Cin & Şeytan & Melek & Ruh

Hasetçi ,Cin ve Şeytan şerrinden Bela ve Afetten,Düşmandan Emin olur - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Cin & Şeytan & Melek & Ruh>Hasetçi ,Cin ve Şeytan şerrinden Bela ve Afetten,Düşmandan Emin olur
madlen 00:06 07.02.17
Evet. Bela ve Afetten düşmandan hasetçi cin ve şeytan şerrinden emin olmak isderseniz.

Aşşağıda vereceğim Uygulamayı Uygulamanız yeterli olacaktır.Bu Ayetel Kürsiyi her namazdan sonra ve gece yatarken okumalısınız.

BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHIM

Allahü lâ İlâhe İliâ hüvel hayyül kayyum,La tehuzuhu sinetin ve lâ nevm,Lehu ma fissemâvâti ve mâ

fil ardı men zellezi yeşfau indehü illâ bi iznihi ya'lemü ma beyene eydihim ve mâ halfehüm

ve lâ yuhıytune bi şey'in min ilmihi illâ bimâ şâe ve sia hürsiyyühüs semâvâti vel ard

ve lâ ye udühu hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azıym.Gece Yatarken Euzu besmele İle.

Şehiddallahü ennehu lâ ilâhe İllâ hüve ve melâiketü ve ülül ilmi kaimen

bil kıstı lâ ilahe illâ hüvel azizül hakim. İnned dine indallâhil islam

ve ene eşhedü bimâ şehidallâhü bihi vestevdiullâhe hazihiş şehâdete ve hiye li vediatün.

Okusanız Okusa diğelim. Cenabı Hak onu mesaisinde muvaffak ve kıyamet gününde azaptan kurtulur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İlkcan 13:27 13.03.17
SiLence 01:46 04.05.17
Resulullahaleyhi vesellem şiddet ve belalar zamanında okunması için ümmete hediye edilen aşağıdaki ayeti kerimeleri her gün kırk bir (41) defa okumayı âdet haline getiren kimse Allah’ın izniyle kısa zamanda içinde bulunduğu sıkıntı ve belalardan kurtulur. Ummadığı yerlerden nimet ve rızık gelir, bolluğa kavuşur.

Geçmeyen hastalığı var ise geçer şifa bulur. Mazlum olarak hapis edilmiş ise beraat eder, işsiz ise iş bulur, bekar ise evlenir, borçlu ise borcundan kurtulur.

Bismillahirrahmanirrahim
Ve beşşiril mü’mininellezine izâ esâbethüm müsıybetün kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn
Ülâike aleyhim salevâtün min rabbihim ve rahmetün ve ülâike hümül muhtedûn
Ellezine kâle lehümün nâsü innen nâse kad cemeû leküm fahşevhüm fe zâdehüm imânen ve kâlü hasbünallâhü ve nı’mel vekil Fenkalebû bi nı’metin minellâhi ve fadlin lem yemseshum sûün vettebeû rıdvânallâh Vallahu zû fadlin azim Ve eyyûbe iz nâdâ rabbehû enni messeniyed durru ve ente erhamur rahim Festecebnâ lehû fe keşefnâ mâ bihi min durrin ve âteynâhu ehlehû ve mislehum meahum rahmeten min ındinâ ve zikra lil âbidin Ve zen nûni iz zehebe muğâdıben fe zanne en len nakdira aleyhi fe nâdâ fiz zulümâti en lâ ilâhe illâ ente subhâneke inni küntü minez zalimin Festecebnâ lehû ve necceynâhu minel ğammi ve kezâlike nuncil mü’minin Fe se tezkûrune mâ ekûlü leküm ve üfevvidu emri illallah İnnallahe basirun bil ibâd Fe vekâhüllahü seyyiâti mâ mekerû ve hâka bi âli fir’avne sûel azâb Subhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasifûn Ve selâmun alel murselin*
Vel hamdü lillâhi rabbil âlemin.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
zta 17:27 06.05.17
Melihhhh 00:28 12.12.18
Hadimulkutup 00:39 12.12.18