Cin & Şeytan & Melek & Ruh

Cin ve Ruh Çağırma Gerçekten var mı? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Cin & Şeytan & Melek & Ruh>Cin ve Ruh Çağırma Gerçekten var mı?
Sin 13:29 10.11.17
Cin çağırma adı verilen olaylar gerçektir. Cinler insanlarla iletişim kurabilirler ancak ruh çağırma diye bir şey yoktur. Allah’ın lütfundan faydalanan bazı ruhlar özellikle Perşembe geceleri dünya elemine gelip yakınlarını görebilirler ancak Allah’ın kalp gözünü açtığı insanlar hariç kesinlikle hiçbir insanla iletişim kuramazlar. İnsanların ruh çağırma diye yaptıkları olaylarda gelen varlık cindir. Cinler uzun ömürleri (yaklaşık 1000 sene) olduğu için ruhu çağrılan insanı tanımakta onun özelliklerini bilmektedir. Cahil insanların giriştiği ruh çağırma anında gelip o insanlara ölen kişi ile ilgili bilgiler vermekte ve cahil insanları kandırmaktadır. İnsanların aldıkları bilgiler ile ölen kişiyle iletişim kurduklarını sanmalarına neden olmaktadır ve böylelikle o insanları kandırarak kendisine tabi kılar ve küfre sürükler.
Günümüzde ruh çağırma ile ilgili birçok olay kayıtlara geçmiştir. Anlatılan olayların bütünü ele alındığında ruh çağırdığını iddia eden medyumlar ve bazı zatların anlattıklarının yalan olduğu ortaya çıkmaktadır. Çağrılan ruh ve anlattığı bilgiler paraleldir. Genellikle ünlü kişilerin ruhları çağrılmaktadır ve gelen varlık o kişiye ait birçok bilgiyi ayini düzenleyenlere iletmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda gelen varlığın ruh olduğuna inanılır ve bu ayinler devam ettirilir. Hatta ülkemizde bu konuda celse kayıtları tutularak bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Bir çok ruh ile temas edilmiş ve bilgiler toplanmıştır. Ancak ben hepsinin yalan olduğuna inanıyorum çünkü gelen varlık ruh değil cindir ve cin çağrılan ruh ile ilgili birçok bilgiyi bildiği için ayine katılanları çok rahat kandırmaktadır.
Bu tür ruh çağırma seansları sonrasında birçok insan manevi hastalık sahibi olmuştur çünkü davete icabet eden cin oradan ve kişilerden ayrılmak istemez. Bu gibi durumlar bilmeyerek cin daveti olur ve çağıranlara büyük sıkıntılar verir. Kesinlikle yapılmasını tavsiye etmiyorum.
İşin bir başka boyutu da günümüzde “fincan” ile ruh çağırmadır, 7 den 70 e bir çok kişi bununla uğraşmaktadır. Bir çok denemede başarılı sonuç alınmıştır bir varlık gelmiştir ancak yukarıda bahsettiğim gibi gelen varlık cindir. Ruhani alem bir fincan yardımı ile ulaşılabilecek kadar kalitesiz değildir. Bu konuda herkesin dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Bir fincan yardımı ve bazı tebliğler ile ruh çağırma ayinleri tehlikeli ve boştur. İşin tehlikesi gelen varlığın musallat olması ile sonuçlanabilir. Önce masumane heyecan ile başlayan bu ayinler ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir bunlara çok dikkat edilmelidir.
İstisna durumlar söz konusu olabilir. Allah’ın izni ile bazı ruhlar dünyada yaşayanlar ile rüya ve zikir vasıtasıyla iletişim kurabilir. Bu gibi durumlar kesinlikle paylaşılmaz ve bilinmez. Bu istisnalara erişmek kesinlikle bir fincan yardımıyla olmayacaktır.
Cin çağırma denilen olay ise gerçektir. Özellikle “Hüddam” denilen ilim sayesinde cinlerle iletişim kurulup cinler hizmet için kullanılabilirler. Ancak bu yolda çok meşakkatlidir. Kesinlikle kolay değildir. Ben denenmesini ve uğraşılmasını kesinlikle tavsiye etmiyorum ve uğraşmıyorum. Cinler konusunda yaptığım araştırmamın yegane sebebi onların varlığı ve bilinmeyenlerini Kuran-ı Kerim ve bilim ile açığa çıkartmak içindir. Onlarla iletişim kurmanın hiçbir yolunu paylaşmayı uygun bulmuyorum.
Değinmek istediğim özel bir husus var. Her insan cinlerle irtibat kuramaz. Bazı kişiler istemeseler de cinlerle irtibat halindedir. Çünkü onların iletişim kanalları diğer insanlara göre daha açıktır. Bazı kişiler ise ne kadar isterlerse istesinler iletişim kuramazlar çünkü cinler alemine geçit yapamazlar. Cinlerle yapılan bağlantı insanın cin alemine geçmesi veya cinin insan alemine gelmesi ile olur. Her insan cin alemine geçecek kadar dirayetli değildir. Çoğu olayda cinler insan alemine geçmiş ve temessül veya bizzat gözükerek iletişim kurmuşlardır. Çoğu olayda temessül ederek yani bir insanın bedenine girerek o insanın ağzından konuşup iletişim kurmuşlardır.
Cin çağırmak dinen caiz değildir. Her yaratılan kendi aleminde yükümlüdür. Allah isteseydi arada perde bırakmaz insanlar ve cinleri tek bir alemde yaşatabilirdi. Cin çağırmak cinleri de rahatsız eder. Bazı cinler bu tür ayinlere severek gelirler çünkü insanları kandırmak onların hoşuna gider. Bu tür cinler genelde Şeytan cinlerdir. Ancak Müslüman olan cinler mecbur kaldıkların da bu tür davetlere icabet ederler veya kendilerini çağıran kişinin takva derecesine bakarlar. Cin çağırma olaylarında genelde art niyetli ve Müslüman olmayan cinler gelirler. Bu tür cinler insanlar tarafından rahatsız edildiklerini düşünüp zarar vermek isterler. İnsanlar davet etti biz gittik diye düşünürler. Cin çağırma olaylarında lambaların sönmesi, garip sesler duyulması ve benzerleri onların insanları korkutma yöntemleridir.
Ben cin çağırma olayının ve cinleri kullanma becerisinin iyiye kullanıldığında muhteşem sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Günümüzde birçok ülke gizliden bu konular üzerinde çalışmaktadır. Ancak ülkemizde henüz bilinen çalışma sayısı çok azdır. İnşallah en kısa zamanda ülkemizde de bu konuların üstüne düşecek bilim adamlarımız yetişecektir ve geleceğin bilim dalı olan bu konular üzerinde çalışmalar yapılacaktır.
Cinlerin Görülmesi ve Temessülü
Cinler insanlara görünmezler onları görmek için riyazat haline girip belirli esmaların okunması gerekmektedir. Riyazat cin davetinde cinlerle irtibat kurulmasını sağlayan bir sistemdir. Riyazat ile perhize girerek vücut enerjisi belli yönlerde geliştirilir. Bu enerji insanın cin boyutuna ulaşmasını sağlar. Ayrıca riyazatta bazı kutsal kelimeler belirli sayılarla söylenir. Bu şekilde vücut enerjisi bir yere toplanmaya çalışılır, nefis terbiye edilir ve vücut temizlenir. Riyzatın ilk şartı canlı veya canlıdan çıkan hiçbir gıda tüketilmeyecektir. Örneğin et yenilmeyecek ve süt içilmeyecek. Gündüzleri oruçlu geçecek. Geceleri ise belli kelimeler okunarak geçecek. Bu kelimeler yalnız ve loş ışık alan bir odada okunacak. Riyazatın son evrelerinde kişi cin boyutuna geçmeye başlar. Bu durumda cinler kişinin cesaretini ve halini ölçmek isterler. Gece tek başına bir odada esmaları okuyan insanın karşısında bir anda çeşitli hayvanlar çıkabilir veya karşısında tanımadığı insanlar geçip oyun oynayabilir. Daha ileriki evrelerde cinler kişiye altın getirip anlaşma yapmak isterler, eğer altını alınırsa riyazat hali bozulur. Daha sonraki evrelerde insanın karşısına güzel kadınlar veya erkekler çıkar cinsel ilişki kurmak ister, kişi bunu da istememelidir. Eğer isterse riyazat hali bozulacaktır. İradesi kuvvetli olan insan cinlerin uyguladıkları bu sınavları geçebilir. Ancak iradesi olmayanlar kesinlikle bu yola çıkmamalıdır. Tabi bu evreler bir günde olmaz. Bu saydıklarım günler süren riyazat halinde sıra sıra meydana gelmektedir. Bu gibi durumlarda kişi halini bozmadan devam ederse o boyuta erişir ancak çoğu insan bunu kaldıramaz ve bırakır. Her şeyi harfiyen yapıp cin ile karşılaştığında akli melekesini kaybeden birçok insan olmuştur. Ben cinleri gerçek şekliyle görebilen insan sayısının çok az olduğuna inanıyorum. Bunun yanında cinler temessül edebilirler. Her türlü insanın ve hayvanın şekline girebilirler. İnsan şekline girme sırasında fazlasıyla yorulup enerji harcarlar. Yalnız Peygamber Efendimiz (sav) ve koç şekline giremezler. Şekline girdikleri insanı tanımaları gerekmektedir. Örneğin tarihte yaşayan bir şahsiyet şekline girip gelebilirler. İnsan o kişinin şeklini bilmediği için inanır. Cinlerin uzun ömrü sayesinde insan zamanında 1000 ila 1500 yıl önce yaşayan insanları görebildikleri bilinmektedir ancak daha öncesinde yaşamış insanları bilmedikleri için şekillerine girdiklerini söylediklerinde itimat etmemek gerekir.
Burada dikkatle irdelenmesi gereken bir husus var, cinler insan şekline girebilirler ancak bu devamlı olsaydı dünyada insanlara güven kalmazdı. Örneğin kafir bir cin çok sevilen bir kişinin şekline girip sevenlerini kandırabilir. Bu gibi durumlar fazlasıyla yaşanabilirdi. Ben bunun önüne geçildiğine inanıyorum. Cinlerin herhangi bir şekle girip insanlar arasında dolaşmaları için alemlerini terk etmeleri veya davet ile insanlar alemine geçmeleri gerektiğine inanıyorum. Aksi durumlarda cinler sürekli alem değiştirip istedikleri gibi görünürlerdi.
Burada değinmek istediğim bir konu da şudur. İnsanlara bazen çeşitli şekillerde görünen varlıklar olmaktadır genelde geceleri insan şeklinde evlerde göründüğü söylenen birçok varlık vardır. Ben görünen bir varlık veya cin olduğuna inanmıyorum. Tamamen beynimizin kandırması olduğuna inanıyorum. Korkularını kontrol edemeyen insanların bu tür hayaller gördüğü kanaatindeyim. Aksi olsaydı her gece evlerimizde cin görmemiz gerekirdi. Yine belirtmek isterim istisna durumlar olabilir. Cinlerin sahiplendiği insanların yaşamadığı tekinsiz evler vardır. Buralarda yaşayanları oraya insan girmesini istemez ve insan girdiğinde ona bir insan suretiyle gözüküp korkutabilir.
Cinlerin, en çok şekline girdikleri hayvanlar ise yılan, kedi, köpek ve keçidir. Evlerimizde veya bahçelerimizde karşılaştığımız bu tür hayvanları öldürmek iyi değildir. Çünkü bir hayvanın şekline girip insana yanaşan cini insan öldürdüğünde o cinin yakınları insana musallat olurlar. Cinlerin davet yöntemlerinden birisi de budur. Bu bilinçsiz olarak cin davetidir. Evimizde gördüğümüz fareler veya özellikle yılan cin olabilir, cinler yılan şekline temessül edip evlere girebilirler evde bir yılan gördüğümüzde ona “Allah’ın izni ile buradan ayrıl burayı terk et” demeliyiz ve bunu birkaç defa tekrarlamak gerekir eğer yılan olduğu yerden gidiyor ise cin olma ihtimali yüksektir. Gitmiyorsa gerçek bir yılandır ve eğer zarar vereceğini düşünüyorsanız öldürmek gerekir. Eski kültürlerde tüm yılanların cin olduğuna inanılırdı, bu görüş yanlıştır. Çünkü yılan Allah’ın yarattığı bir canlıdır. Bir cinin yılan şekline girip dolaşması o canlıyı lanetli yapmaz bunu da unutmamak gerekir.
Bazı hayvanlar cinleri görebilirler. Bu hayvanların göz perdesi yoktur onun için cinleri görüp onlardan rahatsız olabilirler. Özellikle kedi, köpek, keçi, koyun, eşek, at gibi evlerde beslenebilen hayvanlar cinleri görebilirler. Bazı hayvanlar ise cinlerin hayvanlarını görüp rahatsız olurlar.
İnsanların cinleri gerçek şekilleriyle görebilmeleri için “halvet” haline bürünmeleri gerekmektedir. Halvet halinde geçirilen zaman ruhani aleme açılan bir yol olacaktır. İnsan zamanla maddesel dünyadan mana alemine geçiş yaparak cinleri görebilecektir. Tabi sadece halvet hali yeterli değildir. Büyük bir sabır ve irade de gerekmektedir. Çünkü görülecek olan alem insanın aklını karıştırabilir.
Cinlerin görünmesi herhangi bir eşyanın görünmesi gibi olmaz. Örnek olarak masada duran bir bardağı her insan aynı şekliyle algılar, göz görür ve beyin algılayarak bardak olduğunu insana bildirir. Cinlerde durum böyle değildir. Bir cin insana göründüğünde onu yanındaki başka birisi görmeyebilir. Böyle durumlarda görünen cin veya herhangi bir şekle girerek görünen cin kişinin göz perdesi diye adlandırılan enerji boyutunun üstüne çıkarak beyinde algılama yolu ile gözükür. Bu gibi durumlar defalarca yaşanmıştır. Çoğu olayda herhangi bir insan veya hayvan şekline giren cin birisine göründüğünde onun yanında bulunanlar göremeyebilir.
Cinlerin insanlara devamlı görünme gibi adetleri yoktur. Onlar da biz insanlar gibi hayat sürmektedirler. Cinler ve insanlar aynı mekanda fakat farklı boyutlarda yaşadıkları için cinler insanları görürken insanlar cinleri göremezler. Asıl olan görünmeleri değil görünmemeleridir. Çünkü onlar “bilinmeyenler” olarak adlandırılmıştır. Allah’a kulluk eden binlerce tür gibi onlar da kendi alemlerinde yaşamaktadırlar. Sihir, büyü, davet veya zarar gibi istisnai durumlar hariç insanlarla alakadar olmak istemezler.
Cinlerin insan alemine geçmeleri için sebepler gerekir. Bu sebepler bizim alemimizde manyetik bir hadise vuku bulur, ya iki alem arasında bir menfez, koridor meydana gelir ya da medyum özelliğine sahip bir kişi, bilerek veya bilmeyerek bünyesi gereği buna vesile olur. Yoksa hiçbir cin kendi aleminin hudutları dışına kendi iradesiyle çıkamaz. Cinler her istediğinde insan alemine geçemezler. Mutlaka bir davet veya kapı olmalıdır. Cinler insan alemine geçtiklerinde herkes ile irtibat kuramazlar. Metafizik alemle bağı kuvvetli olan, bilmeden metafizik alemle bağı olan veya o alemi iyi bilen kişilere musallat olabilirler. Cinler insan aleminde sürekli kalamazlar. Bir müddet sonra kendi alemlerine geçmeleri gereklidir. Cinlerin insan alemine geçmeleri ile ilgili güzel bir örnek verebilirim.
Asr-ı saadetten Hz. Ayşe (r.a.) validemiz bir gece cinler tarafından yatağından kaldırılarak yüksek bir mahkemenin huzuruna getirilir. Hz. Ayşe validemiz sebebini sorunca: Sen cinlerden bir Müslüman katlettin. Bunun mahkemesi yapılacak, denildi. O da: ‘Ben nerede bir cin öldürdüm?’ dediğinde ona cevap verildi:
Sen Kur’an-ı Kerim okurken, bizim Müslüman cin kardeşlerimizden birisi bir yılanın içine girerek seni dinlemeye geldi. Siz hanenizde o yılanı görünce öldürdünüz. Dolayısıyla içinde bulunan kardeşimiz de öldü. Bunun hesabı görülecek. (Kurtubi, el-Camiu Liahkami’l-Kur’an, 16/214,215)
Hadisenin sonunda barış ve anlaşma yapıldı. Olay tatlıya bağlandı. Zaten rivayetlerden bize gelen, evde her hangi bir haşarat, muzır mahluk görürseniz yılan, çıyan, böcek vs. bunları hemen telef etmeyin. Zararları yoksa ilişmeyiniz, denilmiştir.
Cinler insanların enerji hallerine göre gelirler. Aşırı heyecan mutluluk veya üzüntü gibi durumlarda vücut enerjimiz değişir. Bu gibi durumlar cinlere davetiye çıkarır. Ağızlardan dua eksik edilmemelidir. Bu gibi durumlarda bazen cinler aniden gözükebilir. İnsan o anki ruh haliyle anlayamaz, gözünün önünden veya odadan hızlıca bir şeyin geçtiğini söyler. Bazı durumlarda ise ses duyar. Bu da cinin gözükmesi veya insanın cin boyutuna geçmesidir. Çoğu insan bu hali yaşamasına rağmen farkında bile olmaz
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 09:33 20.11.17
Sayın Sin, konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Labezerin 21:12 23.02.18
Nazende3 01:12 07.01.21
Hangi akilli cagirmak ister bilemiyorum
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
pintuser 19:57 12.01.21
Mahmut4646 18:20 13.01.21
Yani düşünüyorum ama pek cesaret edilmiyor bide tecrübe yok ha diyince olacak bişey degil
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ŞEHZADE_HOCA 00:07 25.02.21
Vardır fakat cahil kimselere daha erken gelirler.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cobra Bite 08:57 25.02.21
yavuz6155 Nickli Üyeden Alıntı:
Vardır fakat cahil kimselere daha erken gelirler.
Niyeymiş o açıklama
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi