Cin & Şeytan & Melek & Ruh

Şeytan ve 6 Yön - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Cin & Şeytan & Melek & Ruh>Şeytan ve 6 Yön
Buba 15:37 09.09.20
Şeytan ve Altı Yön
Bu dünyada, gözümüzün gördüğü herşeyin altı yönü vardır;
Sağ, sol, ön, arka, yukarı, aşağı.

Kutsal Kitabımız Kur'anda, 'apaçık düşman' olarak bahsedilen şeytan, bize dört yönden sokulacağını ve bizi saptıracağını söylüyor;
"(İblis dedi ki): Öyleyse beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım."
"Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara sokulacağım ve sen, çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın." (A'raf 16-17)

Âyette görüldüğü üzere, Allah Teala, bir dönem meleklere bile hocalık yapmış olan bu şeytana, bize bir avantaj olması adına, -derin bir ilme sahip olmasına rağmen- iki yönü unutturdu;
1. Aşağı yönü
2. Yukarı yönü

Buradaki 'aşağı yönü' secde ânımızı temsil eder.
Secde, Efendimizin deyimiyle, 'Kulun, Allah'a en yakın olduğu yer'dir. Akıllı insanlar, sevdiklerine en yakın oldukları ânı hızlıca geçirmezler. Bu kıymetli zamanı, olabildiğince uzatmaya çalışırlar.

"...Onları rükûya varırken, secde ederken görürsün..." hükmü, biz mü'minlere mahsus olan işaretlerdendir.

"...Allah'tan lütuf ve hoşnutluk isterler..." hükmü, secde anında ne istememiz gerektiğinin beyânıdır.

"...Onların nişanları, yüzlerindeki secde izidir..." hükmü ise, bu ibadetimizde istikrarlı olursak, bizzat Allah tarafından işaretleneceğimizin işaretidir.
(Fetih 29)

"...Kendilerine öğüt verildiği zaman, büyüklük taslamayarak secdeye kapanan ve Rablerini hamd ile tesbih eden kimseler..." (Secde 15) âyeti de, kibirli olanların, büyüklenmelerinden dolayı secde yönüne varamayacağını ve şeytanla -kanka- olacağını gösterir.

Biz kulları, ibadetler cennete sokmaz, iman cennete sokar. İbadetler, imanı korumak için giyilen birer zırh mesabesindedir.
Aslolan, doğru bir imanla Allah'ın huzuruna gitmektir. (Ehli sünnet vel Cemaat)
Nitekim günümüzde, Hristiyanlar da ibadet eder, Yahudiler de, Budistler de...
Ancak, Kur'an ve sünnetin bize bildirdiği bir hakikat olarak, müslümanların dışında kimse cennete gidemez!

Şeytanın bize yaklaşmayı unuttuğu 'yukarı yönü' ise, duâ ânımızı temsil eder.
Yüce Kitâbımızda geçen, "...Beni müslüman olarak öldür ve beni sâlihler arasına kat!" (Yusuf 101) duâsı, sadece Yusuf aleyhisselamın yapması gereken bir duâ değildir. Bir seçilmiş (Peygamber) olması hasebiyle, imanla ölmesi kesin olmasına rağmen böyle bir duâ yapması, bizim için üzerinde çokça düşünülmesi gereken bir durumdur.
O güzel Peygamberin yolunda olan her mü'min, derin bir temennî ve mahçûbiyet ile ellerini, şeytanın sokulamayacağı bir yön olan semâya açmalıdır.

Çünkü, sen uyuyorsun, ama düşmanın uyumuyor!

"İblis: '(Bari) Bana, (insanların) tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver' dedi."
(Allah) buyurdu: "Haydi sen süre verilmişlerdensin." (A'raf 14-15)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145