Cin & Şeytan & Melek & Ruh

Cinler Evlenirler Nesilleri Çoğalır Zürriyetleri Vardır - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Cin & Şeytan & Melek & Ruh>Cinler Evlenirler Nesilleri Çoğalır Zürriyetleri Vardır
Havasokulu 12:52 06.03.18
Cinler evlenirler, nesilleri çoğalır, zürriyetleri vardır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Onlar sizin düşmanınızken, siz beni bırakıp da onu ve onun soyunu veliler (dostlar) mi ediniyorsunuz?" (el-Kehf, 18/50) İmam İbn Cerir et-Taberî -Allah'ın rahmeti üzerine olsun- diyor ki: "İblisin zürriyeti (soyu), Âdemoğullarına hücum eden şeytanlardır." [12] Ayrıca senedini zikrederek Mücahid'den: "Onu ve soyunu veliler mi ediniyorsunuz?" (el-Kehf, 18/50) buyruğu hakkında onun zürriyetini demek olup, onlar da şeytanlardır dediğini rivayet etmektedir. [13] Cinlerin evlendiklerine ve soylarının olduğuna delil olarak gösterilen hususlardan birisi de Buhârî, Muslim, Tirmizî, Nesâî, İbn Mâce, Darîmî ve Ebû Dâvûd'da sabit olan Enes b. Malik Radıyallahu anh'ın şöyle dediğine dair nakledilen rivayettir: Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem helaya girdiği vakit: "Allah'ım hubsdan ve habâisden sana sığınırım" derdi.
Avnu'l-Ma’bud Şerhu Sünen-i Ebi Davud'da [14] şunları söylemektedir:
"Hattabi dedi ki: Hubs, şeytanlar ve onların dişileridir. Hubs habisin çoğuludur. Habâis ise habise’nin çoğuludur. Bununla şeytanların erkeklerini ve dişilerini kastetmektedir." İnsanlarla cinler arasında evlilik mümkün müdür? diye sorulursa şöyle denilir: Bu sorunun cevabını Şeyhu'l-İslam İbn Teymiyye şöylece vermektedir: "İnsanlarla cinler birbirleriyle evlenebilirler. Onlardan çocuk da dünyaya gelebilir. Bu çok rastlanan ve bilinen bir husustur." [15]
Buna yüce Allah'ın huriler hakkındaki şu buyruğu da delil gösterilebilir: "O ikisinde de bunlardan evvel ne bir insanın, ne bir cinnin asla dokunmadığı, gözlerini yalnız eşlerine dikmiş (huri)ler vardır." (er-Rahman, 55/56)
İbnu'l-Cevzi, Zadu'l-Mesîr adlı eserinde [16] şunları söylemektedir: "Bu ayet-i kerime'de cinden olan bir erkeğin tıpkı insan erkeği gibi, kadın ile ilişki kurduğuna delil vardır."Cinlerin Kötülüklerinden Korunma Yolları

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
BEHRAM 08:38 07.03.18
Havasokulu 17:57 07.03.18
BEHRAM Nickli Üyeden Alıntı:
Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Labezerin 18:46 07.03.18
Çok faydalı Allah razı olsun hocam

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Derdekea 09:12 15.03.18
methcnnbs 19:48 15.03.18
Faydalı bilgiler için teşekkürler.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
TMO 20:46 16.03.18