Define Uygulamaları

Define İşaretleri Sayılar Harfler Kanallar Çizgiler - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 
Define Uygulamaları>Define İşaretleri Sayılar Harfler Kanallar Çizgiler
Sezen 09:46 13.07.18
Harflerden OR ORO ve G harfi kaynaklara göre altını işaret eder, ters bir ( S ) harfi bulursak büyük bir define habercisidir.. Bir omega ( Ω ) işareti kesin define işaretidir genelde bir tepeyi gösteren işarettir, Sağında ve ya solunda küçük murç işareti bulunan ( X ) işareti definede tılsım olayının habercisidir. ( Y ) işareti ise orta çizgisi biraz yukarı da ve de yanında küçük murç izi bulunursa gömünün 1 den çok tuzak içerdiğini Çizgiler gösterir. ( 7 ) sayısı altın ve ya define işaretlerinden biri olmakla birlikte ( 7 ) rakamın uç tarafı yön verebilir.
Oymalar ve Çizgiler

Aşağıda görünen işaretler aslında birer sayıdır bunlar arazide sık sık karşımıza çıkar, ek olarak buradaki en önemli işaret 6 dır. 6 kesin gömü işaretidir. yani tek çizgi üzerinde yuvarlak varsa burada gömü olduğunun habercisidir. bu bazen tek çizgi üzerinde değil çizginin altındada olabilir.
Daha Anlaşılır olsun:


1: Tek yuvarlak oyma bazen 1 sayısına karşılık gelebilir.
2: 2 yuvarlak oyma yine tek oymada olduğu gibi; 2 yuvarlak 2 anlamına gelir.
3: Yine aynı şekilde 3 oyma 3 diyebilir.
4: 4 te değişiklik yok aynen 4 oyma 4 diyebilir.
5: Gördüğünüz gibi tek yatay çizgi 5 anlamına gelebilmektedir.
6: yatay çizgi üzerinde bulunan tek oyma 6 anlamındadır kesin gömü işaretidir.
7: Yatay çizgi üzerinde bulunan 2 oyma bize 7 sayısını vermektedir.
8: Yatay çizgi üzerinde bulunan 3 oyma bize 8 sayısını vermektedir.
9: Yine yatay çizgi üzerinde bulunan 4 yuvarlak bize 9 sayısını vermektedir.
10: 2 yatay kanal bize 10 sayısını verir.
11: 2 yatay kanal üzerinde bulunan tek yuvarlak bize 11 sayısını verir.
12: 2 yatay kanal üzerinde bulunan 2 yuvarlak bize 12 sayısını verir.
13: 2 yatay kanal üzerinde bulunan 3 yuvarlağın sayısal karşılığıda 13 tür.
14: 2 yatar kanalın üzerinde bulunan 4 yuvarlak bize 14 ü verir.
15: 3 yatay kanalda sıralama değişir yuvarlaksız 3 yatay kanal 15 demektir.
16: 3 yatay kanal üzerinde bulunan tek yuvarlak bize 16 sayısını verir.
17: 3 yatay kanal üzerinde bulunan 2 yuvarlak bize 17 sayısını verir.
18: 3 yatay kanal üzerinde bulunan 3 yuvarlak 18 sayısını verir.
19: 3 yatay kanal üzerinde bulunan 4 yuvarlak bize 19 sayısını vermektedir.


not: yatay kanal dediğimiz çizgi olarak’ta algılanabilir. çizgi ve kanal aynıdır.Eşkiyaların Kullandığı Sayıların Karşı Anlamları


1 sayısı: Teklik anlamında kullanılır Dikme . tek ağaç tek taş. Dere yol başlangıcı. Başlama noktası olduğu gibi sonuda anlatır.

2 sayısı : Geçit.kapı kaya . taş yol. iki tepe arası . iki yol arası. iki dere arası . Bir sonuca gitmek için yolun başlama yeridir. Definenin başlama yerinide verir.

3 sayısı : Yemin . Tepe . Kutsal üçleme. Teslis.( 3 tepe 3 ağaç 3 yol 3 taş. 3 kuyu. 3 dere gibi)... Teslis ikisi yakın biri uzaktır. Teslis malın yerini gösterir. Daima gömüdür. Parayı verir.

4 sayısı : Mezar verir.) Bir çıkışı girişi olmayan yer 4 le anlatılır.. ( 4 mezar olduğuna göre 40 / 400 mezarlıktır. )

5 sayısı : Taş . Taş öbeği .Kaynak. Pınar . Toplanan ve dağılan herşey beşle anlatılır. Hediyeler ve malın yerini verir. (5 taşsa 50/500 taş öbeği. Taş yığını verir)

6 sayısı : Değirmen . Dibek. Kuyu. (yuvarlak olan oyuk -Yuvarlak havuz ) Yuvarlak olan herşeydir. Ana paraları verir.

7 sayısı : Sergen Kayalık. Sıra kayalar.Kırmızı tepe .Mihrap. Yüksek kayalıklardaki çıkıntılar. sarp kayalıklardaki inziva mağaraları.Bulunduğu yerde siperli kaya yada mihrap vardır. Mal önünde yada arkasında kayadadır.

8 sayısı :Köprü . yumuşak içilebilen su. viraj .Kırmızı taş. kırmızı toprak.. Ok işaretleri genelde 8 i gösterir.

9 sayısı : Siyah olanı verir. Karataş. ( boş mezarıda verir. boşluğu anlatır.)

10 sayısı: Büyük su. Göl . Gölet .Deniz. Geniş su ...Göllerin yada derelerin içinde durulan yerin işaretidir. Mal çevresinde taş içindedir.

11 sayısı : Taşlı yol. kıvrımlı yol. Patika. Buralarda kaya mezarını yada lahit verir.

12 sayısı : Kervan yolu. Bağdat yolunu verir. Hediyeleri taş yada ağaçtadır.

13 sayısı : Asker mezarını verir. Askeri eşyayı verir.

14 sayısı : Bağ bahçe . dere yol çatalındaki yer i verir. hedef burada bulunan kuyu ağaç taş tek dikili mezar vs dir.

15 sayısı: Küçük kilise papaz evini sütun verir. Malı sütundadır.

16 sayısı: Tek değirmeni verir. Parası değirmenin arkasındaki 3 kayada olur. Ortadaki kayada para olur. sağdaki mezar soldaki boştur.

17 sayısı : Dikili Ağacı verir. Ağaç çivili yada dibinde 4 köşe taş vardır.çivi ve taş parayı gösterir.

18 sayısı : Karatepe. Kral komutan rütbeli mezarı verir . içi doludur.

19 sayısı : Çeşme verir. çeşmenin doğusuna veya arkasına bakılır .

20 sayısı : Kuyuları verir. Değirmenin yanındaki kuyulardır. 2 adet yada 3 adet olur . kuyu kenarından 40 cm kazılırsa çıkan taş parayı işaret eder.

21 sayısı : Geçit yer yemin. Vezir tepe 7 olan mezarı verir. 4ü bir yerde 3 ü biryerdedir. 4 oolanın 1i doludur.

22 sayısı : Dikme.Vezir mezarı.Haç işareti : Alınması zor paraları verir.

23 sayısı : Toplama paraları verir. bir köyün parası . Göç edeceklerin parası. Para mezar içinde toplu dökmedir.

24 sayısı : Sondur. İşaretlerin son noktasını verir. 4 adım güneye gidilir..DEVAMI ANA SAYILARIN KARŞILIĞINA HİTAP EDEN İKİLEMLER


Tek dikili (Ağaç) <=1 => 1 => Tek dikili ( Taş )

Taş yol, geçit <=2 => 3 => Yemin Üçleme, tepe tek sırada.

Tepe, üçleme, yemin üçgen <=3 => 6 => Kuyu, değirmen.

Boş mezar (dede mezarı) <=4 => 10 => Büyük su, Göl deniz,Büyük dere.

Küçük su, çeşme, pınar <=5 => 15 => Dibek, duvar.

Dibek,kuyu,değirmen <=6 => 21 => Kuyu, dibek,tepe

Beyaz tepe,sergen kaya <=7 => 28 => Mayhoş su,acı su,ekşi su

Yumuşak,içilen su,kırmızı <=8 => 36 => Kara taş,dibek tepeler

Karataş <=9 => 45 => Kara taşlı mağara

Büyük su <=10 => 55 => Bina yeri

Taşlı yol, dikmeler <=11 => 66 => Sağda değirmen

Bağdat, kervan yolu <=12 => 78 => Kervan Yolu

Askeriye <=13 => 91 => Kara su ( Yağış çoğalınca oluşur)

Tek dikili mezar <=14 => 105=> Yüksek kayalık

Küçük kilise <=15 => 120=> Kuyular

Tepe <=16 => 136=> Dikme, tepe, dibek

Tek dikili ağaç <=17 => 153=> Dikme, çakıl, tepe ağaç

Kara tepe <=18 => 171=> Karataş

Çeşme, kara taş <=19 => 190 => Çeşme

Kuyular <=20 => 210 => 2 su, 2 kuyu

Geçit, yemin <=21 => 231 => Yemin, gerçek teslis, üç dikili olan

Dikme <=22 => 253=> Vezir tepe


YukarIda ana sayıların karşısında bulunan sayıların ifade ettiği anlamlar ana sayının ikilemidir.


Mesela 20 kuyulardır. karşılığı 210; bu sayı 2’lemden bahsediyor, 2 su ya da 2 kuyu diyerek daha net açıklama yapmaktadır.


Bazen şifrelemede, soldaki ana rakam yazılıp, sağdaki rakama göre şifrelenmiş olabilir.Bu her zaman değildir. Ana rakamın kaşılığı yoksa ikilem karşılığına bakmalıyız.


Soldaki rakamların ve anlamlarının karşılığı, sağdaki ikilem rakam ve anlamlara tekabül edebilir.

Bu sayıları eşkiya belgelerinde kullanabilirsiniz.Belgelerin çözümünde sayısal şifreler mevcuttur. verilen ifadelerde ton ile ifade edilen altın aslında km.dir. 5 ton=5 km gibi.


Diğer örnek Örnek 21=321 açalım 2 defineye giden yol dere , iki tepe arası yol sonunda 3 olan yani yemin tanrı hz isa .hz meryem simgeler üçgen yapan üç kuyu agaç kaya veya dere çatalı bir anlamda gömüyü kutsama ve 3 ün solunda tek dikili olan tek agaçın dibi veya tek dikili taşın altı gibi tek yani 1 daima 3 olanın solunda olmalı bazen 1 üç olanın ortasındada olabilir
kısaca özetlersek yoldan gittik 3 olanı bulduk aramamız gereken 3 ün solunda dikili olandır


21 başka anlamıda vezir tepe veya timülüstür burda ise yol 2 tepe 1 dir 3 zaten arazide vardır anılmaz 3 olandan biri akarsu 1 i ayazma biride yagmur deresidir bazende sayısı 7 olan şey vezir tepedir 7 birbirine baglı deve veya 7 hayvan başı gibi umarım bir nebze anlatabilmişimdir


bazen sayı olarak bazende adet olarak bazende harf olarak önümüze gelebilir mesala beyhan arkadışımızın yayınladıgı kızılderili ve ayı oynatan kız konusundaki kızılderili resminde sol alt köşede açıkça yazılan gimel alef harfleri sistemin 31 oldugunu yani kızılderilinin baktıgı yönde 3 olanı bul 3 olandan sonra 1 dikili olan yani alefi bul demektedirDİĞER BAZI RAKAMLAR;


26=> Suyun batıp, çıktığı yer, şelale (havuz gibi).

26 direk=> 26= 2-6= 2 oyma.

63 tünel=> 63= 3-6= 3 oyma.

27=> iki tane mihrap.

*Siyah taşa yapılmış mihrap, şapkalı kayaya yapılmış mihrap.

28=> omega.

*2+8=10 Nehrin, denizin vs. omega yaptığı yer.

30=> üçgen.

*30- üçgen altında 4 çizgi yatay ve 3 çizgi = 13

33=> Hayat ağacı

40=> Mezarlık

49=> Kuzey, kuzey yıldızı.

70=> Çarpan, mesafe.

*Başlangıçtan,yani sergen kayalıktan dereye, kaynağa, çağıl yığmasına mesafe çarpanı.

200 arşın=> taş öbeği=20 kuyu şeklinde.


alıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 08:23 14.07.18
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Melihhhh 18:58 12.08.18
Sezen 09:07 05.01.19
Mearic Nickli Üyeden Alıntı:
Allah razı olsun
Sizden de razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Smiras 12:33 05.01.19
Genciesrar 21:40 09.03.19
grafifi 13:16 14.03.19
Çok değişik bilgiler eywALLAH

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
havas49 02:36 27.08.19
eline emğine sağlık sezen hocam allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Kelebekci 13:32 27.08.19
Kaplumbağa işareti ne işe yarıyor bilen varmı ?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Enes56 00:54 31.08.19
Güzel olmuş. Allah razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2