Celcelütiyye ve Havassları

Celcelutiye nedir nereden gelmiştir - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Celcelütiyye ve Havassları>Celcelutiye nedir nereden gelmiştir
Torlak 03:59 12.03.18
Hz Ali (Allah ondan razı olsun) Efendimiz tarafından Adem (a.s.)'in lisanı üzere tertip etmiştir (nazmedilme). Celcelutiye duasının bir çok havassı ve sırrı olduğunu İmamı Ahmet el buni ve imamı gazali ve diğer büyük alimler tarafından nakledilmiştir. Hatta bu celcelutiye duası içinde İsm-i Azam duası bulunduğu ve bu büyük isim vefki ile beraber yeşil atlas üzerine yazılı olarak Cebrail Aleyhisselam tarafından Peygamber Efendimiz'e semadan indirildiği Hz Ali (k.v.) efendimizden nakledile gelmiştir. İste bu mübarek duanın bir çok hassalarından bahseden İmamı Gazalidir.
İmam Hz. Ali efendimiz tarafından tertip olunan bu Celcelutiye Duası (virdi) Esmai İlahiyyenin süryani lisanında toplanmış olduğu bir duadır. İçinde İsmi Azam duasınında geçtiği rivayet edilmektedir. Bir çok eski en'amlarda da celcelutiyenin duası ve vefk'i vardır. Önemli bir iş için okunmak isteniyorsa okumaya başlamadan öncesi temiz bir abdest almalı üzerindeki elbiselerinide temizleriyle değiştirilip 2 rekat namaz kıldıktan sonrası celcelutiye duasını okumalıdır.

Hz.İmamı Ali tarafından tertip edilip bizlere sunulan bu dua Celcelutiye virdi. Esmai ilahiyyenin süryani lisanında toplanmış olduğu bir duadır. İçinde İsmi Azamın olduğu büyük rivayetlerdendir. Celcelutiye hakkında bir çok yazılar arabca ve türkçe olarak da yazılmıştır. Bu duaların düzeltimişi 1920 sonrası mecmuatül ahzap isimli eserde tekrar yazılmıştır ve günümüze kadar gelmiştir. Bir çok eski enamlarda da celcelutiyenin duası ve vefki vardır.

İmam-ı Ali (radiyallahü anh) yani Hz. Ali efendimiz buyururlar ki :Muhakkak ki bu İsm-i A'zam yeşil ipek üzerine yazılmış olarak şu şekilde semadan inmiştir. İçinde Fatiha-ı şerife'de bulunmayan yedi harf bulunmaktadır.
Bu harflerin rumuzuna gelince (Bunlar tılsım şeklinde inmiştir) 1- F harfidir Yüce Allah'ın Ferd ismidir. 2- C harfidir Şanı büyük yüce Allah'ın Cebbar ismidir. 3- Ş harfidir Yüce Rabbımızın Şekür ismidir. 4- S harfidir ki Allah (c.c.) Sabit ismi şerifidir. 5- Z harfidir Bu da allah'u Tealanın Zahir ismidir. 6- H harfidir bu da Allah'ın (c.c.) Habir ismi şerifidir. 7- Z harfidir ki bu isimde Zeki ismi şerifesidir. İşte bu harflerin hepsi Fatiha-i şerifeden sakıt (yani Fatihayı şerifede bulunmayan harflerdir.) Bu ismi azam ismini taşıyan celcelutiye duası bir takım tabiatleride vardır.

İşte bunun tabiatleri de vefk-i cem etmektir Vefk-i yapılırsa özel duası mutlaka okunmalıdır. Alllahümme, inni es'eluke bil hatemil meşguki ve bisselasi usıyyın ve eseluke bi hakkı daveti ve tebükeni tarîkahâ. Bir kişi, eğer Perşembe günü bu celcelutiye duasını bir yeşil atlas üzerine yazıp üzerinde taşısa insanlar, cinler ve bütün hayvanların şerrinden emin olup, Allah dostlarının yanında aziz ve sevgili olur. Celcelutiye duası okuyan eğer kötü huylu, ise bu durumdan kurtulup, bütün müşkül işleri hal olur. Bir şahıs, gece yarısı dört defa celcelutiye duasını okursa. Allah Teâlâ Hazretleri, heybet ve celali ile o kişiyi düşman ve hasetçilerin şerrinden, kötülüklerinden korur. Onun kadrini de yüceltir. Bir insan,perşembe günü bu duayı bir beyaz bez üzerine yazıp, üzerinde taşırsa kadri ve heybeti yücelir. Eğer bu bezi kapısının eşiği üzerine korsa evi hırsız ve kıskanç kimselerin kötülüğünden emin olur. Birisi bu duayı hergün yirmi yedi kere okursa güçlü kimseler ve düşmanları üzerine galip gelir, lisanı güçlü ve tesirli olur.Bu duayı yazıp üzerinde taşınırsa cinlerin şerrinden emin olur.

Bu duayı yatsı namazından sonra dokuz defa okusa, büyükler katında dileği yerine getirilir. Her türlü sıkıntısı yok olup, istediği yerine gelir ve sevgilisine kavuşur.Tarikat ehli, bu celcelutiye duası okumaya devam etse tahkik ehli zümresinin mertebesine ulaşır.Her türlü sıkıntıdan kurtulup feraha ulaşır. Bir kimse bu celcelutiye duasını bir kaba yazar, içine yağmur suyu koyar, silip içerse kalbi manevi hastalalıklardan temizlenir, velilerin ve azizlerin huzuruna dahil olur. Celcelutiye duası günde bir kere okumaya devam edilse gayb ile konuşur, günahları kendisine mana aleminde gösterilir. Kalbi ve lisanı pak olup,bütün belalardan Allah'ın yardımı ile kurtulur, günahları sevaba çevrilir. Eski Enamlarda celcelutiye duası ve vefk'i vardır. Mühim bir iş için okunmak istenirse okumadan evvel temiz abdest alarak 2 rekat namaz kıldıktan sonra okumaya başlamalı. Bu duanın içinde ismi azam duasının da var olduğu rivayet edilmektedir. Celcelutiyenin vefk ve tılsımı budur.

Celcelutiye okumanın faydaları : 1- Bir kişi eğer Perşembe günübu duayı Yeşil bir atlas üzerine yazıp üzerinde taşısa insanlar, cinler ve bütün hayvanların şerlerinden emin olur. Allah dostlarının yanında aziz ve sevgili olur. Eğer kötü huylu ise bu durumdan kurtulup, bütün müşkül işleri de hal olur. Gece yarısı dört defa bu duayı okursa , Allah Teala Hazretleri, heybet ve celali ile o kişiyi düşman ve hasetcilerin şerrinden, kötülüklerden korur. O nun kadrini de yüceltir. Ayrıca perşembe günü bu dua yazılır beyaz bir bez üzerine ve üzerinde taşımaya devam ederse kadri ve heybeti yücelir. Eğer bu bezi kapısının eşiği üzerine korsa evi hırsız ve kıskanç kimselerin kötülüğünden emin olur.

Celcelutiye okumanın faydaları : 2 -Celcelutiye duasını hergün yirmi edi kere okusun. Güçlü kimselerle ve düşmanları üzerine galip gelir lisanı güçlü ve tesirli olur. Bunu yazıp üzerinde taşıyana cinler ruhlar şeytanlar aleminden ve şerlerinden emin olur. Sabah ezan sonrası okumak ve yatsı sonrası namazdan sonra dokuz ve katları sayısınca okursa dileği yerine gelir. Her türlü sıkıntıları yok olup gider, istekleri yerine gelir, sevgilisine kavuşur her daim mutlu olur. Tarikat ehli bu duayı vird edinse tahkik ehli zümresinin mertebesine ulaşır . Her türlü sıkıntıdan kurtulup, cefadan kurtulur feraha ulaşır. Celcelutiyeyi bir kaba yazılır, içine yağmur suyu koyar, silip içerse kalbi manevi hastalıklardan temizlenir, velilerin ve azizlerin huzuruna dahil olur. Bu duayı, günlük isim ebcedine uyup sayısınca okumaya devam ederse, gayb ile konuşur, günahları kendine mana aleminde gösterilir. Kalbi ve lisanı pak olup, bütün belalardan Allâh'ın yardımı ile kurtulur, günahları sevaba çevrilir.

Celcelutiye okumanın faydaları : 3 - Bu Celcelutiye duasından faydalanmak maksadı ile bu sayıda okunursa 21 defa okursa bütün meşakkatlardan ve kıskançlıkların (hasedcilerin) şerrinden kurtulur. Günde beş defa okumayı vird edinirse ve devam ederse bu kişinin rızkı artar, insanlar kendisinden hoşnud olur ve Allah Teala dileklerini ihsan eder. Bu duayı otuzar defa okunursa ve devam edilirse üzerindeki kıskanç eller çekilir, gözleri yumulur ve dilleri tutulur. Zalimlerin şerrinden kurtulur ve bu duanın hürmetine içersinde geçen gizli esmalar hürmetine kimse okuyana zarar veremez kötülük yapamaz ve dost olmaya çalışırlar. Bu duayı Salı günü yazılır ve üzerinizde taşınırsa herkesin yanında aziz olur sevilir sayılır hürmetli kişilerden olur. Eğerki bir kişi bu duayı yazar ve beraberinde sevdiğinin isminide yazar kendi ismi ile beraber temiz bir akarsuya bırakırsa sevgilisine kısa sürede kavuşur. Bu duanın sürekli adet sayısınca veya 93 defa okusa ara vermeden düşmanı varsa hezimete uğrar, her türlü bela ve afetlerden emin olur zalimler düşmanlık yapamaz sözü herkese karşı hürmetli ve saygın olur. Bu dua hürmetine okuyan kul'dan, melekler ve diğer bütün yaratıklar razı olur.

Celcelutiye okumanın faydaları : 4 -
Kendinde vesvese bulunan bir kimse, bu duayı, yazarak, yagmur suyu içine kor ve bunu içerse, Allah'ın izni ile vesveseden kurtulur, kalbi huzurla dolar. Her gece otuzar defa okuyanların ismi, muvahhidlerin defterine yazılır. Allah'ın yardımı ile korunma altına alınır. Her hangi bir kişi, bu duayı bir meyve üzerine yazıp yese bütün illet ve hastalıklardan kurtulur, akibeti hayır olur ve bütün muradına erişir. Bir insan bu mübarek duayı hergün bir defa okusa,
Hak Teala'nın makbul kullarından olur. kalbi kuvvetlenir. Vücudundaki her türlü zulmet ve pislikler yok olur. Resulu Ekrem (s.a.v.)'in şefaatı kendisine nasip olur. Sözünüzün ve nüfuzunuzun insanlar arasında geçerli olması için, hayır hatemini, bu mübarek vefki gülsuyu misk safrandan yapılmış bir mürekkeble yazınız. Yazdığınız bu vefki, bir yağ içine bırakınız. Büyüklerin yanına girerken biraz bu yağdan yüzünüze sürerseniz, büyükler ve herkes size karşı bir muhabbet ve sevgi gösterecektir. Bir birinden nefret eden iki kişiyi, birbirine ısındırıp barıştırmak için bu hayır hatemini bir cam kab içine yazınız. Bu arada, barışması istenen şahsın isim bilgilerinide yazmayı ihmal etmeyiniz. Bu ameliye sona erdikten sonra kabın içini su ile doldurup barışması arzu edilen kişiye içiriniz. İçirilmesi mümkün değilse, bu sudan elbisesine sürünüz. Böylece aradaki nefret ve düşmanlık Allah'ın izni ile dostluğa inkılâb edecektir.
korku içinde bulunan veya evlenemeyen kimse bu hatemin vefkini, yazarak üzerinde taşısa arzu ve emeline acilen kavuşur, korktuklarından emin olur. Cinli ve saralının alnına yazılır, celcelutiye duasıda 21 defa hasta üzerine okunursa şifaya kavuşur
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147