Cin & Şeytan & Melek & Ruh

İnsanların Cinden korkma sebebleri - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Cin & Şeytan & Melek & Ruh>İnsanların Cinden korkma sebebleri
SiLence 21:45 31.01.17
1-Deki: ben kendime bile ,Allah'ın dilediginden başka ne bir zarar nede bir menfaat verme gücüne sahibim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiği vakit ne bir saat geri kalırlar ne de ileri giderler. (Yunus suresi-49)

2-Deki: Allah'ı bırakıb sizin için fayda ve zarara gücü yetmeyen şeyleremi tapıyorsunuz. Hakkıyla işiten ve bilen yalnız Allah'tır. ( Maide suresi - 76- )

3-(Resûlüm!) De ki: "Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?" De ki: "Allah'tır." O halde de ki: "O'nu bırakıp da kendilerine fayda ya da zarar verme gücüne sahip olmayan dostlar mı edindiniz. ( rad suresi -16- )

4-. Böylece Allah, senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir. (Fetih suresi -2- ) 5-Allah sana bir sıkıntı verirse ondan başkası gideremez. ( Enam suresi -17- )

6-Nimet olarak size ulaşan ne varsa Allahtandır. Sonra size bir zarar dokundugu zamanda yalnız ona yalvarırsınız. (Nahl suresi-53- )

7-"O'ndan başka tanrılar mı edineyim? O çok esirgeyic Allah eğer bana bir zarar dilerse, onların şefaati bana hiç bir fayda vermez. (Yasin suresi-23- ) ?

8-Deki : Allah'ın bizim için yazdıgından bşkası bize erişmez. O bizim mevlâmızdır. Onun için müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. (Tevbe suresi-51- )

9-Allahı bırakıbta sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan, o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun. (Yunus suresi -106-)

İnsan faydanın ve zararın ancak Allahtan olduguna inanırsa ve herşeyin faydasını ondan beklememiz gerektigini bilirse içinden yukardaki Ayeti kerimelerdende anlaşıldıgı gibi cin,insan ve hatta bütün yaratıklardan korkma duygusu kalkar. Zaten görüldügü gibi yukardaki ayetlerin dışındada buna benzer Ayet'i kerimelere bolca raslamak mümkündür. Hepsindede korkulmaması korku yerine Allah'a yakın olmamız tavsiye ve emrolunmaktadır. Ozaman her zaman Allah'a yakın olmalıyız biz ondan ne kadar uzak olursak o bizi yalnız ve şeytana bırakır ama ona yakın olursak oda bize yakın olur bizi korur ve musubetlere karşı koyma dayanma ve engelleri aşma gücü verir.

Korkuyla ilgili ayetler:

1-İşte o şeytan kendi dostlarını korkutur şu halde eyer iman etmiş kimselerseniz onlardan korkmayın benden korkun. ( ali imran suresi-175-) 2-eyer ( gerçek ) müminlerseniz bilin ki ; Allah kendisinden korkmanıza daha layıktır. ( Tevbe suresi-13- )

3- Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi hatırlayın,Bana verdiginiz sözü yerine getirinki , bende size vadettigimi vereyim. Yalnızca benden korkun. ( bakara suresi- 40- )

4-Allah buyurdu ki: İki tanrı edinmeyin!O ancak bir ilahtır . o halde ancak benden korkun. ( Nahl suresi- 51- )

Bu ayetlerden anlaşıldıgı üzere ancak Allah'tan korkmalıyız başkalarından korkmak ise Kitab ve sünnete ters düştüğü gibi şirk çeşitlerinden olduguda alimlerimiz tarafından kabül edilmiştir.

B- Yine müslüman şeytn ve cinlerin tuzaklarının zayıf oldugunu bilmesi gerekir. Nitekim Allah şöyle buyurmuştur. (şüphe yokki şeytanın kurdugu düzen zayıftır. Nisa suresi-76) H.Z. Peygamber efendimiz (S.A.V.) İse şöyle buyurmuştur. (Salih rüya Allah'tandır rüyanın kötü olanı ise şeytandandır. Kim hoşlanmadıgı bir şey görürse üç defa sol tarafına tükürsün şeytandan Allah'a sıgınsın, bu suretle o rüya sahibine zarar veremez.) Çünkü tükürük şeytana gider ve onda yaralar oluşturur Euzubesmeleyle tükürüldüğünde tükrük onun yüzüne ateş gibi gider yüzü yanar ve yaralar oluşturur.

C -Cinnin şekli hep korkutan çarpan ve hep kötülük yapan şeklinde deyildir. İnsanlardan daha iyi olan hatta Salih müminler Allah'a davet edenler oldugu gibi hadis rivayet edenler bile vardır. Cinlerin kırda dagda çölde yaşayan kimselere devlet büyüğü gibi veya zengin insan gibi gelebilecegi hatta bitkin susuz kalmış veya ihtiyac sahibi gibi gelmesi mümkündür. Hatta ona su verilir yemek verilir ve gider kim oldugu soruldugunda ise felanca kişiyim der ve gider farkına bile varılmaz.

D- Müslüman cinlerinin iyilerinin bile mevki ve derece yönünden insanlardan düşük oldugunun bilinmesi gerekir. Anlaşılıyorki insanlar cinlerden üstündür. İnsanlar kendilerine sıgındıklarında öyle olmadıkları halde kendilerinin yüceltilmelerinden dolayı büyüklenib isyan ve küfürlerini artırmaları bunun delilidir. Yüce Allah c.c. Cin suresinde 6. Ayetinde şöyle buyurmuştur. (Dogrusu insanlardan bazı erkekler cinlerden bazı erkeklere sıgınırlardı da onların şımarıklılığını artırırlardı ) Cinlerin salihleri insanların müşriklerinin kafirlerinin ancak üstündedir. Müslümanlarınsa altındadır.

E- Cinlerle ilgili hikayeleri Avamın ve çocukların yanında konuşulmaması gerekir.

D- Her müslümanın C.Allah'ın her müslümanı koruması için ,Hafaza ( koruyucu ) meleklerle korundugunu bilmesi gerekir cinlerin ve görmediği her şeyin kötülügünden ve zararından korudugunu bilmeli nitekim Allah'u teala Rad suresi onbirinci Ayetikerimesinde : ((Onun önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu koruyan takibciler (melekler ) vardır )) 1. si Allah insanlar için melekler görevlendirir iyilikte bulunmk için onlar insanı vahşi hayvanlardan ve zararlı şeylerden korur 2.si ise şeytanların ve cinlerin şerrinden korur. Tarık suresi 4. Ayeti kerimesinde C.Allah buyuruyorki. ((Hiç kimse yokturki , üzerinde bir koruyucu bir denetleyici bulunmasın )) HZ.Peygamber efendimiz S.A.V.Buyuruyorki: (mümin için taktir edilmediği sürece onu koruyan 160 melek görevlendirilmiştir. Gözü koruyan 7 melek vardır göz bal tabağının sinekten korundugu gibi korunur. Eyer kul , göz açıp kapayacak kadar bir süre kendi haline bırakılsaydı onu şeytanlar kapardı ) İşte bunları ögrendigimizde ne şeytandan ne cinden korkmamamız gerekir.


Alıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Drogo 14:20 20.03.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 12:40 21.04.17
PayLaşım İçin TeşekküRLeR..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
007 12:40 21.04.17
Paylaşım için teşekkürler kardeşim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Adalet 14:57 06.09.17
Okuduğum konulardan bir parçası. Teşekkürler.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Eloa 01:31 02.02.18
Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi