Cin & Şeytan & Melek & Ruh

Şeytanın Pişmanlıgı Ama ! - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Cin & Şeytan & Melek & Ruh>Şeytanın Pişmanlıgı Ama !
Dire Vengeful 19:26 11.06.20

ünya hayatı imtihandır. İmtihana tabi tutulanlar, akıl ve irade sahibi olan insanlardır. İnsan devamlı olarak iyilikler ve kötülüklerle imtihan edilmektedir. İyiliğin hakkını veriyor mu? Kötülüklerden uzaklaşıyor mu? Diye.

Aalah cc, bu imtihan sahnesinin bir parçası olan Şeytan'ı da yaratmıştır. O'na yetki de vermiştir. Şeytanın görevi; Allah ve elçilerinin hoşlanmadıkları her şeyi insanlara güzel gösterip, kabul ettirmektir. İnsanları küfre davet eder. Kafirlerin küfürde kalmalarını öğütler. Müminleri haramlara teşvik eder. Yaptıkları kötülükleri süsler. Salih amel işleyenlere vesvese vererek bu işin sonu yoktur der. Veya "büyük mesafeler katettiniz" diyerek müminleri tekebbüre sevkeder. Bazan de müminin işlediği günahları basit göstererek, Allahın affedici sıfatıyla onu aldatır. "istediğini yap! Allah affeder" dedirterek onu günah bataklığına bandırır.

Yukarıda vardiğimiz bilgiler ayet-i kerime ve hadis-i şerif kaynaklıdır. Bu bilgiler insana, intibaha gelmesi için verilmiştir.

Pekiyi, Allah cellecelaluhu Şeytanı ve O'nun avanelerini/ yardımcılarını neden yarattı? Veya neden onları bu kadar yetkili kıldı? Onu Allah bilir. Öyle uygun gördü. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. İnsanın itiraz etme hakkı yoktur. Ancak Cehennem boşuna yaratılmadığı gibi, Cennet de ucuz değildir.

Bu dünya hayatı maddi ve manevi meydan savaşlarının yeridir. Zalim,mazlum; hak,batıl; doğru,yalan; mütevazı,mütekebbir; zengin,fakir...vs. Nihayetinde doğan her insan, bu dünyada biraz eyleştikten sonra ölür. Zamanı gelince de, yani Kıyamet kopunca Allah c.c tarafından diriltilecek ve düyada ne yaptıklarıyla ilgili olarak hesaba çekilecektir. İnananlar için bunda şek ve şüphe yoktur.

İşte bu diriliş ve hesap gününde Şeytan yine şeytanlığını gösterecek. Ama dünyadaki gibi değil. Burada bir gerçeği itiraf edecek. Belki bu bir pişmanlık olacak. Fakat ister itiraf, ister pişmanlık olsun hiçbiri ne şeytana, ne de ona tabi olanlara fayda verecektir. Çünkü hesap bitmiş, Cennet ve Cehennem kapıları açılmış ve bundan sonraki hedef, dönüşü olmayan tek istikamettir. Günahkarlığı ağır basmış ve kalplerinde zerre kadar samimi imanları olanların ümidi inşaallah devam edecektir. Ama nasıl? O da ayrı bir konudur.

Gelelim Şeytanın itiraf veya pişmanlığına. " Karar verilip de iş bitirilince ( cennetlikler Cennet'e , cehennemlikler cehennem'e gireceklerinde) Şeytan der ki: "Gerçek şu ki, Allah'ın size (Peygamberleri vasıtasıyla) vaat ettiği doğru çıktı; ben ise size vaatte bulundum ama vaatlerimde size yalancı çıktım. Bununla beraber benim, sizin üzerinizde bir yaptırımım da yoktu; ben sizi sadece çağırdım, ama siz bana uydunuz. Bu sebepten beni değil kendinizi suçlayın! Şimdi ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni! Artık bugün ben, sizin beni ortak koşmuş/ Allahın yanı sıra bana da itaat etmiş olmanızı reddediyorum. Şüphesiz ki zalimlere acı bir azap vardır." İbrahim 22.

Kuran-i Kerimi okuyan her insan, O'nun ayetleri üzerinde dikkatle düşünmelidir. Düşündükçe çok önemli gerçekleri keşfedecektir. Ciddi ve samimi olması halinde bu gerçekler onu Şeytanın hilelelerinden uzak tutacaktır. Bu gerçekler samimi müminleri Alah'a, Onun rıza ve Cennetine kavuşturacaktır.

Yukarıdaki ayeti düşünen mümin; henüz dünyada iken şeytanın kalleşliğini ve onun dürtülerine tabi olmanın ağır bedelini anlayacak ve durmadan kendine çeki düzen verecektir.

Özellikle son zamanlarda, güya iyi tanıtılan televizyonlarda takip edilen bazı metodlar şeytani dürtülerden uzak değildir. Sanatçı dedikleri oyuncuları Din'i ölçüleri ayaklar altına alarak hizmet ettiklerini iddia etmektedirler. Haramları müminlere alıştıran bu manzaraların sorumluları bu ayet ile intibaha gelmeyecekler mi?

Ayet ve hadisler müminlere vahi kaynaklı bir şahsiyeti uygun görmüştür. Bu şahsiyetin vasıfları ayet ve hadislarle belirlenmiştir. Eğitim sistemimiz bu istikamete doğru yürümek zorundadır. Aksi takdirde Şeytan da bu rezaletten yakasını silkecektir. Kaybeden yine insan olacaktır.

Allah'ım akibetimizi hayreyle. Allah'a emanet olunuz.ALINTI

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145