Cin & Şeytan & Melek & Ruh

Meleklerin yüzü, gözü, burnu, kulakları, ağzı ve elleri ayakları var mıdır? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Cin & Şeytan & Melek & Ruh>Meleklerin yüzü, gözü, burnu, kulakları, ağzı ve elleri ayakları var mıdır?
Och 08:38 04.08.20
Melekler, ruh gibi lâtîf, nûrânî, mahiyetleri Allah katında malum, varlıkları bizim dünyamıza ait olmayan fakat insanlarla ilgili bir takım görevleri bulunan varlıklardır. Akıl ve nutukları olup; şehvet ve gadap gibi beşerî ihtirasları, yemeleri, içmeleri yoktur. Evlenmek, doğmak ve doğurmaktan uzaktırlar. Çeşitli şekillere girebilirler. Allah'ın emrine asla isyan etmezler, yerde ve gökte bir takım vazifeler ile meşgul olurlar. Daima Yüce Allah'ı tesbih ve zikrederler. Meleklerin bu özellikleri için bakınız: (el-En'âm, 6/9,100; el-Hicr 15/8; el-Fâtır 35/1; el-Meâric 70/4) (İslam fıkıh ansiklopedisi)

Melekler daima Allaha itaat üzeredir. Meleklerde erkek ve dişi olmamak, yiyip içmemek, küçük ve büyük abdest yapmamak, sümkürme ve yellenmeden uzak olmak gibi vasıflara sahiptir. (Ehl-i Sünnet İtikadı-Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi)

Melekler, ruhani varlıklar olup nurani ve latif bir mahiyette oldukları için sabit bir vücutları olmaz. İnsan suretine ve başka suretlere de girebilirler. Peygamber efendimiz (sav) Cebrail'i (as) asli yaratılış üzere iki defa görmüştür. Buradan da anlaşılıyor ki başka şekil ve suretlere girseler de asli yaratılış şekilleri olmakla birlikte görmeleri, işitmeleri, konuşmaları, kokuları hissetmeleri vardır. Fakat şekilleri nasıldır ve neye benziyor. Ancak Allah bilir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145