Cin & Şeytan & Melek & Ruh

Cinler ve Padişahları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 
Cin & Şeytan & Melek & Ruh>Cinler ve Padişahları
bitter 08:53 01.05.16
Cinlerin insanlarla birlikte olanlarına,
“Mir”, (çoğulu ummar, avamir) denir. Çocuklara musallat olanlarına “Ervah”, habis karakterli olanlarına “Şeytan”, üstündekilere “Marid”, daha güçlü olanına “ifrit” (çoğulu afarit) denir. “Hubs” cinlerin erkekleri, “habais” ise dişileridir..
---
Cinler genellikle harabe ve çöllerde, hamamlarda, hurma öbeklerinde, çöplüklerde, türbe ve mezarlıklarda bulunurlar. "Cinler erkeklerden çok kadınlara musallat olurlar"..
---
Cin insan suretine büründüğünde uzun sure bu halde kalmaz. Bazen ayrılırlar. Bu ayrılık anlarında kişi gayet sağlıklı dengeli biri gibi görünür. Hiçbir hastalık belirtisi göstermez. Cin varken namazdan, zikirden, Kur’an okunmasından hoşlanmaz. Tuvalette uzun sure kalmayı ve yalnızlığı tercih ederler..
---
Bizimle aynı mekânı paylaşan cinler, başka bir âlemin yani gayb âleminin varlıklarıdır. Gayb bilinmeyen demektir. Allahû Tealâ her şeyi çift yaratmıştır. Âlemler de karşılıklıdır..
---
Nisa 103- Fe izâ kadaytumus salâte fezkurûllâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbikum, fe izatma’nentum fe ekîmus salât(salâte), innes salâte kânet alel mu’minîne kitâben mevkûtâ(mevkûten).
Namazı bitirdiğinizde; ayaktayken, otururken ve yan üzeriyken (yan üstü yatarken) Allah’ı hep zikredin!
Güvenliğe kavuştuğunuzda namazı erkânıyla kılın. Çünkü; namaz, mü’minlerin üzerine, vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur..
---
Ayetlerde görüldüğü gibi Allahu Telala zikri, çok zikri ve Daimi zikri farz kılmış.
Nisa 103′e göre bir insanin bu
3 halin dışında bulunması
(Ayakta,otururken ve uyurken) mümkün olmadığı için her halimizde hep Allah’ın
adını zikretmemizi emretmiştir.
Zikirli iken ne olur? Şeytan asla yanımıza yaklaşamaz ve yoldan çıkaramaz..
---
Kuran zikrin (namazın) en büyük ibadet olduğunu da söylüyor.
- Ankebut-45
Utlu mâ ûhıye ileyke minel kitâbi ve ekımıs salât(salâte), innes salâte tenhâ anil fahşâi vel munker(munkeri), ve le zikrullâhi ekber(ekberu), vallâhu ya’lemu mâ tasneûn(tasneûne)..
(Resulum)Sana kitaptan vahyedileni oku, namazı kıl, çünkü namaz kötülükten ve fuhşiyattan meneder..
---
Bu âlemler hangi durumdalar?
karışık gibi gözüken bu durum Rabbimizin ilmiyle ve yaradışıyla hayranlık uyandıracak
şekildedir. Bu âlemlerin hepsi de iç içe bulunmaktadır. Böyle oldukları halde birbirlerine karışmazlar..
---
Bir âlemden diğerine geçiş söz konusu olabilir. Dünya ilmi buna karadelik ismini vermiştir. İnsanlar da cinler de dünya adı verilen bu gezegeni beraber paylaşmaktadır.
--
51/ZARİYAT-49: Ve min kulli şey’in halaknâ zevceynî leallekum tezekkerûn(tezekkerûne).
Ve Biz, herşeyi iki çift yarattık. Umulur ki; öğüt alıp düşünürsünüz...
---
---
Cin Padişahları (7 Cin Padişahı)
---
Pazartesi günü, Abdullah el-Hiyem ibni Ehlim Mürre’dir (Müreh). Tacı vardır. Çadırı yündendir ve yardımcılarının giyimi beyazdır. Müslüman olup adını Yusuf olarak değiştirmiştir. Mekanı Mardin’in Musaybin ilçesi olup oranın sakini ve kralıdır. 150 cm boyunda olup elleri, olduğundan daha uzun bir görüntüye sahiptir. iki hizmetkârı da kendisine benzer. Şimşek hızına sahiptir.
Bu cin, Hz. Muhammed’in elleri arasında bu dini kabul eden cin padişahıdır..
---
Salı günü, Mihrez el-Ahmer’dir. Tacı, altındır ve çadırı yündendir. Yardımcılarının giyimi, kırmızıdır. İblis’in çocuklarından biridir. Kırmızı renkte ve insan görünümündedir. İnsanlara tasallut ettiğinde
(musallat olduğunda) burunlarından kan akıtır. Kuyuları kurutur. Ateşten yananların çoğuna halisünasyon gösterme yeteneğine
sahiptir..
---
Çarşamba günü, Burkan’dır. Tacı vardır ve çadırı yündendir. Yardımcılarının giyimi, sarıdır..
---
Perşembe günü, Şemharuş’tır (Şemhurış). Tacı vardır ve çadırı yündendir. Yardımcılarının giyimi,.beyazdır.
Çok bilge bir görüntüye sahiptir.
Görüntü itibariyle insana çok benzer.
Görevi; altın, hazine vs. işlere hakimlik yapmak ve bu işleri yönetmektir..
--
Cuma günü Ebyab (Ebyed) ya da Zevba’dır (Zubea). Bunun iki adı vardır. Tacı vardır ve çadırı yündendir. Yardımcılarının giyimi yeşildir. Ay’ın etkisindeki cin padişahıdır. Her yanı beyazdır ve ürkütücü bir şekli vardır. Soğukkanlı bir görünümdedir.
Bilgin ve akıllı cin liderlerinden biridir. Emrinde onlarca cin hizmetkârı bulunur.
Aşk ve iki şahsı birleştirme gücüne sahiptir. Görüntü olarak ihtişamlı bir kral görümündedir. Davetlere hemen
hemen hiç cevap vermez..
---
Cumartesi günü, Meymun Ebu Nuh’tur. Tacı vardır ve çadırı yündendir. Yardımcılarının giyimi, siyahtır. Uranüs’ün yeryüzü cini de diyebiliriz. Görünüm olarak yaşlıdır ve elinde bir asa ile dolaşır. Çenesinde yedi kıl
vardır. Genelde kuyu kenarları ve harabe yerlerde dolaşır. Uçma özelliğine de sahiptir. Babasının adı, Deybac Afif’tir..
--
Pazar günü, Ebu Abdullah Müzheb’dir. Tacı vardır ve çadırı yündendir. Yardımcılarının giyimi beyazdır Bu 7 padişahların emrinde toplam 378 kabile vardır. Her bir padişaha 54 kabile düşüyor ve bu kabilelerin
sayını yanız Allah-u Teâlâ bilir. Bu padişahların hükmüne girmeyen 42 kabile daha vardır. Bunlar şeytânî ve azgın cinlerdir. Taçı altın olan Mihrez el-Ahmer, bütün kabilelere hükmedebilir..
---
Diğer Cin Padişahları
---
Denaheş: Gezici cinlerdendir. Tayfasındaki cinler, hayal gösterme (halisünasyon) ve insanların aklını çelme (vesvese) gücüne sahiptirler. Hayallerde uzman olduğundan gerçek yüzünü gören hiç olmamıştır..
---
Fekacin Meğmet: Davetlerde en hızlı cinlerden biridir. Hemen hemen tüm Arapça kitaplarda ondan bahsedilir..
---
Kemtemin: En korkunç cin krallarından biridir.Davetlerde genellikle korkunç bir yüze sahiptir..
---
Mazerin: Arap Yarımadası’ndaki dört büyük cin kralından biridir. Savaşçı bir görüntüsü vardır. Güçlü bir ordusu vardır ve bu kralı, bir tabutu taşır gibi tahtını omuzlayan hizmetkârlarıyla davetlere katılır..
---
Se’nik: Çok güçlü bir cin kralıdır. İfritlerden oluşan bir ordusu vardır. Diktatör bir yapıya sahip olduğu gibi, kontrol edilmesi zor bir cindir. Mekanı, Arap ülkesindeki yarımadalardır. Tahtına oturmuş, soğul ve orta yaşlardaki bir insan görümündedir..
---
Teykel: Arap yarımadasının en büyü dört cin padişahından biridir. Çok güçlü bir cin ordusuna sahiptir. Emrinin altında dağlar kadar cin vardır. Bu cin, okült sıralamadaki 4 kaba elementten meydana gelme olup, çıplak gözle az da olsa yoğunlaşıp kişilere görülebilir..
---
{Kaynak: Alıntı, Acaibul mahlukat tercemesi arapça Kitabul Bülhan}
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
bitter 09:00 01.05.16
Cin padişahları


Pazartesi günü,.Abdullah el-Hiyem
ibni Ehlim Mürre'dir (Müreh). Tacı vardır. Çadırı yündendir ve
yardımcılarının giyimi beyazdır. Müslüman olup adını Yusuf olarak
değiştirmiştir. Mekanı Mardin'in Musaybin ilçesi olup oranın sakini ve
kralıdır. 150 cm boyunda olup elleri, olduğundan daha uzun bir görüntüye
sahiptir. İki hizmetkârı da kendisine benzer. Şimşek hızına sahiptir.
Bu cin, Hz.Muhammed'in elleri arasında bu dini kabul eden cin
padişahıdır.

Salı

günü, Mihrez el-Ahmer'dir. Tacı, altındır ve çadırı
yündendir. Yardımcılarının giyimi, kırmızıdır. İblis'in çocuklarından
biridir. Kırmızı renkte ve insan görünümündedir. İnsanlara tasallut
ettiğinde (musallat olduğunda) burunlarından kan akıtır. Kuyuları
kurutur. Ateşten yatanların çoğuna halisünasyon gösterme yeteneğine
sahiptir.

Çarşamba

günü, Burkan'dır. Tacı vardır ve çadırı yündendir.
Yardımcılarının giyimi, sarıdır

Perşembe

günü, Şemharuş'tır (Şemhurış). Tacı vardır ve çadırı
yündendir. Yardımcılarının giyimi,.beyazdır. Çok bilge bir görüntüye
sahiptir. Görüntü itibariyle insana çok benzer. Görevi; altın, hazine
vs. işlere hakimlik yapmak ve bu işleri yönetmektir.

Cuma

günü Ebyab (Ebyed) ya da Zevba'dır (Zubea). Bunun iki adı
vardır. Tacı vardır ve çadırı yündendir. Yardımcılarının giyimi
yeşildir. Ay'ın etkisindeki cin padişahıdır. Her yanı beyazdır ve
ürkütücü bir şekli vardır. Soğukkanlı bir görünümdedir. Bilgin ve akıllı
cin liderlerinden biridir. Emrinde onlarca cin hizmetkârı bulunur. Aşk
ve iki şahsı birleştirme gücüne sahiptir. Görüntü olarak ihtişamlı bir
kral görümündedir. Davetlere hemen hemen hiç cevap vermez.

Cumartesi

günü,.Meymun Ebu Nuh'tur. Tacı vardır ve çadırı
yündendir. Yardımcılarının giyimi, siyahtır. Uranüs'ün yeryüzü cini de
diyebiliriz. Görünüm olarak yaşlıdır ve elinde bir asa ile dolaşır.
Çenesinde yedi kıl vardır. Genelde kuyu kenarları ve harabe yerlerde
dolaşır. Uçma özelliğine de sahiptir. Babasının adı, Deybac Afif'tir.Pazar
günü, Ebu Abdullah Müzheb'dir. Tacı vardır ve çadırı yündendir.
Yardımcılarının giyimi beyazdır

Bu 7 padişahların emrinde toplam 378 kabile vardır. Her bir padişaha 54
kabile düşüyor ve bu kabilelerin sayını yanız Allah-u Teâlâ bilir. Bu
padişahların hükmüne girmeyen 42 kabile daha vardır. Bunlar şeytânî ve
azgın cinlerdir. Taçı altın olan Mihrez el-Ahmer, bütün kabilelere
hükmedebilir.

Diğer Cin Padişahları
Denaheş: Gezici cinlerdendir. Tayfasındaki cinler, hayal gösterme
(halisünasyon) ve insanların aklını çelme (vesvese) gücüne sahiptirler.
Hayallerde uzman olduğundan gerçek yüzünü gören hiç olmamıştır.
Fekacin Meğmet: Davetlerde en hızlı cinlerden biridir. Hemen
hemen tüm Arapça kitaplarda ondan bahsedilir.
Kemtemin: En korkunç cin krallarından biridir.Davetlerde
genellikle korkunç bir yüze sahiptir.
Mazerin: Arap Yarımadası'ndaki dört büyük cin kralından biridir.
Savaşçı bir görüntüsü vardır. Güçlü bir ordusu vardır ve bu kralı, bir
tabutu taşır gibi tahtını omuzlayan hizmetkârlarıyla davetlere katılır.
Se'nik: Çok güçlü bir cin kralıdır. İfritlerden oluşan bir ordusu
vardır. Diktatör bir yapıya sahip olduğu gibi, kontrol edilmesi zor bir
cindir. Mekanı, Arap ülkesindeki yarımadalardır. Tahtına oturmuş, soğul
ve orta yaşlardaki bir insan görümündedir.
Teykel: Arap yarımadasının en büyü dört cin padişahından biridir.
Çok güçlü bir cin ordusuna sahiptir. Emrinin altında dağlar kadar cin
vardır. Bu cin, okült sıralamadaki 4 kaba elementten meydana gelme olup,
çıplak gözle az da olsa yoğunlaşıp kişilere görülebilir.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ebuhamza 11:24 01.05.16
allah razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
bitter 23:03 03.05.16
Havasscı arkadaşların iyi bilmeleri gereken bir konu.Bilhassa Hadim-Davet işleriyle uğraşmak isteyenler Ruhaniyyet alemini tanımalı.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
bitter 04:04 27.06.16
sofi Nickli Üyeden Alıntı:
Allah razi olsun
Amin ve ecmain.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
dilan 17:36 27.06.16
allah razı olsun kardeşim güzel paylaşım ben bunları biliyorum ..yeni başlayanlar mutlaka okumalı bilgi edinmeli
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
yusufkucuk77 14:49 10.10.16
bitter 08:39 06.02.17
Hep birlikte foruma emek verip canlı tutalım.Formumuzu yaşatalım.

Ebuhamza Nickli Üyeden Alıntı:
allah razı olsun
Amin ve ecmain.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
acar 23:09 16.02.17
Oldukça acik ve net şekilde aciklamissiniz inanin çok faydalandim tesekkurler allah razi olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
bitter 23:13 16.02.17
acar Nickli Üyeden Alıntı:
Oldukça acik ve net şekilde aciklamissiniz inanin çok faydalandim tesekkurler allah razi olsun
Sağol kardeşim,istifade etmenize sevindim.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2