Cin & Şeytan & Melek & Ruh

Cinler Nasıl Abdest Alır Nasıl Namaz Kılar? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 
Cin & Şeytan & Melek & Ruh>Cinler Nasıl Abdest Alır Nasıl Namaz Kılar?
Havasokulu 00:56 31.12.17
Cinler gibi bize görünmeyen varlıklar hakkındaki dini vecibelerinin ne şekilde yapıldığını akılla bilemeyiz. Bizim bu konuda bilgilerimiz Kur’an ve sahih hadislere dayanmak zorundadır.

Buna göre;

a) Cinlerin de insanlar gibi imtihana tabi tutulan, ceza ve mükâfatı olan bir varlık türü olduğunu Kitap ve Sünnetten öğrenmiş bulunuyoruz. (Misal olarak bk. Enam, 6/130; Rahman suresi/özellikle 31. ayeti; Cin Suresi; Ahkaf, 46/29-32)

b) Fakat, cinlerin sorumluluk alanlarını bilemiyoruz. Çünkü buna dair elimizde bir delil yoktur.

Yaratılışları çok farklı olan cinlerin her konuda insanlar gibi yaşadıklarını söyleyemediğimiz gibi, insanların sorumlu olduğu dinin bütün konularında cinlerin de sorumlu olduklarını da söyleyemeyiz.

Kitap ve Sünnetin bir şey demediği konularda bizim de sükût etmemiz şarttır.

Bilmediğimiz milyonlarca konuyu barındıran bilinmezler listesine bu gibi konuları da ekleyebiliriz.

c) Bununla beraber, “Hiç kuşkusuz, mescitler/secdeler Allah içindir. O halde Allah’la birlikte bir başkasına yalvarıp yakarmayın.” (Cin, 72/18) mealindeki ayetten cinlerin de namaz kıldıklarını anlayanlar olmuştur. Ancak bunun doğruluğunu tespit edemedik. Kaldı ki ayette yer alan bu ifade cinlere ait değildir.

Görebildiğimiz kadarıyla, tefsir kaynaklarının hiç birinde bunun cinlere ait olduğuna dair bir açıklamaya rastlayamadık. Bilakis, tefsir kaynaklarında bu ifade, surenin başında yer alan “De ki: Bana vahiy edildi....” cümlesine atıf olduğu bildirilmiştir.

Buna göre bu ayetin muhatabı Hz. Peygamberdir. Ve ayetin manası şöyledir: “(Resulüm!) De ki: bir grup cinlerin(ben Kur’an okurken) beni dinledikleri (bilgisi) bana vahiy edildi” (Cin: 1), “Ve (yine bana vahiy edildi ki) şüphesiz Mescitler Allah’a aittir. O halde(ey insanlar! oralarda) Allah ile birlikte hiç bir kimseye/hiç bir şeye yalvarıp yakarmayın/kulluk etmeyin.” (Cin: 18)

Bu ayetin böyle anlaşıldığını görmek için tefsirlere bakılabilir. (misal olarak bk. Taberi, Zemahşeri, Razi, Beğavi, Beydavi, Nesefi, Semerkandi, İbn Kesir, Kurtubi, Bikai, Şevkani, Meraği, İbn Aşur, ilgili yer)

d) Bazı fıkıh kaynaklarında cinlerin de namaz kıldıklarına işaret eden şu bilgiye yer verilmiştir:

“Namaz kılan kimseler -imam olsun cemaat olsun-, sağa sola selam verirken, sağında ve solunda bulunan insanları, cinleri ve melekleri niyet ederek selam verir. İmam ile cemaat, bu selamla aynı zamanda kendi aralarında da selamlaşmış olurlar.” (Muğni’l-muhtaç, 2/410-412)

Bu ifadede sanki cinlerin de arkada saf tutup namaz kıldıklarına bir işaret sezilebilir. Ama, namaz kılmadıkları halde de oralarda bulunabilirler…

Bu bilgi de kitap ve sünnetten kaynaklı bir delile dayanmamaktadır.

Bununla beraber, eğer cinler namaz kılarlarsa abdest almaları da gerekir.

Namaz ilk farz kılındığında, Hz. Cebrail’in peygamberimize iki gün namaz kıldırdığı sahih hadislerle sabittir. Namaz kıldığına göre mutlaka abdest de almıştır.

Melekler gibi cinler de ruhanidir. Biri nurdan bir nardandır. Nuraniler nasıl abdest aldıysa, Niraniler de aynı şekilde abdest alabilirler.

İslamiyet

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tugra 01:25 31.12.17
İpek 12:27 01.01.18
thestrainx 13:02 01.01.18
Çok çok çok güzel bir bilgi...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
werty 21:50 01.01.18
hydrkybl 22:24 01.01.18
Kırıklale nin bir köyünde yaşanmış bir olayı kusaca anlatayım mübareğin birisi her gece dışarı bir güğüm su koyarmış sabah baktıklarında su olmaz mış hanımı sormuş bey sutu kime bırakıyorsun her gece diye oda din kardeşlerimize demiş kadın bir gece güpmün etrafona meşe külü serpmiş sabah baktığında minik minik ve hayvan patisine benzer ayak izleri olduğunu görmüş

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 16:55 23.01.18
thestrainx Nickli Üyeden Alıntı:
Çok çok çok güzel bir bilgi...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
BEHRAM 09:01 21.05.18
Anka58 10:40 21.05.18
Cinler ateşten(enerjiden) yaratılmıştır. Enerji seyrek maddedir. Yani maddi yapıları vardır. Belirli bir şekilleri de vardır. Ancak, enerji yapıları nedeniyle kolayca başka bir şeklede girebilirler. Nefsimiz cinlerle ortak yönümüzdür. Eğer ışık hızına yakınhareket edebilseydik, maddi bedenimizi kaybeder, nefsimizle( enerji bedenimizle) kalırdık. Yani o kararlı hızın varlığı olurduk. Abdest almamıza da bir engel bulunmazdı. Melekler gibi ışıktan hızlı hareket edebilseydik latif bedenimizle kalırdık.( cismi latif). Yine abdest almamıza bir engel olmazdı.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
aseyhmus 11:40 21.05.18
1 2