Define Uygulamaları

Definede Deve işareti ve olasılıklar - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Define Uygulamaları>Definede Deve işareti ve olasılıklar
Nani 21:23 30.07.19
2 deve varsa büyük devenin arkasına bağlı yoz deve bu işaret ana kayada olmalı insan boyundan yüksektir, Devenin birinin hörgücü var, diğeri kasa yüklüdür yoz deve dediğimiz hörgüçlü devenin yavrusudur. yoz deve yanında 2 istavroz varsa devenin 11 arşın gerisine 19 teneke altın vardır. Malın üzeri komple taş öbeğidir.

Diğer kaynak: Faytona koşulu 2 deve varsa 12 okkalık ağırlığı öndeki devenin önüne vuracaksın altı boştur yer sallanıyor, deprem oluyor sanırsın korkmayın ! devenin tam önünden 13 basamaklı mahzene inilir burada bulunan zenginlik krallığa aittir. 30 hayvan arabası ile kaldırılamaz altın doludur.

Diğer görüşler: Deve işareti oyma kabartma yapıldığı gibi kayanın kendi-side deve yapılabilir, Oyma ya da kabartma deve resimleri kesin define işareti olarak yorumlanır. İleri doğru git anlamına gelir, üstte bulunan murç işareti zaten yönü vermektedir. Genelde ortalama 40 ile 50 adım ilerisinde ikinci bir işaret daha aranmalı. kayanın kendisi deve yapılmışsa hörgücü-nün altına bakma birlikte hemen altında-da kasa olabilir. bu bazen anıt olsun diyede yapıldığı görüşmüştür. basit ince kanallarla yapılan deve işaretleri çoban işi gibi görülse-de ermeni işareti olma ihtimalide oldukça yüksektir.

1- Duran Deve : Gömüsü olduğu yerdedir. Kalın ve büyük olan ayağın baktığı yön dikkate alınır. Deve yüklü ise konaklama yeri ara (pınar, çeşme han gibi). Mağara içinde deve varsa definesi mağara içindedir.

2- Oturan Deve: Gömüsü bataklık, kayaya ya da mağaraya gömülmüştür.

3- Yürüyen Deve: Gömünün daha ilerde, duran deve gömünün hemen orada olduğu şeklinde bir yorumla açıklanmaktadır. Devenin üzerinde yük varsa yakında gömü olduğu iddia edilmektedir. Deve resim veya figürleri çok çeşitlidir. Yürüyen, duran, ayağı havada, kafası havada, hörgüçlü, hörgüç-süz, tek hörgüçlü, çift hörgüçlü vs.dir. Deve belli bir hazineyi veya değerli eşyaları simgeler. Çok iyi incelenmeli diğer figürlerle birlikte düşünülmeli ve çözümlenmelidir. Develer para anlamı taşıdığı gibi deve ile taşınabilecek eşyaları da simgeler.

1- Deve oturuyor ise: Bu durumda define saklan-tısı kesinlikle işarete yakın bir yerdedir. İkinci bir işareti bulmak kaçınılmaz olmuştur. Bu işaret bir taş, bir çukur, bir yükselti veya bir ağaç yanı olabilir.

2- Deve yürür halde ise: Takip edilmesi gereken bir mesafeden söz edebiliriz. Devenin yürüyüş yönünde düz bir çizgi üzerinde araştırma yapılmalıdır. İkinci bir işaret aranmalı. Bu işaret devenin oturuyor hali olabileceği gibi haç (istavroz),mezar oyması, kayaya monte edilmiş oyuk, yemin işareti olan çarpı veya nal benzeri bir işaret olan omega işareti olabilir.

3- Bahsi geçen ikinci işaret arazi şartlarına göre 11, 21 veya 40 adımda bulunabilir.
Deveyi çeken bir çoban veya merkep işareti varsa ve zincir halkaları sayılabilir durumda ve zincir gergin ise bu zincir halkaları kadar adım mesafede iyi bir araştırma gerektirir.

4- Çoban veya merkeple deve arasındaki zincir gergin değil U harfi biçimindeyse çevrede bir yer gömüsü vardır. Üzeri çakıl veya molozla kaplanmıştır.

5- Çobanın veya devenin üzerinde bazı işaretler bir rakam sistemini işaret ediyor olabilir.

6- Devenin hörgücü çok özentili yapılmışsa bu bir tümülüsü ifade ediyor olabilir. Burada küçük tümülüslerden bahsediyoruz. Hörgüç tekli ise tek tümülüs vardır. İki tane ise iki tümülüs vardır. Bunlardan biri sahtedir. Hörgücün yapısı küçük tümülüsün yapısı hakkında çok önemli bilgiler içeriyor olabilir.

7- Devenin üzerinde yük varsa mutlaka defineye işarettir. Burada han, çeşme, pınar, yol ayırımı vb. şeyler aranmalıdır.

8- Mağara içindeki deve figürü mağaradaki definenin varlığına işarettir.

9- Devenin kulağı gömüyü işaret eder

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143