Cin & Şeytan & Melek & Ruh

Ruhların süryanice konuşmasının sırları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Cin & Şeytan & Melek & Ruh>Ruhların süryanice konuşmasının sırları
Lion 15:16 23.03.20
Süryani sözlüğü Ruhlar(canlar) sözlüğüdür. Ruhlar Süryanice konuşur. Divan ehli yani büyük meclis sahipleri veliler, Peygamberler, çok kısaltılmış ve geniş anlamlı olduğu için Süryani sözleriyle hitap ederler.. Arapçada buna ulaşacak bir söz yoktur. Ancak Kurân hariç. Arap dili Süryani sözleriyle karıştırıldığı vakit gayet güzel ve anlamlı olur. Süryanice hecelerden meydane gelir. Her hece çok anlam taşır. Allah kullarına merhametinden dolayı, hikmetleri(sır) öğrenmesinler diye, bu bilimi insanlara perdeledi,yani gizledi. Çünkü varlıklarında (yani vücutlarında ) karanlıklar vardır. Bu halde iken öğrenirlerse helak(yani mahvolurlar). Süryani kelimeleri diğer dillere saridir yani sürükleyicidir. Bütün diğer dillerde mevcut olan hece harfleri Süryani dilinde de manalara haizdir. Örneğin Arapça dilinde Ahmed ismi, bu isimle adlanmış olan şahısa yol gösterir. Harekesiz olan Aâ nın ayrı bir manası vardır. Keza M' harfi ayrı, D' harfi ayrı manalara gelir. Yine Muhammed kelimesi Arapçada kimin adı ise o şahsı gösterir. Süryanicede ise Mâ harfi başka, Hâ başka, yine Mâ başka, Dâ başka manalara gelir. Bütün diğer kelimelerde böyledir.
Örneğin Peraklit kelimesi İbranicedir. İslam peygamberi Muhammedâe isim olarak kullanılmıştır. Süryani dilinde ise bütün harfler ayrı ayrı anlamaya yol gösterir. Fakat insanoğlu zamanla
cehaletinden dolayı bunları anlamaz olmuştur. Süryani dilinin esas olarak ortaya çıkmasıyla yani icadıyla saf bir marifet elde edilir ki, bunda cehalete yer yoktur. Çünkü Süryanicede konuşmaktan ziyade manaya dalmaktır, yoksa kelime kalabalığı gaye değildir. Bunun için Süryanice konuşmağa ancak büyük keşif sahibi veliler muktedir olabilirler. veya bu mertebedeki yani bu derecedeki ruhlar konuşabilirler.
Meleklerde ustalık yapmak için yaratıldıklarından onlarda bir harf ile veya birkaç harf işaretle konuşurlar.
Adem (as) dan sonra zamanla insanlar cehalet sebebiyle Süryani dilinde ki, harflerin anlamlarından saptılar. Kelimelere anlam verebilmek için bir harfe başka harfler ilave etmek suretiyle kelime teşkiline mecbur kaldılar. Bu şekilde kelime denilen sözler meydane geldi. Bu süreçtede Süryani dilide kayboldu.
Örneğin HAİD: Arapçada bir evi çeviren duvar demek. Süryanicede ise HAİD in başında ki H harfi bu anlamı taşır. MA kelimesi Arapçada su demek. MA nın sonunda ki hemze, Süryanidilinde buna yol gösterir.
Allah bilir adını Adem (as) cennetten yeryüzüne indiği vakit ailesiyle sözleşmesi ezele (yani önceliksiz anlamları olan bilgiler dizisi olduğu için Süryanice konuşurdu. Adem'in evlatları içinde de Süryani dili değişmeden aslı üzerine devam etti.
İdris (as) den sonra bu dil bozulmağa başladı. Sonraki diller doğmağa başladı. Süryani dilinden ilk bölünen dil HİND dili oldu. Hindçe, Süryani diline en yakın olan dildir. Adem ( as) cennetten yeryüzüne indiği vakit Süryanice konuşurdu. Çünkü bu dil cennet ehlinin dilidir. Allah, Adem(as) 700 dil öğretti. Keza onun evlatlarından gelen veliler de bu 700 dili bilirler Fakat Adem ilk cennetten çıktığı vakit kullandığı dil Süryani dili idi.
Önemli bir örnek aç küçük çocukların diline dikkat edilirse onların dilinde Süryani sözleri çok işitilir. Adem(as) çocuklara bütün konuşmasında yiyeceklerini anlatmakta, hep Süryani diliyle konuşması sebebiyle çocuklar Adem (as) terbiyesi üzere doğarlar. Kıyamete kadar bu konuşma usulü böyle gidecek. Çocuklar büyüdükçe çevresiyle münasebetten dolayı dilinde Süryanice kelimeler kalmaz. Örneğin meme emen bebek çoğu kez Ag, Ag gibi hecelerle konuşur. Sanki ağ demekle, Ey Allahım, ey latif ım demek oluyor.Bir örnek daha su kelimesine Süryanicede (BU) denir. Süryani dilinde (BU) ismi tatlı demektir.
KABİR DİLİDE SÜRYANİCE: çünkü kabir sorusu meleklerin ve ruhların konuştuğu dil Süryanice olduğu içindir. Sorulan, suale ölünün ruhu cevap verir. Ruh ise diğer ruhlar gibi Süryanice bilir. Ab.Aziz DEBBAĞ dan işittim- Süryani dilini her veli bilemez. Ancak Gavs (Allahâın velileri) olan bilir. ADN kelimesi Süryanicedir, dedi. Bir kimse Süryaniceyi ve onun harflerinin esrarını bilirse, bu bilgisi ile Kurâanâın batınını (yani iç yüzünü) anlamaya çok yardım eder.
Kurân Levh-i mahfuzda (yani Allah tarafından takdir edilen şeylerin yazılı olduğu manevi levha yani tablet) Arapça yazılıdır. Fakat bazısıda Süryanice yazılıdır.
Süryanice olan bu yazı surelerin başında olan hurufu mukatta (yani Kurânâ ın 29. suresinde ki: ELİF, LAM, MİM; -ELİF,LAM,ELİF,RA, KAF,SAD,NUN GİBİ HARFLER. Bu harfler sırdır. Eğer insanlar bunların anlamı bilse ve bunda işaret edilen sırrı anlasa hiç kimse Rabbinin emrine asla muhalefeti göze alamaz.

NOT: Evliyalar yanılabilir,Bu makale illada doğrudur denemez.
Kaynak: Kitabul el İBRİZ,Ab.Aziz Ed Debbağ.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Belyâ 00:34 06.05.20
Lion Nickli Üyeden Alıntı:
Süryani sözlüğü Ruhlar(canlar) sözlüğüdür. Ruhlar Süryanice konuşur. Divan ehli yani büyük meclis sahipleri veliler, Peygamberler, çok kısaltılmış ve geniş anlamlı olduğu için Süryani sözleriyle hitap ederler.. Arapçada buna ulaşacak bir söz yoktur. Ancak Kurân hariç. Arap dili Süryani sözleriyle karıştırıldığı vakit gayet güzel ve anlamlı olur. Süryanice hecelerden meydane gelir. Her hece çok anlam taşır. Allah kullarına merhametinden dolayı, hikmetleri(sır) öğrenmesinler diye, bu bilimi insanlara perdeledi,yani gizledi. Çünkü varlıklarında (yani vücutlarında ) karanlıklar vardır. Bu halde iken öğrenirlerse helak(yani mahvolurlar). Süryani kelimeleri diğer dillere saridir yani sürükleyicidir. Bütün diğer dillerde mevcut olan hece harfleri Süryani dilinde de manalara haizdir. Örneğin Arapça dilinde Ahmed ismi, bu isimle adlanmış olan şahısa yol gösterir. Harekesiz olan Aâ nın ayrı bir manası vardır. Keza M' harfi ayrı, D' harfi ayrı manalara gelir. Yine Muhammed kelimesi Arapçada kimin adı ise o şahsı gösterir. Süryanicede ise Mâ harfi başka, Hâ başka, yine Mâ başka, Dâ başka manalara gelir. Bütün diğer kelimelerde böyledir.
Örneğin Peraklit kelimesi İbranicedir. İslam peygamberi Muhammedâe isim olarak kullanılmıştır. Süryani dilinde ise bütün harfler ayrı ayrı anlamaya yol gösterir. Fakat insanoğlu zamanla
cehaletinden dolayı bunları anlamaz olmuştur. Süryani dilinin esas olarak ortaya çıkmasıyla yani icadıyla saf bir marifet elde edilir ki, bunda cehalete yer yoktur. Çünkü Süryanicede konuşmaktan ziyade manaya dalmaktır, yoksa kelime kalabalığı gaye değildir. Bunun için Süryanice konuşmağa ancak büyük keşif sahibi veliler muktedir olabilirler. veya bu mertebedeki yani bu derecedeki ruhlar konuşabilirler.
Meleklerde ustalık yapmak için yaratıldıklarından onlarda bir harf ile veya birkaç harf işaretle konuşurlar.
Adem (as) dan sonra zamanla insanlar cehalet sebebiyle Süryani dilinde ki, harflerin anlamlarından saptılar. Kelimelere anlam verebilmek için bir harfe başka harfler ilave etmek suretiyle kelime teşkiline mecbur kaldılar. Bu şekilde kelime denilen sözler meydane geldi. Bu süreçtede Süryani dilide kayboldu.
Örneğin HAİD: Arapçada bir evi çeviren duvar demek. Süryanicede ise HAİD in başında ki H harfi bu anlamı taşır. MA kelimesi Arapçada su demek. MA nın sonunda ki hemze, Süryanidilinde buna yol gösterir.
Allah bilir adını Adem (as) cennetten yeryüzüne indiği vakit ailesiyle sözleşmesi ezele (yani önceliksiz anlamları olan bilgiler dizisi olduğu için Süryanice konuşurdu. Adem'in evlatları içinde de Süryani dili değişmeden aslı üzerine devam etti.
İdris (as) den sonra bu dil bozulmağa başladı. Sonraki diller doğmağa başladı. Süryani dilinden ilk bölünen dil HİND dili oldu. Hindçe, Süryani diline en yakın olan dildir. Adem ( as) cennetten yeryüzüne indiği vakit Süryanice konuşurdu. Çünkü bu dil cennet ehlinin dilidir. Allah, Adem(as) 700 dil öğretti. Keza onun evlatlarından gelen veliler de bu 700 dili bilirler Fakat Adem ilk cennetten çıktığı vakit kullandığı dil Süryani dili idi.
Önemli bir örnek aç küçük çocukların diline dikkat edilirse onların dilinde Süryani sözleri çok işitilir. Adem(as) çocuklara bütün konuşmasında yiyeceklerini anlatmakta, hep Süryani diliyle konuşması sebebiyle çocuklar Adem (as) terbiyesi üzere doğarlar. Kıyamete kadar bu konuşma usulü böyle gidecek. Çocuklar büyüdükçe çevresiyle münasebetten dolayı dilinde Süryanice kelimeler kalmaz. Örneğin meme emen bebek çoğu kez Ag, Ag gibi hecelerle konuşur. Sanki ağ demekle, Ey Allahım, ey latif ım demek oluyor.Bir örnek daha su kelimesine Süryanicede (BU) denir. Süryani dilinde (BU) ismi tatlı demektir.
KABİR DİLİDE SÜRYANİCE: çünkü kabir sorusu meleklerin ve ruhların konuştuğu dil Süryanice olduğu içindir. Sorulan, suale ölünün ruhu cevap verir. Ruh ise diğer ruhlar gibi Süryanice bilir. Ab.Aziz DEBBAĞ dan işittim- Süryani dilini her veli bilemez. Ancak Gavs (Allahâın velileri) olan bilir. ADN kelimesi Süryanicedir, dedi. Bir kimse Süryaniceyi ve onun harflerinin esrarını bilirse, bu bilgisi ile Kurâanâın batınını (yani iç yüzünü) anlamaya çok yardım eder.
Kurân Levh-i mahfuzda (yani Allah tarafından takdir edilen şeylerin yazılı olduğu manevi levha yani tablet) Arapça yazılıdır. Fakat bazısıda Süryanice yazılıdır.
Süryanice olan bu yazı surelerin başında olan hurufu mukatta (yani Kurânâ ın 29. suresinde ki: ELİF, LAM, MİM; -ELİF,LAM,ELİF,RA, KAF,SAD,NUN GİBİ HARFLER. Bu harfler sırdır. Eğer insanlar bunların anlamı bilse ve bunda işaret edilen sırrı anlasa hiç kimse Rabbinin emrine asla muhalefeti göze alamaz.

NOT: Evliyalar yanılabilir,Bu makale illada doğrudur denemez.
Kaynak: Kitabul el İBRİZ,Ab.Aziz Ed Debbağ.
Allah razı olsun aradığım bilgiler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Fatoku 08:14 30.07.20
Vauv işte bu gerçekten çok işime yaradı... Ruhlar eğer Süryanice konuşuyorsa.. ruhu uyananlar astral seyahat yapanlar bu dilimi konuşuyor diye bilirmiyiz o zaman?

---------- Post added 30.07.20 at 06:16 ----------

Süryaniceyi nerden öğrene biliriz?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Kesfiyail 10:02 30.07.20
Kabir dili süryanice Cennet dili Arapça mı? Bu terste bir işlik olmasın

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HATTAP 00:28 24.10.20