji & Yıldızname>Astroloji (İlmi Nücûm) Nedir?
Belyâ 18:20 01.12.20
Astroloji (İlmi Nücûm), burçların ve yıldızların Allâh (Azze ve Celle)'nin takdiriyle mahlûkât üzerindeki etkilerini inceleyen bir ilim dalıdır. Kesinlikle fal olmayıp, ilme dayanan yorumlar yapılır. Bu yorumlar Astrolojik haritalar üzerinden yapılır.
Astrolojik Haritalar birkaç kısma ayrılır:
1. Doğum Haritası (Natal): Kişinin doğum anındaki gökyüzü konumudur.
2. Geçiş Haritası (Transit): Ânın gökyüzü konumudur.
3. Güneş Dönüşü Haritası (Solar) : Kişinin doğum haritasıyla güneş baz alınarak çıkarılan senelik haritadır.
4. Birliktelik Haritası (Sinastri) : İki kişinin (eş, dost vb.) haritaları birleştirilerek çıkarılan uyum haritasıdır.

Bunlar gibi daha birçok harita çeşitleri vardır.

Doğum haritası; dünya baz alınarak bir kişinin doğum anındaki gezegenlerin konumu ve birbirlerine yaptıkları açıları ve aynı zamanda burçların konumunu gösteren iki boyutlu bir diyagramdır. Doğum haritası, bize kişinin kişisel özelliklerini ve vücut yapısını, hayattan isteklerini, sevdiklerini ve sevmediklerini, meyilli olduğu kötü alışkanlıkları, geçmişini ve o anki halini Allah’ın izniyle gösterir.

Bu ilim, Peygamberlerden İdrîs (Aleyhisselam)a verilmiştir. Bu nedenle vahiy kaynaklıdır.

Derler ki, hiçbir insanın haritası aynı değil, kişiye özeldir. Her an gezegenlerin konumu değişmektedir. Ülkelerin, şehirlerin, soru anlarının bile haritası vardır. Allahu Teala hikmeti ilahi olarak yıldızlara ve burçlara büyük bir etki gücü vermiştir. Öyle ki bir tutulmanın bile etkisi 6 ay kadar üzerimizde görülebilir.

Osmanlı zamanında, âlimlerce ilmi nücûm öğrenmenin caiz olup olmadığı hakkında gayba (öngörü desek daha doğru olur) girilebildiğinden ihtilaf yaşanmıştır. Kimi padişah ilmi nücûmu devleti için kullanmış, kimi kullanmayı tercih etmemiştir.

Ancak burçların ve yıldızların etkisi Kur’anda zikredilmiştir. Nitekim Hak Subhanehu ve Teala Kuran’da:

“Hayır, yıldızların yerleri üzerine yemin ederim
Eğer bilirseniz bu yüce bir yemindir.“ (Vâkıa 74-75)
buyurmuştur.

Burçlar hakkında da:

“Andolsun, gökte burçlar kıldık ve onu gözleyenler için süsledik.” (Hicr 16)
“Gökte burçlar kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay vareden (Allah) ne Yücedir.” (Furkân 61)
“Burçları olan göğe andolsun,” (Burûc 1)


Harita örneği:Bir doğum haritasında temelden bilinmesi gerekenler
1. Evler,
2. Burçlar,
3. Gezegenler,
3. Ve Açı Kalıplarının Anlamlarıdır.

Önce kavramlar bilindikten sonra bağlantı kurularak yorum yapılır.

İnşaAllah devamını paylaşacağım.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
sevingül 21:13 01.12.20
En sevdigim ilim ama hala sakiz falı muamelesi görüyor
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Belyâ 21:24 01.12.20
sevingül Nickli Üyeden Alıntı:
En sevdigim ilim ama hala sakiz falı muamelesi görüyor
evet maalesef.
halbuki İdris Aleyhisselama verilmiş vahye dayalı gayet tefekkür âlemlerine daldıran bir ilim.

---------- Post added 01.12.20 at 21:25 ----------

Kulefb Nickli Üyeden Alıntı:
Çok süper paylaşımmm
eyvallah kardeşim
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Och 15:33 07.12.20
Teşekkürler resimleri de yeniden yüklerseniz göremiyorum.

Devamını bekliyoruz
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
DiLara 13:11 23.03.21
Asrtoloji gökyüzündeki harekeder ile yeryüzündeki olayların, koşulların ve du-
rumların bağlam ısını araştıran bir bilim dalıdır. Fizik ve kimya gibi pozitif bilim dal-
larından çok farklı olmasına rağmen başlı başına teknik bir çalışmadır. Yani çoğu insa-
nın zannerriği gibi sezgileriniz güçlü olduğu için yerinizde orurarak, gözlerinizi kapa-
rıp transa geçerek, vahi gibi astrolojik yorumlarda bulunamazsınız. Asrrologlar kahve
falı, el falı bakmayı bilmezler. Onlar gökyüzündeki cisimlerin doğal döngülerini, dizi-
lişlerini izleyerek yeryüzündeki fiziksel olaylarla aralarındaki bağları araştırırlar. Örne-
ğin son günlerde herkesi çok meşgul eden MARDUK: 20 12 kitabı asrrolojik bir çalış-
maya çok benzemektedir. Mitolojik öykülere, astronomik verilere ve daha önce dünya-
ya yakın geçişinde yaşananlara dayanarak bir sonraki düngüsünde de benzer şeylerin ya-
şanabileceğini düşünmek astrolojik bir çalışmanın ilk adımlarıdır. Ancak astrologlar
gerçekte Marduk kitabı kadar bile (belki de doğ ruluğu ispadanacak olan) spekülasyon
yapmazlar. Çünkü onlar yörüngeleri, hızları bilimsel olarak hesaplanmış gökcisimleri-
nin hareketlerini veri olarak kullanırlar. Gerçi varsayımsal bazı gezegenleri ve noktala-
rı kullanan astrologlar da vardır, ancak astroloj inin temel sembolizminde kullanı lan ge-
zegenler tamamen güneş sistemimize bağlı, bilinen gezegenlerdir.
Astroloj i diğer bilim dalları arasında en çok tıp ve psikoloj i ile karşılaştırılabilir.
Teknik bilgiyi kişisel değerlendirmeler eşliğinde kullanır. Metodolojisini insan koşul-
larına uygular. Özellikle danışmanlık astrolo jisi teknik verileri kullanan diyagnostik
(teşhis eden) bir sana mr. Astrolojinin pozitif Batı biliminden ayrıldığı nokta, herşeyin
birbiriyle etkileştiği ni, bağlantılı olduğunu varsayan değişik bir mantık kullanmasıdır.
Günümüzde Batı bilimi kesin bir şekilde ölçülebilen ayırımlar ve sınırlar içerir. Astro-
loj i ise biitüncüldiir. Bağlantılar ve karşılıklı ilişkiler ile çalışır. Fen bilimi doğayı kont-
rol erme arayışındayken, astroloji doğa ile uyumu arar.
Astrolojinin bir bireye sağlayabileceği en önemli yarar kişinin kendisini tanımasına rehberlik etmesidir. Doğum haritasının yorumunda, bilinçdışında kalan temalar
dahil, kişinin doğasına dair çok sayıda bilgi edinilir. Yetenekleri, izlemesi gereken yol,
yaşam dersleri, korkuları, saplantıları, çocukluk koşullanmaları ve tüm bunlarla nasıl
başa çıkabileceği astroloji sayesinde netleştirilebilir.
Doğanın ritmini ve bunun yeryüzündeki yansımalarını sürekli izleyen astroloji,
doğası gereği öngürüyü de içerir. B ir insanın, bir ülkenin veya dünyanın ömründe
önemli olayların zamanları gezegen döngüleri sayesinde saptanabilir. Bu döngüleri,
gezegenlerin hareketlerini adeta bir saatin akrep ve yelkovanı gibi kullanarak doğada
zamanı gelen olaylara veya değişimlere işaret edebilir. Bu, bir doktorun, bir
meteoroloğun, bir deprem uzmanının veya bir borsa uzmanının yaptığından farklı bir
şey değildir. Daha da ötesi, söz konusu uzmanlar eğer astrologlarla işbirliği yaparlarsa
bu öngörülerinde daha isabetli olabilirler, çünkü astrologlar teknikleri ve birikimleri
sayesinde en öngörülemez olanı bile saptayabilirler.
Astroloji, devamlılığını insan türünün henüz doğadan ayrılmadığı erken dönem-
lerden itibaren sürdürmüştür. Modern astroloj i 4000 yıldan uzun süredir sürekli göz-
den geçiri len ve güncellenen gözlemler üzerine oturtulmuştur. Günümüzde uygulanan
tıp nasıl eski tıp değilse, günümüz astroloj isi de eski Mezopotamya veya Rönesans ast-
rolojisi değildir. Astrolojiye psikoloji, jeoloji ve ekoloji gibi birçok diğer dallardan eklemeler yapılmıştır. Yine de, eski zamanlarda olduğu gibi, günümüzde de, astroloji
değerini kanıtlamaya devam etmektedir.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Aeastroom 10:11 09.04.21
Konu için teşekkürler. Solar Fire adlı program da size yardımcı olacaktır. Aynı zamanda sitenin gezegen saatleri tablosuda pratik için güzel bir yöntem
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Yazbahar 21:26 27.11.21
Peki astroloji ile ilgilenmek , mesela astrolog olmak İslami açıdan caiz midir?
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ATES 01:28 11.12.21
Yazbahar Nickli Üyeden Alıntı:
Peki astroloji ile ilgilenmek , mesela astrolog olmak İslami açıdan caiz midir?
Ben de eğitimlerini alıyorum , mutlak ,kesin konuşup kişinin kaderini değiştirmesiyle alakalı yorumlar yapılmazsa dini açıdan sorun olmaz sanırım diye düşünüyorum.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Yazbahar 01:08 16.12.21
ATES Nickli Üyeden Alıntı:
Ben de eğitimlerini alıyorum , mutlak ,kesin konuşup kişinin kaderini değiştirmesiyle alakalı yorumlar yapılmazsa dini açıdan sorun olmaz sanırım diye düşünüyorum.
Benim de çok ilgimi çekiyor , eğitim almak istiyorum cevabınız için teşekkür ederim,
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi