Cin & Şeytan & Melek & Ruh

Cinler ve Tedavi.. - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Cin & Şeytan & Melek & Ruh>Cinler ve Tedavi..
aşk 22:00 06.02.17
3 Hafta Boyunca Haftada BEDENSİZ VARLIKLARDAN NASIL KORUNABİLİRİZ?Bir Defa Evde Yapılacak İşlemler

İkinci ve üçüncü sayfadaki tüm ayet ve duaları bir şişe içme suyuna, bir şişede musluk suyuna okuyup üflüyoruz. İçme suyunu 1 hafta boyunca ailece kullanıyoruz. Musluk suyunu da bütün odaların köşelerine, kapı ve pencere pervazlarını spreyliyoruz.
Aynı ayetleri tüm odalara okuyup üflüyoruz (tuvalet ve banyo hariç).
Yedi dükkân süprüntüsü ya da üzerlik tohumu isimli tütsülerle evin tamamını tütsülüyoruz.
Dışa açılan tüm kapıları ve pencereleri Ayet-el Kürsi okuyarak siyah saplı ekmek bıçağıyla işaretliyoruz.
Rızık İçin Yapılacak İşlemler

İş yerimizde, mümkün değilse, evimizde sela ile cuma ezanı arasında “yedi dükkân süprüntüsü” ile tütsü yapıp amen’er resulü’yü toplam 33 defa okuyup üflüyoruz.
Her gün sabah ve akşam birer defa karınca duasını okuyoruz.
Her gün 100 defa “ya rezzak” (rızık veren - rızık verenlerin en hayırlısı) çekiyoruz.
Her gün toplum içine çıkmadan önce 7 tarafımıza besmele ve “ha-mim” diyerek üflüyoruz. Sekizinciyi içimize çekiyoruz. Her işimize besmele ile başlıyoruz.
Rızkın en büyük düşmanının içki ve zina olduğunu unutmuyoruz.
Büyü Çözmek İçin Yapılacak İşlemlerÖncelikle yukarıda bahsedilen evde yapılacak işlemleri harfiyen uyguluyoruz.

Genel Yöntemler

Tam olarak kusuyoruz.
Kızılay’a veya bir sağlık birimine kan veriyoruz.
Haftada bir defa olmak üzere 3 hafta boyunca 2. ve 3. Sayfadaki tüm ayet ve duaları 5 lt suya teker teker okuyup üflüyoruz. Bu suyla geniş bir leğenin içerisinde gusül abdesti alıyoruz. Leğendeki suyu ayak değmeyen bir yere boşaltıyoruz.
Denize Girme

Çok etkili bir yöntemdir. Büyüye, cin tasallutuna ve nazara karşı kesin çözümlerden biridir.
Euzu Besmele ile denize girin.
Suya dalın ve nefesiniz tükenene kadar dipte kalın. Dipteyken vücudunuzun hiçbir bölümünün havayla temas etmemesi çok önemlidir. Dipten çıkınca iyice soluklanın. Dibe dalma işlemini yedi defa tekrarlayın.
Bu işlemi gün üç defa tekrarlayın.

Mübin’li Yasin Okuma Yöntemi

Namaz abdesti alın.
Gusül abdesti alabileceğiniz miktarda ve sıcaklıkta su alın. Okuma uzun süreceği için mümkün olduğunca sıcak bir su almanız daha uygun olacaktır.
Yasin suresinde mübin kelimesiyle biten 7 ayet bulunmaktadır (12. ayet, 17. ayet, 24. ayet, 47. ayet, 60. ayet, 69. ayet, 77. ayetler). Ezuzu besmele çekerek birinci mübin’e kadar (12. ayetin sonuna kadar) Yasin Suresini okuyun. Okuma bitince suya üfleyin.
Euzu besmele çekin ve ikinci mübin’e kadar (17. ayet) Yasin okuyun. Okuma bitince suya üfleyin.
Euzu besmele çekin ve üçüncü mübin’e kadar (24. ayet) Yasin okuyun. Okuma bitince suya üfleyin.
Euzu besmele çekin ve dördüncü mübin’e kadar (47. ayet) Yasin okuyun. Okuma bitince suya üfleyin.
Euzu besmele çekin ve beşinci mübin’e kadar (60. ayet) Yasin okuyun. Okuma bitince suya üfleyin.
Euzu besmele çekin ve altıncı mübin’e kadar (69. ayet) Yasin okuyun. Okuma bitince suya üfleyin.
Euzu besmele çekin ve yedinci mübin’e kadar (77. ayet) Yasin okuyun. Okuma bitince suya üfleyin.
Euzu besmele Yasin Suresi’nin tamamını okuyun. Okuma bitince suya üfleyin.
Suyla gusül abdesti alın ancak suyun lağıma karışmamasına dikkat edin. Bunun için bir leğen içinde abdest alabilirsiniz.
Abdest aldığınız suyu ayak değmeyen bir yere (ağaç dipleri, çiçek dipleri gibi) dökün. (Ayet-el Kürsi okuyarak dökerseniz daha iyi olur)
Muavazateyn’li Yöntem

Namaz abdesti alın.
10 metre uzunluğunda pamuk ipliği alın.
Bu ipe sizinle kan bağı bulunmayan birisine 101 tane çözülebilir (ayakkabı düğümü gibi) düğüm attırın.
İpi alın, Felak Suresini okuyun, birinci düğümü çözün ve “Allah’ın izniyle büyüm çözüldü” diyin.
Nas Suresini okuyun, ikinci düğümü çözün ve “Allah’ın izniyle büyüm çözüldü” deyin.
Bütün düğümleri sırayla bu şekilde bir Felak bir Nas okuyarak çözün.
Çözme işlemi bitince ipi gusül abdesti alabileceğiniz miktarda ve sıcaklıktaki suyun içine atın.İp iyice suyu çekince ipi sudan çıkartı ve kurutun.
Suyla gusül abdesti alın ancak suyun lağıma karışmamasına dikkat edin. Bunun için bir leğen içinde abdest alabilirsiniz.
Abdest aldığınız suyu ayak değmeyen bir yere (ağaç dipleri, çiçek dipleri gibi) dökün. Dökme esnasında Ayet-el Kürsi okumanız faydalıdır.
Kuruttuğunuz ipi yakın ve küllerini de ayak değmeyen bir yere dökün. (Ayet-el Kürsi okuyarak dökerseniz daha iyi olur)

Ayet-El Kürsi Yöntemi


Bir bardak su ve 1 metre boyunda ip alın.
İpe 7 tane çözülebilir düğüm atın. (bu yöntemde düğümleri kan bağı olmayan birisinin atması gerekmiyor)
Euzu besmele ile Ayet-el Kürsi okuyun, birinci düğümü çözün söyleyin ve “Allah’ın izniyle büyüm çözüldü” deyin.
Tüm düğümleri aynı işlemi tekrarlayarak çözün.
İpi suyun içine koyun Euzu besmele ile Ayet-el Kürsi okuyun ve suya üfleyin. Bu işlemi de 7 kez tekrarlayın.
İpi sudan çıkartın.
Euzu besmele ile suyu için.
Çıkarttığınız ipi bir yere gömün. Gömerken Ayet-el Kürsi okuyun Euzu besmele “Allah’ım bu ipi çürüttüğün gibi bana yapılan büyüyü de çürüt” deyin.


HER GÜN OKUNACAK AYETLERNazara Karşı Okuyacağımız AyetlerVe in yekadüllezine keferu le yüzliguuneke bi ebsarihim lemma semiuzikre ve yeguulune innehu le mecnun ve ma hüve illa zikrun lilalemiyn. (Kalem Suresi, 51)


Ferc’ıl basara hel tera min fütuur. (Mülk Suresi, 3)


Ve yeşfi sudure kavmin mü’miniyn (Tevbe Suresi, 14)


Ve iza meriztü fe hüve yeşfin (Şuara Suresi, 80)


Ve şifaün lima fissuduri ve hüden ve rahmetün lilmüminiyn. (Yunus Suresi, 57)


Kul hüvelleziyne amenüu hüden ve şifaa (Fussilet Suresi, 44)


Ve nünezzilü minel kurani ma hüve şifaün ve rahmetül lilmüminin (İsra Suresi, 82)


Fihi şifa ün linnaas (Nahl Suresi, 69)


Euzü bikelimatillahit tammaati min külli şeytanin ve haammetin ve min külli aynin

Lammeh (Peygamber Efendimizin Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendimize nazar değmemesi için buyurdukları dua)


Büyüye Karşı Okuyacağımız AyetlerFelemma elgav gale musa ma ci’ tüm bihissihr innallahe seyübtilüuh innallahe la yuslhu amelel müfsidin. Ve yühıggullahül hagga bikelimatihi velev kerihelmücrimun. (Yunus Suresi, 81–82)


Fe vegaal haggu ve batale ma kaanu ya’ melun. (Araf Suresi, 118)


İnnema sanau keydu sahir vela yuflihussahiru haytü eta. (Taha Suresi, 69)


Gece uyuyamama (kabus görme)

Euzü bikelimatilahittammeti min gadabihi ve igabihi ve şerri ibadihi ve min hemezatişeyatini ve en yahdurun (peygamber efendimizin duası)


Cinlere Karşı Okuyacağımız DualarEuzü bikelimatillahittammeti min şerri ma halaga ve zerae ve berae min şerri ma yenzilu minessemai ve min şerri ma ya’ rucu fiyha ve min şerri fitnetilleyli venneh- hari ve min şerri külli taarıgın illa tarigan yetruku bi hayrin ya rahman. (sevgili peygamberimizin duası)


Lailahe illallahü vahdehu la şeriykeleh lehul mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’ in kadiyr. (peygamber efendimizin duası. 100 defa okunacak)


Sıkıntıyı Gidermek İçin Okuyacağımız AyetlerElif lam mim zalikel kitabü la raybe fiyhi hüden lil müttagıyn. Ellezine yü’ minune bilgaybi ve yügilmünes salate ve mimma razagnahüm yünfiguun. Velle ziyne yü’minune bima ünzile ileyke vema ünzile min gablik ve bilahireti hüm yuuginun. Ülaige alaa huden min rabbihim ve ülaaike hümül müflihun. (Bakara Suresi, 1–5)


Ve ilahikum ilahünvahid. La ilaheillallahü verahmanürrahiym. (Bakara Suresi, 63)


Lillahi ma fissemavati vema filard ve in tübdu ma fi enfüsikum ev tuhfihu yühaasibküm bihillehi feyağfiru limenyeşaü ve yüazzibu men yeşaü velehü ala külli şey’ in kadir. Amenerresulü bima ünzile ileyhi min rabbihi velmüminun, küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulih, la nuferriku beyne ehadin min rusulih, ve gaalu semina ve ata’ na gufraneke rabbena ve ileykel masıyr. La yükellifullahü nefsen illa vüs’ aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena la tüahizna in nesiyna ev ahta’ na rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehüu alellezine min kablina, rabbena ve la tühammilna ma la ta gate lena bih va’ fu anna vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alelgavmilkafiriyn. (Bakara Suresi, son üç ayet)


Şehidallahü ennehü la ilahe illa hu velmelaiketü veülül’ ilm, gaimen bilgıst, la ilahe illa hu vel aziyzülhakiym. (Ali İmran Suresi, 18)


Ve ennehü teala ceddü rabbina mettehaze sahibeten vela veleda. (Cin Suresi, 3)


Vessaffati saffa. Fezzacirati zecra. Fettaliyati zikra. İnne ilaheküm levahıt. Rabbüs- semavati vel ardı ve ma beynehüma ve rabbülmeşarıg. İnna zeyyennes semaeddünya biziynetinilkevakib. Ve hıfzan min külli şeytanin marid. La yes-semme’ une ilelmeleil’ ala ve yukzefune min külli canib. Dühuren ve lehüm azabün vasıb. İlla men hatifelhatfete fe’ etbe’ ahü şihabun sakıb (Saffat Suresi, ilk 10 ayet)

İnne rabbekümullahülleziy halakassemavati vel’ arda fiy sittetieyyamin sümmesteva alel’ arş, yuğşiylleylennehare yatlubühü hasiysen veşşemse velgamera vennücume müsahharatin biemrih, ela lehülhalku vel’ emr, tebarekallahu rabbül’ alemin (Araf Suresi, 54)


Fetealallahül melikül hakk, la ilahe illa hu, rabbül’arşilkeriym (Müminün Suresi, 116)


Huvallahüllezi la ilahe illa hu, alimulgaybi veşşehadeh, hüverrahmanür- rahiym. Hüvellahülleziy la ilahe illa hu, elmelikülkuddusüsselamül mü’ minülmüheyminül aziyzül cebbarül mütekebbir, sübhanallahi ammayüşrikun. Huvallahül haligulbariül- Musavvirü lehül’ esmaül-hüsna, yüsebbihu lehü ma fiyssemavati vel’ ard ve hüvel’ aziyzülhakiym. (Haşr Suresi, son üç ayet)


Allahü la ilahe illa hüvel hayyül gayyum. La tehuzühu sinetün vela nevm.lehü ma fis semavati ve ma fil ardı. Men zellezi yeşfeu indehu illa biiznih. Yalemu ma beyne eydihim Ve ma halfehüm. Vela yühitüne bişeyin min ilmihi illa bimaşae, vesia kürsiyyühüssemava ti vel ard. Vela yeudühu hifzühima ve hüvel aliyyül aziym. (Ayet-el Kürsi)


Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanerrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na’ büdü ve iyyake nestain. İhdinassıratel mustakim. Sıratellezine en amte aleyhim. Ğayril mağdubi aleyhim veleddalin. (Fatiha Suresi)


Kul e’ üzü birabbil felak. Min şerri ma halak. Ve min şerri gaasikın iza vekab. Ve min şerrineffasati fiyl’ u kad. Ve min şerri hasidin iza hased. (Felak Suresi)


Kul e’ üzü birabbinnas. Melikinnas. İlahinnas. Min şerril vesvasil hannas elleziy yüvesvisü fiy sudurinnas. Minel cinneti vennas. (Nas Suresi)


Kul hüvallahü ehad. Allahüssamed. Lem yelid ve lem yuled. Velem yekün lehü küfüven ehad (İhlas Suresi)
Hergün Çekilecek Zikirler


Estağfirullah el aziym ve etubu ileyh. (33 defa)
Bir Fatiha üç İhlas okuyup Resulullah (sav) Efendimizin ehlibeytin ve tüm şehitlerin ruhu şeriflerine hediye ediyoruz.
La ilahe illallah muhammeden resullallah (33 defa)
La ilahe illallah (33 defa)
Ya Allah (33 defa)
Ya şafi (33 defa)
Ya sabır ya selamet (33 defa)
Allahumme salli ala seyidine Muhammed ve ala ali Muhammed (33 defa)
Hasbinallahü ve niğmel vekil ve niğmel masir ve niğmel mevla (33 defa)
La havle vela kuvvete illa billahül aliyyül aziym. (33 defa)
Selamun kavlen min rabbin rahiym. (33 defa)
La ilahe illa ente sübhaneke inne küntü minezzalimiyn (33 defa)


GENEL BİLGİLER

Büyü dinimizde şirktir. Yapan ve yaptıran dinden çıkar. (Bakara Suresi, 102, yunus Suresi, 77–81)
Fal’ a bakarak gelecekten haber vermek haramdır. (Maide Suresi, 3–90)
Geleceği Allah’ tan (c.c.) başka kimse bilemez. (sebe Suresi,14 cin Suresi, 10 en’ am Suresi, 59 hud Suresi, 123 kehf Suresi, 26)
Temime (nazar boncuğu vb.) Hurafedir. (buhari-müslim-ibn-i mace-fetavayihindiyye)
Cinleri inkâr eden kâfir olur. (Ahkaf Suresi 23, En’am 130, Rahman 33,nur 21, cin 1–6)
Nazar gerçektir. (kalem 51–52, kenz-ül ümmal, ibn-i mace, ebu naim, nesei)
Tivele (sevgi bağı) yaptırmak haramdır. (fetavayi hindiyye)
Rüya tabiri vardır, haktır. (Yusuf 35–36-41-43-49-100-101, isra 60, saffat 102-105)
Cin çarpması gerçektir. (bakara 275)
Fincanla ruh (!) Çağırma seansları tehlikeli ve boş bir uğraştır.
Odalarımızın duvarlarında insan ve hayvan resimlerinin bulundurulması yanlıştır
Ağaçlara çaput bağlamak, mum yakmak, at nalı takmak islam akaidine terstir.
Reankarnasyon dinen, ilmen ve mantıken yanlış bir inanç sistemidir.
İnsanlar Kuran’ın hükümlerini tek önderimiz Hz. Muhammed mustafa (s.a.a.v)
Efendimizin ilke ve inkılaplarını ehli-beytin ve oniki imamın (a.s.) örnek yaşantısını kendi nefislerinde tatbik edebildikleri ölçüde mutluluğu, sağlığı, huzuru ve başarıyı yakalayacaklardır.
GENEL OLARAK DİKKAT EDECEĞİMİZ KONULAR

Helalinden yemek ve Allah’ın verdiğine razı olmak
Rızkımızın Allah’tan geldiğini bilmek
Yemeğimize başlamadan önce besmele çekmek
Yemeğimizin sonunda Allah’ a şükretmek, (elhamdülillah) demek
Lokmalarımızı iyice çiğnemek ve tabaklarımızı sünnetlemek
Sofradan tok kalkmamak
Tok olarak yatmamak
Çok tuzlu yememek
Tok karnına cinsi münasebette bulunmamak
Tok karnına banyoya girmemek
Kuru gıdaları susuz yememek
Cinsi münasebetin çokluğundan sakınmak
Geceleri az, gündüzleri çok uyumamak.
İdrarı fazla tutmaktan sakınmak
Senede bir defa kan vermek (16–65 yaş arası)
Banyodan hemen çıktıktan sonra ve uykudan uyanır uyanmaz cimadan sonra yorgun ve terli iken su içmekten sakınmak

Kaynak:Volkan Ergenekon...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 14:07 22.03.17
Tuana 17:15 07.06.17
Adalet 01:12 06.09.17
Detaylı ve faydalı bir konu olmuş. Teşekkürler.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
acar 09:05 06.09.17
Emeginize saglik allah razi. Olsun insallah

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 18:37 13.09.17
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
araf 12:00 17.09.17
bilgilendirdiginiz icin tesekkür ederim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ertan 13:27 18.10.17
İnşirah 09:49 31.03.18
Emeğinize sağlık, teşekkürler..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi