Cin & Şeytan & Melek & Ruh

Tövbeler ile musallattan kurtuluş - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 
Cin & Şeytan & Melek & Ruh>Tövbeler ile musallattan kurtuluş
Tuana 22:15 24.06.17
Allahım içki içmekten gelen şeytandan sanasığınırım

Allahım yalan söylemekten gelen şeytandan sana sığınırım

Allahım kaderime isyan etmekten gelen şeytandan sana sığınırım

Allahım lanet okumaktan gelen şeytandan sana sığınırım

Allahım anneme el kaldırmaktan gelen şeytandan sana sığınırım

Allahım zinadan gelen şeytandan sana sığınırım

Allahım yaptıgım iftiradan gelen şeytandan sana sığınırım

Allahım soyumdan yapılan bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım

Allahım şirk koşmaktan gelen şeytandan sana sığınırım

Allahım anne babama el kaldırmaktan gelen şeytandan sana sığınırım

Allahım soyumdan yerine getirilmeyen zekattan gelen şeytandan sana sığınırım

Allahım soyumdan adanıpta yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım


Evet arkadaşlar önce gusül abdesti alıyoruz. Gusül abdesti alırken burna su verirken genze kadar vermeye çalışın. Ağıza su verirken de yine arkaya doğru gusül abdestini tam alın. Bunun ilgili detaylı bilgileri internetten bulabilirsiniz.

Anne babaya el kaldırdıysanız helallik istiyorsunuz.

Eğer ölmüşlerse mezarına gidip öldüğü her yıl için 3 ihlas bir fatiha okuyup helallik isteyin ve helallik verin.

Faiz yemişseniz faiz miktarı kadar parayı yoksula dağıtınız.

Adak adadıysanız ya da anneniz babanız adamış olabilir o adağı kesin büyük bir musallat sebebidir.

Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahiym
Günahları örten ve mağfiret eden, dilediğini günah işlemekten alıkoyan Allah’ım! Senin cezanı ve azabını hakkedecek günahlar işledim. EL GAFUR!(kullarının günahlarını bağışlayan) isminin hürmetine işlediğim günahların affı ve tövbesi için huzuruna pişmanlıkla tövbe ve secde etmeye geldim.

Allah’ım! Affedilmeme izin ver, eğer sen affetmezsen dünyam ve ahretim helak olur. Bu yaşıma kadar geride bırakmış olduğum zaman, dünya ve ahretime faydası olmayan derin bir uyku ve gaflet içinde geçti. Allah’ım bu ne kötü bir yol, bu ne kötü bir uyku. Senin emirlerinden, sözünden, kitabından, dininden ve peygamberlerinden ve sana kul olmaktan yüz çevirip, dünyanın derdine, verdiklerine, eğlencesine düşüp, hayaline ve görüntüsüne dalıp, ahretimi unuttuğum için büyük bir helak ve yıkım içerisindeyim. Ben ki günahkar bedeni cehennem ateşinde yanmayı hak etmiş olan, aciz ve güçsüz kulun senin isimlerine sığınır ve affedilmeyi beklerim. Affetmeyi, mağfireti ve hidayetini dilediği kuluna veren ve onu nankörlüğü ile cehenneme gitmekten kurtaran, günahlarının affı ve tövbesi için vakit veren Allah’ım! Güzel isimlerine, tek ve bir olan, eşi benzeri olmayan, bütün kainatta Esma-ül Hüsna’nın İsimleriyle kendini tanıttıran, varlığının yüce şanına sığınır ve senden başka kurtarıcım olmadığına şehadet ederim..

EŞHEDÜ ENLA İLAHEİLLALAH ve yine şehadet ederim ki Muhammed aleyhissalatu vessalam senin kulun ve Rasulündür..
VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN ABDÜHÜ VE RASULÜHÜ..

Allah’ım sana tam bir hidayet ile razı olduğun bir kul olmayı bana, aileme ve tüm Ümmet-i Muhammed’e nasip eyle ve bizleri iman üzerine yaşat ve öylece huzuruna al. Y RAHMAN! Dilimle, nefsimle, bedenimle ve azalarımla işlediğim bütün günahlarımın affı için senin bağışlayıcılığına ve büyüklüğüne niyaz ederim.. Allah’ım kullarından gıybet ettiğim, iftirada bulunduğum, alay ettiğim, hor gördüğüm, kınadığım, küçümsediğim insanlara dilimle yaptığım bütün zulümlerden ve kötü sözlerden Y GAFFAR! (çok affeden) isminle tövbe ettim.. tövbe ettim.. tövbe ettim.. Estağfirullah Yâ Gaffar! ( tövbe ettim..Estağfirullah Yâ Gaffar 100 tekrar)

Allah’ım soyumdan ölmüş ve sağlara, arkadaşlarıma, komşularıma, tanıdığım ve tanımadığım insanlara yaptığım gıybet, iftira, kınama su-i zan, haset, kibir, koğuculuk ve beddualardan Y TEVVAB! (bütün tevbeleri kabul eden) isminle tövbe ettim..tövbe ettim.. tövbe ettim.. Estağfirullah Yâ Gaffar! (tövbe ettim..Estağfirullah Yâ Gaffar 100 tekrar)

Allah’ım! Anneme ve babama, verdiğin hayata, kadere, yaşama ve ölüme, sağlığıma ve hastalığıma, hayırlara ve şerlere, afiyete, nimetlere, yediklerime ve içtiklerime, giydiklerime isyan ettim. Y AFÜVY (kullarını çok çok affeden) isminle tövbe ettim..tövbe ettim.. tövbe ettim.. Estağfirullah Yâ Gaffar!( tövbe ettim..Estağfirullah Yâ Gaffar 100 Tekrar)

Allah’ım! Bedenime ve yarattığın azalarıma şükürsüz davrandım isyan ettim.. Gözlerimle, kulaklarımla, ellerimle, ayaklarımla, dilimle, midemle ve bütün vücut azalarım ile günah işledim günahlarımdan tövbe ettim.. tövbe ettim.. tövbe ettim.. Estağfirullah Yâ Gaffar!(tövbe ettim..Estağfirullah Yâ Gaffar 100 tekrar)

GÖZLERİMLE; Haram olana baktım, kınadım, hor gördüm YÂ BASİR!(her şeyi bütün incelikleriyle gören) isminle tövbe ettim..( tövbe ettim.. Estağfirullah Yâ Gaffar 33 tekrar)

KULAKLARIMLA; Gıybet ve dedikodu dinledim, kötü ve yasak olanı işittim YÂ SEMİ! (gizli açık her sesi işiten) isminle tövbe ettim.. (Estağfirullah Yâ Gaffar 33 tekrar) ELLERİMLE; Hakkım olmayana el uzattım, insanlara zulüm yaptım (vurdum ve dövdüm) YÂ BATIN! (her şeyin iç yüzünden haberdar olan) isminle tövbe ettim.. (tövbe ettim.. Estağfirullah Yâ Gaffar 33 Tekrar)

MİDEMLE ; Helal olmayan şeyleri yedim. (Faiz yedim ve yedirdim) YÂ ALİM! (her şeyi hakkıyla bilen) isminle tövbe ettim.. (tövbe ettim..Estağfirullah Yâ Gaffar 33 tekrar) DİLİMLE; Yalan söyledim, kınadım, horladım, aşağıladım, alay ettim, Gıybet ve dedikodu yaptım, iftira attım, insanların kalplerini kırdım, anneme ve babama karşı geldim asi oldum, ölmek istedim, yaşamaya ve var olmaya isyan ettim, lanet okudum. YÂ AZİM! (kendisine büyük ümitler beslenen) isminle tövbe ettim.. tövbe ettim.. tövbe ettim.. Estağfirullah Yâ Gaffar! (Estağfirullah Yâ Gaffar 100 Tekrar)

KALP ve RUHUMLA BESLEDİĞİM; Kibir, adavet, öfke, kin, nefret, ucûb, hırs, aç gözlülük, kendimi beğenme ve başkalarından üstün görme, haset, iki yüzlülük, isyan, büyüklük, fesatçılık, fitnecilik, riyakarlık, hıyanet, sevgisizlik, merhametsizlik, cimrilik, kıskançlık günahlarımdan YÂ KUDDÜS! (bütün mahlukatı maddi manevi kirden arındıran) isminle tövbe ettim.. tövbe ettim..tövbe ettim.. Estağfirullah Yâ Gaffar! (tövbe ettim..Estağfirullah Yâ Gaffar 100 tekrar)

BEDENİMLE ve AZALARIMLA; İşlediğim zina günahlarımdan YÂ TEVVAB! (bütün tevbeleri kabul eden) isminle tövbe ettim..tövbe ettim..tövbe ettim.. Estağfirullah Yâ Gaffar! (Estağfirullah Yâ Gaffar 100 Tekrar)

Beni yoktan var eden YA MUBDİ! (varlıkları örneksiz ve yoktan yaratan) Beni bu dünyada yalnız bırakmadın. Benim dünyaya gelmeme vesile olan annem ve babam için sana sonsuz kere şükrediyorum. Tövbeleri kabul edip günahları bağışlayan Allah’ım! Anneme ve babama okuduğum bütün beddualarımdan, lanetlemelerimden, kötü sözlerimden ve onlara asi olmaktan Y HAYY! İsminle tövbe ettim.. tövbe ettim.. tövbe ettim.. Estağfirullah Yâ Gaffar! Allah’ım ben onlardan razıyım sende onlardan razı ol.. Anneme ve babama okuduğum dil lanetinden bana ve aileme musallat olan şeytanlardan beni arındır YA KAHHAR! (her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden) Affı çok günahları mağfiret eden YA HALİM! (yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden) bu günahlarımdan beni helak etme senden affını dileniyorum. Günahlarımızın affı için biz kullarına yol göster senin affına, rızana, kudretine, şefkatine ve merhametine muhtacız.. Anneme, babama, kardeşlerime, soyumdan ölmüşlere ve sağlara, komşularıma, arkadaşlarıma, Müslüman din kardeşlerime dilimle okuduğum bütün lanetlemelerimden, sitemlerimden, küfür ve kötü sözlerimden tövbe ettim.. tövbe ettim..tövbe ettim.. Estağfirullah Yâ Gaffar! Bu günahı işleyen bütün ölmüş ve sağ akrabalarımın ve atalarımın adına da ben sana tövbe ettim.. tövbe ettim.. tövbe ettim Estağfirullah Yâ Gaffar!( tövbe ettim.. Estağfirullah Yâ Gaffar 100 Tekrar)

Allah’ım! Evlatlarıma okuduğum ve okuyacağım bütün beddualarımdan ve lanetlemelerimden tövbe ediyor ve senin affına sığınıyorum. Evlatlarıma doğumlarından ölümlerine kadar okuduğum ve okuyacağım bütün beddualarımdan ve lanetlemelerimden tövbe ettim.. tövbe ettim.. tövbe ettim.. Estağfirullah Yâ Gaffar! (tövbe ettim..Estağfirullah Yâ Gaffar 100 Tekrar)

(Allahım şeytan musallatına uğramış ve bunu fark edip sana tövbe eden kullarının tövbelerini kabul ey le Ya Kadir Ya Allah Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Ya Allah Ya Kerim Ya Allah ) 50 kere tekrar

Allah’ım geçmişte ve gelecekte, dünya ve ahirette onlar üzerindeki bütün (analık ve babalık) haklarımı onlara helal ettim.. helal ettim.. helal ettim.. şahid ol Ya Rabbi.. Estağfirullah Ya Gaffar! Allah’ım dil ile lanetlemekten ve lanetlenmekten gelen şeytanlardan beni ve evlatlarımı arındır YA VEDÜD! (itaatkar kullarını çok seven) Yarattığın zerreler adedince tövbe ettim.. tövbe ettim.. tövbe ettim.. Estağfirullah Yâ Gaffar! (tövbe ettim..Estağfirullah Yâ Gaffar 100 Tekrar)

*Allah’ım bana verdiğin bütün mal-mülk ve nimetlerin, şükrünü hakkıyla yerine getirmeyip, bütün mülkün sahipliğini kendimde bilmekten tövbe ettim.. tövbe ettim.. tövbe ettim Estağfirullah Yâ Gaffar!( tövbe ettim..Estağfirullah Yâ Gaffar 33 tekrar)

*Allah’ım yaptığım ibadetleri ve iyilikleri beğenmekten, ucûb yapmaktan, tam bir ihlas ile senin rızan için değil, kendi nefsim için yaparak başkalarına beğendirip riyaya düşmekten tövbe ettim.. tövbe ettim.. tövbe ettim Estağfirullah Yâ Gaffar! ( tövbe ettim..Estağfirullah Yâ Gaffar 33 tekrar)

*Allah’ım başkalarının mallarını, eşyalarını, giyisilerini hayatlarını kıskanmaktan ve kibir yapmaktan, verdiklerine kanaat etmeyip aç gözlülük yapmaktan tövbe ettim.. tövbe ettim.. tövbe ettim Estağfirullah Yâ Gaffar! (Estağfirullah Yâ Gaffar 33 tekrar)

*Allah’ım mazluma ve günahsıza, dilim ve ellerimle eziyet etmekten, haklarını yemekten, fakir doyurmamaktan senin mülkün olan malımla kimseye yardım etmemekten, zekatı terk etmekten ve cömert olmayıp, cimri olmaktan tövbe ettim.. tövbe ettim.. tövbe ettim Estağfirullah Yâ Gaffar! (Estağfirullah Yâ Gaffar 33 tekrar)

*Allah’ım kendimi başkalarından üstün ve yüksek görmekten tövbe ettim.. tövbe ettim.. tövbe ettim Estağfirullah Yâ Gaffar!( tövbe ettim..Estağfirullah Yâ Gaffar 33 tekrar)

*Allah’ım insanların bilmediğim, görmediğim ve duymadığım sözleri ve fiilleri hakkında doğrudur veya yanlıştır deyip iftira ve suizan’a düşmekten ve insanları düşürmekten tövbe ettim.. tövbe ettim.. tövbe ettim Estağfirullah Yâ Gaffar!( tövbe ettim.. Estağfirullah Yâ Gaffar 33 tekrar)

*Allah’ım benim ve zürriyetimden kullarına yapmış olduğumuz kınama, horlama, küçümseme, aşağılama, günahları ile yargılama, hata ve davranışlarımız için sana tövbe ettim. Allah’ım günahını aldığım insanlar adına da ben sana tövbe ettim. tövbe ettim.. tövbe ettim.. tövbe ettim Estağfirullah Yâ Gaffar!( tövbe ettim..Estağfirullah Yâ Gaffar 33 tekrar)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Aliye 22:18 24.06.17
Allah razı olsun emeğine sağlık

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
derin_baba 23:04 24.06.17
kaon 23:23 24.06.17
Allah razı olsun inş güzel paylaşımm okuyalımm inş

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
yasemin8606 01:25 25.06.17
Silmarils 03:06 25.06.17
Hepimizin faydalanacagi çok güzel bir paylaşım emeğinize sağlık

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Leyal 20:08 05.07.17
Allah razı olsun istifade edelim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İnşirah 22:16 05.07.17
Çok güzel bir paylaşım olmuş, Allah razı olsun..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
TnT 23:03 05.07.17
Allah razı olsun teşekkürler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Nurak 00:30 06.07.17
Allah razı olsun çok değerli bilgiler işin özü zaten tövbe istiğfar etmek herşeyin başı sadece birşey soracağım anne babanın adağı varsa siz yerine getirin demişsiniz ama tam emin değilsek adamlarının varlığından o zaman nasıl olacak acaba

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2