Cin & Şeytan & Melek & Ruh

Cinlerin Tarihçesi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Cin & Şeytan & Melek & Ruh>Cinlerin Tarihçesi
Torlak 02:17 14.01.20
Cinler insanlardan daha önce yaratılmışlardır. Alusi, Ruhu’l-Mean’i adlı tefsirinde yüce Allah’ın, ’’Andolsun ki biz cehennem için cin ve insanlardan çok kimseler yaratmışızdır.’’ (Araf, 179) buyruğunu açıklarken: ’’Cinlerin önce söz konusu edilmesi (ayette onlardan insandan önce bahsedilmesi), insanlara göre daha çok tanınmaları, sayıca daha çok olmaları ve yaratılışları itibariyle daha önceden yaratılmış olmaları sebebiyledir.’’
İbrahim hakkı Hz. Marifetname’sinde cinlerin yaratılışını şöyle anlatır: ’’Sonra Hak Teala, yeryüzünde hikmetiyle renksiz ,dumansız ve hararetsiz ateşten Can’ı yarattı, adını Maric koydu. Sonra karısını yarattı, ona da Marice adını verdi. Onların izdivacından Cin taifesi üremiştir. İblis, bunlardandır. Zamanla bu cin taifesi öyle çoğalmış ki yeryüzünü doldurmuş. Onların asıl sureti insanlarınkine benzer. Fakat bedenleri, meleklerinki gibi latif olduğu için diledikleri şekillere girerler.
Nihayet dünyaya sığamayacak kadar çoğalan cinler, Allah’ın emriyle dünya semasına çıkmış ve orada yaşamaya başlamışlar. Bütün cinler gece gündüz Allah’a ibadet eder, emirlerine asla karşı gelmezler. Fakat 7 bin sene sonra, cinlerin yeryüzünde kalanları kötülük yapmaya ve kan dökmeye başladılar, ibadeti terk edip Allah’a isyan ettiler. Cenab-ı Allah’ın her yüzyılda bir kendilerine gönderdiği Peygamberi öldürdüler. Böylece 12 bin senede 120 Peygamberi katlettiler.
Sonra Cenab-ı Allah onlara gazab edip dünya semasında yaşayan İblis ile çocuklarını yeryüzüne göndermiş ve dünyadaki cinlerle birlikte toplandıkları yerde, tümünü ateşle yakmış. Sonra başka bir gökten gönderdiği İblis’in torunlarını, bir denizin adalarına yerleştirmiş. O zaman İblis, Allah’a çok itaat ve ibadette bulunduğundan Hak Teala, onu yedinci kat göğe çıkarmış, nihayet ondan razı olmanın karşılığı olarak Cennete sokmuştur.
Yeryüzünü de boş kalmasın diye dünya semasından gönderdiği meleklerle doldurmuş. Bunlar da bin yıl Allah’a ibadet etmişler, böylece Cinlerin yaradılışının üzerinden yirmi bin yıl geçmiş. Sonra, Cenab-ı Allah Adem(As.)’ı yaratmak istemiş bunun için de Azrail(As.)’ı gönderip o kuru toprağı yoğurup hamur haline getirmesini emretmiş ve 40 gün o şekilde bekletmiştir. Sonra, Cenab-ı Hak bu hamura Numan vadisinde en güzel şekilde suret vermiş ve kendi ruhundan başına üfürerek diriltmiş. Adem(As.)a secde etmeleri için meleklerine emretmiş. Bütün melekler Adem(As)’a secde etmiş. Yalnız İblis,ona secde etmemiş, onun için de lanetlenmiştir. O da bütün zürriyetiyle Adem oğullarına musallat olmuştur. Bunlar, insanın vücudundan girer, kan gibi damarlarında akar ve vesvese vererek kötülüklere sürükler. Fakat hiç kimseyi zorla isyana ve kötülüğe yöneltmezler. Ancak ibadetleri, iyilikleri güç, kötülükleri güzel bir eğlence, sefahati tatlı gösterir, bu yolla insanları isyana sürükler.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145