Cin & Şeytan & Melek & Ruh

Görünen Ruhlar - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Cin & Şeytan & Melek & Ruh>Görünen Ruhlar
SiLence 16:41 03.02.17
Giriş

Geçen yıllarda atom alimlerinin medyomluk ve psişik olaylar üzerinde incelemeler yaptıkları ve kendi aralarında bir ruhi araştırmalar derneği kurmuş bulundukları açıklanmıştı. (Two Worlds ... Jun-1960)

Two Worlds'un Londra'da verdiği bir akşam ziyafetinde bu açıklandığı zaman, muazzam bir ilgi yarattı. Bu haber Aldermaston Atom Silahları Araştırma Kurumundaki Psişik Araştırmalar Derneği sekreteri spiritüalist P.E. Corbette tarafından verilmiştir.

Corbette, derneğin toplantı raporundan özetler de okumuştu.

Bu raporda, teknik öğretim subayı Dr. J.W. Rowe'nin kendi evinde, amatör bir fizik ve trans medyumu ile yaptığı deneylerden bahsedilmiştir.

Bu medyumla yapılan deneylerde en ilgi çekici olay, bir kaç defa görülen ektoplazmik görünümler olmuştur. Dr. Rowe, çeşitli şekiller almış olan ektoplazma fotoğrafları göstermiştir. Diğer bir olay da, bir iskemlenin yerden yükselişi olmuştur.

Dr. Rowe, 16 bedensiz varlığın hazır bulunanlara gayet açık ve birbirinden farklı seslerle hitap ettiklerini bildirmiştir. Öyle ki onlar artık, hazır bulunanlarca bazı bedenli dostlarından daha fazlaca değilse bile, hemen hemen onlar kadar iyi tanınan kimseler haline gelmişlerdir.

Çeşitli vesilelerle bu varlıklar, celsedekilerin kendi aralarında münakaşasını yaptıkları, fakat ne medyuma, ne de karısına asla bahsetmedikleri bazı sualleri de cevaplandırmışlardır.


Resim Hakkında

Celse Medyumu, Ethel Post-Parrish'tir, Medyomdan ektoplazma denilen bir madde, gittikçe artarak çıkmakta ve yavaş yavaş bir şekil almaktadır. Bu fotoğraflar 1950 senesinde Ephrata, Pennsylvania, U.s.A.'da alınmıştır.

Resimde ektoplazma sütunu, takriben bir kız boyunu almıştır.

Görülen resimler enfraruj plakalar üzerine alınmıştır. Oda da kırmızı ışıklı bir lamba ile aydınlatılmıştır. (beyaz ışık tehlikeli sonuçlar doğurabilir). Fotoğrafçı 50-60 saniyelik bir poz müddeti (Ex posures) kullanmıştır. Bundan sonra 80 kişilik bir topluluk arasından, bir grup oluşturularak, fotoğrafçı ile banyo odasına gönderilmiş, hayret edilecek resimlerin meydana çıkışı kontrol ettirilmiştir. Resimde görülen medyum, rehberi olan Silver Belle ile odanın bir başından diğerine yürümüştür.

O, bir ruh gibi değildi, sanki eti ve kanı olan sıcak bir genç kız gibiydi.Materyalizasyon Olayının Oluş Biçimi

Materyalizasyon hakkında bilgi sahibi olabilmek için, önce dedubleman olayı üzerinde durmak lazımdır. Yeryüzünde yaşayan bedenli bir varlık, özel şartlar altında, kendi bedenine tesir eder ve ondan bazı parçaları demateryalize hale sokar, sonra ona istediği şekilleri vererek başka yerlerde tekrar teşkil eder. Bu olaya metapsişik ilminde "çift bedenlenme - dedubleman" denir.Buna karşılık spatyomda (ahret) yaşayan bedensiz bir varlık, dünyada yaşayan bir insanın (medyumun) sinir sisteminden ve maddelerindeki müessiriyet kabiliyetinden yararlanarak, onun bedeninden bazı kısımları demateryalize ederek, ondan ayırdıktan sonra, kenndi maksatlarına uygun göstermek üzere başka bir yerde istediği şekilde tekrar materyalize edebilir. O halde materyalizasyon celselerinde, çift bedenlenme olaylarından farklı olarak bedensiz bir varlığın etkisi şarttır.Burada "demateryalize" olmak tabiri, bir kısım maddelerin bilinen özelliklerinden ayrılarak, gözlenemez hale gelmeleri, sonra tekrar teşekkül etmeleri, materyalize olmak demektir. Eşya için de bu, geçerlidir. Örneğin; odada olmayan bazı eşyaların aniden ortaya çıkması, bu eşyaların, diğer eşyaların içinden "onlar hiç yokmuş gibi" geçmeleri mümkündür. Söz 'gelimi bir çiçeğin bir masadan göz önünde geçtiği gözlemlenebilmiştir.

Materyalizasyonlar, şartlarına uygun fizik celselerde meydana geldiği gibi, normal hayatta da meydana gelebilir. Burada en çok dikkat edilmesi gereken özellikler tezahür eden şekillerin doğrudan doğruya "ruhların kendisi" ola*rak düşünülemeyeceğidir. Ruh, hangi şekilde olursa olsun, dünyada madde vasıtasıyla tezahür edebilir.(Sevgiyle kalın)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Drogo 01:13 06.02.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 15:21 22.07.18
Sayın SiLence, konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up