Cin & Şeytan & Melek & Ruh

Cinlerin Görünmesi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Cin & Şeytan & Melek & Ruh>Cinlerin Görünmesi
SiLence 21:39 31.01.17
Suyun buharlaşması katı maddelerin gaz sıvı ve buhar haline dönüşmesi atomun parçalanıp enerji dalgaları ve kuantlar haline gelmesi yıldızların karadelikler halinde ortaya çıkmaları gibi hayatımızda ve kâinatta görülen âlemden görülmeyene doğru bir faaliyet bir akış ve bir hamle mevcuttur. Bu İlâhî icraatı tersine düşündüğümüzde ise görülmeyenden görülene ve bilinmezden de madde olarak müşahede edilir hale gelmeye doğru bir akışın varlığını gözlemek mümkündür. Gazlar sıvı olur; kristalleşir cisim olur; buharlaşan su zerrecikleri "Bizi yok zannetmeyin görülmüyoruz ama kaybolmadık" der gibi damlalar haline gelip başımızı ıslatır; gök tarlasındaki pamuk yığınları yer aynasına kar örtüsü olarak yansır... Hattâ buhar halinden çıkan su daha da kesafet kazanayım ve şekillenip görüneyim diye buz olur demirden de olsa kabını parçalar. Beynimizde plânladığımız nice görünmezler dış âleme intikal edip görünür ve maddî vücut kazanırlar.

İşte görünmeyen varlıklar olan melek cin ve ruhanîler de her ne kadar kendilerine has yapılarıyla bu âlemde görülmeseler bile bu âleme has vasıtaları kullanıp kılıf ve elbise giyerek görünebilirler. Meleklerin ve cinlerin bu şekilde görünmelerine "temessül" diyoruz. Kur'ân temessülü anlatırken (Meryem 19/17)

"(Melek Meryem Validemiz'e) "tastamam bir insan şeklinde temessül etti" der.

Efendimiz (sav)'e vahiy getiren melek bazen kendine has keyfiyetle bazen bir muharip şeklinde bazen de daha başka suretlerde geliyordu. Benî Kureyza üzerine yürüneceği zaman Cebrail (as) tozu toprağı üstünde bir muharip suretinde gelmiş ve -Ya Rasûlullah siz zırhlarınızı çıkardınız fakat biz melekler taifesi çıkarmadık demişti. Yine aynı melek bazı zaman oluyordu ki Dıhye (ra) suretinde geliyor bazı zaman da dinî tâlim maksadıyla üzerinde hiç de yolculuk emaresi taşımayan bir misafir kıyafetinde geliyor ve "İman İhsan İslâm nedir?" şeklinde suâller sorup verilen cevapları "Doğru" diye tasdikleyip gidiyordu...

Cinler ve şeytanlar da melek gibi temessül edebilir. Hüseyin Cisrî'ye göre Allah'ın (cc) kendilerine verdiği yaratılış biçimi sayesinde havadan esirden veya benzeri bir maddeden istedikleri kadar alıp yoğunlaştırarak istedikleri şekle sokar ve o şekli âdete bir elbise yapıp o elbise içinde insanlara görünürler. İmam Şiblî Ebu Ya'lâ'nın beyanına dayanarak cinlerin ve şeytanların kendi kendilerine şekil değiştiremeyeceklerini buna güç ve takatlarının olmadığını fakat Allah'ın (cc) kendilerine öğrettiği kelime ve isimlerden âdeta şifre vazifesi yapan birini söylediklerinde Allah'ın (cc) onları bir şekilden diğer şekle bir halden başka bir hale soktuğunu belirtir. Bu kendi âleminden başka bir âleme o âleme ait bir vasıta ile geçebilmek için sanki sınırda söylenmesi gereken bir kelime gösterilmesi şart bir vize ya da askerin geçit için sorduğu parola gibidir. Cinler ve şeytanlar kendi kabiliyet ve irâdeleriyle bu tebdil-i kıyafeti (transformasyon) yapamazlar; yapmaya kalkıştıklarında bünyeleri parça parça olur ve hayatiyetlerini kaybederler.

Cinlerden olan şeytan da insan kılığına girebilir. Nitekim onun Bedir Savaşı öncesi Necid'li bir yaşlı sûretinde Kureyş'e gelerek kurdukları tuzak için onlara tahrik edici fikirler verip çareler tavsiye ettiği rivayet edilir. Aynı şekilde bir başka defa ganimetlere nöbetçilik yapan bir sahâbinin şeytanı ganimete zarar vermek isterken yakaladığı ve onun yalvarıp yakarması karşısında da salıverdiği nakledilir. Hâdise üçüncü defa tekerrür edince şeytan kendisini Allah'ın Rasulü'ne götürmeye karar veren sahabiye -Bırak da sana bizden korunup emniyette olacağınız şeyi söyleyeyim der Sahabi

-O nedir? diye sorunca da

-Ayetü'l-Kürsî cevabını verir.

Hâdise kendilerine intikal edince Efendimiz (sav)

-Habis yalancıdır ama doğru söylemişbuyururlar.

Cinler insan kılığında görünebilecekleri gibi hayvan şeklinde de görünebilirler. Yılan akrep sığır merkep ve kuş kılığına girdikleri de anlatılmaktadır. Nitekim Nahle Vadisi'nde Efendimiz (sav) onlardan biat kabul ederken akrep ve kelb gibi herhangi bir hayvan kılığında görünmemeleri veya kendi suretlerinde ya da daha başka munis bir surette tezahür etmeleri teklifinde bulunmuş ümmetine de

-Siz evinizde böyle bir haşere gördüğünüzde ona önce üç defa "Allah rızası için git" deyin; belki o cin arkadaşlarınızdan olabilir. Eğer gitmezse o zaman cin değildir; zarar verecekse öldürebilirsiniz buyurmuşlardı.Bu bir bakıma iki ayrı taifenin iki ayrı cinsin veya iki ayrı sınıfın mukavelesi gibiydi ki onun bu teklifine karşı cinler de

"Ümmet'in her şeye besmele çeker her şeyi kapatır ve muhafaza ederse biz onların yiyecek ve içeceklerinden ne yer ne de içeriz" şeklinde söz vermişlerdi. Tabiî ki cinlerin bizim yediklerimizden nasıl istifade ettiklerini bilemiyoruz. Belki havasından belki kokusundan belki de müteaffin keyfiyetinden istifade etmektedirler.

Nitekim bir hadîs-i şerifte

"Tezek ve kemiklerle taharetlenmeyiniz; çünkü onlar cin kardeşlerinizin yiyecekleridir" buyurulur.
AlıntıdırSevgiyle Kalın,

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Drogo 14:22 20.03.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 12:02 04.06.18
Sayın SiLence, konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Semiramist 18:39 08.08.18
Zümer 00:32 22.08.19
Gecenin şerrinden karanlığın şerrinden düğümlere ufurenlerin şerrinden ve görünen gorunmeyen varlıkların şerrinden Allah'a sığınıriz

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Aeastroom 14:32 23.08.19
Mâşâallâhu lâ kuvvete illa billâhi lem yedurrahu
Allah razı olsun dostum

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi