Cin & Şeytan & Melek & Ruh

Şeytandan Korunma Yolları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Cin & Şeytan & Melek & Ruh>Şeytandan Korunma Yolları
Adalet 23:58 06.02.17
Ey iman edenler Şeytanın adımlarına uymayın! Her kim şeytanın

adımlarına uyarsa,şüphe yok ki o(şeytan)çirkin ve merdud şeyler emreder..

(Nur suresi,21) Haberiniz olsunki şeytan size düşmandır,siz de onu düşman

tutun;çünkü o etrafına toplanan hizbini ancak ashab-ı sairden(çılgın ateşin

ehlinden)olsunlar diye davet eder.(Fatır,6)

1-İhlâs

2-Peygamber efendimiz (s.a.v) in sünnetleri doğrultusunda Allâh a(c.c) kulluk etmek

3-İslâm cemaatine sarılmak

4-Devamlı Cemaatle namaz kılmak

5-Kitap ve Sünnete sarılmak

6-Şeytana karşı Allâh ın yardımını istemek

7-İtaatleri çoğaltmak

8-Euzu-Besmele çekerek Allâh a sığınmak

9-Şeytana karşı ehlini,evladını ve malını korumak

10-Bakara suresini okumak

11-Ayetel-Kursiyi okumak

12-Bakara Suresinin 1-4.ayetlerini ve 284-286.ayetini okumak

13-Bakaranın son iki ayeti olan Amenerresulüyü okumak

14-İhlâs,Felak ve Nâs surelerini okumak

15-Günlük okunması sünnet olan duaları okumak

16-Gözü bakılması haram olana bakmaktan korumak

17-Dili haram olan konuşmalardan korumak

18-Karnı haram yememekle korumak

19-Namusu korumak

20-Eli korumak(hırsızlık,zulüm,haksızlık gibi haram olan şeyleri yapmamakla)

21-Evi korumak(melekleri rahatsız eden resimleri eve asmamak,eve besmele ve selamla girmek gibi)

22-Evden çıkar ken (Bismillahi Tevekkeltü Alallah Lâ Havle Ve Lâ Kuvvete İllâ Billâh Allahın adıyla!Allaha dayandım ve O na güvendim.Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur) duasını okumak

23-Mescide girerken duasını okumak(Allâhüm Meftah Aleyye Ebvabe rahmetike=Ey Allahım!Rahmet kapılarını, üzerime aç!)

24-Bir yere varıldığında (Eûzü Bi Kelimâtillahit-Tâmmeti Min Şerri Mâ Halaka=

noksanı olmayan tam kelimelerle yarattıklarının şerrinden Allaha sığınırım.)

25-Sabah ve akşam üç defa(Bismillahil Lezi Lâ Yedurru Mea İsmihi Şeyun Fil Ardı Ve

Lâ Fissemâi Ve Hüves Semiul Alîm O nun ismiyle beraber ne yerde ne de gökte olan

hiçbir şey zarar veremez;O her şeyi işiten ve her şeyi bilendir.) duasını okumak

26-Yolculukta ve gece olduğunda(Ya Ardu Rabbî Ve Rabbükellahu Eûzü Billahi Min Şerrike Ve Şerri Mâ Fiyke Ve Şerri Mâ Huliga Fiyke...=Ey yeryüzü ! Benimde seninde Rabbin Allah dır.Senin şerrinden,sende olanın şerrinden ve sende yaratmış olduğu şeylerin şerrinden Allah a sığınırım.)duasını okumak

27-Çeşitli duaları okumak

28-Besmele çekmek

29-Esnemeyi mümkün olduğunca geri çevirmek

30-Okunan ezanlar da şeytanı kovar

31-Devamlı abdestli olmak

32-Acziyete düşmeden ve aşırıya kaçmaksızın kaza ve kaderde olana rıza göstermek

33-Geceleri ihya etmek(teheccüt namazı kılmak,geceleyin Kur-an okumak gibi)

34-Şeytanın hoşlandığı işleri yapmamak

35-Töhmet ve şüphe uyandıran yerlerde bulunmamak

36-Rabbimizi çokca zikretmek.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İlkcan 04:51 04.03.17
SiLence 01:46 04.05.17
Havasokulu 22:57 12.08.18
Sayın Adalet, Allah-u Zülcelal razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi