Cin & Şeytan & Melek & Ruh

Cinler geleceği bilir mi? Gayb hakkında cinler ne bilir? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Cin & Şeytan & Melek & Ruh>Cinler geleceği bilir mi? Gayb hakkında cinler ne bilir?
Sin 13:27 10.11.17
Cinler kesinlikle geleceği bilemezler. Bazı büyücüler ve falcılar cinlerden yardım aldıklarını söyleyerek insana gelecek hakkında bilgi verirler. Bunlar yalancı ve şarlatandır. Cinlerin etkisi altında kalan bu yalancı insanlar cinlerden aldıkları uydurma bilgileri insanlara aktararak insanlardan maddi olarak faydalanmaktadırlar. Bir falcıya giden insan o falcıya kendisini ailesini ve geçmişini azda olsa anlatır o anda orada olan cin bunları duyar ve o insan hakkında diğer cinlerden vasıtasıyla bilgi toplar, bu bilgileri falcıya iletir, falcı bilgileri insana anlattığında o kişi şaşırarak falcıyı dinlemeye devam eder çünkü falcının kendisi ile ilgili bilinmeyenleri bildiğini zanneder ve devamında falcı gelecekle ilgili bilgiler vererek şovunu sonlandırır. Bu gelecekle ilgili bilgiler kısmen doğrudur. Bunun sebebi cinlerin gaybi bilgi edinmesi değildir. Fal bakılan sırada cin veya cinler o kişinin yakınlarını da izlemektedir. Bir yakını o anda o kişiyle ilgili kötü bir niyet besliyorsa falcı bunu alıp kişiye “falanca kişiden zarar göreceksin” der, buna inanan şahıs bir müddet sonra o kişiden zarar gördüğünde falcıya daha çok inanır ve daha çok gider tabi bu arada falcının reklamını da yapmayı ihmal etmez. Bu durumda mağdur kişi falcıya bol miktarda para döker. Kandırılmışlığının bedeli olarak maddi ve manevi yönden zarar görerek oradan ayrılır. Ayrıldıktan sonra falcının sözleri ile hareket edeceğinden kendi elleriyle geleceğini zehirler. Falcı ise aldığı maddi hazzın karşısında ona bilgiyi veren cine manevi haz yaşatmaktadır.
“Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman’ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki, eğer gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı.” (Sebe, 14)
Ayette cinlerin geleceği bilemedikleri açıkça belirtilmiştir. Allah Peygamberlerine bazı lütuflar vermiştir Süleyman (as) verdiği lütuf hem insanlar hem cinler ve hayvanlara Peygamberlik etmesi onları yönetmesiydi, cinler Süleyman (as) emrinde birçok işler yapmıştır, Kudüs’de bulunan Mescid-i Aksa’nın cinler tarafından yapıldığı söylenmektedir. Süleyman (as) vefat ettiğinde elinde değneği ile ayakta duruyordu, cinler onun öldüğünü anlamadan çalışmaya devam ettiler ta ki değnek kırılıp Süleyman (as) yere düşene kadar, cinler onun öldüğünü ancak yere düştüğünde anlayabilmişlerdir. Buradan çıkan sonuç cinlerin kesinlikle geleceği bilemeyeceğidir, ancak geçmişi çok iyi bilirler, kalp gözü açık bazı alimler cinler yardımıyla insanların geçmişlerindeki olaylardan ders çıkarıp insana yol gösterebilirler. Onun dışında gelecek bilgisi sadece Allah’ın lütuf vereceği bazı kullara mahsus olacaktır onlarda bunu kesinlikle çıkar amaçlı kullanmayacaklardır.
“Biz yakın göğü, bir süsle, yıldızlarla süsledik. Ve (gökyüzünü) itaat dışına çıkan her şeytandan koruduk. Onlar, artık mele-i a’la’ya (yüce topluluğa) kulak veremezler. Her taraftan taşlanırlar. Kovulup atılırlar. Ve onlar için sürekli bir azap vardır. Ancak (meleklerin konuşmalarından) bir söz kapan olursa, onu da delip geçen bir parlak ışık takip eder.” (Saffat, 6-7-8-9-10)
Ayette bildirilen şeytan İblis’in kandırması sonucu sapan cinlerdir. Bunlar gayb aleminde meleklerin sözlerini takip etmeye çalışırlar. Ayette gaybdan bilgi alınabildiği bellidir ancak bu bilgiyi alanların ardından parlak ışık takip ettiği bildirilmiştir. Ben parlak ışığın meteor olduğuna inanıyorum. Ben cinlerin dünya yaşamı dışına çıkıp gaybdan bilgi alabilmeleri üzerine meteor ile cezalandırıldıkları kanaatindeyim. Şeytan olan cin gaybi alemden bir söz işittiğinde onu meteor takip eder ve yakar. Bu sebepledir ki cinler kesinlikle gelecekten söz edemezler, eden cinler yalancıdır.
“Doğrusu biz (cinler), göğü yokladık, fakat onu sert bekçilerle, alev huzmeleriyle doldurulmuş bulduk. Halbuki, (daha önce) biz onun bazı kısımlarında (haber) dinlemek için oturacak yerler (bulup) oturuyorduk; fakat şimdi kim dinlemek isterse, kendisini gözetleyen bir alev huzmesi buluyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü murat edildi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi?” (Cin, 8-9-10)
Ayetlerde anlatılan cinlerin gayb aleminden bilgi almak istemeleridir. Ayette geçen “daha önce” sözleri manidardır. Cinlerin bir müddet gelecekten bilgi aldıklarını buradan anlıyoruz ancak daha sonra bu bilgi onlardan esirgenmiştir. Yukarıda belirttiğim gibi bilgi almaya gittiklerinde ateş topları ile karşılaşmaktadırlar. Ayrıca üzerine dikkat edilecek bir husus da son ayette belirtilen konudur. Cinlerin gelecekten bilgi almayı kesmeleri Allah’ın insanlara bir lütfu olarak değerlendirilebilir. Çünkü geleceğini bilen hiçbir insan huzurlu yaşayamaz. Hatta bu şekilde mantıklı bir yaşam da olmaz. Bu sebepledir ki cinlerin gelecekten bilgi almalarının engellenmesi insanın faydasına olmuştur.
Cinlerin gaybı dinlemeleri ile ilgili Peygamber Eendimiz (sav) şöyle demiştir:
“Allah, Gök’teki ‘melekler’e bir şeyin infaz edilmesini emrettiği zaman, düz bir taş üstünde hareket ettirilen zincir sesi gibi heybetli olan bu ilâhî buyruğa (korku içinde) tam mânasıyla itaat etmek için melekler, kanatlarını birbirine vururlar. Kalblerinden bu korku gidince de bunlar; Cebrail, Mîkâîl gibi mukarrebin meleklere: Rabb’iniz ne söyledi? diye sorarlar. ‘Mukarrebin melekler’i: ‘Allah, hak söz söyledi’, diye Allah’ın emir ve hükmünü bildirirler. Allah Yüce ve büyüktür, derler. İşte bu suretle kulak hırsızı ‘şeytânlar’; Allah’ın verdiği emir ve hükümleri işitirler. Bu esnada kulak hırsızı o ‘şeytânlar’ (yerden Göğe kadar) birbirlerinin üstünde (zincirleme) sıralanmış (kulak hırsızlığına hazırlanmış)lardır. Bu durumda iken en üstteki ‘şeytan’, ‘melekler’ arasında cereyan eden konuşmayı işitir ve bu sözleri, altındaki ‘şeytan’a hemen aktarır. Bazen üstteki ‘şeytan’, işittiği haberi altındakine ve o da kâhin veya sâhirin diline atmadan önce bir ateş topu, üstteki ‘şeytan’a erişir (ve onu yakar). Bazen de haberi alttakine ulaştırıncaya kadar ateş ona ulaşmaz. Nihayet kendisine haber ulaşan kâhin veya sihirbaz, o habere, yüz yalan katıp (sağa sola) söyler. Neticede Gök’ten işitilmiş olan sözün(doğru olan kısmı) gerçekleşir. (Kâhin veya sâhir bunu istismar eder ve ettirir).” İbn-i Mace, C.1, H.no: 194, s. 346-347.
Bu sözler cinlerin gaybdan bilgi aldıkları dönemleri anlatmaktadır. Peygamber Efendimiz (sav) doğduğu gün cinlerin gaybdan bilgi almaları kesilmiştir.
Yeri gelmişken değinmek istiyorum cahiliye Arapları döneminde putların içinde cin olduğuna inanılıyordu ve bu cinlere “Hatif” denilirdi. Putun içindeki cin ile kahinler konuşurdu ve cinlerden bilgi alırlardı bu bilgiler gelecek ile ilgiliydi ancak cinler o zamanda da yalan bilgiler verirdi. Daha sonra İslam nuru ile tanışan Arap milleti putlara dolayısıyla putun içindeki cinlere tapmayı bırakmıştır.
Büyü ile Cinleri Kullanmak
“Onların hepsini bir araya toplayacağı gün şöyle diyecektir: “Ey cin topluluğu! İnsanlardan pek çoğunu saptırıp aranıza kattınız.” Onların insanlardan olan dostları, “Ey Rabbimiz! Bizler birbirimizden yararlandık ve bize belirlediğin süremizin sonuna ulaştık” diyecekler. Allah da diyecek ki: “Allah’ın diledikleri (affettikleri) hariç, içinde ebedî kalmak üzere duracağınız yer ateştir.” Ey Muhammed! Şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.” (En’am, 128)
Cinler insanlar tarafından kullanılabilirler. Aynen cinleri kullanmakta insan kullanmak gibidir cinlere yaptırılan bir iş karşılığından insandan taviz isterler bu taviz hak veya haram olabilir insan bunun karşılığını verebiliyorsa cinleri kullanabilir ancak çoğu durumda insan cini değil cin insanı etkisi altına almakta ve kullanmaktadır. Çünkü cinleri elde etmek büyük güç ve sabır gerektirmektedir. Müslüman cinler Müslüman insanlara karşılık beklemeden yardımcı olurlar ancak özellikle ateist cinler insanların büyücülerine yardımcı olmayı çok severler. Bu yardım karşılığında büyücüden Kuran-ı Kerim’i aşağılamasını isterler. Eğer insan bunu yaparsa cin insanın her isteğini yapar. Ancak gün ve zamanı geldiğinde o insandan kurtulmak için insana zarar verip öldürür veya aklını yitirmesine sebep olur.
“Süleyman’ın hükümranlığı hakkında şeytanların (ve şeytan tıynetli insanların) uydurdukları yalanların ardına düştüler. Oysa Süleyman (büyü yaparak) küfre girmedi. Fakat şeytanlar, insanlara sihri ve (özellikle de) Babil’deki Hârût ve Mârût adlı iki meleğe ilham edilen (sihr)i öğretmek suretiyle küfre girdiler. Hâlbuki o iki melek, “Biz ancak imtihan için gönderilmiş birer meleğiz. (Sihri caiz görüp de) sakın küfre girme” demedikçe, kimseye (sihir) öğretmiyorlardı. Böylece (insanlar) onlardan kişi ile karısını birbirinden ayıracakları sihri öğreniyorlardı. Hâlbuki onlar, Allah’ın izni olmadıkça o sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. (Onlar böyle yaparak) kendilerine zarar veren, fayda getirmeyen şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun, onu satın alanın ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendilerini karşılığında sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bilselerdi!” (Bakara, 102)
Büyü cinler vasıtasıyla yapılmaktadır ve çok büyük günahtır. Büyünün iyisi veya kötüsü yoktur tamamı şirktir ve yasaktır. Büyü yapan kişi cinlerden faydalanır. Cinler kişinin küfre girmesi için ona büyüde yardımcı olurlar. Ayette söylendiği gibi büyü Allah’ın izni ile yapılır. Allah büyü yapana verdiği iznin cezasını cehennemde verecektir. Büyü yapılan ise hem dünyada hem ahirette karşılığını alacaktır. Büyüde aracı olan cinler genelde ateist olan cinlerdir.
İnsan vücudunun iki önemli sıvısı vardır bunlar su ve kan dır. Büyü bu iki sıvıya etki ederek cinleri insan vücuduna çekme sanatıdır. Büyücüler çeşitli kelamlar ve ilim ile bazı cinleri büyü yaptıkları insanın vücuduna yönlendirip oraya yerleşmelerini ve belirttiğim kan ve su sıvılarının dengesini değiştirmeyi başarır. İnsan vücudunda su veya kan dengesi bozulduğunda ruhani hastalıklar veya maddesel hastalıklar meydana gelir büyünün amacı bu hastalıkları tetiklemektir “sihir suyu” diye adlandırılan büyü bir şekilde insan vücuduna girdiğinde cinleri kendisine çekmektedir. Ayrıca etkili bir büyü ile büyülenen bir kişi vücut dengesinin bozulması sonrasında cinleri gerçek şekilleri ile görebilir. Sihir suyundan içen bir cin suyu içiren kişinin isteği üzerine insana gidip zarar verir. Büyüdeki amaca ulaşılmış olur. Çiftlerin arasının bozulması, evin dağılması. Kişinin hayatının kararması ve birçok benzeri durumun sebebi budur. Allah her kulunu büyü ve büyücüden korusun.
Büyünün bir memlekette artması o memleketin helakına sebep olur. Büyü yapılan yerler ve mekanlar hayırsızdır. Büyünün hayrı yoktur. Büyü yapanların “biz iyilik için yaptık” sözü tamamen kendilerini aldatmaktır. Büyünün iyisi olmaz. Büyü insan idrakını zayıflatır ve o insanı oyuncak eder. Büyü ile sağlanan aşklar, evlilikler veya ayrılıklar kesinlikle hayır getirmez.
Büyücü ve büyücülere gidenlere cinler zarar verirler. Çünkü büyüde kullanılan cin onu kullanan ve kullandıranda intikam almak ister veya kendini kullandırmak karşılığında istediklerini alamadığında zarar vermek ister. Büyücülere gitmek çok tehlikelidir cinler istediklerini arzu ve şartlarını büyücüye yazdırırlar ve bir zaman sonra büyü yaptırmaya gelenlere aktarmasını isterler örnek olarak cinlerde gaybı görmedikleri için vede nefsani arzularına insanlardan daha düşkün olduklarından büyücüye gelen kadına erkek cin erkeğe de kadın cin yardım edeceğini vaat eder ve derki kadın veya erkeğin mahrem bölgelerine şunları şunları yaz der büyücüde işlerinin bozulmaması için kabul eder ve yazar. Kadın ve erkeği soyar cinde nefsani arzularını yerine getirmiş olur onu seyreder belli bir süre iyi gibi olur cin yine seyretmek istediğinde hastalandırır. Büyücüye gelmesini sağlar büyücü geleni şartlara uymadıklarından hastalandığını söyler ve gelenleri suçlar. Burada cinin amacı şehvet duyguları ile insanı izlemektir. Bu tip büyü olaylarının sonucunda cin o insana musallat olur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Çınar 14:48 10.11.17
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] eline sağlık güzel paylaşım olmuş.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 14:46 26.11.17
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
drkeine 15:15 26.11.17
Bence çoğu insan farkinda bu varliklarin gaybi bilmediğinden ama kotu niyetli insanlarin işlerine geliyor sanirim. Bu yazi o kadar güzel özetlemiş ki gerçekten fal baktırma adı altında insanlar herşeyini anlatıyorlar sonra karsida ki kisi rahat rahat bunun uzerine yorum yapiyor şaka gibi. Ancak bir yerde okumuştum kandırabilmek için bir kaç tane doğru bilgi veriyorlarmış sanırım orda başlıyor insanların kendini gaybı bilen kişi ilan etmesi.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
zafer038 17:56 07.03.18
teşekkürler güzel yazı olmuş.okumak ve bilmek lazım.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Minecag 23:39 28.08.19
Çok güzel ve açıklayıcı bir yazı, Allah razi olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi