Cin & Şeytan & Melek & Ruh

Cinlerden Korunmak - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Cin & Şeytan & Melek & Ruh>Cinlerden Korunmak
Tuana 22:43 06.02.17
Cinlerin şer ve zararlarından onlar zarar vermeden önce tedbir alınıp korunmalıdır. Keza zarar verdikleri bir kişininde sürekli olarak korunma altında olması gerekir. Eğer korunmazsa uzaklaşan cin yada o cinin telkinleri ile bir başka cin zarar vermek için o kişinin korumasız anını gözetirler. Yakaladıkları zamanda eskisinden daha fazla zarar verirler. İntikam duygusu, kin vs onlardada vardır.

Korunmanın iki yolu vardır. Birincisi herkesin yapması gereken şey. Yani okumak. İkincisi ise yazmaktır.Her işimizin başı euzü besmele olmalıdır. Yatarken, kalkarken, bir şey yiyip içerken, yada aklımıza ne geliyorsa her şeyin başında euzü besmele çekerek onların şerrinden korunulmalıdır. Allah-u Teâlâ Kur'an'ında şöyle buyuruyor, "Ne zaman şeytandan bir kötü düşünce seni dürtüklerse Allah'a sığın. Çünkü O işitendir, bilendir;" başka bir ayette ise şöyle buyurmaktadır: "Ve de ki: Rabbim şeytanların dürtüklemelerinden sana sığınırım ve onların yanımda bulunmalarından sana sığınırım."

Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de buyuruyor:

“Kim Rahmanı zikretmekten gafil olursa, yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz.” (Zuhruf/36)

Efendimiz (s.a.v.) mescide girdiği zaman,

"أعُوذُ باللّه العَظِيم، وَبِوَجهِهِ الكَريم، وسُلْطانِهِ القَديم، من الشِّيْطانِ الرَّجِيم.duasını okur ve şöyle buyurlardı. "Bu duayı okuyan için şeytan der ki,"O kimse günün diğer vakitlerinde de benim şerrimden muhafaza edilir." (EbuDavud)

Osman b.Affan'ın rivayetine göre Resulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "Bir kul her günün sabahında, her gecenin akşamında üç defa şu şekilde duâ ederse, o kişiye hiçbir şey zarar veremez. Bu: Bismillâhi lâ yedurru me'asmihi şey'ün fil'ardı vela fı'ssemâi ve huve's-semiul-alîm"duâsıdır.

2- Besmele ile fatiha, ihlas, felak ve nas sureleri akşam yatarken ve sabah okunursa o kişiye sihir, büyü ve cin zararı dokunmaz.

İhlas ve Muavvezeteyn'i okumak

Abdullah Ibn Habiyb (r.a.)'den: Efendimiz (s.a.v.), "Sabahladığın zaman ve akşamladığın zaman, Ihlas, Felak ve Nas Sûrelerini oku, bunlar sana herşey için kâfi gelir" buyurmuştur. (Ahmet, Tirmizi, Nesei)

Ukbe (r.a.)'de "Peygamberimiz (s.a.v.)'in "Ey Ukbe, sana iki hayırlı sûreyi öğreteyim mi? Ki, yattığında ve kalktığında oku. Allah'tan herhangi birşey isteyen veya herhangi birşeyden Allah'a sığınan, bunlar gibi bir şeyi Allah'dan isteyemez ve Allah'a sığmamaz." dediğini rivayet etmektedir. (Nesei, Hakim)

Enes (r.a.)'den: "Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyuruyor; "insan yatağına oturduğunda Fatiha ve İhlas okursa (besmele ile) insan ve cin şerrinden ve bütün serlerden emin olur." (EL-Bezzâz)

Hz. Aişe validemizin anlattığına göre peygamberimiz her gece yatağa geldiği zaman oturur, elleri kaldırıp avuçlarını birleştirir, 1 fatiha, 3 ihlası şerif, 1 felak ve bir nas suresi okur, sonra avuçlarının içine “hu” diye üfler eliyle başından başlayarak aşağı doğru vücudunun ön tarafını meshedermiş. İkinci defa üfler ve yine başından başlayarak vücudunun arka tarafını elinin yetişdiği yere kadar meshedermiş. Üçüncüde ise kollarını mesheder ve öyle yatarmış.

3- Ayetel kürsi okumak.

Ayet-el Kürsi cinlerin şerrinden korunmak için büyük bir kaledir.

Ebu Eyyub-i Ensari (r.a.)'nin bodruma benzer bir yeri vadi. Hurmalarını orada tutardı. Cinlerin gül denilenlerinden biri gelir oradan hurma aşırırdı. Ebu Eyyub bunu Peygamber (s.a.v.)'e şikayet etti. Peygamberimiz (s.a.v.) "Git ve cini gördüğün zaman Allah'ın adı ile Rasulüllah'a git de" dedi. Ebu Eyyub geldi ve cini yakaladı. Fakat cin bir daha gelmeyeceğine yemin ettiği için salıverdi. Sonra Rasulüllah (s.a.v.)'ın yanına geldi. Rasulüllah "yakaladığın esiri ne yaptın?" diye sordu. Eyyub (r.a.) "bir daha gelmeyeceğine yemin etti" dedi. Rasulüllah (s.a.v.),"Yalan söylemiş, yine gelecektir" dedi. Gerçekten ikinci defa geldi, yine Ebu Eyyub kendisini yakaladı, tekrar gelmeyeceğine yemin edince salıverdi. Ebu Eyyub Rasulüllah (s.a.v)'ın yanına geldi. Rasulüllah (s.a.v.), "yalan söylemiş, yine gelecektir" dedi. Üçüncü defa gelince, Ebu Eyyub yakalayıp ona dedi ki, "Seni artık Rasulüllah'ın yanına götürünceye kadar bırakmam" bunun üzerime cin,"sana bir şey hatırlatacağım, evinde Ayet-el Kürsiyi oku. Ne cin ne de şeytan sana yaklaşmaz" dedi. Ebu Eyyub tek başına Resulüllah'ın yanına geldi. Rasulüllah (s.a.v.) Ebu Eyyub'a "Yakaladığın esiri ne yaptın?" diye sordu. Ebu Eyyub hadiseyi anlattı. Efendimiz (s.a.v.), "yalancı olduğu halde bu sefer doğru konuşmuş" buyurdular. (Tirmizi, Buhari) Bir başka hadisi şerifte "Sûre-i Bakara'da Kur'an'ın baştacı, efendisi vardır. Hangi evde okunursa şeytan o evden çıkar, o da Ayet-el Kürsi'dir." (Hakim)

insan tam bir teslimiyetle Ayet-el Kürsi okursa, şeytan ona yaklaşmaz, yaptığı hileleri bozulur. Cinin hastadan uzaklaşmasında bilhassa son ayetin fazla tekrarlanmasının uzaklaşmasında çok tesiri vardır.

Hadis-i Şerif’te Rasulü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Cibril bana geldi. Cinden bir ifrit sana tuzak kurmak istiyor. Yatağına girdiğin zaman Ayetel Kürsi’yi oku. Yani yatmadan evvel Ayetel Kürsi’yi oku.” dedi.

4- En etkili korunma yollarından biri şudur. Sabah abdestli olarak kıbleye doğru ayakta durulur. 1 ayetel kürsi okunup ön tarafa doğru üflenir. İkinci defa okunup sağ, üçüncü defada üst, dördüncü okuyuşta sol, beşincide başı arkaya çevirerek, altıncıda alta doğru üflenir. Yedinci okuyuşta son bölümü olan “vela yeüdühü hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azıym” kısmını 7 defa okuyup avuç içine üflenir ve nefes içeriye doğru çekilir. Bir tasavvuf büyüğü “Bu şekilde yapan kişiye gökten taş yağsa isabet etmez” buyurmuşlardır.

5- Benzer bir yöntemde yasini şerifte tatbik edilir. Yasini şerifte 7 tane mübin vardır. Yasin okunmaya başlanır. Birinci mübine gelince “ya hafıyz hu” diye ön tarafına doğru, ikinci mübinde sağ, üçüncüde üst, dördüncüde sol, beşde arka, altıda alt ve yedinci mübinde avuç içine üflenip içe doğru çekilir. Yasini şerifin okunması tamamlandıktan sonra dua edilir.

6- Yasini şerif her türlü muhafaza için okunur. Bir mekan, ev, iş yeri v.s korunması için o yerin kapısında durulur. 1 fatiha 3 ihlas okunup hediye edilir. Yasini şerif okunmaya başlanır ve saat yönünde binanın etrafında yavaş yavaş yürünür. Birinci mübine gelince sol taraftan kafayı geriye çevirip “ya hafıyz hu” diye üflenir. Ve yasini şerif baştan tekrar okunmaya başlanır. İkinci, üçüncü ….da aynı şekilde yapılır.ve her defasında başa dönülür. Yasini şerif okumaya başladığınız noktada bitirilir. Böyle okunan bir yere ne ins nede cin kötü amaçla giremez. Hırsız, uğursuz yada zarar vermek niyeti ile giren herkes bi iznillah engellenir. Dua edilir.

7- Mahmut Sami Ramazanoğlu’nun tertip ettiği bir eserde karşılaştığım şu ayet ve duaları okumanın da her türlü şerlilerin şerrinden muhafaza etmekte çok tesirli olduğunu gördüm. Tavsiye ettiğim bir hemşire buna bir hafta devam ettikten sonra cinlerin tasallutundan kurtulduğunu söyledi.

8- şu duayı okumaya devam eden kimseyede cin ve şeytan musallat olamaz, nazar değmez ve hiçbir canlı zarar veremez.

اَعُوذُ بِكَلِماِت اللِه التامة من كل شيطان و هامة ومن كل عين لامة و من شر ما خلق

e-uzü bi kelimâ-tillâhit-tâmmeti min külli şeytânin ve hâmmetin ve min külli aynin lâmmetin ve min şerri mâ halak.

Manası: Bütün şeytanlardan, keder veren şeylerden, kem gözlerden, ve tüm yarattıklarının şerrinden Allah’ın tam kelimelerine sığınırım

9- Enes b. Mâlik'ten rivayete göre Resulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "Evinden çıkarken şu duâyı okuyan kişiye bu duâ kâfidir. O adam muhafaza altına alınır, şeytan da o adamdan uzakla?ıp bir kenara çekilir: Bismillâhi tevekkeltü alellâhi lâ havle velâ kuvvete illâ billâh ".

10- Sûre-i Bakara'nın sonunu (Amener Rasulu) okumak.

Ebu Mesud (r.a.)dan; Efendimiz (s.a.v.) Bakara sûresinin sonunda iki ayet vardır ki, kim onları bir gece okursa, bunlar ona kâfi gelirler. Kötülük ve şerri def ederler" buyurmuştur. (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi)

Peygamberimiz (s.a.v.) "Allah-u Teâlâ bana arşın altındaki hazineden, Sûre-i Bakara'nın sonundaki iki ayeti verdi, onu öğrenin, kadınlarınıza ve çocuklarınıza da öğretin, çünkü o ayetler, hem namazdır, hem kıraatdır, hem duadır" buyurmuştur. (Hakim)

Numan b. Beşir (r.a.)'dan; Efendimiz (s.a.v.) "Allah Teâlâ , yer ve gökleri yaratmadan bin sene önce bir kitap yazdı. O kitaptanBakara Sûresi'nin sonunu teşkil eden iki ayet gönderdi ki, bunlar bir evde üç gece okunsun da şeytan o eve yaklaşsın, mümkün değildir." buyurdu. (Tirmizi)

YAZARAK KORUNMA

1- Korunma yollarından biride yazmaktır. Yazılan değişik sure ve ayetlerin hadimi olan melek ve cinler o kişiyi cinlerin tasallutundan korurlar. Ayrıca böyle bir ayet yada sure yazılı olan insana cinler yaklaşmazlar. Bunun sebepleri şöyle sayılabilir.cinler kuran ayet ve dualarına nefretle bakar ve ondan uzak dururlar. Bir diğer sebepde kuran okunduğu zaman veya kurandan bir ayet de olsa yazılı olarak bir yerde bulunduğu zaman oraya rahmet melekleri ve o ayet veya surelerin hadimleri iner ve biz görmesek de oraya Allah’ın nuru iner. Bunları gören cinler oraya yada o kimseye yaklaşamazlar. Fakat onu yazanın ehli İslam ve iman olması lazımdır. Yazılan başlıca ayet ve sureler şunlardır. Fatiha, ihlas, felak, nas, ayetel kürsi, cin suresinin ilk beş ayeti. Bunların hepsi birden veya bir yada birkaç tanesi yazılıp üzerinde taşınırsa cinlerin şerrinden korunur.

2- Yazılan bir takım müessir dualarda aynı tesiri gösterir. Allah’a sığınma duaları yazıldığı veya okunduğu zaman cinler Allah’tan korkar ve o kimseye zarar vermezler.

3- Bir kimse korunma altına alınmak istese sakin ve temiz bir yere oturtulur. Bir kağıda şahsın ismi anne ismi ile beraber (falanın çocuğu falan) yazılır. O kimse üzerine 170 ayetel kürsi okunur. 100. ayetel kürsiden sonra yazılı ismin etrafına bir daire çizilip dairenin etrafına “vela yeuduhu hıfzuhüma ve hü vel aliyyül azıym” yazılır.10 ayetel kürsi okunup bir daire daha çizili ve etrafına aynı bölüm yazılır. Her onda aynı işlem tekrarlanır.170. cide okununca hepsinin etrafına bir daire daha çizilip bırakılır. Bu bir vefk değildir.

4- Aşağıdaki cünnetül esma dairesi kimin üzerinde yada evinde yada işyerinde veyahut arabasında olursa o kimseye cin musallat olamaz. Nazar, sihir ve büyü o kimseyi tutmaz. Her türlü hayvanatın zararından emin olur.1- Aşağıda bulunan ayetel kürsi azametini yazıp üzerinde taşıyan kimsede her türlü cin ve şeytan şerrinden emin olur. Gece koridorda sürekli cin gördüğünü söyleyen birisine yazıp verdim. Ertesi gün gelerek o cinin onu görünce kaçtığını söyledi. Bir hafta sonrada bir daha hiç cin görmediğini ifade ett.

2- Bir kağıdın ortasına korunmak istenen kişinin ismi yazılır.ismin etrafına bir daire çizilip dairenin dışına besmele yazılır. Bir daire daha çizilip onun dışına nas, birdaire daha çizilip onun dışına felak, bir daire daha çizilip onun dışına kafirun suresi, bir daire daha çizilip onun dışına cin suresinin ilk beş ayeti, bir daire daha çizilip onun dışına ayetel kürsi, bir sonraki dairenin dışına fatiha-ı şerife yazılır. İki rekat namaz kılındıktan sonra besmele ile boyna takılır.

3- İmam-ı Şarani hazretleri, (Kuşluk namazına devam edenlere cin musallat olamaz) buyurdu.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 14:16 22.03.17
Paylaşım için teşekkürler.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
GhOsT 11:58 09.01.20
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] ayetel kursiyle yapilan muska hangi ve saatte yapilmali?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up