Cin & Şeytan & Melek & Ruh

Sözlük Ve Terim Anlamıyla Cin - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Cin & Şeytan & Melek & Ruh>Sözlük Ve Terim Anlamıyla Cin
AhirZaman 09:43 06.08.19
Sözlükte cin çoğul bir cins isimdir, tekili "cinnî" diye gelir. Bu
(gizlenmek) demek olan “el-ictinân” kökünden gelmektedir ki; bu da
örtü ile örtülmek, gizlenip saklanmak demektir. Onlara bu ismin veriliş
sebebi insanlara karşı örtülü olmaları ve görünmeyişleridir. Çoğulu
"cennân" diye geldiği gibi; çoğul olarak onlardan "el-cinne" diye de
sözedilir.


Kendimizi kendisi ile koruduğumuz ve onunla örtündüğümüz herbir şey
“cünne (kalkan)”dır. Buhârî'nin oruç bahsinde rivayet ettiği Nebi
Sallallahu aleyhi vesellem’in "oruç bir cünnedir (kalkandır)" yani bir
koruyucudur, hadisinde de bu lafız kullanılmıştır. Çünkü oruç kişiyi
masiyetlerden korur.
"Cenin"e bu ismin veriliş sebebi annesinin karnında gizli ve örtülü
oluşundan dolayıdır. Yüce Allah'ın: "Ve analarınızın karnında ceninler
halinde iken." (en-Necm, 53/32) buyruğunda da bu lafız kullanılmıştır.


"Cennet"e bu adın veriliş sebebi ise, bir kısmı diğerini örtecek şekilde
ağaçlarının çok oluşundan dolayıdır. [4]
Terim olarak "cinn"e gelince: Onlar insanların mükellefiyetlerine
benzer şekilde mükellef kılınmış, irade ve akıl sahibi, maddeden
soyutlanmış, duyu organlarından saklanıp perdelenmiş, gerçek tabiat
ve suretlerinde görülmeyen yiyip içen, evlenen, zürriyetleri bulunan ve
âhirette amellerinden sorumlu tutulacak olan ruhlardan bir çeşittirler.Bir kimse: Cin ile şeytanlar arasındaki fark nedir, diye sorarsa, cevap
şudur:
Şeytanlar cinlerin azgınlarıdır. Yüce Allah'ın şu buyruğu bunu
anlatmaktadır:
"(Yahudiler) şeytanların Süleyman'ın mülkü (nübuvvet ve hükümdarlığı)
aleyhine uydurdukları şeylere uydular. Halbuki Süleyman (büyü
yaparak) kâfir olmadı... Fakat o şeytanlar kâfir oldular. İnsanlara
büyüyü ve Bâbil'deki iki meleğe Harut ve Marut'a indirilen şeyleri
öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek: 'Biz ancak imtihan (için)iz. Sakın
(büyü yapıp da) küfre girme' demedikçe kimseye büyü öğretmezlerdi..."
(el-Bakara, 2/102)

Çoğul olan (ve şeytanlar demek olan): "Şeyâtîn"in tekili "şeytân"dır. Bu
da uzak oldu anlamında "şetana"den alınmıştır. Ancak bu lafız sadece
cinlerin azgın olanları hakkında kullanılmakla kalmayıp, aynı şekilde cin
ve insanlardan taşkınlık yapan ve eziyet veren herbir varlık hakkında da
kullanılabilir. Nitekim yüce Allah: "İnsan ve cin şeytanları..." (el-En'âm,
6/112) diye buyurmaktadır.

Münafıklar hakkında da: "Ama kendi şeytanlarıyla başbaşa kaldıklarında: 'Biz sizinle beraberiz...' derler." (el-Bakara, 2/14) diye buyurulmaktadır ki, onların cin ve insanlardan olan arkadaşları kastedilmektedir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145