Cin & Şeytan & Melek & Ruh

Cinler İnsanları Nasıl Yakalarlar? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 
Cin & Şeytan & Melek & Ruh>Cinler İnsanları Nasıl Yakalarlar?
SiLence 22:28 31.01.17
Kötü günahlar ve yöntemleri ise; cenabetlik kadınlarımızın hayız ve loğusa halleri ,abdestsizlik, su’i edebde gafilhane haller sergilemede bize en çok yaklaştıkları hallerdir.

Birde ruh bozuklukları yani stres ve bunalımlı haller fizyolejik olmayan cinnetler ekseriyyetle bu hallerle mücadele içinde oldugumuz zamanlarda gelirler.

Bunlara dikkat ettigimizde ise boşluk bulamaz ve bizlere zarar veremezler.

Eyer kale gibiysek yinede bir boşluk bulurlarsa buldukları ilk boşluktan girerler, özellikle küçük ve büyük günahlardan kaçınmalıyız habis olan cinler küçük ve büyük olan önemsedigimiz ve önemsemedigimiz deyersiz zannettigimiz bütün günahları alet olarak kullanırlar. Başta sık kullandıkları sehvet,içki,kumar sıkça kullandıkları yolardır. Şehvetle hayayı içkiyle beyindeki dengeyi kumarla yoklugu ve sefaleti getirerek ruh bozuklugu arkasında fizyolejik cinnetin içine sürüklerler. Hatta insanları intihara sürükleyecek boyutlara götürürler. Bazan bazı insanlarımız intihar bile ettiklerini bilmeden ölür giderler. Öyleki; cinler olmayan olayları olmuş gibi gösterdigi gibi uçurumları yol denizleri ve nehirlerin üstünde köprü varmış gibi gösterir o felaketin içine iterler ve köprüden yürüyormuş gibi yürüterek denize veya nehire düşmesine uçurumu yol gibi göstererek ölümlerine sebeb olurlar. Ve biz onları intihar etti zannederek onları ve yakınlarını suçladıgımız gibi cenaze namazlarını bile kılmak istemeyiz , oysa onlar intihar bile ettiklerini bilmemektedirler, burda şunu bilmeliyizki her intihar ettigini zannettigimiz kişinin intihar etmedigidir, işte cin dedigimiz şeytan insanların düşünce ve dengelerini bozar onları düsünemez hale koyar sonra yanlış olan çareleri dogru gibi gösterir iyice sersemletir seytanın bu en eski ve hep yaptıgı hilelerdir. Evvela insanları tatmin olmadıkları noktalardan yakalar onları büsbütün şirazeden çıkarır şeytanın bu hilelerine düşmemek ve onlardan kurtulmak için inanan inançlı bir insan olmak şarttır. Çünkü iman ve Allaha dayanmak insanı kurtaracak tek çaredir. İnancı yıkmak ister ayıb ve kusurları açıga çıkarır baktıkı yine olmadı şehvetle yüklenir zira şehvet iradeyi gevşeden ve insanı şeytanın oyuncağı yapan en tehlikeli silahtır. Şehvetle yüklendiginde tesirini göstermeye başlayınca beyinden gelen sinyalilasyonlar elektirik dalga halinde kadınları ilahlaştırır onlarla beraberligi zafermiş gibi gösterir aynı şekilde kadınlarada erkekleri ilahlaştırarak onlara ulaşmanın dünyanın en büyük hazzı gibi göstererek caresizlik içine sokar, olmazsa olmaz hale dönüştürür şehevi tatmini zarurileştirir öyle yaparki mahremine hatta kardesi kardese kadar yönlendirerek zaferi kazanmış olur günahınsa en büyügünü işletmiş olur.

C.Allah’u Azimüşşan buyuruyorki: (biz şeytanları inanmıyanların dostları yaptık ) buyurmaktadır . insan inancı itigatı ölçü nisbetinde şeytandan nefret eder ve ya dost olur.

Kalb ve kafayı daima C.Allah’a murakebe halinde tutmalıyız hayal kurmaktan kacınmalıyız ki seytan boşluk bulamasın eyer hayeller ve vesveseye yönelirsek Allahı analım onu zikredelim ona sıgınalım ve onun azabını cehennemin ateşini rabıta yapalım ki vesvese ve hayelden kurtulabilelim böyle yaptıgımızda şeytan bize musallat olamaz.

Şeytan bize dört cihette saldırır:

1-Şeytan içine kin duygularını öyle yüklerki yakınlarına kin duydurur yakınlarımızsa babamız anamız hanımlarımız çocuklarımız ve akrabalar ve dostlarımız bunların aralarında bozgunculuk çıkarıb birbirlerine düşürüb param parça yapar.

2- Alabildigine nefret ettirir bütün insanlardan sogutarak bencilleştirir insanları hakir gösterir nefret ve kinle yaklaşmayı saglar

3-Dostları düşman yapar ayıblarını açıga çıkarır gıybet ve dedikodularla araları açar.

4-Rabbine Küstahlaştırır emirlerine itaat ettirmez öncelikle;

A) Ahiretle ilgili meseleleri terettüt ve şübheye düşürür cennet ve cehenneme inanmaz yapar

B) Dünyanın sürekli oldugunu zannettirir ölümü unutturur nimetleri o kadar güzel gösterirki ebedi cenneti unutturur.

C) Yapılan iyiliklere dahi şeytanlık karışırhayırlar bile süslü püslü gösterilirdinin prensibleri hiçe saydırttırılır

D) Öyle ileri giderki bütün günah çesitlerini üzerine salar her kötülügü iyilikmiş gibi gösteririçlerini gıcıklayarakşehveti tahrik ederkadın erkek birbirine salar iffeti tutarsızlıgı ve hükümranlıgı hakim kılar

Yine bunlara fırsat vermemenin yolu Allaha yaklasmak emirlerine uymakla önlenir.

Müşriklerde şeytanın ta kendileridir onlarda cinlerin şeytanı oldugu gibi insanların şeytanları ve yardımcılarıdır. Çünkü onlarda insanları yönlendirmek için kadınları ve acizleri seçerek şehevi duyguları kabartarak yüceleştirirler.

Allah’ı bırakarak şeheviyetlerine dua ederler kadınlar erkekleri erkekler kadınları çagırır bir birlerine kulluk ederler onların gönül verib yalvardıkları veya namına davet ettiklerı ilahları kadınlar kadınlarınsa erkeklerdir,bunların nazarında ilah mevhumu ve mabut tasavvuru her şeyden evvel bir kadın hayalidir. Ve bunun içindirki dikkat ettigimizde putların hemen hemene ekserisi kadın ismidir , bereket ana toprak ana güneş tanrısı ve daha bir çok heykeller kadın suretinde ve kadın ismindedir. Bunlar nefislerinden baska yapıcı görmek istemeiklerinden dişi unsurlarda tesirde kalan durumlarda ararlar.bu ruh halinden dolayıdırki bir işte kendilerine başkan sececek olsalar böyle kadınsı ve yumusak acizleri istedikleri gibi yönlendirebilmek için seçerler.

Müşrik ruhununilahtan maksadı inandıgından ya kadındır yada kadınsı erkeklerdir, onun gözünde en büyük ulaşmak istedigi adındır,o bütün zevkini ve bütün ilhamını ALLAH’ı unutub kadından almak ister o onun için en büyük lezzettir.

Bütün insanlıgı yönlendirmede hayalın basında kadın hayalini reklamlarda, basında ,

Pornagrafiye yönlendirerek kadın hayalini beyinlere yerlestirib onları şehevi yasantıyla insanlık şuurunu cinsiyete çevirib manevi deyerleri hiçe saymak vardır . Bundan dolayıdırki her yerde hürmet edecegi kadın ararlarputların bile ekserisinin kadın ismiyle isimlendirilmiş olması böyle toplumlarda ahlaki çöküntüye girib kadına tapmanın hakim olmsından dogmuştur.işte ondandırki müşriklerde şeytanın ta kendileridir. Onlarda şeytanlar gibi insanları sersem edib manevi çöküntüye sokarak kendi gaye ve maksadlarına ulaşma cabası vermektedirler.

Güzel kadınların resimleri sergilenerek onların hayelleri karsısında diyer kadınlar tahkir edilmektedir . Hatta en çirkin kadın bile en güzel puttan daha kıymetli olması gerekirken ilahını kadın kabul edenin elindehakiki kadınlar aşağılık haline getirilirlerki hürmet şöyle dursun onlar en basıt haklardan dahi mahrum bırakılırlar.

Bu şekilde sözde onların gözüyle bakıldıgında kadın her şeydir uygulamada ise oyuncakların ensefili en rezili halindedir . Kutsallık ayaklar altına alınmış analarımız,bacılarımız ve kızlarımız olan kadınlarımız veya erkeklerimiz cinsel dürtülerimize cevab veren birer oyuncak halindedir. Televizyonlarda basında namussuzluklar yüceleştirilmiş masumlastırılarak biz evleniyoruz ikinci bahar ve deyişik yarışmalarla tabaktaki lezzeti bir yiyecek gibi bizlere sunulmuştur.İlahi duygular örf ve adetler hiçe sayılarak şeytanlara hizmet eden müşrik şeytanların oyunları bizleri manevi şuurdan uzaklaştırarak şeytanın istedigi ve en eski hilesi olan şehevi duygularla saldırmasına en büyük destegi saglamıştır.

İşte bu müşrikler kadınlar üzerinde bütün ibadet şeklini ve zevkini şehvette toplayıb hak ve hakikatları hayellere feda ederek kadın erkek hayelleri karşısında kadın ve erkekleri ayaklar altında süründürmüşlerdir.

Ve onlar böylece inatcı ve azgın şeytandan başkasına tapmazlar bunları onlara yaptıran şeytandır onların dişilere tapmaları ve şeytana tapmanın aynı neticesidır bu tür insanlar şeytana kul olmaktan kurtulamazlar işte onun için dişiler şeytanın aglarıdır denilmiştir şeytanlar başka yol ile aldatamadıklarını çelişki agında çırpınan kadınlarla aldatırlar.

Yine şeytan erkek ve kadınları kuruntularla oyalar yani sonu olmayan hayellerle boş ümitlerle yalan sevdalarla batıl idaallerle oyalar bu tür hayaller insanda hırs ve uzun emeller meydana getirir hırssa iç huzursuzluk ve bir çok manevi hastalıgı beraberinde getirir hırs ugruna insan inandıgı esaslardan dahi tavizler verir, uzun emelse ahireti unutturur çogu zaman aklını fikrini şehevi ve gadabiarzularına ulaştıracak sebeb ve vasıtalar bulmakla onu meşgul eder. Sürekli bir ruh sıkıntısı halinde tutar işte bunlardan dolayıdırki bu haller şeytanın içimize girmesi ve bizleri parmagında oynatması için her biri birer sebebtir.

Kısaca özetliyecek olursak şeytan bize cunubluk, hayız, nifas, şehvet,içki,kumar,kin nefret,dostları düşman etmek,Allah’a küstahlaştırmak, ahirete terettüt ve şübhe,iffet, dünyayı sürekli göstermek,sonu olmayan hayeller,boş ümit,yalan sevdalar,batıl idaaller,hırs ve uzun emeller işte bunlar bi çırpıda aklımıza gelenler şeytanın bize iyi göstererek felakete itmek manevi ruhumuzu çökertmek istiyerek araladıgı giriş kapılarıdır.

Bu kapıları kapamak ve onun oyununa gelmemek se sadece Allah’a itaat edib emirlerine uymak kafi gelecektir. Allah şeytanın saldırısından hepimizi korusun...
Kaynak Cinalemi

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
yigido3358 23:46 13.03.17
Drogo 14:06 20.03.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 12:00 21.04.17
PayLaşım İçin TeşekküRLeR..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
terzi58 18:39 24.09.17
0908 04:15 23.10.17
Allah razi olsun. Paylaşım için teşşekürler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 10:18 08.11.17
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], Allah-u Zülcelal razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
007 12:19 08.11.17
Çınar 14:09 08.11.17
Allah razı olsun güzel paylaşım.��

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Eloa 01:31 02.02.18
1 2