Cennet-ül Esma

Cennetül Esma Şerhi Ve Havassı-İmamı Gazali - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 4 5  ... Sonuncu
Cennet-ül Esma>Cennetül Esma Şerhi Ve Havassı-İmamı Gazali
HavasHoca 05:52 05.06.16


Cennetül Esma Şerhi Ve Havassı İmam-ı Gazali.

Hüccetül İslam İmam Gazali (r.a.) hazretleri şöyle anlatıyor.
A'bitlerin, kutup ve evtatların gömülü bulunduğu Bağdat'ta
medrese-i nizamiyede oturuyordum. Elimden geldiği kadar
taliplere ilim öğretiyor, bazı zamanlarda ise vaaz veriyordum.
Birgün tek başıma otururken kapı çalındı, açtım. Bir şahıs girdi ve
selam verip: Ben Emirel mü'minin Halife hazretleri tarafından
geliyorum. Halife sizi hemen görmek istiyor dedi. Ben: Bir saat
sonra gitsek olmazmı? dediğimde: Asla! Halife hazretleri hemen
gelmenizi rica ediyor, dedi. Peki, gidelim. Bismillah! diye yerimden
kalkıp merkebe bindim.
Saraya vardığımızda gördümki beni bekliyorlar. Hususi bir oda
ya aldılar, Halife içeri girdi ve izzetle selam verdi. Mukabelesinde
ayağa kalktım. Halife bana dediki: Ya İmam, sizi acele çağırmak
tan maksadım; Sarayın hazinesinde ceddim Harun-u Reşid ten
kalma deri üzerine yazılmış birkaç evrak buldum. Bunlar, Hazreti
Emirel mü'minin İmamı Ali (k.r.v.) tarafından yazılmış, okuması
gayet güç olup, bu okunamadı ve ne yazılı olduğu bilinemedi.
Henüz ben çocukken benden evvelki Halife, her sene başında
bunu tazim (hürmet) ve tekrim (saygı gösterme) ile başına koyarak
açar, güzel kokulu buhurların dumanına tutarak dualar edip,
yüzüne ve gözüne sürerdi. Sonra tekrar sandığına koyardı.
Savaşlarda onu beraberinde götürür ve daima savaşı kazanırdı.
Bende aynı adeti takip ediyorum. Fakat evrakta neler yazılı
olduğunu merak ediyorum. Ya İmam! Bu asırda senden üstün bir
Din alimi yoktur. Lütuf ve ihsan edip, benim bu müşkilimi hallet.
Dedimki: Ya Sultan! Hüda-i müteal seni dünyada enva-i fadıl ve
ihsan ile sevindirip, ahirettede makamın yüce olsunki, sen
ülemaya hürmet ediyorsun. İnşâallâhür rahmân bu dileğini yerine
getireceğim.
Halife bir gence emir verdi, hazineyi açtılar ve enva-i türlü
mücevherlerle işlenmiş bir sandık getirdiler. Sandık açıldı ve
içinden çelik bir sandık daha çıktı. Üzerindeki bir zincirde anahtarı
asılı idi. O çelik sandıkta açıldı ve içinde ipeklere sarılmış birkaç
evrak çıktı. Halife o evrakları alıp, yüzüne ve gözüne sürdükten
sonra bana uzattı. Bende hürmet ve saygıyla evrakları alıp açtım.
Gördümki anlatıldığı gibi Hazreti Ali (k.r.v.) nin mübarek eliyle Kufi
olarak yazılmış. Biraz tetkik edip okumaya başladım. Önce
Besmele-i şerif ile Allah Teala ya hamdü senalar ediyor ve sonra
şu beyitleri söylüyordu:


Men lem akvâlüna terdeuh
Fezâke an sudûdinâ tedfeuh.
(Her kim bizim sözümüzü red ederse
Bizde gönülden onu red ederiz).

Bu beytin ardından iki Kaside yazılmış. Bunlarda dünya ve
ahiret hususunda öğütler ve bazı esmalar var. Rumuz ile İsmi
a'zamı ehline anlatmaya çalışmış, ehli olmayandanda gizlemiş.
Bunların yanında yine Kufi hattı ile bu iki Kasideyi yazmaktan
maksadının ne olduğunu ve ne şekilde kaleme aldığını bildirmiş.
Bunlarda diyorki: Kufe ve Basra'da büyük bir taun hastalığı çıktı.
Birçok kimseler öldü. Hatta bazı yerlerde o kadar çok zayiat olduki,
ölüler gömülemedi, yırtıcı kuşlar leşleri yemeye başladılar. (Ömer-
ül Faruk r.a. un halifeliği zamanında, Kufe ve Basra da bir taun
vakasının olduğunu tarihlerde okumuştum. Acaba o zamandaki
vakamıydı? Yoksa daha sonramı olmuştu? Her ne ise).
Bu hastalığın ortalığı kapladığı bir sırada Kufe şehri eşrafından
Abdullah ibni Ebul Münzer (r.a.) kalkıp yanıma geldi. Bana İslam
ların çektiği azab ve belalardan bahsederek bundan ne şekilde
kurtulabileceklerini sordu. Bende dedimki: Ya Ebal Münzer! Bu
haller vâki olduğunda Hazreti Peygamber s.a.v. in okumuş olduğu
nice dualar vardır. Onları okuyup, Cenabı Hak'tan bu hastalığın
def olmasını niçin istemiyorsunuz.? Ebul Münzer dediki: Vallahi Ya
İmam! Beş vakit namaz ardından elimizden geldiği kadar bildiğimiz
duaları okuyor ve yalvarıyoruz. Fakat bir netice elde edemiyoruz.
Hazreti Ali (k.r.v.) buyurduki:

Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn.
(Biz, Allah' a yönelmişizdir ve mutlaka ona dönüp varacağız).

Acaba bu sizin duanız makbül olmadığından veya niyetinizin
halis olmadığındanmıdır? Yahutta dualarınızda istihza (alay) mı
var? Haşa Sultanım dua ile istihza etmiyoruz. Fakat buyurduğunuz
gibi niyetimiz halis değildir. Lütfedin, yüce Peygamberimizden
öğrendiğiniz o İsmi a'zamı bize öğretinizde, yazalım ve başımızda
götürelim.
Ya Ebal Münzer! Bu dediğini açıkça söylemek İsmi a'zamı ifşa
(Duyurmak) etmek olmaz. Fakat sana birkaç şey söyleyeceğim.
Bu sizleri bela ve taundan kurtarmaklığa vesile olur. Bir kimse
bizim sözümüzü cahilliğinden kabul etmezse, Allah c.c. ın şu Ayeti:


Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve kad mekerû mekerahum ve
indallâhi mekruhum ve in kâne mekruhum li tezûle minhul
cibâl.
(Gerçekten onlar hile ve tuzaklarını kurdular. Onların hileleri
dağları yerinden oynatacak olsada, Allah katında onlara cezalar
vardır).
Bu sebeple o küfreden inkarcının başına zeval gelsin. Enam
suresinin 122. Ayeti Kerimesi olan:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Eve men kâne meyten feahyeynâh.

Bu Ayeti Kerimenin 19 harf olduğunu bu harflerin cehennem
zebanilerinin alınlarında yazılı bulunduğunu söyleyip, onların bu
harfler dolayısıyla Cehennem ateşine takat getirdiğini ve altı (6)
esmaki, harflerinin toplamı ondokuz (19) dur. Esmanın kılıçtan
keskin olup, taun ateşini def ettiğini bildirmiş. Hazreti Ali k.r.v. Ebul
Münzere şunuda tavsiye ediyor. Bu gösterdiğim usül bütün manevi
hastalıklara ve sıkıntılara devadır. Bu Cünnetul Esma'yı yazacağın
zaman tenha bir yerde yaz ve yazdığını kimseye gösterme!
Kalbindede iyi niyet olsun. Temiz ve abdestli olarak güzel kokular
sürünmelisin. Birisine yazıpta verirken söyleki açıp bakmasın.
Çünkü daha iyi tesir eder. Temiz yüzlü, hayırlı ve salih kimselere bunu öğretmelisin. Ben bu evrakları bilen ve taşıyana, Allah c.c. ın izni keremiyle icazet verdim diyor.
İmam Gazali r.a. hazretleri buyuruyorki: Ben bu yazıları
okuyup, Halifeye şerh ettikten sonra çok memnun oldu ve bana bu
söylediklerimi aynen yazarak vermemi rica etti. Bende kabul ettim.
Halife bana üç gün müddet verdi. O evrakları alıp haneme geldim.
Huzuru kalp ile mütala edip, bir nüshasını halifeye, bir nüshasınıda kendime yazdım ve Halife hazretlerine bildirdim. Bana izin verip,enva-i ihsan ve ikramlarda bulundu.
Ben bu Esmalar sayesinde birçok ilahi lütfa eriştim. Tavrım ve
şeklim bile düzelmiş. Birgün birisi bana dediki: Ya İmam! Sizi
daima zayıf ve hastalıklı olarak görüyorduk. Fakat bu günlerde
sizde başka bir hal görmekteyiz. Yüzünüz nurlar içinde ve
vücudunuz sihhatli. Acaba bu ani değişikliğin sebebi nedir? Bunu
bize anlatmak lütfunda bulununda bizde sayenizde düzelelim.
Bende o şahsın sorusunu münasip bir şekilde cevaplandırdım. Bu
sırrı ehli olmayandan gizlemesini tenbih ettim. Kendim bazı
hususlarda bu isimlerle meşgul oluyordum.
Bir yere misafir olarak gitmiştim. Dönüşümde yolda eşkiyaların
saldırısına uğradık. Yüz (100) atlı kadar vardılar. Dolu dizgin
kervanımıza saldırıya geçmişlerdi. Yanımdaki kervan halkı korkup,
mallarından ve canlarından ümitlerini kesmişler, kollarını bağlayıp
titreşiyorlardı. Ben fakir, Hazreti Ali (k.r.v.) nin buyurduğu şekilde
on (10) defaTekbir getirip, Esma-i a'zam'ı onların tarafına 19 defa
okudum. Birden Atlar ürktüler ve oldukları yerde durdular. Bir adım
bile atamıyorlardı. Eşkiyalardan birisi bizim tarafa seslendi: Ey
kafile halkı! Kabe-i muazzama hakkı için olsun haber verin bize"¦.
Sizin aranızda sihir yapan var mı? Yoksa ismi A'zamı bilen mi
mevcut? Çünkü bizi bir anda kudretsiz kıldınız. Atlarımız
yürüyemiyor. Sizi yağma etmekten bizleri aciz kıldı. İçimizden birisi
seslendi: Aramızda sihir yapan yoktur. Fakat ismi a'zamı bilen
kimse mevcuttur!.. Evet, dediğiniz doğrudur. Bu sihir olamaz, ama
ismi a'zamla olabilir. Çünkü sihir bu kadar korku veremez. Varın
yolunuza gidin! Biz, Sübhan olan Allah Teala hazretlerine şükürler
edip, yolumuza devam ettik.
Ey aşkı ilahi ile dolanan kişi! Bu yazdıklarım eline geçti. Bunu
canından aziz sakla, çünkü bu Cenabı Hak'tan kullarına bir
hediyedir. Eğer kıymetini bilip, hakkına riayet ederek amel edersen
ve halkın nazarından gizleyip, sözüme itimat edersen, bu alemi
kevni fesatta nice tasarruflar edip, dünya halkının arasında
kalplerin sevgilisi olursun. Çalış ki, yanlışsız yap! Sana bu maksat
ile ilgili Ayeti kerimeleri (19 harfli olanlar) bir bir izah edeceğim. Hiç
şüphe etme ki, ismi azam bunların içindedir. Buna inan. Bu daireyi
üzerinde götüren tahareti kamile üzerine olması gerek.
Ben bu nüshayı yazdığım kitapların hiç birinde anlatmadım.
Çünkü, Hazreti Ali (k.r.v.) nin tenbihini tutmaya çalıştım. Şöhretin
etrafa yayılmasını istemedim. Seninde eline geçince ulu orta
yayma! Her kime bu daireyi vereceğin zaman, açıp şekline
baktırma, kapat ver. Verdiğin şahsın hali müsaitse, bir kurban
kesip, etini fakirlere dağıtsın.
Ben bu daireyi bir gümüş levha üzerine nakşettirdim ve
dairenin üst yanına da Ayetel kürsiyi nakşedip üzerimde taşıdım.
Esma ve Ayete beş vakit namaz ardından devam ettim, Allah
Teala nın izniyle şifa buldum.
Ey Talib! Bu evrak kimin elinde vasıl olsa, kudretine, Hazreti
Ali (k.r.v.) nin ruhuna bir adak adayıp, dilediği şey olunca yerine
getire ve bu fakiri de hayırla ana.
Kurbanı şart olduğu Esma-i ilahiye hürmet içindir. Ve Hazreti
İbrahim (a.s.) peygambere iktida (uymak) etmektir. Kurbanın eti
de, muhtaç olan fakirlere dağıtılmalıdır.

İmam Gazali (r.a) hazretlerinin bu eseri Şam şehrinde, derviş
Mustafa es Surizi tarafından bir azizi kamilden almış, o azizde
bunu Şahruz mirza isimli padişahın hazinesinde görerek, hicri 847
yılında kopye etmiştir.
Emirel mü'minin, İmam Ali k.r.v. nin tarifine göre her farz
namazın arkasından, önce on (10) defa Tekbir getirilir ve bu:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun.
Esmaların ardından maksadına münasip Ayeti Kerime ilave edilip,
ondokuz (19) defa okunmalıdır.
Örneğin: Zor ve güç işlerini kolaylaştırmak istersen, her farz
namazın arkasından önce on (10) defa Tekbir (Allahu ekber)
getirip, bu Ayeti Kerimeyi:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun. Seyecalullâhi ba'de usrin yusrâ.

Esmalara ekleyip, 19 defa okursun. Yapılan bir işi eksik veya
fazla yapmamalıdır. Bu Esma ve Ayeti Kerimeler her farz namazın
arkasından, ondokuz (19) ar defa olmak şartıyla 19 gün okunur.

İmam Ğazali r.a. hazretlerinin buyurduğu şu tertip üzere
okunmalıdır. Ondokuz (19) gün beş vakit farz namazın ardından
önce on (10) defa tekbir (Allahu ekber) getirip, ondokuz (19) defa:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun.

Bu Esmaların ardından maksadına münasip Ayeti Kerime ilave
edilip okunur. Okuma müddeti 19 gündür.
Okumaya başlamadan önce maksadına münasip Ayeti Kerime
ile beraber, iki adet Cünnetül Esma dairesini yaz. Birini üzerine
alır, diğerinide suya ıslatıp okumaya başlarsın. Ondokuz (19) gün
okur ve okuduğun günlerdede 19 gün suyunu içersin. Her ondokuz
defanın sonundada aşağıda gelecek olan Cünnetül Esma nın
duasını bir (1) defa okuırsun, Allah Teala hazretlerinin izniyle
maksadına nail olursun.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 05:55 05.06.16
DEVAMI:
1. Hazreti Hak celle ve âlâ yı tevhid (Birleme) ve temcid
(Cenabu hakkın büyüklüğünü bilmek) etmek, nuru tevhid ile kalbi
dolup bütün eşyalarda, Allah Teala nın esrarını müşahede için:
Önce on (10) defa Tekbir, 19 defa Esmalarla birlikte şu Ayeti
Kerimeyi:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun. Lâ ilâhe illâ hüve yuhyî ve yumît.

Her farz namazın arkasından 19 gün ve her 19 defanın ardından
aşağıda gelecek olan Cünnetül Esma duasınıda okursan, Allah
c.c. ın izniyle maksadına nail olursun.

2. Cenabı Hak'kın dergahında tevbesi makbül olup, Hak
Sübhanehü ve Teala dan mağfiret (Rabbin affetmesi) talep etmek
için: On defa Tekbir getirip, 19 defada Esmalarla birlikte şu Ayeti
Kerimeyi:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun. Ğâfiriz zenbi ve kâbilit tevb.
Veya şu Ayetlerden herhangi birini, tevbelerin kabül olması için
Esmalara ilave ederek 19 defa, ve sonundada aşağıda gelecek
olan Cünnetül Esma duasınıda 1 defa okursun.

Tüb aleynâ inneke entet tevvâb.
İnallâhe kâne tevvâben rahîmâ.
Allâhü yürîdü en yetûbe aleyküm.
İnallâhe kâne ğafûran rahîmâ.
Febeşşirhü bi mağfiratin ve ecrin kerîm.
Minhüm mağfiraten ve ecran azimâ.
Ve kâne bilmü'minine rahimâ.

3. Af istemek için: Esmalarla birlikte aşağıdaki Ayeti Kerimeyi
19 gün her farz namazın arkasından 19 defa okursun:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Feinnallâhe kâne afüvven kadîrâ.

4. Allah c.c. ın katında dualarının kabül olması için: Esmalarla
birlikte şu Ayeti Kerimeyi 19 gün, her farz namazın arkasından 19
defa okursun.


Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Ve kâle rabbekümüd ûnî istecib.

Veya şu Ayetlerden herhangi birini, Esmalara ilave ederek 19
gün her farz namazın arkasından 19 defa oku:

Vedûhü muhlisîne lehüd dîn.
İzâ deâni felyestecîbûlî.

5. Allah c.c. ın katında kabül, insanların yanında da sözünün
geçmesi ve dileğinin makbül olması için: Bu Ayeti Kerimeyi Esma
larla birlikte, her farz namazın arkasından ondokuz (19) defa ve
ondokuz (19) gün okunur:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun İnallâhe kâne semîan basîrâ.

6. Allah Teala hazretlerinden ilim, hikmet ve mağfiret taleb
etmek için: Bu Ayeti Kerimeyi Esmalarla birlikte, her farz namazın
arkasından 19 defa, 19 gün oku:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun İnallâhe kâne alîmen hakîmâ.

Veya şu Ayetlerden herhangi birini, Esmalara ilave edip,
ondokuz (19) gün her farz namazın arkasından ondokuz (19) defa
oku:

Yüallimükümül kitâbe vel hikmeh.
Vallâhü alîmün bi zâtis sudûr.

7-Fetih, zafer, düşmana galip gelmek, düşmanı yenmek, bağlı
işleri açmak ve mühim bir hacetinin yerine gelmesi için: Bu Ayeti
Kerimeyi Esmalarla birlikte, her farz namazın arkasından ondokuz
defa ondokuz gün oku:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun İnn â fetahnâ leke fethan mubînâ.

Veya şu Ayetlerden herhangi birini Esmalara ilave ederek, her farz
namazın arkasından 19 defa, 19 gün okursun:

Yensura kellâhü nasran azizâ.
Men nasru illâ min indillâh
Feftah beynî ve beynehüm fethâ
Asallâhü en ye'tî bil feth.
Vecal lenâ min ledünke nasîrû
Kâle rabbin surnî bimâ kezzebûn.

Ey istekli! Şunuda iyi bilmen gerekir ki: Bu Ayeti Kerimelerin
her biri bir maksat için zikir edilmiştir. Cünnetül Esma dairesinin
içerisinde yazılı olan Ayeti Kerime:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Eve men kâne meyten feahyeynâhü
budur. Bu Ayetin yerine maksadına münasip diğer Ayetlerden
yazılıp, Cünnetül Esma dairesi üzerinde taşınır. Bir adet daha
yazılır ve 19 gün okuma günlerinde suyu içilirse, Allah Teala nın
izniyle istediğin hacet yerine gelir

--------------------------------------------------------------------------------
Denizde boğulmaktan emin olmak için: Şu Ayeti kerimeyi
Esmalara ilave edip, her farz namazın arkasından 19 defa 19 gün
okur ve deniz yolculuğuna çıkarsan, Allah c.c. ın izniyle denizde
boğulmaktan ve batmaktan emin olursun.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Allâhüllezî sehhara lekümül behr.

Veya şu Ayeti kerimeyi ilave edip okursun.

Rabbi enzilnî münzelen mübârakâ.

9. Aşağıdaki Ayeti Kerime cemil olup, şanı yüce ve celili
kadirdir. Bu Ayeti Kerimede birçok sırlar olup, bazıları şunlardır.
Herkesin seni sevmesini, gönüllerin sana meyl etmesini,
yüksek mertebedeki kişilerin gözlerine şirin görünmek, büyükler
yanında kabül olunan biri olmak, istediğin her şeyin olması, cebbar
ve kibirlileri güzel ahlaklı etmek, düşmanları hor ve zelil etmek,
düşmanın gözüne heybetli ve üstün görünmek için, Ayetlerin
içinde bu Ayeti Kerime ruh misali saklanmış olup, ismi a'zam
bunda mevcuttur. Sen bunu cahil kimselere öğretme!
İsmi A'zam olduğu söylenen bu Ayeti Kerimeyi, her farz namaz
arkasından 19 defa, 19 gün Esmalarla oku: “

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Anetil vucûhü lil hayyil kayyûm.

10. Katı gönülleri yumuşatmak ve ileri gelen büyüklerin kalbinr
merhamet düşürmek için: Bu Ayeti Kerimeyi, Esmalara ilave edip,
her farz namazın arkasından 19 defa, 19 gün oku:


Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Ve innallâhe biküm le raûfür rahîm

11. Düşmanların şerrinden, belalardan, zalimlerin zulmünden
emin olmak ve kurtulmak için: Bu Ayeti Esmalara ilave edip, her
farz namazın ardından 19 defa, 19 gün oku:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Necinî minel kavmiz zâlimîn.
Veya şu Ayetlerden herhangi birisini Esmalara ilave edip, her farz
namazın arkasından 19 defa, 19 gün oku:


Necevte minel kavmiz zâlimîn
Ve yünecciyellahül lezînet tekav.
Fenecceynâhü ve ehlehü minel kerb.
İz necceynâhü ve ehlehü ecmeîn.

12. Düşmana üstün gelmek için: Bu Ayeti Esmalara ilave edip,
her farz namazdan sonra 19 defa, 19 gün oku:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun inne hizballâhi hümül ğalibûn.
Veya şu Ayetlerden herhangi birini okursun:

Feğalibû hünâlike ven kalebû.
Elhükmü lillâhil aliyyil kebîr.

13. Düşmanları kahretmek, onların zararlarından emin olmak
ve kast ettikleri zararları kendilerine çevirmek için:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Feleyse lehül yevme hâhünâ
hamîm.

Veya şu Ayetlerden herhangi birini okursun:

İnnâ erselnâ aleyhim hâsibâ.
Ehaznâhümahze azîzin muktedir.
Ye'tîhil mevtü min külli mekân.

14. Düşmanların hilesinden, inkarlarından, kibir ve hasetler-
inden korunmak ve emin olmak için:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Hasbunallâhü ve ni'mel vekîl.
Veya şu Ayetlerden herhangi birisini okursun:
Ni'mel mevlâ ve ni'men nasîr.
İnnallâhe kâne aleyküm rakibâ.
Kalû sübhâneke ente veliyyünâ
İn külli nefsin lemmâ aleyhâ hâfiz.

15. Hak teala dan rızık istemek ve zengin olmak için:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Ve terzuku men teşâ-ü bi ğayri
hisâb.
Veya şu Ayetlerden herhangi birisini okursun:
Febteğû indallâhir rizk.
Vağted nâlihâ rızkan kerimâ
İnnallâhe hüvel ğaniyyül hamîd.
A'lemû ennallâhe ğaniyyün hamîd

16. Hak Teala dan hayırlı bir evlat isteyen ve çocuğu olmayan
kadın için: Cünnetül Esma dairesini ve maksut olan Ayeti Kerimeyi
dairenin içine yazıp, kadın bunu üzerinde taşır. İkinci bir Cünnetül
Esma yazılır, kadın bunun suyunu içer ve 19 gün her farz namazın
arkasından 19 defa Esmalara maksut olan Ayeti Kerimeyi okursa,
Allah Teala en kısa zamanda o kadına Salih bir çocuk ihsan eder.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Hebli min ledünke veliyyen
yerisünî.
Veya şu Ayetlerden herhangi birini okursun:

Nuhricüküm tiflan sümme li tebluğû.
Rabbüke yahlüku mâ yeşâ-ü ve yuhtâr.

17. Yüksek mertebelere erişmek, nimete hasıl olmak, devlet ve
refah için: Bu Ayeti Kerimeyi okursun.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Feteâ lallâhül melikül hak.

18. Hak teala dan izzet ve devlet istemek için:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Tüizzü men teşâ-ü ve tüzillü men
teşâ'.
Veya şu Ayeti Kerimeyi okursun.
Kad cealal lâhü li külli şeyin kardâ.

19. Sükünet ve vakar (Ağırbaşlılık) hasıl etmek için:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Fe enzelallâhü sekinetehü aleyh

--------------------------------------------------------------------------------
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 05:55 05.06.16
Gönülden gam ve gusse (Üzüntü) yi gidermek için:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Lâ yahzünühümül fezeul ekber.

21. Safayı kalb için bu Ayeti Kerimeyi oku:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Yerzükûn. Ferihîne bimâ âtâhüm.

22. Elemi (Üzüntüleri) ve ağrıları gidermek için:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun İnnâ alâ zehâbin bihi le kâdirûn.

23. Riyazet ehlinin açlığı ve susuzluğu gidermesi, ittifakı başarı
ile yemeden, içmeden bitirmesi için:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmu
Hakemun Adlun Kuddûsun Vellezî hüve yutımunî ve yes
Veya şu Ayeti Kerimeyi:
Sekâhüm rabbühüm şerâben tuhûrâ

24. Hak Teala dan yağmur taleb etmek için:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Vellezî nezzele mines semâ-i mâ'.

25. Kadâ-i hacet ve bir muradının olması için:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Hâceten fî nefsi ya'kûbe kadâhâ.

26. İki kişiyi birbirinden ayırmak, aralarına buğz ve adavet
sokmak için, şu Ayeti Kerimeyi oku:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Kâle hazâ firâku beynî ve beynek.

Veya şu Ayetlerden herhangi birini okursun:

Ve elkaynâ beynehümül adâveh.
Feağreynâ beynehümül adâveh.
Bedetil bağdâ-ü min efvâhihim.
Hadmâni yeğa bağdunâ alâ bağd.

27. Sihirleri batıl etmek ve zararları def etmek için: Bu Ayeti
kerimeyi esmalara ilave edip, her farz namazın ardından 19 defa
19 gün okursun.
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Min şerrin neffâsâti fil ukad.
Veya şu Ayeti Kerimeyi:
Ve lâ yüflihus sâhiru haysü etâ.

28. Zor işleri kolaylaştırmak için:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun. Seyecalullâhi ba'de usrin yusrâ.
Veya şu Ayeti Kerimeyi okursun:
Ve kâne zâlike alallâhi yesirâ

29. Hastalıklardan şifa bulmak için:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddusun Vellezîne âmenû hüden ve şifâ'.

30. Ateşten korunmak ve def etmek için:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Yâ nâru kûnî berden ve selâmâ.
(Hazreti İbrahim a.s. Nemrud tarafından ateşe atıldığı zaman, bu
Ayeti Kerimenin mucizatıyla ateş onu yakmamıştı).

31. Tâun hastalığından emin olmak için:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakem-
un Adlun Kuddûsun Eve men kâne meyten feahyeynâhu.
(Cünnetül Esma dairesinde bu Ayeti Kerime yazılı idi. Ebcedi
Kebir ile adedi 784 tür. İlmi Cifre göre rakamlar yan yana
toplanırsa, 19 sayısı çıkar. Buda Besmele nin harflerinin adedidir).

32. İnkarcıların inkarını def etmek için:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Ve yühikkullâhül hakku
bikelimâtih.

33. Düşmandan intikam almak için:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Ve men âde feyentekimullâhü
minh.

34. Senin hakkında kötü konuşan düşmanın veya insanların
dilini bağlamak istersen:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun. El yevme nahtimü alâ efvâhihim.
--------------------------------------------------------------------------------
Düşmanların gözlerinden gizlenmek, düşmanların ve diğer
insanlarında gözlerini bağlamak için:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun. Ağşeynâhüm fehüm lâ yübsirûn.
(Hazreti Fahri kainat s.a.v. efendimiz Mekke de hicretten evvel
evinin etrafı müşriklerle sarılmıştı. Hazreti Rasulullah s.a.v. gece
bu Ayeti Kerimeyi okuyup aralarından geçti ve Hazreti Ebubekr
sıdık ile beraber Medine nin yolunu tuttular. Kafirler onu
görememişlerdi).

36. Dilleri bağlamak için:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Summun bukmun umyun fehüm lâ
yubsirûn.

37. Cehennem ateşinden emin olmak ve kurtulmak için:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Rabbenasrif annâ azâbe
cehennem.
(Bazı İslam alimleri ve meşayihi izam hazarati 70.000 Kelime-i Tevhid'i
okumakla, kabir azabının ve cehennem ateşinden kurtulunacağını
bildiriyor. Bu konuda Hadisi şerif de vardır).

38. Sekerati mevtte kolaylık ve ölüm şerbetini lezzetli tatmak
için:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Ve câet sekeretül mevti bil hak.

39. Günahlardan arınıp, ibadet haline dönmek ve şerleri hayra
çevirmek için:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Asâ rabbunâen tübdi lenâ hayrâ.

40. Büyük kişiden ihsan taleb etmek için:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Ahsin kemâ ahsenallâhü ileyk.

41. Hapisten, kapalı ve tehlikeli durumlardan kurtulmak için:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun İyyâke na'budu ve iyyâ kenesteîn.

42. Karanlık ve delalet yolundan kurtulup, hidayet yoluna
erişmek için, bu Ayeti Esmalarla birlikte 19 def 19 gün okursun:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun İhdinas sırâtel müstekîm.

43. Cenabı Hak'ka şükrü nimeti eda için:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Velhamdü lillâhi rabbil âlemîn.

Cünnetül Esma da zikir olunan Ayeti Kerimeler 89 adet olup,
maksatlar ise 43 dir.

Her ne tür muradın olursa olsun, muradına münasip olan Ayeti
Cünnetül Esma dairesine ilave edip iki adet yazdıktan sonra, birini
üzerine alıp, diğerinide suya ıslatıp, 19 gün her farz namazın
arkasından 19 defa defa Esmalarla birlikte Ayeti okur ve okuduğun
günlerde suyunu içerse, Allah ın izniyle muradına nail olur.

Ama her 19 defa okumanın ardından, Cünnetül Esma duası
diye isimlendirilen bu duayı bir (1) defa okumalıdır.

Cünnetül Esma duası budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhüme inni eselüke bi fail
ferdaniyyeti ve ra-ir rububiyyeti ve dalid devamid deymumiy-
yeti ve ha-il hayatis sermediyyeti ve ya-i yenabibiul hikmetive
kafil kuryeti ve ya-il yusreti ve vavil vücühü ve mimil mülki ve
ha-il hukmi ve kafil Kibriya-i ve mimil melekuti ve aynil inayeti
ve dalid dirayeti ve sinis sekineti. Aksemtu aleyküm eyyühel
ervahir ruhaniyetin nuraniyyeti huddame hazihil Hurufi vel
ayatil izami vel esma-il müşerrefatil kirami illa ma ecebtüm
da'veti ve beraztüm kısmeti ve eseltüm fi kada-i haceti
feyezkuruha ve fi külleha yerdallahü ve fi salahi emri ve bi
hakki nuri vechillahil azimül a'zamü ve Kibriya-ihi ve
azametihi aleyküm iz la yesifül vasifüne künhü azametihi fe bi
hakkihi aleykümül inkiyadi fihi emertiküm bihi bi hakki esma-
ihil azimül a'zamü aleyküm ve bi hürmetihi ve kudretihi
ledeyküm barakallahü fiküm ve aleyküm . Ve kalu semi'na ve
ata'na ğufraneke Rabbena ve ileykel masir. Ni'mel Mevla ve
ni'men nasir. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyül azim.
Ve sallallahü ala seyyidina Muhammed in ve alihi ve sahbihi
ecmeinet tayyibinet tahirin. Bi rahmetike ya erhamer rahimin.

OKUNCAK AZİMETİ:

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

ALLAHÜMME İNNİ ES-ELÜKE Bİ-FA-İL FERDANİYYETİ VERAİR-RUBUBİYYETİ VEDALİ DEVAMİDDEYMUMİYYETİ VE HAİ HAYAATİS SERMEDİYYETİ VEYAİ YENABİUL HIKMETİ VE KAFİL KUDRETİ VE YAİL YÜSRATİ VE VAVİL VÜCUDİ VE MİMİL MĞLKİ VE HAİL HIKMETİ VE KAFİL KİBRİYAİ VE MİMİL MELEKUTİ VE AYNİL INAYETİ VE DALİD DİRAYETİ VE LAMİL LUTFİ VE KAFİL KAHRİ VE DALİD DELALETİ VE VAVİD VELAYETİ VE SİNİS SEKİNETİ AKSEMTÜ ALEYKÜM EYYETÜHEL ERVAHUR RUHANİYYETÜL HUDDAMİ Lİ-HAZİHİL ESMAİL IZAM İLLA MA ECEBTÜM DAVETİ VE BERERTÜM KASEMİ VE TEVEKKELTÜM BİKAAİ HACETİ Fİ KÜLLİ MA YERDALLAHÜ TEALA FİHİ SALAHU EMRİ Bİ-HAKKİ NURİ VECHİLLAHİL AZİMİL A ZAM VE AZAMETİHİ VE KİBRİYAİ ALEYKÜM İZ LA YESIFÜL VASİFUN VEF-ALU MA EMERTÜKÜM BİHİ İN KANE EMRİ LEKÜM VE LASEMİ ALEYKÜM FİMA YERDALLAHÜ FAKDU HACETİ VE İN KANE FİMA YA DİBULLAHU FERUDUHA Bİ-HAKKİ İSMULLAHİL AZİMİL A ZAMİ ALEYKÜM VE KUDRETİHİ LEDEYKÜM VE KALU SEMİ NA VE ETA NA ĞUFRANEKE RABBENA VE İLEYKEL MASİR*

Cünnetül Esma duası

((اللهم اني اسألك بفاء الفردانية وراء الربوبية ودال دوام الديمومية وحاء الحياة السرمدية وياء ينابيع الحكمة وقاف القدرة وياء اليسرة وواو الوجود وميم الملك وحاء الحكم وكاف الكبرياء وميم الملكوت وعين العناية ودال الدراية ولام اللطف وقاف القرب ودال الدلالة وواو الولاية وسين السكينه . اقسم عليكم ايتها الارواح النورانية الخدام لهذه الاسماء العظام إلا ما أجبتم دعوتي وبررتم قسمي وتمثلتم لقضاء حاجتي ( وهنا تسمي حاجتك ) وفي كل مايرضي الله تعالى ومافيه صلاح أمري بحق نور وجه الله العظيم الاعظم وعظمته وكبريائه عليكم إذا لاتصف الواصفون كنه عظمته فبحق حقه عليكم الإنقياد فيما أمرتكم به فان كان أمري لكم وقسمي عليكم فيما يرضي الله تعالى فاقضوا حاجتي وان كان فيما يبغضه فردوها بحق اسم الله الاعظم عليكم وحرمته لديكم وقدره بارك الله فيكم وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير وحسبنا الله ونعم الوكيل
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم رحيمن

Allâhümme innî es-elüke bi-fâ-il ferdâniyyeti, ver-râir-rubûbiyyeti, vedâli devâmiddeymûmiyyeti, ve hâi hayaâtis sermediyyeti, veyai yenâbîul hıkmeti, ve kâfil kudreti, ve yâil yüsrati, ve vâvil vücûdi, ve mîmil mülki, ve hâil hıkmeti, ve kâfil kibriyâi, ve mîmil melekûti, ve aynil ınâyeti, ve dâlid dirâyeti, ve lâmil lutfi, ve kâfil kahri, ve dâlid delâleti, ve vâvid velâyeti, sînis sekîneti* Aksemtü aleyküm eyyetühel ervâhur rûhâniyyetül huddâmi, li-hâzihil esmâil ızâm* İllâ mâ ecebtüm da’veti, ve berertüm kasemî, ve tevekkeltüm bi-kaâi hâcetî, fî külli mâ yerdallâhü teâlâ fîhi salâhu emrî, bi-hakki nûri vechillâhil azîmil a’zam* Ve azametihî ve kibriyâihî aleyküm iz lâ yesıfül vâsifûn* Vef-alû mâ emertüküm bihî, in kâne emrî leküm, ve lasemî aleyküm, fimâ yerdallâhü fakdû hâcetî* Ve in kâne fîmâ Ya’dibullâhu feruddûhâ bi-hakki ismullâhil azîmil a’zami aleyküm ve kudretihî ledeyküm* Ve kâlû semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr ve hasbunallahi ve nimel vekil. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyül azim. Ve sallallahü ala seyyidina Muhammed in ve alihi ve sahbihi ecmeinet tayyibinet tahirin. Bi rahmetike ya erhamer rahimin.

Aşağıdaki Ayeti Kerime cemil olup, şanı yüce ve celili

kadirdir. Bu Ayeti Kerimede birçok sırlar olup, bazıları şunlardır.

Herkesin seni sevmesini, gönüllerin sana meyl etmesini,

yüksek mertebedeki kişilerin gözlerine şirin görünmek, büyükler

yanında kabül olunan biri olmak, istediğin her şeyin olması, cebbar

ve kibirlileri güzel ahlaklı etmek, düşmanları hor ve zelil etmek,

düşmanın gözüne heybetli ve üstün görünmek için, Ayetlerin

içinde bu Ayeti Kerime ruh misali saklanmış olup, ismi a'zam

bunda mevcuttur. Sen bunu cahil kimselere öğretme!

İsmi A'zam olduğu söylenen bu Ayeti Kerimeyi, her farz namaz
arkasından 19 defa, 19 gün Esmalarla oku: “

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun

Hakemun Adlun Kuddûsun Anetil vucûhü lil hayyil kayyûm.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ahmet Can 11:07 05.06.16
kaan6375 11:20 05.06.16
bond77 17:05 21.06.16
Allah kabul etsin
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
gunes 18:25 21.06.16
Allah razi olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ahmetkardeş 18:37 21.06.16
Allah senden razı olsun, kardeşim ,bizi bilgilendirdin.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 06:31 04.07.16
Değerli üyelerimiz lütfen forumdaki konulara yorumlar yazınız,sorular sorunuz,konular açınız,Konulara mesajlar yazınız ve chat bölümündeki sohbetlere katılınız.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ejder 22:50 15.07.16
1 2 3 4 5  ... Sonuncu