Cin & Şeytan & Melek & Ruh

Şeytanın kahroluşu ve intikamı Ve kul olmaktan uzak kalışımız - Sayfa 2 - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2
Cin & Şeytan & Melek & Ruh>Şeytanın kahroluşu ve intikamı Ve kul olmaktan uzak kalışımız
CahCahi 23:47 28.07.20
yazım bozuk çıkmış Özür dilerim klavyeden ötürü. Düzeltme yeri yok yada ben bilmiyor. Mangalar hızlı gelince yazı yetusmuyor. yavaş yazsam bazı Mana kaçak diye hızlı yazıyor um. kusura bakmayın. kendimi geliştirmeye düzeltmeye çalışıcam.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
mubarack 23:55 28.07.20
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Yok abi baya duzelmis.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
imas 00:16 29.07.20
nesimcik Nickli Üyeden Alıntı:
Şeyhi olmayanın seyhi şeytandır dan maksat rehber edinmeyenin şeytan rehberi olur.dunyada bilmediğim bir yola hiçbir bilgi almadan gider misin ki o yolda sayısız düşmanlar varsa ve ebedi hayatını kaybedenleri görüyorsan. Velhasıl rehberi manevi yollarda gidilir. Giden yoldan çıkar seytankarfan bir şeytan olur Velev hoca alim kilitli ola. şeylerin mali mülkü muritleri hakkında söylediğiniz muafiyeti dine saldırmak için kullandıkları sözler. Burada önemli olan iki husus seyhler ekseriyetle bu zamanda zengindir. Ellahin muradı bu. Ahirzamanda zenginlik ilayi kelimetullah için gerekli diye veren vermiş. haset eden kendini yakar yok gayri meşru yoldan toplamış denirsze Süfyan gib isbat etsinler Vallahi edemezler. Bunlar munafiklarin sözü. Gerçek seyhlerin şeriat aykırı hiçbir davranışı yoktur olamaz. Muritleri fakirlik. islamiyet fakirlere o kadar kıymetli ki onların hürmetle diye peygamber sav dua etmiştir. onlar yüzünden cümle insanlar rızık cennete evvel girerler vs... Bu zel değil nimet evvela. bakış açısı yanlış. Ellahin nezdinde kebap yemekle saman yemek birdir. Onlar dünya lezzetlerini geçmiş şükür için yerler. En iyisini yesinler yüzbinler afiyet olsun. Paylaşım yapan kardes önemli bir konuya deginmis ve yazısı kalpten samimi geldi. Ellahin razi olsun. Benim kadar olmasa da senin bu o emli konuda bir iki yanlışın gördüm doğrusunu yazmadan edemedim. munafiklarin oyununa gelmeye sin. Onlar niye öyle muritlerin çoğu fakir dersen bir cümleden sonra bir kısa ile cevap olur inşallah. Şurubu eda ediyo rlar mi evet zekatini veriyorlar fakiri gozetiyorlar yardım ediyorlar mi evet. yardımın büyüğü manevi yardimci Ayık olunca. Sen gözü kapalı günaha gül kere gittiğinde senin için ağlayan yegane insanlar onlar. Onlara düşmanlık edene Ellahin azze ve celle harp ilan eder. aRidalei nurdan iktisat ridakesi de gecen su kids daana da bana da lazim okur her yönden: zaman, Hazret-i Gavs-ı Âzam (k.s.) Şeyh Geylânî’nin terbiyesinde, nazdar ve ihtiyare bir hanımın birtek evlâdı bulunuyormuş. O muhterem ihtiyare, gitmiş oğlunun hücresine, bakıyor ki, oğlu bir parça kuru ve siyah ekmek yiyor. O riyazattan zaafiyetiyle, validesinin şefkatini celb etmiş. Ona acımış. Sonra Hazret-i Gavs’ın yanına şekvâ için gitmiş. Bakmış ki, Hazret-i Gavs, kızartılmış bir tavuk yiyor. Nazdarlığından demiş:
"Yâ Üstad! Benim oğlum açlıktan ölüyor; sen tavuk yersin!"
Hazret-i Gavs tavuğa demiş: "Kum biiznillâh!" O pişmiş tavuğun kemikleri toplanıp tavuk olarak yemek kabından dışarı atıldığını, mutemet ve mevsuk çok zatlardan, Hazret-i Gavs gibi kerâmât-ı harikaya mazhariyeti dünyaca meşhur bir zâtın bir kerameti olarak, mânevî tevatürle nakledilmiş. Hazret-i Gavs demiş: "Ne vakit senin oğlun da bu dereceye gelirse, o zaman o da tavuk yesin."
İşte, Hazret-i Gavs’ın bu emrinin mânâsı şudur ki: Ne vakit senin oğlun da ruhu cesedine, kalbi nefsine, aklı midesine hâkim olsa ve lezzeti şükür için istese, o vakit leziz şeyleri yiyebilir.
mursidin zengin,muridin fakir olacagina dair ve fakir muslumanin daha makbul olacagina dair bir ayet veya hadis var mi? muslumanin zengini daha makbuldur,fakir musluman ancak kil beşi kurtar başi derdindedir,eger musluman zengin olursa ogrenci okutur,medrese acar,cami yaptirir,fakire fukaraya yardim eder,bu durumda zengin mi daha makbuldur fakir mi?zaten yillardir muslumanin fakiri makbul efsanesiyle musluman calismaktan alikondu,gayri muslim calisa calisa zengin oldu,muslumana yapmadigi eziyet kalmadi... gavsul azam icin diger alimlerin soyledikleri,Abdülkādir-i Geylânî hakkında Dürerü’l-cevâhir adlı bir eser yazan İbnü’l-Cevzî onu ciddi surette tenkit etmiş, İbn Kesîr de hakkında söylenenlerin çoğunun hayal mahsulü olduğunu, el-Ġunye ve Fütûḥu’l-ġayb’da mevzû hadisler bulunduğunu söylemiştir. Sem‘ânî’nin, “Konuşmasını dinledim, bir şey anlamadım” demesi, onun tasavvufî hayata yabancı olduğunu gösterir. İbn Receb, Kitâbü’ẕ-Ẕeyl ʿalâ Ṭabaḳāti’l-Ḥanâbile’sinde Behcetü’l-esrâr ve benzeri menâkıbnâmelerin hurafe ve saçma sözlerle dolu olduğunu, bunların Abdülkādir’e ait olamayacağına dikkat çeker; Zehebî de bu görüşe katılır. İbnü’l-Arabî, Abdülkādir-i Geylânî’nin karşılaştığı kimseleri kokusundan tanıdığını, zira “ricâlü’r-revâih”ten olduğunu iddia eder ve onu Melâmetî sayar. Ancak İbnü’l-Arabî’ye göre kendisinden hiçbir keramet zuhur etmeyen Abdülkādir’in müridi Ebü’s-Suûd’un makamı, şeyhinin makamından daha üstündür. Zira şeyhi tasarrufta bulunduğu halde müridi, dilediği gibi tasarrufta bulunması için Hak Teâlâ’yı kendine vekil kılmıştır. Sühreverdî, şathiyelerinden söz ederek bunların sekr halinde söylenmiş sözler olduğuna dikkati çeker. Reşîd Rızâ da uydurma bir eser olan Ġavs̱iyye risâlesini hayranlarının ona nisbet ettiklerini, bilhassa Hintliler’in kendisine kutsiyet atfederek ona taparcasına saygı gösterdiklerini söyler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
imas 00:41 29.07.20
nesimcik Nickli Üyeden Alıntı:
Şeyhi olmayanın seyhi şeytandır dan maksat rehber edinmeyenin şeytan rehberi olur.dunyada bilmediğim bir yola hiçbir bilgi almadan gider misin ki o yolda sayısız düşmanlar varsa ve ebedi hayatını kaybedenleri görüyorsan. Velhasıl rehberi manevi yollarda gidilir. Giden yoldan çıkar seytankarfan bir şeytan olur Velev hoca alim kilitli ola. şeylerin mali mülkü muritleri hakkında söylediğiniz muafiyeti dine saldırmak için kullandıkları sözler. Burada önemli olan iki husus seyhler ekseriyetle bu zamanda zengindir. Ellahin muradı bu. Ahirzamanda zenginlik ilayi kelimetullah için gerekli diye veren vermiş. haset eden kendini yakar yok gayri meşru yoldan toplamış denirsze Süfyan gib isbat etsinler Vallahi edemezler. Bunlar munafiklarin sözü. Gerçek seyhlerin şeriat aykırı hiçbir davranışı yoktur olamaz. Muritleri fakirlik. islamiyet fakirlere o kadar kıymetli ki onların hürmetle diye peygamber sav dua etmiştir. onlar yüzünden cümle insanlar rızık cennete evvel girerler vs... Bu zel değil nimet evvela. bakış açısı yanlış. Ellahin nezdinde kebap yemekle saman yemek birdir. Onlar dünya lezzetlerini geçmiş şükür için yerler. En iyisini yesinler yüzbinler afiyet olsun. Paylaşım yapan kardes önemli bir konuya deginmis ve yazısı kalpten samimi geldi. Ellahin razi olsun. Benim kadar olmasa da senin bu o emli konuda bir iki yanlışın gördüm doğrusunu yazmadan edemedim. munafiklarin oyununa gelmeye sin. Onlar niye öyle muritlerin çoğu fakir dersen bir cümleden sonra bir kısa ile cevap olur inşallah. Şurubu eda ediyo rlar mi evet zekatini veriyorlar fakiri gozetiyorlar yardım ediyorlar mi evet. yardımın büyüğü manevi yardimci Ayık olunca. Sen gözü kapalı günaha gül kere gittiğinde senin için ağlayan yegane insanlar onlar. Onlara düşmanlık edene Ellahin azze ve celle harp ilan eder. aRidalei nurdan iktisat ridakesi de gecen su kids daana da bana da lazim okur her yönden: zaman, Hazret-i Gavs-ı Âzam (k.s.) Şeyh Geylânî’nin terbiyesinde, nazdar ve ihtiyare bir hanımın birtek evlâdı bulunuyormuş. O muhterem ihtiyare, gitmiş oğlunun hücresine, bakıyor ki, oğlu bir parça kuru ve siyah ekmek yiyor. O riyazattan zaafiyetiyle, validesinin şefkatini celb etmiş. Ona acımış. Sonra Hazret-i Gavs’ın yanına şekvâ için gitmiş. Bakmış ki, Hazret-i Gavs, kızartılmış bir tavuk yiyor. Nazdarlığından demiş:
"Yâ Üstad! Benim oğlum açlıktan ölüyor; sen tavuk yersin!"
Hazret-i Gavs tavuğa demiş: "Kum biiznillâh!" O pişmiş tavuğun kemikleri toplanıp tavuk olarak yemek kabından dışarı atıldığını, mutemet ve mevsuk çok zatlardan, Hazret-i Gavs gibi kerâmât-ı harikaya mazhariyeti dünyaca meşhur bir zâtın bir kerameti olarak, mânevî tevatürle nakledilmiş. Hazret-i Gavs demiş: "Ne vakit senin oğlun da bu dereceye gelirse, o zaman o da tavuk yesin."
İşte, Hazret-i Gavs’ın bu emrinin mânâsı şudur ki: Ne vakit senin oğlun da ruhu cesedine, kalbi nefsine, aklı midesine hâkim olsa ve lezzeti şükür için istese, o vakit leziz şeyleri yiyebilir.
birde su var mesela:Kendimi tenzih ederim, şanım ne yücedir.”;
“Cübbemin içindeki Allah’tan başkası değildir.”;
“İki âlemde Allah’tan başkası yok.”;
“Benim sancağım Muhammed’inkinden büyüktür.”;
“Çadırımı arşın hizasında kurdum.” bunlari soyleyen zat buyuk veli kabul ediliyor...bunun benzeri seyler soyleyen ibn teymiyye bidat ehli kabul ediliyor...burada bir celiski yok mu?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
CahCahi 04:53 29.07.20
imas Nickli Üyeden Alıntı:
birde su var mesela:Kendimi tenzih ederim, şanım ne yücedir.”;
“Cübbemin içindeki Allah’tan başkası değildir.”;
“İki âlemde Allah’tan başkası yok.”;
“Benim sancağım Muhammed’inkinden büyüktür.”;
“Çadırımı arşın hizasında kurdum.” bunlari soyleyen zat buyuk veli kabul ediliyor...bunun benzeri seyler soyleyen ibn teymiyye bidat ehli kabul ediliyor...burada bir celiski yok mu?
ibni yetmiyor gibileri ehli sünnet şiddetle Tenkid eder onlar mezhebsizleri ve Firari dayı yetiştirdi ümmet başına bela etti. hak mezheb 7 dir. 3 u istihar etmemiş. Bunların dışında peygamber sav in yaşantısı bulamazsınız. Bulduğunu sananlar ülkemiz şu ve ve ehli vida . mezahibin zincirinin başını çıkarabilir soluğu cehennemde alır. ayet ve hadisler hüküm çıkarak derecede ilmi olan mezheb tabi olmasına gerek yok. hayat Nerede. Mezheb imalatı olsun tarikat seyhleri olsun results sav in yolundan kıl kadar ayrılmak bu zamanda hususun görüyoruz ki hususun hak mezahibin bir tarikat başında resulting yolunda terbiye-i Muhammed'e ve kuraniyeyi talim eden eli ölülerin zarara dol uzatmak gazabı ilahiler ve bizim dahi ziyade galasına mücbir. Zira niyeti ve neye hizmet ettiklerini iyi biliriz. Haricileri isidi mezhebsizleri adı altında el büşra ve el lideri Müşterilerin yetiştirdiği muhammed bin Abdulvahap yolundan giden hak Tarikatlarin dusmani versatile içimizde Süryani ve Ali düşmanı ama sıra denen Ali dusmani olu mo da Akevi geçinen Ellah düşmanlarını cümle 72 fıkrayı teşkil ve yetiştiren bırakıp Resulullah liranın terbiye ve yolunu Mekteb İttihat etmiş kumanda ve le zirai ekber aletinin yolunda ve herbirihulefa i taşıdım ders almış Resulullah sonunda ve yolunda mübarek insanları Tenkid ve kurana amirine taarruz hükmündedir iyi bilinen. istanbulda otururuz farkımız benim bir evim yok burda lakin Beşyüzevler sene ehli Salute ve küfür karşı istanbulu be islam aleminin koruyan Kuran'dan medet alan Tarikatta burada Beşyüzevler yerde tekneler Ellah Ellah denmesi idi ki malum kuran düşmanlarını rahatsız etti de zaafı inanan daha hayatında feraizi gisteremeyenler Sünnete sadaka şalvar çarşafa düşman munafik sevinirim yetiştirilen. tarikatler şeriat içinde kuralın cadde i kuralına hakka çalışan ve terbiye i muhammediyeyi sav meslek ve Mekteb İttihat eden yollardir. onlara düşmanlık Resulullah sav ve kurana düşmanıdır. fakir zengin müslüman ve A. Geyran ks a atiflar yanlış ve eksik bilgilerle dolu. Bizim yanlışıkla varsa düzeltiniz hakkı gördüğümüz yerde teslim oluruz. Lakin farzlarda kusuru olan sünnete bihaber ve kurani açıp bu bize yeter diyen suz enaniyeti KAVİ cuhela fan değil. Siz size değil zira maksadın izi bilmem. umumadur. Kimse nefsimden aşağı değil. Tarikatler la ilgili tüm sorun ve sıkıntılara ilaç size ve bana umuma ilaç hükmünde Said Nursi Hz lerinin telvihat-ı tis' a Risalesi tavsiye ederim. yazdıklarım öğren doğum iki kelimeden ibaret kimseye ders verme gayet yok. Zira talebesi hoca değilim. dersini ve okuduğunu söyleyen talebinin sorudur cümlesi. Hakiki Aleviler başınızın üstüne sizin de maksadın bilmem o yüzden genel konuştum bildiklerini dedim. Nazara bir hak tarikata bağlı ilmi yok sıradan cahil dediğimiz işçi köylü bir insan hiçbir yere bağlı olmayıp çok ilimler kitaplardan okumuş statü sahibi binler kişiden üstündür. Eğer zenginleri overseas onların çoğu zekatini vermediği için hırsızlık. Orta sınıf çoğu da faize batmış Elmalı savaşır aldıkları evler arabalar ticari muamelesi. çoğu faizle. Sokaklarda millet aradan uyan gezerken dövme küpe it beslenmelerini. .. Bunlara deva bulmak yerine Ella için binbir muskilat içinde tüm kusurlatiyla birlikte hakka hizmet eden cemaatler tarikatler dil uzatmak gazabı ilgiye mücbir. Bekleyin zira biz de bekliyoruz bca muharrem kirdiktan sonra Güle oynaya daha yol alamayacak kimse. Bir musibet gelir aşkına rica eder. Ellerin tokadı hocbirseye benzemez. Hocaların çoğu sustu fitness dehşetin. Böyle mekan hiçbir asırda görülmemiş. Tebliğ şükür etmiş zina teslim fasiklat fasiklat bir cemiyet. Yol alacağını sabır böyle gidecegini sanur. Ve illallah il Muş tek. Şu istanbulda 23 saat semaya ateş yağar. millet Güle oynaya cehenneme gidiyor. 2 saat şu vakitte ayyaskar da silmiş da el açanlar var. iki saat nur onu kurtariyor. o iki saatin olmadığı bin muskilat içinde cemiyet için gözyaşı dikenli de vazifeden azar olduğu bir gece gelir catar. Toprağın damarlarina kalp elinden kan sızdı. Tekadu temeyyezu minel gayz

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
imas 09:22 29.07.20
nesimcik Nickli Üyeden Alıntı:
ibni yetmiyor gibileri ehli sünnet şiddetle Tenkid eder onlar mezhebsizleri ve Firari dayı yetiştirdi ümmet başına bela etti. hak mezheb 7 dir. 3 u istihar etmemiş. Bunların dışında peygamber sav in yaşantısı bulamazsınız. Bulduğunu sananlar ülkemiz şu ve ve ehli vida . mezahibin zincirinin başını çıkarabilir soluğu cehennemde alır. ayet ve hadisler hüküm çıkarak derecede ilmi olan mezheb tabi olmasına gerek yok. hayat Nerede. Mezheb imalatı olsun tarikat seyhleri olsun results sav in yolundan kıl kadar ayrılmak bu zamanda hususun görüyoruz ki hususun hak mezahibin bir tarikat başında resulting yolunda terbiye-i Muhammed'e ve kuraniyeyi talim eden eli ölülerin zarara dol uzatmak gazabı ilahiler ve bizim dahi ziyade galasına mücbir. Zira niyeti ve neye hizmet ettiklerini iyi biliriz. Haricileri isidi mezhebsizleri adı altında el büşra ve el lideri Müşterilerin yetiştirdiği muhammed bin Abdulvahap yolundan giden hak Tarikatlarin dusmani versatile içimizde Süryani ve Ali düşmanı ama sıra denen Ali dusmani olu mo da Akevi geçinen Ellah düşmanlarını cümle 72 fıkrayı teşkil ve yetiştiren bırakıp Resulullah liranın terbiye ve yolunu Mekteb İttihat etmiş kumanda ve le zirai ekber aletinin yolunda ve herbirihulefa i taşıdım ders almış Resulullah sonunda ve yolunda mübarek insanları Tenkid ve kurana amirine taarruz hükmündedir iyi bilinen. istanbulda otururuz farkımız benim bir evim yok burda lakin Beşyüzevler sene ehli Salute ve küfür karşı istanbulu be islam aleminin koruyan Kuran'dan medet alan Tarikatta burada Beşyüzevler yerde tekneler Ellah Ellah denmesi idi ki malum kuran düşmanlarını rahatsız etti de zaafı inanan daha hayatında feraizi gisteremeyenler Sünnete sadaka şalvar çarşafa düşman munafik sevinirim yetiştirilen. tarikatler şeriat içinde kuralın cadde i kuralına hakka çalışan ve terbiye i muhammediyeyi sav meslek ve Mekteb İttihat eden yollardir. onlara düşmanlık Resulullah sav ve kurana düşmanıdır. fakir zengin müslüman ve A. Geyran ks a atiflar yanlış ve eksik bilgilerle dolu. Bizim yanlışıkla varsa düzeltiniz hakkı gördüğümüz yerde teslim oluruz. Lakin farzlarda kusuru olan sünnete bihaber ve kurani açıp bu bize yeter diyen suz enaniyeti KAVİ cuhela fan değil. Siz size değil zira maksadın izi bilmem. umumadur. Kimse nefsimden aşağı değil. Tarikatler la ilgili tüm sorun ve sıkıntılara ilaç size ve bana umuma ilaç hükmünde Said Nursi Hz lerinin telvihat-ı tis' a Risalesi tavsiye ederim. yazdıklarım öğren doğum iki kelimeden ibaret kimseye ders verme gayet yok. Zira talebesi hoca değilim. dersini ve okuduğunu söyleyen talebinin sorudur cümlesi. Hakiki Aleviler başınızın üstüne sizin de maksadın bilmem o yüzden genel konuştum bildiklerini dedim. Nazara bir hak tarikata bağlı ilmi yok sıradan cahil dediğimiz işçi köylü bir insan hiçbir yere bağlı olmayıp çok ilimler kitaplardan okumuş statü sahibi binler kişiden üstündür. Eğer zenginleri overseas onların çoğu zekatini vermediği için hırsızlık. Orta sınıf çoğu da faize batmış Elmalı savaşır aldıkları evler arabalar ticari muamelesi. çoğu faizle. Sokaklarda millet aradan uyan gezerken dövme küpe it beslenmelerini. .. Bunlara deva bulmak yerine Ella için binbir muskilat içinde tüm kusurlatiyla birlikte hakka hizmet eden cemaatler tarikatler dil uzatmak gazabı ilgiye mücbir. Bekleyin zira biz de bekliyoruz bca muharrem kirdiktan sonra Güle oynaya daha yol alamayacak kimse. Bir musibet gelir aşkına rica eder. Ellerin tokadı hocbirseye benzemez. Hocaların çoğu sustu fitness dehşetin. Böyle mekan hiçbir asırda görülmemiş. Tebliğ şükür etmiş zina teslim fasiklat fasiklat bir cemiyet. Yol alacağını sabır böyle gidecegini sanur. Ve illallah il Muş tek. Şu istanbulda 23 saat semaya ateş yağar. millet Güle oynaya cehenneme gidiyor. 2 saat şu vakitte ayyaskar da silmiş da el açanlar var. iki saat nur onu kurtariyor. o iki saatin olmadığı bin muskilat içinde cemiyet için gözyaşı dikenli de vazifeden azar olduğu bir gece gelir catar. Toprağın damarlarina kalp elinden kan sızdı. Tekadu temeyyezu minel gayz
soylediklerine bende katiliyorum,hic bir tarikata cemaate yakin degilim,uzak degilim,yolum ayet hadis sunnet yoludur,ben bunu bilirim,tarikatlar vasitasiyla seyhlerin,mursitlerin putlastirilmasina karsiyim,kisileri yuceltme putlastirma şia itikadindandir,geylanini tenkit edenler hepside buyuk alimler ki,iclerinde ibn recep var kim oldugunu bir arastir,ibn arabi var kim oldugunu biliyorsun,resuller nebiler haric hic bir kul kusursuz ve gunahsiz degildir ki putlastirmamak gerekir,simdi sana buyuk bir alimin bir kac lafini yazayim aciklamasi ne olur....
Kendimi tenzih ederim, şanım ne yücedir.”;
“Cübbemin içindeki Allah’tan başkası değildir.”;
“İki âlemde Allah’tan başkası yok.”;
“Benim sancağım Muhammed’inkinden büyüktür.”;
“Çadırımı arşın hizasında kurdum.” bunlari soyleyen zat buyuk veli kabul ediliyor...bunun benzeri seyler soyleyen ibn teymiyye bidat ehli kabul ediliyor...burada bir celiski yok mu?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
CahCahi 14:51 29.07.20
imas Nickli Üyeden Alıntı:
soylediklerine bende katiliyorum,hic bir tarikata cemaate yakin degilim,uzak degilim,yolum ayet hadis sunnet yoludur,ben bunu bilirim,tarikatlar vasitasiyla seyhlerin,mursitlerin putlastirilmasina karsiyim,kisileri yuceltme putlastirma şia itikadindandir,geylanini tenkit edenler hepside buyuk alimler ki,iclerinde ibn recep var kim oldugunu bir arastir,ibn arabi var kim oldugunu biliyorsun,resuller nebiler haric hic bir kul kusursuz ve gunahsiz degildir ki putlastirmamak gerekir,simdi sana buyuk bir alimin bir kac lafini yazayim aciklamasi ne olur....
Kendimi tenzih ederim, şanım ne yücedir.”;
“Cübbemin içindeki Allah’tan başkası değildir.”;
“İki âlemde Allah’tan başkası yok.”;
“Benim sancağım Muhammed’inkinden büyüktür.”;
“Çadırımı arşın hizasında kurdum.” bunlari soyleyen zat buyuk veli kabul ediliyor...bunun benzeri seyler soyleyen ibn teymiyye bidat ehli kabul ediliyor...burada bir celiski yok mu?
ik söz hakları mahsuru engel hak sözüne benzer. büyüklerin sözüne laf denmez onlar sözde ve sözün buyurulur. herkes de anlamaz bakışını bunun gibi. revize muhtaçtır. kuralın hadisi müteahhit gibi bu zararın bazı makamlara şarttır sizler de tecil ister. bazen kelam küfür görünür sahibini kafir etmez. Aşk mesleğinde şehir halinde misal akemi şehadet aleminin birbirine karıştırıp hüküm verirler. bizim ustadiniz kuran muhakkak askıya nazara onların tesisini düzeltir. bizim haddumize degil. hususun vadeye vücudun makamına girenler en yüksek mertebe sanıp onun eksik hukumleriyle hüküm verirler. söz sahipleri manevi makam sahip lerini. imamı Rabbani gibi Kaf dağınık va arkasındaki mahluklari haber verirler bunların yerde yeri yok. Evliya eseri hakikati nefsul emirdeki li haliyle göremez kendine hakim olan esmanin nazaruyla nakış görür hüküm hakkı yoktur hüküm verirler günah değil sonuçta. lakin kuran defined tam keşfetti karanlık Ahırda fili tutup haber verenlr
gibi değil. O zarar tünel yeşil ayin ile senin yüzüne başka imamın yüzü yeşil ve küçücük dese hüküm yanlış lakin senden haber verirler. Bu makam uzun çeker. çok yerden alıntı icat eder. mursidni kamil ve asfiyakar hakikati olduğu gibi görür. İmam Rabbani de ahır ömrümde o makama çıkmıştır aslını bulmuş. şeye Nuriye yapan yok. varsa pek az bulunur. Bu mevzuyu din düşmanları ve bidat ehli kanıyor ki islam onlar ile doğru anlaşıldığı için tahrik adına bunu yapıyorlar. Bu zamanda aşk meskekkerinde ve Tarikatta gitmek ziyade zor olduğu için çünkü yol incedir sui istimslat çok oluyor. sen sen ol manevi büyüklerin e bilhassa tüm Evliya ni. başı bazu eserde dil uzatma iki dünyada da belanı bulursun. tarikata suçu değil elbet. vahşi tahrik eden mümin her çağın hastaları nere girse virüsünü taşır. manevi yollarda icazetsiz rehberi gidilmesi.yazacak çok şey var vaktim azdı yazamadım.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
imas 16:16 29.07.20
nesimcik Nickli Üyeden Alıntı:
ik söz hakları mahsuru engel hak sözüne benzer. büyüklerin sözüne laf denmez onlar sözde ve sözün buyurulur. herkes de anlamaz bakışını bunun gibi. revize muhtaçtır. kuralın hadisi müteahhit gibi bu zararın bazı makamlara şarttır sizler de tecil ister. bazen kelam küfür görünür sahibini kafir etmez. Aşk mesleğinde şehir halinde misal akemi şehadet aleminin birbirine karıştırıp hüküm verirler. bizim ustadiniz kuran muhakkak askıya nazara onların tesisini düzeltir. bizim haddumize degil. hususun vadeye vücudun makamına girenler en yüksek mertebe sanıp onun eksik hukumleriyle hüküm verirler. söz sahipleri manevi makam sahip lerini. imamı Rabbani gibi Kaf dağınık va arkasındaki mahluklari haber verirler bunların yerde yeri yok. Evliya eseri hakikati nefsul emirdeki li haliyle göremez kendine hakim olan esmanin nazaruyla nakış görür hüküm hakkı yoktur hüküm verirler günah değil sonuçta. lakin kuran defined tam keşfetti karanlık Ahırda fili tutup haber verenlr
gibi değil. O zarar tünel yeşil ayin ile senin yüzüne başka imamın yüzü yeşil ve küçücük dese hüküm yanlış lakin senden haber verirler. Bu makam uzun çeker. çok yerden alıntı icat eder. mursidni kamil ve asfiyakar hakikati olduğu gibi görür. İmam Rabbani de ahır ömrümde o makama çıkmıştır aslını bulmuş. şeye Nuriye yapan yok. varsa pek az bulunur. Bu mevzuyu din düşmanları ve bidat ehli kanıyor ki islam onlar ile doğru anlaşıldığı için tahrik adına bunu yapıyorlar. Bu zamanda aşk meskekkerinde ve Tarikatta gitmek ziyade zor olduğu için çünkü yol incedir sui istimslat çok oluyor. sen sen ol manevi büyüklerin e bilhassa tüm Evliya ni. başı bazu eserde dil uzatma iki dünyada da belanı bulursun. tarikata suçu değil elbet. vahşi tahrik eden mümin her çağın hastaları nere girse virüsünü taşır. manevi yollarda icazetsiz rehberi gidilmesi.yazacak çok şey var vaktim azdı yazamadım.
ben soylediklerini anladim,kimseye dusmanlikta etmem,lakin Allah cubbemin icinde,ben Allah la konustum,benim sancagim hz.Peygamberin sancagindan ustedir v.b sozler sekr hali cezbe hali gibi durumlarla izah edilemez,hz.Musa ya cemalini godtermeyen Allah bir veli kuluna mi cemalini gosterecek konusacak o zaman bu laf suns geliyor,bir veli demis ya veliler varken nebilere ihtiyac yok...bunlar haddi adan sozler bunun vahdeti vucudla aciklsmasi yapilamaz,dedim ya Allah cubbemin icinde diyen evliya kabul goruyor,amaAllah bir sinegin kanadina biner gezer yadaAllah arşta oturur diyen İbn teymiyye bidat ehli oluyor bunda bir celiski olmuyor mu,Allah insana akil vermis bunlari tabi ki sorguluyor sonucta biz ağaç degiliz

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2