Cin & Şeytan & Melek & Ruh

Cinler ve musallat sebepleri - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Cin & Şeytan & Melek & Ruh>Cinler ve musallat sebepleri
Sin 15:07 16.04.18
Cinler Öncelikle Kimlere Musallat Olurlar?
Cinler her insana musallat olabilir. Ancak daha çok bebeklere, küçük çocuklara, genç kızlara, hamile ve loğusalı hanımlara, yalnız yaşayan yaşlı kişilere, ruhsal ve bedensel yönden aşırı rahatsızlıkları olanlara, gerek evde gerekse dışarıda aşırı dekolte giyinen bayanlara, kahve, tarot vb. fallara sıklıkla bakan ve baktıranlara, fincanla ruh (!) çağıranlara ve kontrolsüz, bilinçsizce aşırı zikir çekenlere, bu varlıklardan sıklıkla bahsedenlere ve çok sigara içenlere musallat olurlar

Cinlerin insanlara musallat olmasının genel olarak beş nedeni vardır.

1-Kendi istekleriyle: Cinler insan vücuduna kendi istekleriyle girebilirler. Bazı kişilerin bedenleri cinlerin girmesi için daha müsaittir. Bu onların doğuştan gelen bir durumudur. Mahallenizdeki cinci kimsenin bedeni, cinlerin rahat girmesi için elverişlidir. Bir takım kimselerin vücutları ise yaratılış olarak daha korunaklıdır. Bu insanın elinde olan bir şey değildir. Ancak kıldığımız namaz, oruç, kur’an okuma, abdest ve özellikle gusül abdesti vücudumuza bu varlıkların girmesini zorlaştırır veya engeller. Fakat ibadetleri yerine getirmek içimize kesinlikle cin girmeyeceği anlamında değildir. Bunlar zaten uymakla zorunlu olduğumuz şeylerdir.

Mesela kadın bir cinin erkek bir insana veya erkek bir cinin kadın insana aşık olması durumunda, cinler kendi istekleriyle insan bedenine girebilirler. Çok rastlanan bir durumdur.

Şeytanın amacı, insanı Allah’tan uzaklaştırmak ve inkar ettirmek olduğundan, bu durumda da insanın içine girebilirler. O kişiye vesvese verip, dinini, imanını elinden almaya çalışırlar.

Şeytan, insan düşmanı olduğundan, o kimseye acı, elem, sıkıntı, huzursuzluk, korkutma, rahatsızlık vermek içinde kendi isteğiyle o kişiye girebilir.

Kadınlara musallat olur ki, kadının hamile kalamamısına veya düşük yapmasına neden olabilir. Ne yaparsanız yapın, o cinleri yakmadan kadın hamile kalamaz veya düşük yapar. Sorunun tıbbi olmaması lazımdır.

2-Büyücünün göndermesiyle: Büyü, büyücünün insan bedenine yani içine cinleri musallat etmesidir, sokmasıdır. Bu durumda cinler kendi istekleriyle değil bir başkasının yönlendirmesiyle kişiye musallat olurlar. en çok rastlanan durum budur. Karşılaştığımız insanların vücutlarındaki cinlerin çoğu büyü yolu ile gönderilmiştir. Büyü ile gönderilen bu cinlere büyücü tarafından görev verildiğinden, insanlara zulmü, yaptırımı daha fazla olur. O cinlerle konuşulduğunda, sanki büyük iş yapmış gibi gururlanırlar, kibirlenirler. Biz görevimizi yapıyoruz derler, bedenden çıkmak istemezler, bizde onları Allah’ın izniyle yakarız ve insanda bu dertten kurtulur.

3-Cinleri, insanın çağırması, davet etmesiyle: Bazı kişiler cinlerle iletişime geçmeye çok meraklıdır. Onların bazı işleri yapacaklarına, onları kullanabileceklerine inanırlar. Bunun için çeşitli kitaplardan veya kulaktan dolma bilgilerle, birtakım çalışmalar yaparlar. Eğer o kimsenin vücudu cinlerin kolayca girmesine elverişliyse, cin onun içine girer. fakat o andan itibaren o kişiye ruhsal, fiziksel ve uykularında sıkıntılar yaşatır. Çünkü hakimiyet cinin elindedir. O insana da hiç bir faydası olmaz. Bundan dolayı bu işlere merak salanların vazgeçmeleri uygun olur.

Bazıları da, birtakım malzemeler kullanarak, ruh çağırma yaparlar. Üç beş kişi toplanıp bir şeyin üzerine parmaklarını basarak, bazı kelimeler söylerler. Bir süre sonra kollarında bir uyuşma oluşur. Bazen de sordukları sorulara cevap alabilirler. Konuştukları ben filancanın ruhuyum der. Aslında Onların içine giren cinler konuşmaktadır. Ruh çağırma diye bir şey yoktur, gelen de ruh değildir.

Ele, küreye, duvara, tarot kağıtlarına bakanlar, kahve falı, bilmem ne falına bakanlar, kesinlikle cinleri çağırmakta, onlarla iletişime geçmektedir. Siz onları bilemezsiniz. O kişilerin verdikleri bilgiler hep cinler tarafından söylenmektedir. Fala bakan da size söyler. Fal bakmak, baktırmak dinimizde hadislere göre yasaktır.

Bazı ritüellerde, bazı kelimeler defalarca tekrarlanır. Bunun neticesinde, beden değişime uğrar ve cinlerin insanın içine girmesine müsait hale gelir. Bundan dolayı anlamı bilinmeyen bu kelimeleri tekrarlamayınız.

Gene bazı ritüellerde, hayvan ve hayvan ürünleri yemek yasaklanmıştır. Sadece sebze yemeleri istenir. Yediğimiz besinlerin titreşimleri birbirinden farklıdır. Konumuz bu olmadığı için kısaca, sadece sebze yemekleri yiyenlerin vücut titreşimleri fazla olacağından, cinlerin girmesi daha kolay olacaktır. Bu nedenle hayvansal yiyeceklerde yemenin büyük faydası vardır.

4- Ne olduğu belli olmayan zikir ve evradların çekilmesi: Bazı kimseler, kaynağı belli olmayan zikir ve evradlar okurlar. Bunlar da iyi değildir. Kişinin amacı, sevap kazanmaktır ama bilmeden tehlikeye düşmektedir. Bazı kitaplarda din alimlerinin adı kullanılarak, bilmem kim efendinin hazırladığı veya okuduğu zikirler şunlardır. Her derde devadır denilmektedir. Bunların kaynağı belli değildir. Onları okumak cin musallatına maruz bırakabilir.

5-Allah’u teala Kur’an’ı Kerim’de: “Ve her kim rahman’ın uyarısına gözlerini kapatırsa, biz ona bir şeytan musallat ederiz ki, artık o ona arkadaş olur.” (Zuhruf;36)

Zikrin en iyisi Kur’an” kerim okumaktır. Kur’an okumaktan üstün zikir yoktur. Bir de “Lâ ilâhe İllâllah” zikri üstündür. Bunlardan başka, Resulallah (s.a.v) efendimizin okuduğu dua ve zikirleri çekmeliyiz bunların hiç bir sakıncası yoktur.

Cin ve şeytanların, insana musallat olmasının çeşitli nedenleri vardır.
1-O insanın bedeninin, cinlerin girmesine müsait oluşu. Bu yaradılıştan gelen bir şeydir. Nasıl ki bazıları çok çabuk hastalanır, beden olarak narin ve zayıftır, kimisi güçlü kuvvetlidir. Bu bakımdan her gün bir miktar Kur’an okumak veya dinlemek, namaz kılmak bedeni bu varlıklara karşı güçlendirir.
2-Çok aşırı sevinmek veya üzülmek: Olaylar karşısında, çok sevinmemeli veya çok üzülmemeliyiz. Her iki durumda da bedenimiz bu varlıkların girmesine müsait hale gelir. Her şeyin Allah’tan olduğunu bilmeliyiz.
3-Gusül abdesti almamak: Gusül abdesti, her ne kadar temizlik ise de, abdest alarak kendimizi manevi bir kalenin içine sokmuş oluruz. Nasıl ki dünyamızın etrafında, canlıları güneşten gelecek zararlı ışınlara karşı koruyan bir atmosfer tabakası varsa, abdest de bizleri korur.
4-Allah’ı anmaktan uzak kalmak, gaflete düşmek: Her gün Allah’ı hatırlamalı, O’na karşı görevlerimizi, ibadetlerimizi elimizden geldiğince yerine getirmeliyiz. Allah’a sığınmalı, şükür etmeliyiz.
5-Doğum yaptıktan sonra, loğusa kadınları yalnız bırakmamalıyız.
6-Yatağa girdiğimizde, Fatiha, Ayet-el Kürsi, İhlas, Felak ve Nas surelerini, gücümüz yettiğince çok okumalıyız.
7-Kur’an ve hadis olmayan metinleri kesinlikle okumayınız. Bunlar cin çağırmada kullanılan şeyler olabilir.
8-Ruh çağırma seansları yapmayınız. Çağırdığınız ruh değil cinlerdir.
9-Kesinlikle tütsü yakmayınız. Koku, cinlerin gıdası olduğundan, bulunduğunuz yere toplanırlar.
10- Mümkün olduğu kadar namaz abdesti alarak geziniz.
11-Bazı kitaplarda yazan, hüddam elde etme, cinleri çağırma adı altında verilen işlemleri kesinlikle uygulamayınız. Çok tehlikelidir. Güçlü bir şeytan musallat olursa ,ömür boyu sıkıntı çekersiniz.
12-Büyücülük, cincilik yapan kimselerden uzak durunuz. Onun sizi tanıması ,görmesi yeterlidir. Siz farkında olmadan, cin musallat edebilir. Bu gibi kişilerden şifa beklemeyiniz.
13-Banyoya ve tuvalete içeri girmeden önce besmele çekiniz.
14-Biliyorsanız, her gün biraz Kur’an okuyunuz. Bilmiyorsanız dinleyiniz.
15-Kadın cinin, insandan erkeğe veya erkek cinin, insandan kadına aşık olması. Cinlerin insanlara musallat olmalarının önemli nedenlerindendir. Çok karşılaşılan bir durumdur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İpek 21:33 20.04.18
Havasokulu 14:33 23.04.18
Müslüman cinler, yani Kuran-ı kerim'e, Hazreti Muhammed'e (SAV) iman etmiş olan cinler, tıpkı insanlar gibi Allah'a, Kuran'a, onun resulüne iman eden, ibadet eden aile hayatı olan tıpkı insanlar gibi sosyal faaliyeti olan varlıklardır. Müslüman cinler arasında da elbette ibadeti zayıf olan, isyan eden, kimi zaman ibadetten uzak kalanlar da vardır. Tabii ki imanlarını da muhafaza ederler. Yani cinler de biz insanlar gibi Allah'a kullukla mükellef varlıklardır.
Bir de şeytani cinler vardır. Bunların maksadı, kendi dünyalarının ve yaşantılarının haricinde ekseriyetle insanlara zarar vermek ve musallat olmaktır. Kimi insanın kalbine ve beynine hükmedip yönlendirebilirler. Şeytani cinlerle irtibat halinde olan insan, onların emri altındadır.
Onlar ne derse, onu yapar. Zaten şeytani cinlerin amaçları o insanı imandan uzaklaştırmaktır. Şeytan ne kadar kötü amel varsa, hepsini gerçekleştirir.
Cinler ne isterse, o tür insanlara yaptırırlar. Bir anlamda cinler, o insanlara hükmederler.
Bu gibi durumlarda benim tavsiyem, kimse cinlerle irtibatlı olayım diye, böyle bir yola başvurmasın. Çünkü o insanın aklı tamamen gidebilir.
Pek tavsiye etmem. Ama Nas ve Felak sureleri vardır.
Bu sureleri iyi okuyup anlamak gerekiyor. Kuran o kadar büyük bir hazine ki, bunun kıymetini bilmiyoruz.
Kuran her şeydir. Kuran sadece ölülerin arkasından okumak için değildir. O yaşayan bir kitaptır.
Her çağda ve şartta insanları aydınlatır.
VESVESE VE KORKU
Cinler insanların hassas ve sıkıntılı dönemlerinde musallat olabilirler. Vesveseyle, korkuyla başlayabilir.
Rahatsızlıkların ilk belirtileri bunlar olabilir. İnsanlar bilmeyerek dahi olsa, cinlere zarar verdiklerinde cinlerin tasallutuna maruz kalabilirler.
Bir hasta geldi bana, her tarafı mosmor.
Adamı eşek sudan gelinceye kadar dövmüşler.
Onların bir mahkemelerini ben izledim. Ben onları davet ettiğim zaman benden çekiniyorlar. Allah riyadan muhafaza eylesin ama o dünyada biraz sertim. Onları okuyarak kötülüklerden uzaklaştırmaya çalışırız. O okumalardan etkilenip, o işten uzaklaşmazlarsa yakarız. Onlar da yanarak ölürler, başka türlü ölmezler. Benim o alemde sertliği iyi bilirler. Onların yargılama sistemlerine şahit oldum. "Niye buna zulmediyorsun ?" diyorum orada. Cin, "Bu insan beni sakat bıraktı" diyor. İnsana dönüp soruyorum: "Nasıl oldu bu iş?" Adam diyor ki: "Yolda yürüyordum, önüme yılan çıktı, korktum, taşla vurdum." Öyle bir adalet sistemleri var ki, diyorum ki: "Bu insan haklı, sen bu insana kötülük edemezsin, çünkü sen bu insanı korkutmuşsun. Mecbur kalmış o insan zor kullanmaya." Biz o insanı, o durumdan kurtardık. Ama bir insan gidip onlara zulmederse, onun akıbeti iyi olmaz. Cinler uzakta değildir, aramızdadırlar. İnsanların gözünde perde olduğu için göremezler. Ama ahir zamanda olduğunda, insanlar onları görebilecekler. Fakat bu sefer de onlar insanları göremeyeceklerdir.
CİNLER DE MÜKELLEF Mİ?
Cinlerin varlığına en güzel delil Kuran-ıKerim'dir. Kuran'da bildirildiğine göre cinler de insanlar gibi mükellef varlıklardır. Cinler de peygamberlerin getirdiği ilahi davete muhataptırlar.
Onlar da insanlar gibi topluluklar halinde bulundukları gibi, fırka fırka, kabile kabile ayrılmışlardır. Cinler de insanlar gibi Allah'a kulluk yaratılmışlardır.

ZEHİRLİ ATEŞ NE DEMEK?
Cinler Kuran-ı Kerim'e göre "dumansız ateşten yaratılmış" olan varlıklardır. İslam inancına göre göze görünen ve maddi yapıya sahip olan insanlar balçıktan yaratılmıştır veya insanın yaratıldığı sırada dünyadaki ortam balçık şeklindedir.
Buna karşılık gözü görünmeyen bir yapıya sahip olan cinler ise yaratıldıkları sırada dünyadaki ortam kızgın alev ve dumanlar saçan bir ortam olduğu Kuran-ı Kerim'in ifadelerinden anlaşılmaktadır.

ONLARIN ATASI İBLİS
Kuran tefsircileri, cinlerin babasının 'Caan' olduğunu söylerler. Tefsircilere göre insanların atası Hazreti Adem olduğu gibi, cinlerin atası da 'iblis'tir. Cinlerin içinde iman sahibi olanlar da bulunur, fakat cin taifesinin en azılı kısmı olan şeytanlar, asla imana gelmez ve kötülük edip insanları doğru yoldan saptırırlar. Bu meyanda Kuran-ı Kerim'de iblis, melekler arasında zikredilmiştir. Kuran-ı Kerim ve hadisi şeriflerinde kötü cinlerin yalancı oldukları ve Allah'a karşı uydurdukları da bildirilmektedir...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Kevser 02:18 15.11.18
Ellerinize sağlık.Allah razı
olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi