Define Uygulamaları

Define Helalmidir Harammıdır, Ne kadarı bize pay olarak düşer ? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 
Define Uygulamaları>Define Helalmidir Harammıdır, Ne kadarı bize pay olarak düşer ?
Eylül 12:18 13.12.17
Biz burada İslama göre Define hakkını ortaya koyuyoruz. Unutulmamalıdır Devletin de bu konu adına çeşitli kanunları ve işlediği bir hukuğu vardır. Devletin Yasaları da göz önüne alınmalıdır. Ama biz bize düşen kısmıyla İslami boyutunu inceleyelim;

DEFİNE

Fıkıh literatüründe "kenz" olarak nitelendirilen, gömülü bulunduğu yerden çıkarılan ve sahibi bilinmeyen altın gümüş paralar, silâhlar, aletler, ev eşyaları... gibi mal ve eşyaya verilen isim. İslâm fıkhına göre defineler üçe ayrılır:
1- İslâmî defineler:
Üzerinde herhangi bir İslâmî işaret bulunan, diğer bir ifade ile, üzerinde kelime-i şehadet gibi bir yazı, bir işaret, bir simge taşıyan ve müslümanlara ait olması kesin olan ve yer altından çıkarılan paralar ve eşyalar.

2- Cahiliye devri defineleri:
Üzerinde İslâmî olmayan bir simge, bir işaret, bir yazı... vb. belirleyici özellik bulunan, meselâ, İslâm öncesi milletlere ait tanrıların resimleri veya müslüman olmayan hükümdarların birinin resmi bulunan ve gömülü halde bulunan paralar veya diğer eşyalar.

3- Müştebeh defineler:
Üzerinde belirleyici bir işareti veya simgesi, nakşı, baskısı karışık olduğundan, bulunan bu definenin müslümanlara mı, yoksa müslüman olmayan milletlere mi ait olduğu bilinemeyen veya anlaşılamayan gömülü halde bulunan para ve diğer eşyalara denir. (Ö. N. Bilmen, Hukuk-ı İslâmiyye ve Istılahâtı Fıkhıyye Kamusu, IV, 75-76)

İslâm'da tanımlarını verdiğimiz defineler, beytü'l-mâl*'in gelirleri arasında yer alır. Bu defineler, yukarıdaki kısımları ile, bu defineleri bulana ve bulunduğu yere göre hazineye belli miktarı devredilir. Söz konusu olan defineler fıkıh kitaplarında madenlerin hükmüyle beraber ele alınırlar. Hatta her iki grup da, yer âltında gömülü olup, sonradan çıkarıldıkları için, define ve madenlere beraberce "rikâz" diyenler vardır (Şeyhî-Zâde, Mecmeu'l-Enhur, İstanbul 1301, l. 405).

Dolayısıyla ister öşür arazisinde, ister haraç arazisinde bir müslüman veya müslüman olmayan fakat İslâm diyarında yaşayan ve adına "zımmî" denilen kişilerce bulunup eritilebilen madenler ile, bir zamanlar müslüman olmayanlar tarafından gömülmüş defineler, miktarlarının azlığına veya çokluğuna bakılmaksızın vergiye tabi tutulmuşlardır.

Alınan vergi oranları da şöyledir:

-->Bir müslüman veya zımmî, ateşte eriyebilen altın, gümüş, bakır... vb. madeni bulduğunda bunun beşte birini hazineye devreder; geri kalan kendisine ait olur. Bunları bulan kişinin müslüman, veya zımmî, hür veya köle, çocuk veya bâliğ, erkek veya kadın olmasında fark yoktur. Bu hüküm sahipsiz bir arazide bulunan madenler içindir. Fakat madenin bulunduğu arazinin sahibi varsa bulunan madenin beşte dörtlük bir miktarı arazi sahibine aittir (Bilmen, a.g.e. IV, 102).

-->Müslüman olmayan bir ülkeden kalkıp, izinsiz olarak İslâm ülkesine girmiş bir "harbî"* nin, İslâm diyarında bulduğu madenlerin tamamı "fey"* hükmündedir.
Bu sebeple bu harbinin bulduğu herşey elinden alınır ve hazineye devredilir. Şayet müslüman olmayan kişi, turist gibi İslâm ülkesine izinli giren "müste'min" ise, yine o kişinin bulduğu define de elinde bırakılmaz ve hepsi alınır. Buna karşılık hükümetin müsadesiyle, defineyi çıkarmaya çalıştıysa, anlaşma şartlarına göre hareket edilir. (Bilmen, a.g.e., IV, 103)

-->Üzerinde İslâmî bir işaret, meselâ kelime-i şehadet, Kur'ân'dan bir âyet veya müslüman bir hükümdarın ismi bulunan bir define bulunursa, bu define "lukâtâ* (yitik mal) hükmündedir. Buna mukabil üzerinde cahiliye devrine ait olduğunu gösteren işaret bulunan veya bir müslümana ait olmadığına dair kesin bir işaret bulunan defineler, yine beşe ayrılır ve beşte biri hazineye, geri kalanı bulana verilir. Fakat bu defineyi bulan kişi, harbî veya müstemin ise buldukları define ellerinden tamamen alınır ve hiçbir pay verilmez. Aynen madenlerde olduğu gibi(el-Mevsılî, el-İhtiyar, İstanbul 1980, I, 117-118)

-->Madenlerde olduğu gibi, eğer bir kişi defineyi kendisinin malı olmayan bir yerde, yani mülk olmayan dağ, sahra gibi sahipsiz bir yerde bulduysa, bulduğu definenin beşte biri hazinenin, geri kalanı da kendisinin olur. Fakat bu define, mülk olan arazide bulunduysa, yine beşte biri hazineye, geri kalanı ise, bu arazinin müslümanlarca ilk defa fetholunduğunda İslâm devlet başkanı tarafından kime verilmişse, o kişiye veya vârislerine verilir. Varis de yoksa, bu define tamamen hazineye devredilir. (el-Mevsılî, a.g.e., I,118).

-->İslâmî mi, yoksa cahiliyye dönemine mi ait olduğu kesin belli olmayan ve üzerinde açık bir işaret bulunmayan define, cahiliyet definesi hükmüne tabi olur. Başka bir görüşe göre ise, bu defineler de İslâmî definelerden sayılırlar.
Bir müslüman veya zımmî İslâm ülkesi olmayan bir ülkeye (dâru'l harb'e)* izinli olarak girip burada bir define bulsa, bu definenin tamamı bulana ait olur. İslâm devleti bundan birşey almaz. Fakat kuvvet ve cesaret sahibi bir topluluk böyle bir ülkeye gidip, defineyi bulmayı ve almayı başarsalar, bu definenin beşte biri hazine için alınır. Çünkü bu şekliyle elde edilen mallar ganimet sayılır. Aynı şekilde dâru'l-harbe giren müslüman veya zımmî, oradaki evden bir define bulsa, bu definenin tamamını evin sahibine iade eder. Aynı hüküm, sahibli arazide bulunan defineler için de geçerlidir. Çünkü aksine hareket etmek, hıyanet ve zulüm sayılır. (Şeyhîzade, Mecmau'l-Enhur, İstanbul 1301, I, 207)

-->Denizden çıkarılan her türlü definenin tamamı çıkarana aittir. Bu görüş İmam-ı A'zam ve Muhammed'e göredir. Ebu Yusuf'a göre ise, denizden çıkarılan definelerin de beşte biri hazineye alınır (Bilmen, a.g.e. IV, 103-104; el-Kâsânî, Bedâiu's-Sanâyi', Beyrut 1974, II, 65-66)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HeartLess 12:23 13.12.17
Bu iyi olmuş.
Hele bi bulun da gerisi kolay

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
MahmudEfendi 00:56 14.12.17
MoMi 04:11 14.12.17
Hazineyi bulan kişi, bırakın arazi sahibini define sahibini Babasını tanımaz

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 10:50 22.12.17
Konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
vakog 11:16 22.12.17
Yararlı bilgiler için teşekkürler , rahmetli babam hoca bir arkadaşıyla beraber epey define gezmişler bir seferinde paçayı çok zor kurtarmışlar , cinler hocayı havaya uçurmuşlar
bende çok meraklısıyım ama bir de çarpılma riski var

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
pelit41 10:41 27.12.17
Eloa 08:32 19.03.18
MoMi Nickli Üyeden Alıntı:
Hazineyi bulan kişi, bırakın arazi sahibini define sahibini Babasını tanımaz
doğru söz

yararlı bir konuya değinmişsin teşekkürler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Leyya 12:25 25.09.18
Allah razı olsun..Rabbim bulan kardeşleri kendi yolunda harcatsin

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
704 00:47 11.06.19
1 2 3