Cin & Şeytan & Melek & Ruh

Âlem-i ervah ve ruhaniyat nedir? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Cin & Şeytan & Melek & Ruh>Âlem-i ervah ve ruhaniyat nedir?
RvP 22:08 28.02.20
Âlem, duyu veya akıl yoluyla kavranabilen veya mevcudiyeti düşünülebilen, Allah’ın dışındaki varlık ve olayların tamamını ifade eder. Âlem-i ervah terim olarak, ruhların bulunduğu yerdir.
Ruhaniyat ise, cismani olmayan; melekleri, cinleri ve vefat edenlerin ruhlarını içine alır, henüz yaratılmayan insan ve hayvanların ruhları da dâhildir. Çünkü ceset libasını giyerek dünyadaki nimetlerden istifade etmek üzere bu bayram yerine gönderilen ruhlar, sadece insanların ruhları değildir. Meselâ, “küçük büyük, ulvi süfli her bir ruh” ifadesiyle, sineklerin ve böceklerin ruhlarından; insanların ruhlarına kadar bütün ruhlar kastedilmiştir.

Bu dünya “küçük-büyük, ulvî-süflî” bütün ruhlar için bir bayram yeri olarak hazırlandığına göre, ilk hayat, canlıların yaratılmasıyla başlamış oluyor. İlk yaratılan canlılar meleklerdir, daha sonra hayvanlar, uzun bir zaman diliminden sonra da insanlar yaratılmıştır.

Mekân âlemin tamamıdır. Farklı kıt’alarda, değişik iklimlerde birbirlerinden çok farklı canlılar yaratılmıştır. Resmigeçit ve ceset libaslarını giyme ifadelerine baktığımızda Bediüzzaman, öncelikle hayvanları ve insanları nazara vermiştir.

Bütün ömrü birkaç saniye olan canlılar olduğu gibi, bir baharda yaratılıp güz mevsiminde hayatları son bulan sinekler, böcekler ve ömürleri bir asır kadar yahut daha fazla olan canlılar da vardır. Bu resmi geçide bitkiler âlemini de kattığımızda ömür süresi bazen bir kaç asır olabilir. Meselâ Çınar ve zeytin ağaçları, uzun önmürlerinden dolayı “ ulu ağaç” diye adlandırılırlar. Bunlar da, her canlı resmi geçitlerini tamamladıktan sonra bu dünyadaki bayram yerini terk eder, gider.

Bediüzzaman, “Şu kâinata baktığımız vakit görüyoruz ki: Zaman seylinde mütemadiyen çalkanan ve kafile kafile arkasından gelip geçen mahlûkatın bir kısmı, bir saniyede gelir, der-akab kaybolur. Bir taifesi, bir dakikada gelir, geçer. Bir nev’i, bir saat âlem-i şehadete uğrar, âlem-i gayba girer. Bir kısmı bir günde, bir kısmı bir senede, bir kısmı bir asırda, bir kısmı da asırlarda bu âlem-i şehadete gelip, konup; vazife görüp gidiyorlar.”1, demiş.

Bu dünyada yapılan merasimlerde resmi geçidin bir başlangıcı ve bitiş çizgileri vardır. Resmi geçit, “ömür” denilen bu çizgiler arasında yapılır. Nasıl ki askerler resmi geçit yürüyüşlerine çok daha dikkat eder, hiç hata yapmamaya çalışırlar. İnsan da bu dünyadaki resmi geçit olan ömründe hata yapmamaya dikkat etmelidir.

Dünyaya mahlûkatın yaratılış hikmeti, öncelikle Cenâb-ı Hakk’ın kendi eserlerini bizzat müşahede etmesi, ondan sonra bu İlâhî sanat eserlerini seyirci mahlûkatına da göstermesidir.

Hülasa, İman gözlüğü ile bakıldığında kâinat bir bayram meydanı, içindeki varlıklar ise Allah’ı tesbih ve tekbir ile bu bayramı yaşayan varlıklardır. Bunlar kâinat ve içindekilerinin birer güzelliklerindendir. Bu güzellikler, sonsuz güzelliğin bir habercisi ve bir müjdecisidirler.

Dipnotlar:

1-Lem’alar, otuzcu Lem’a, Altıncı Nük

Alıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145