Celcelütiyye ve Havassları

tuhefmefyail daveti - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Celcelütiyye ve Havassları>tuhefmefyail daveti
tomurcuk 17:29 14.09.18
İlk önce allaha hamd ve sena edilir sonra sırasıyla :
100 kere :
Estagfirullahellezi la ilahe illa hüvel Hayyul kayyum zul celali vel ikram min Cemiil curmi ve zulmi ve israfi ala nefsi ve
etubu ileyh
Sonra 100 kere :
Allahul cebbarul mutekebbirul halikul bariul musavvir kulhuvallahu ehad allahussamed lem yerid ve lem yuled ve lem
yekun lehu kufuven ehad ve la ilahe illallahu VALLAHU ekber
Sonra 100 kere :
Allahumme ic el selavatike ve selavati melaiketike ve hameletel arşike ve cemii gelgike ve semaike ve erzike ve
enbiyaike ve rusulike ala Muhammedin ve al i Muhammed
Sonra 100 kere :
Subhanallah
Sonra 100 kere :
Allah u ekber
Sonra 10 kere :
Ya allah ya rahman ya rahim ya kerim ya mukim ya azim ya kadim ya alim ya halim ya hakim ya musehhir allahu rabbi
ebeda la ilahe illallahul melikulhakkul mubin
Sonra 7 kere :
Kul uhiye ileyye ennehustemea neferun minel cinni semina kuranen aceben yehdi iler rüşdi feamenna bihi velen
nüşrike bi rabbina ehaden ve innehu teala ceddu rabbina mettehaze sahibeten vela veleden ve innehu kane yekulu
sefihuna alallahi şetatan ve İnna zanenna en len tekulel insu vel cinnu alallahi keziben ve ennehu kane ricalun minel
insi yeuzune biricalin minel cinni fezaduhum rahekan ve ennehum zannü kema zanentüm en len yeb asellahu ehaden
ve enna lemesnes semae fevecednaha müliet harasen şediyden ve şühüben ve enna kunnu nakudü makaide lissem ı
femen yestemiil yecid lehu şihaben rasaden
Sonra 100 kere :
Ve es eluke ya mevlaye fismikellezi bihi iza düiye Cem ul ümûri teyyeserat vahdurni avnen hadimen musahheran
tuheymefyailu bihil kürbetülcelet
Ve 100 kere :
Ya allah
Ve 1000 kere :
Ya tuheymefyail
Ve 10 kerede :
Kale ifritum minel cinni ene atike bihi kable en tekume mim mekamik ve inni aleyhi le kaviyyun emin
Ve 1 kerede :
Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdulillahi Rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmid din iyyake na budu ve iyyake nestain ihdines sıratal
müstakim siratellezine en amte aleyhim gayril magdubi ve Led dallin bismillahirrahmanirrahim

(Bilgiler alıntıdır tecrübe etmedim)
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147